Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GRZYBY
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Autor: Żuława, Grażyna
Tytuł: Badania nad zanieczyszczeniem powietrza grzybami w salach gimnastycznych
W książce: II Konfrencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 165-166.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE * SALA GIMNASTYCZNA


2/34

Autor: Doleżal, Marian; Doleżal, Marta
Tytuł: Wstępne badania nad zanieczyszczeniem mikologicznym powietrza atmosferycznego centrum miasta Krakowa
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 35-36.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Badania nad zasiedlaniem grzybów w nowo wybudowanej hali sportowej w Krakowie-Czyżynach.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1993, T. 26, s. 175-182, 3 tab. 1 wykr. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA OBIEKTÓW SPORTOWYCH * HALA SPORTOWA * AWF KRAKÓW * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE


4/34

Autor: Bik, Barbara
Tytuł: Badania nad mykoflorą pomieszczeń mieszkalnych i obiektów dydaktycznych AWF w Krakowie
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Bibliogr. 6 poz. - Summ. - S. 21-30 : 1 rys., 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie (3 ; 1983 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * BIOLOGIA * BUDOWNICTWO * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * POMIESZCZENIE NOCLEGOWE * DOM STUDENCKI * DOM ASYSTENCKI * POMIESZCZENIE ODPOCZYNKOWO-REKREACYJNE * BIBLIOTEKA * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * POMIAR


5/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Badania ciągłe mykoflory powietrza otwartej przestrzeni w wybranym punkcie Krakowa (Czyżyny)
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Bibliogr. 5 poz. - Summ. - S. 168-173 : 1 rys., 1 wykr..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * BIOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CZYŻYNY * BADANIA NAUKOWE * POMIAR


6/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Rola środowiska treningu w rozprzestrzenianiu się grzybów
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1996, nr 2, s. 49--55. - Summ. - 2 tab., 2 wykr. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * TRENING * ŚRODOWISKO * HIGIENA OBIEKTÓW SPORTOWYCH * HALA SPORTOWA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE


7/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznymna terenie Krakowa z uwzględnieniem zanieczyszczenia pyłowego
W czasop.: Arch. Ochr. Środ.. - Vol. 25 (1999), nr 1, s. 63--70. - 5 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


8/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena stanu higienicznego niektórych pomieszczeń AWF w Krakowie - Czyżynach na podstawie zanieczyszczenia mykologicznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1987, nr 2, s. 67--75. - Summ. - 4 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * MIKOLOGIA * GRZYBY * AWF KRAKÓW * STUDENCI * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CZYŻYNY* MYKOCENOZY * SALA DYDAKTYCZNA * POMIESZCZENIE ZAMKNIĘTE


9/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mikofloflora środowiska treningu jako czynnik kształtujący warunki higieniczno-zdrowotne obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004 - 129 s. : il. ; 23 cm -(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 24) - Summ. - Bibliogr. s. 107-120 - ISBN 83-89121-16-6
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * KLASYFIKACJA * OBIEKT SPORTOWY * NORMY * AWF KRAKÓW * TRENING SPORTOWY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * HALA SPORTOWA * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA* POMIESZCZENIE ZAMKNIĘTE * MIKOFLORA


10/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mycological Air Polution at Sites of Heavy Traffic in Cracow
W czasop.: Acta Biol. Crac. Ser. Bot.. - Vol. 42 (2000), no 1, s. [21]--24. - 2 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


11/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Sezonowe wahania w występowaniu grzybów w powietrzu sal dydaktycznych oraz w powietrzu otwartej przestrzeni
W książce: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99 : [V Konferencja, listopad 1999 r.] / pod red. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak i Jerzego Sowy. - Warszawa : Wydaw. Inst. Ogrzewn. i Wentylacji PW, 2000. - Bibliogr. 9 poz. - Nadb. - S. 139-142 : 5 ryc. - ISBN 83-901146-4-X
Impreza: Konferencja 'Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce' (5 ; 1999 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * KLIMATYZACJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


