Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GÓRY
Liczba odnalezionych rekordów: 117Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: U źródeł ideologii taternictwa. : (o wartościach estetycznych przyrody Tatr w 'Ziemiorodztwie Karpatów' Stanisława Staszica). - Kraków : AWF, 1985 - 174 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 23) - Bibliogr. 193 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * TATRY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ESTETYKA * SOCJOLOGIA * IDEOLOGIA * LITERATURA * STASZIC, STANISŁAW


2/117

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Doping krwią. [Cz.] 2, Erytropoetyna
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1999, nr 7-8, s. 56--67. - Summ. s. 121, rez. s. 123 - 1 fot. - Bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOLOGIA * PRAWO * DOPING * KREW * TRENING * WYSIŁEK FIZYCZNY * GÓRY * ADAPTACJA ORGANIZMU * MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI * KONTROLA ANTYDOPINGOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ZAGROŻENIE ZDROWIA


3/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Encyklopedia Paryskich : zracjonalizowana miłośc do gór
W czasop.: Wierchy. - 1995 , R. 61, s. 257--264.
Słowa kluczowe: * KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA GÓRSKA * TATERNICTWO * GÓRY * TATRY * WIELKA ENCYKLOPEDIA TATRZAŃSKA * PARYSKI W. * PARYSKA Z. * RECENZJA * KSIĄŻKA


4/117

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Postawa alpinistów wobec zagrożenia życia
W czasop.: Wierchy. - 1995, R 61, s. 23-28. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGA SPORTU * ALPINIZM * TATERNICTWO * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * RYZYKO * ZAGROŻENIE ZDROWIA * WYPADKI * ŚMIERĆ * ALPINISTA * TATERNIK * STRES * ZACHOWANIE SIĘ


5/117

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Zarys warunków rozwoju turystyki na ziemiach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 6 poz. - S. 11-24 : 3 mapy, 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * GÓRY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMATOLOGIA * LUDNOŚĆ * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


6/117

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Główne problemy przestrzenne budownictwa letniskowego na terenach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 15 poz. - S. 55-80 : 1 mapa, 7 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GÓRY * BUDOWNICTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


7/117

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Tytuł: Sieć drogowa i kolejowa górskich terenów województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 24 poz. - S. 81-114 : 4 mapy, 3 rys., 7 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GÓRY * TRANSPORT * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


8/117

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Analiza stanu i rozmieszczenia bazy towarzyszącej oraz turystycznej na terenach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 15 poz. - S. 115-199 : 7 map, 24 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GÓRY * HIGIENA ŻYWIENIA * SIEĆ HANDLOWA * USŁUGI * OPIEKA ZDROWOTNA * KULTURA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


9/117

Autor: Szymański M.
Tytuł: Wpływ zakłóceń rytmu biologicznego w środowisku wysokogórskim na sprawność psychofizyczną alpinistów.V Sympozjum nt. 'Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie'.. - AWF Pozn., 1973 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * ZAWODNICY * BIORYTMY * ŚRODOWISKO * GÓRY * PSYCHOMOTORYKA * REFERAT * KONFERENCJA


10/117

Autor: Pąchalski, Adam; Szymański M.
Tytuł: Wpływ zakłóceń rytmu biologicznego w środowisku wysokogórskim na sprawność psychofizyczną alpinistów.
W książce: V Symp. 'Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie'. Poznań, 28 maja 1973 r. Cz. 2.. - AWF Pozn., 1973. - (Wyd. monogr. ; nr 51). - s. 505-514, 3 rys.bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * BIORYTMY * PSYCHOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * GÓRY * SPORTOWCY * PŁEĆ M.


11/117

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Stan wyczerpania w górach.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 233-246, 2 fot. 1 rys. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * KLUB SPORTOWY * TRENER * WSPINACZKI * ZMĘCZENIE * KONDYCJA FIZYCZNA * GÓRY


12/117

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Możliwości adaptacji do wysiłku fizycznego na dużych wysokościach i spostrzeżenia lekarskie z wypraw w Hindukusz. Streszczenie referatu z Sesji Jubileuszowej 60-lecia AZS, Kraków 1968.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1968, nr 9, s. 730-731..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * AKLIMATYZACJA * GÓRY * WYSIŁEK FIZYCZNY * ADAPTACJA ORGANIZMU


13/117

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Góry jako źródło przeżyć emocjonalnych.
W czasop.: Wierchy. - 1996, R. 62, s. 17-22, 1 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * EMOCJE * KULTURA * HISTORIA * LITERATURA PIĘKNA


14/117

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki narodowe Apeninów. [Cz.]3. Abruzyjski Park Narodowy
W czasop.: Wierchy. - 1953, R. 59, s. 103--114. - 6 fot., 1 mapa - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * GÓRY * APENINY * ABRUZZY * PARK NARODOWY * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * ROŚLINY I ZWIERZĘTA * HISTORIA


15/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Niedotlenienie wysokogórskie a wysiłek.
W czasop.: Wierchy. - 1996, R. 55, s. 235--236.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WYSOKOGÓRSKA * GÓRY * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * HIPOKSEMIA * HIPOKSJA * KONFERENCJA * REFERAT


16/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Deterioracja wysokościowa
W czasop.: Wierchy. - 1986, R. 55, s. 234--235.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WYSOKGÓRSKA * MEDYCYNA SPORTOWA * PSYCHOLOGIA SPORTU * ALPINIZM * GÓRY * ALPINISTA * CHOROBY * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * DETERIORACJA WYSOKOŚCIOWA * KONFERENCJA


17/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Samobójstwa w górach
W czasop.: Wierchy. - 1986, R. 55, s. 112-126, 4 fot.. - Bibliogr. s. 125-126.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * RATOWNICTWO GÓRSKIE * TURYSTA * ALPINISTA * WYPADKI * ŚMIERĆ * SAMOBÓJSTWO * PSYCHOLOGIA * PSYCHIATRIA * MOTYWACJA * TATRY * BESKIDY


18/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Aconcagua - pięćdziesiąt lat później
W czasop.: Wierchy. - 1985, R. 54, s. 99-121, 7 fot. 1 mapa. - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WYPRAWY * GÓRY * ANDY * ORGANIZACJA * SPRAWOZDANIE * BADANIA NAUKOWE * UCZESTNICTWO * POLSKA


19/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: W drodze do bezgranicznej wolności
W czasop.: Wierchy. - 1992, R. 58, s. 41-48, 1 fot..
Słowa kluczowe: * SPORT WYSOKOGÓRSKI * GÓRY * ALPINIZM * ALPINISTA * WSPINACZKI * HIMALAISTA * HIMALAIZM * WYPRAWY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * RUTKIEWICZ, WANDA * SUKCES SPORTOWY * RYZYKO


20/117

Autor: Kaulbersz, Jerzy
Tytuł: Parę spostrzeżeń fizjologicznych z wycieczki na Mont-Blanc.
W czasop.: Gaz. Lek.. - 1965, nr 16, s. 363-368..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * ADAPTACJA ORGANIZMU * GÓRY


21/117

Autor: Kruczek, Zygmunt; Gajewski, Jerzy
Tytuł: Organizacja turystyki w rejonie Spisza w kontekście zachowania zabytkowych układów wiejskich i zagospodarowania południowej części obrzeża zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 157-169.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * BUDOWNICTWO * ZABYTEK * OCHRONA ŚRODOWISKA * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WIEŚ * GÓRY * PROGRAMOWANIE * KONFERENCJA


22/117

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Walory rekreacyjne obszarów górskich w ocenie turystów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 217-230, 4 wykr. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * GÓRY * RUCH TURYSTYCZNY * IMPREZY * PROGRAMOWANIE * WYWIAD * TURYSTA * POZYCJA SPOŁECZNA * WIEK KALENDARZOWY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * SPRZĘT TURYSTYCZNY


23/117

Autor: Matuszyk, Andrzej Red.
Tytuł: Materiały z teorii dydaktyki sportów wspinaczkowych. Z. 2. - Kraków : AWF, 1993 - 137 s. : 7 map, 5 rys., 2 schem. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 127) - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * SPORT WYSOKOGÓRSKI * ALPINIZM * GÓRY * SZCZYT GÓRSKI * WYPRAWY * HISTORIA * WSPINACZKI * TEORIA * IDEOLOGIA * TERMINOLOGIA * PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * TECHNIKA * DYDAKTYKA* ALPINIZM JASKINIOWY SPORTOWY * ALPINIZM SOLOWY