12/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Badania mikoflory powietrza atmosferycznego wybranych dzielnic Krakowa
W czasop.: Arch. Ochr. Środ.. - 1992, nr 2, s. 61--65. - Summ. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


13/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby toksynotwórcze w pomieszczeniach, w których trenuje młodzież
W książce: Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bydgoszcz, 25-27 września 2002 r. = Mycotoxins in the environment of people and animals / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego . - Bydgoszcz : BiOŚ. AB, 2002. - Bibliogr. 5 poz - S. 65-68 : 4 ryc.. - ISBN 83-912646-1-0
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * OBIEKT SPORTOWY * MŁODZIEŻ


14/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie grzybów w powietrzu budynków zabytkowych Krakowa
W czasop.: Acta Mycol.. - T. 27 (1991-1992), nr 1, s. 121--126. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZABYTEK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/34

Autor: Doleżal, Marta; Doleżal, Marian; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Research on inhibine effect of herb-honey
W czasop.: Acta Biol. Crac. Ser. Bot.. - 1998, Vol. 30. - 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Presented on 1st June 1987 by Mrs M. Doleżal and J. Starzyk - Nadb.
Słowa kluczowe: * ZIOŁOLECZNICTWO * ROŚLINY * MIÓD * BAKTERIE * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* 1984 * 1985


16/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby toksynotwórcze występujące w otoczeniu człowieka
W książce: Mikotoksyny i dioksyny a środowisko : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Bydgoszcz, 25-27 września 2000 r. = Mycotoxins and dioxins and the environment / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : IBiOŚ AB, 2000. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 211-213 : 1 ryc., 8 tab..
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


17/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby izolowane z mieszkań jako czyniki warunkujace zdrowie rodziny
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 2: [Promocja zdrowia rodziny], s. 66--70. - Summ. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * MIESZKANIE * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE


18/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Seasonal variations in the occurrence of culturable airborne fungi in outdoor and indoor air in Cracow
W czasop.: Int. Biodeterior. Biodegrad.. - 2003, nr 52, s. 203--205. - 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * KLIMATYZACJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


19/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: The influence of meteorological factors on concentration of fungal spores in the air
W czasop.: Polish J. Natur. Sc. - 2003, nr 15 (3), s. 645--651. - 4 wykr. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZANIECZYSZCZENIE * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * TEMPERATURA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


20/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Stężenie zarodników grzybów w powietrzu a alergia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3], s. 401--405. - Summ. - Art. Nr 313 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 9 poz. - 4 ryc.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * OCHRONA ZDROWIA * GRZYBY * ALERGIA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


21/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby należące do poszczególnych klas BSL występujące w powietrzu
W książce: Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 167-170 : 1 tab., 2 rys.. - ISBN 83-91264-62-9
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku' (7 ; 2004 ; Bydgoszcz)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * KLASYFIAKCJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * BADANIA NAUKOWE * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * REFERAT* SALA DYDAKTYCZNA


22/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Charakterystyka aerozolu grzybowego w okresach, gdy prędkość wiatru V < 1
W czasop.: Acta Agraria et Silvestria, Ser. Agraria. - Vol. 42 (2004), s. [311]--316. - Summ. - 1 tab., - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


23/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mikoflora środowiska treningu jako czynnik kształtujący warunki higieniczno-zdrowotne obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004 - 129 s. : il. ; 23 cm.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 24) - Summ. - Bibliogr. s. 107-120 - ISBN 83-89121-16-6
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * MIKOLOGIA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * OBIEKT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * PRACA HABILITACYJNA


24/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Znaczenie grzybów w niszczeniu materiałów budowlanych
W książce: 'Biotechnologia środowiskowa' : VIII ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r. / kierownictwo nauk. Korneliusz Miksch ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej oraz Naukowa Sieć Tematyczna 'Biotechnologia Środowiskowa' . - Gliwice : PŚ, 2005. - Bibliogr. 32 poz. - S. 153--161 : 1 tab..
Impreza: Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne 'Biotechnologia środowiskowa (8 ; 2005 ; Wisła-Jarzębata)
Słowa kluczowe: * BIOTECHNOLOGIA * MIKROBIOLOGIA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * BUDOWNICTWO * KONFERENCJA * REFERAT