24/117

Autor: Kubica, Ryszard
Tytuł: Fizjologiczne aspekty działalności wysokogórskiej
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI - 19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - Bibliogr. 17 poz. - S. 9-22 : 2 wykr..
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * FIZJOLOGIA * GÓRY * AKLIMATYZACJA * ADAPTACJA ORGANIZMU * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA * DŁUG TLENOWY * TLEN * CIŚNIENIE KRWI * PRACA * WYSIŁEK * ALPINISTA * HIMALAISTA * BADANIA NAUKOWE


25/117

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Główne kierunki działania lekarza wyprawy wysokogórskiej warunkujące utrzymanie wysokiej sprawności psychofizycznej członków zespołu
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI - 19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - Bibliogr. 27 poz. - S. 23-39 : 1 rys., 3 wykr..
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * FIZJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * GÓRY * ODNOWA ORGANIZMU * AKLIMATYZACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD NERWOWY * WODA * ODNOWA BIOLOGICZNA * TESTY * BADANIA NAUKOWE


26/117

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia i alpinizm - historia badań
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI -19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - Bibliogr. 32 poz. - S. 69-80.
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HISTORIA * BADANIA NAUKOWE * PSYCHOLOGIA * TATERNIK * ALPINISTA * OSOBOWOŚĆ * EMOCJE * MOTYWACJA * RYZYKO * GÓRY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


27/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: O poznawaniu ideologii alpinizmu z punktu widzenia humanistycznej wiedzy o kulturze fizycznej. Metodologiczne prolegomena
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI - 19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - S. 102-115.
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * FILOZOFIA * IDEOLOGIA * ROZWÓJ * WARTOŚĆ * GÓRY * SOCJOLOGIA * KULTURA * KULTURA FIZYCZNA


28/117

Autor: Krasicki, Szymon Red.
Tytuł: Narciarstwo biegowe. - Kraków : AWF, 1994 - 144 s. : 36 rys., 1 schem., 18 tab., 9 wykr.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 132) - Bibliogr. s. 141-144
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * BIOCHEMIA * METABOLIZM * ENERGETYKA WYSIŁKU * WĘGLOWODANY * TKANKA TŁUSZCZOWA * TERMOREGULACJA * TKANKA MIĘŚNIOWA * STRUKTURA * TRENING * GÓRY * PSYCHOLOGIA SPORTU * EMOCJE * MYŚLENIE TAKTYCZNE * TECHNIKA RUCHU * DOSKONALENIE * BIOMECHANIKA * KROKI NARCIARSKIE * NAUCZANIE * METODYKA * SPRZĘT NARCIARSKI * KIJKI NARCIARSKIE * NARTY * WIĄZANIA NARCIARSKIE * BUTY NARCIARSKIE * UBIÓR NARCIARSKI * SMAR NARCIARSKI * TRASA NARCIARSKA * TRENING * PLANOWANIE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE * ĆWICZENIA SPECJALNE * KONTROLA TRENINGU * TAKTYKA * TRENER * ZADANIA * SPORT MASOWY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


29/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Materiały z teorii i dydaktyki alpinizmu / pod red. Andrzeja Matuszyka. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 61). - S. 5-10.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WSPINACZKI * GÓRY * FILOZOFIA * ETYKA * PUBLICYSTYKA SPORTOWA * WIEDZA * METODOLOGIA * TEORIA * PRAKTYKA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * TATERNIK (CZASOPISMO) * WIERCHY (CZASOPISMO)


30/117

Autor: Dudek, Stanisław; Lutyński, Piotr
Tytuł: Materiały do topografii wspinaczkowej ściany Cubrynki
W książce: Materiały z teorii i dydaktyki alpinizmu / pod red. Andrzeja Matuszyka. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 61). - S. 133-139 : 1 mapa, 8 rys..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * HISTORIA SPORTU * GÓRY * WSPINACZKI * GEOGRAFIA * MAPA * CUBRYNA


31/117

Autor: Kaczmarski, Dariusz
Tytuł: Jak trenuje Vincent Rousseau?
W czasop.: Lekkoatleta. - 1995, nr 3, s. 18-19, 1 fot..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI DŁUGIE * MARATON * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KARIERA SPORTOWA * TRENING * INTENSYWNOŚĆ TRENINGU DUŻA * MIKROCYKL * PRZYKŁAD * ZIMA * LATO * BIEG PRZEŁAJOWY * GÓRY * IMPREZY LA * ROUSSEAU V. * BELGIA


32/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni : (na przykładzie alpinizmu). - Kraków : AWF, 1998 - 182 s. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 1) - Summ. - Zsfg. - Streszcz. - Bibliogr. s. 151-182
Słowa kluczowe: * SPORT PRZESTRZENNY * TEORIA SPORTU * WALKA SPORTOWA * TEORIA WALKI SPORTOWEJ * STRUKTURA * WARTOŚĆ * FILOZOFIA SPORTU * PRAKSEOLOGIA * ALPINIZM * WSPINACZKI * GÓRY * ALPINISTA * HUMANIZM * PODSTAWY HUMANISTYCZNE * PRACA HABILITACYJNA


33/117

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Północne zbocze Policy
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 5, s. 18--20. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * REZERWAT PRZYRODY * ROŚLINY I ZWIERZĘTA * GÓRY * REZERWAT PRZYRODY * POLICA * REGION POŁUDNIOWY


34/117

Autor: Gibiec, Jan
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zachodniej części Beskidu Śląskiego
W książce: Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne na obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego / Jan Gibiec, Krystyna Krauz, Marek Łabaj ; pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 50). - Bibliogr. 20 poz. - Rez., summ. - S. 7-81 : ryc., tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GÓRY * TEREN GÓRSKI * BESKID ŚLĄSKI


35/117

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Szlaki turystyczne i ich funkcjonowanie w świadomości społecznej.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst. - 1989, nr 1, s. 3-8, bibliogr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * HISTORIA TURYSTYKI * SZLAKI TURYSTYCZNE * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * FUNKCJA * śWIADOMOŚĆ


36/117

Autor: Kwiecień, Ireneusz
Tytuł: Struktura społeczno-ekonomiczna systemu przestrzennego Bukowiny Tatrzańskiej.
W czasop.: Fol. Geogr. Ser. Geogr. Oecon.. - 1986, Vol. 19, s. 97-114, tab. sum..
Słowa kluczowe: * TEREN TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * FINANSE * WALORY TURYSTYCZNE * GÓRY * REGION POŁUDNIOWY * BUKOWINA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN WIEJSKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI


37/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Alpinizm a turystyka górska (teoretyczne rozważania na marginesie historii Sekcji Turystycznej TT)
W czasop.: Wierchy. - R. 65 (1999), s. [21]--34. - 5 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * ALPINIZM * ORGANIZACJE TURYSTYCZNE * TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * TATERNICTWO * HISTORIA * WSPINACZKI * GÓRY


38/117

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Znaczenie turystyki dla możliwości ochrony i ekorozwoju zlewni Czarnego Dunajca
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [97]--132. - Summ. - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * EKOROZWÓJ * GÓRY * BIOCENOZA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ANALIZA SWOT * CZARNY DUNAJEC (DORZECZE) * POLSKA POŁUDNIOWA


39/117

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [145]--180. - Summ.
Słowa kluczowe: * PRAWO SPORTOWE * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA * BEZPIECZEŃSTWO * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * GÓRY * WODA * IMPREZY


40/117

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Tatronurki czyli płetwonurkowie w Morskim Oku i Czarnym Stawie
W czasop.: Wierchy. - R. 59, (1993), s. 183--185. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * BIOLOGIA * PŁYWANIE * PŁETWONUREK * GÓRY * TATRY * MORSKIE OKO * CZARNY STAW POD RYSAMI * BADANIA NAUKOWE


41/117

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Ewolucja funkcji przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [23]--27. - Summ. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * GÓRY * TATRY * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * FUNKCJA * RATOWNICTWO GÓRSKIE * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* 19 W. * 20 W.


42/117

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Rola przewodników górskich w edukacji środowiskowej
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [63]--74. - Summ. - 1 tab - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * GÓRY * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TURYSTA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


43/117

Autor: Dąbrowski, Piotr Oprac.
Tytuł: Wnioski przyjęte podczas konferencji metodyczno-naukowej [pt.] Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [127]--130.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. ' Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce' ( 2002 ; Sucha Beskidzka )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * GÓRY * ORGANIZACJE * PRAWO TURYSTYCZNE * ADMINISTRACJA PUBLICZNA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KONFERENCJA * WNIOSEK


44/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: W Kordylierze Domeyki i na wulkanach Atacamy
W czasop.: Wierchy. - 2001, R 67, s. 123--140. - 13 fot. 2 mapy, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYSTYKA WYSOKOGÓRSKA * CHILE * GÓRY * ANDY * KORDYLIERA DOMEYKI * WYPRAWY WYSOKOGÓRSKIE * AMERYKA POŁUDNIOWA * CEL * SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) * ARCHEOLOGIA * GEJZERY * WULKANY * SZTUKA * KULTURA * BADANIA NAUKOWE * RELACJE OSOBISTE


45/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej, Arica-Chile, 1-6 października 2000 r.
W czasop.: Wierchy. - 2000, R. 66, s. 159--160.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MEDYCYNA * GÓRY * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * FIZJOLOGIA * NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * CHOROBA WYSOKOGÓRSKA * SESJA * KONFERENCJA * REFERAT


46/117

Autor: Bonington, Chris; Drożdż, Piotr
Tytuł: Chris Bonington - o historii, literaturze i etyce wspinaczkowej
W czasop.: Góry. - 2003, nr 5, s.28--31. - 6 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * BEZPIECZEŃSTWO * ETYKA * WSPOMNIENIE * BIOGRAFIA * HIMALAISTA * LITERAT * ROZMOWA


47/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: [Podsumowanie sesji tematycznej 'Turystyka i rekreacja zimowa']
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Dyskusja panelowa - S. 338.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NARCIARSKA * ZIMA * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * GÓRY * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * KONFERENCJA * REFERAT * DYSKUSJA * PODSUMOWANIE


48/117

Autor: Bischler, Sybille; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Wspinanie, korale i kangury - podróż przez Terra Australia
W czasop.: Góry. - 2003, nr 6, s. 76--81. - 12 fot, 1 tab.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * PODRÓŻE * GÓRY * WSPINACZKI * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * RELACJE OSOBISTE * AUSTRALIA


49/117

Autor: Drożdż, Piotr
Tytuł: Dziesięć faktów o Johnie Gillu, których wstyd nie znać
W czasop.: Góry. - 2003, nr 7-8, s. 14--16. - 7 fot.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * ALPINIZM * WSPINACZKA SKAŁKOWA * GÓRY * STANY ZJEDNOCZONE * BIOGRAFIA* GILL, JOHN


50/117

Autor: Gill, John; Drożdż, Piotr
Tytuł: John Gill [ - ojciec bulderingu] : wywiad specjalnie dla Gór
W czasop.: Góry. - 2003, nr 7-8, s. 17--[23]. - 14 fot.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKA SKAŁKOWA * ASEKURACJA * TRENING SPORTOWY * WYWIAD * STANY ZJEDNOCZONE* GILL, JOHN


51/117

Autor: Drożdż, Piotr
Tytuł: Cień wielkiej góry : górska kariera Wojciecha Wróża
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 36--41, 58--59. - 12 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * ŚWIAT * BIOGRAFIA* WRÓŻ, WOJCIECH


52/117

Autor: Drożdż, Piotr
Tytuł: Wspinaczka skałkowa i buldering w roku 2002 - próba podsumowania
W czasop.: Góry. - 2003, nr 1-2, s. 46--47.
Słowa kluczowe: * WSPINACZKA SKAŁKOWA * GÓRY * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SUKCES SPORTOWY* 2002 * BULDERING


53/117

Autor: Drożdż, Piotr
Tytuł: Klasyczne zdobycie Zerwy. Cz. 3
W czasop.: Góry. - 2003, nr 1-2, s. 15--27. - 24 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * TECHNIKA * TRASA * TATRY * KAZALNICA (GÓRA) * RELACJA


54/117

Autor: Bonington, Chris; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Patagońskie dziewictwo : I wejście na Torre Central
W czasop.: Góry. - 2003, nr 3, s. 35--36. - Tekst ukazał sie w 'Alpine Journal' 1963
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * RELACJE OSOBISTE * AMERYKA POŁUDNIOWA * PATAGONIA


55/117

Autor: Drożdż, Piotr
Tytuł: K2 Topo
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 34