25/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Stężenie zarodników grzybów należących do rodzaju cladosporium w powietrzu na otwartej przestrzeni
W książce: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne / [org.:] Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej=Microbial Biodegradation and Biodeterioration of Technical Materials : III International Scientific Łódź 2003: Conference Microbial Biodegradation and Biodeterioration of Technical Materials. - [Łódź] : Politechnika Łódzka, 2003. - Summ. - S. 277-280 : 4 ryc. - ISBN 83-919038-2-6
Impreza: )
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA POMIAROWE


26/34

Autor: Stępalska, Danuta; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: The relationship between airborne fungal spore concentration and gas and dust pollution in Cracow in 1999
W książce: Proceedings of the 7th International Congress on Aerobiology, Quebec, Canada. - [Quebec] : [S. n.], 2002. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - 173.
Impreza: International Congress on Aerobiology (ICA) 'Aerobiology : Coming of Age in a New Millennium' (7 ; 2002 ; Montreal)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA* POSTER * 1999


27/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie alergenów grzybiczych w powietrzu tunelu lekkoatletycznego
W czasop.: Mikol. Lek.. - 2006, nr 4, s. 261--264. - Summ. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ALERGIA * OBIEKT SPORTOWY * BADANIA NAUKOWE* 2005


28/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie grzybów na sprzęcie sportowym
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 10, suppl. 1-2 (2006), s. 174. - Bibliogr. 4 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. na str. 86
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva 2006' ( 2006 ; )
Słowa kluczowe: * HIGIENA * GRZYBY * SPRZĘT SPORTOWY * URZĄDZENIA SPORTOWE * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


29/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Bis, Helena
Tytuł: Występowanie grzybów na sprzęcie sportowym
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 8, nr 2 (2007), s. 31--33. - Streszcz. j. ang. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * GRZYBY * OBIEKT SPORTOWY * SPRZĘT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE


30/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wystęowanie alergizująych i toksynotwórczych grzybów w powietrzu wewnętrznym w cyklu rocznym
W czasop.: Mikol. Lek.. - 2008, nr 1, s. 25--28. - Streszcz. j. ang. - 5 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZDROWIE * NORMA * BADANIA NAUKOWE


31/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Fungal Spores - Significant Allergens in Outdoor and Indoor Environments
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 17, nr 4 A (2008), s. 258--262. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 24 poz. - The 2 Conefence 'Environmental Influences and Prophylaxis of Children's Health'
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KLIMAT * ALERGIA


32/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Changes in Fungal Spores Concentrations in the Atmosphreic Air of Kraków in 2006-2007 Taki8ng into Consideration Meteorological Factors
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 17, No 4B (2008), s. 478--483. - 3 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * METEOROLOGIA * CZYNNIK * MIKOLOGIA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* 2006-2007


33/34

Autor: Hydzik, Piotr; Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Wójcicki, Maciej; Lubikowski, Jerzy; Pach, Janusz; Pawlik, Wiesław
Tytuł: Usefulness of 13C-methacetin breath test in liver function testing in Amanita phalloides poisoning; breast feeding woman case
W czasop.: Clin Toxicol (Phila). - Vol. 46, nr 10, s. 1077--82. - 1 ryc. - 2 tab. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * ZATRUCIE * GRZYBY * WĄTROBA * PACJENCI * TESTY * BADANIA NAUKOWE* TEST ODDECHOWY


34/34

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Znaczenie wentylacji w rozprzestrzenianiu zarodników grzybów w powietrzu i sali ćwiczeń
W książce: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '2007 / pod red. Jerzego Sowy, Macieja Mijakowskiego. - Warszawa : Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, 2008. - Bibliogr. 38 poz. - S. 145-157 : 7 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-901146-9-9
Słowa kluczowe: * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKROKLIMAT * WENTYLACJA * POMIESZCZENIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE* 2007

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka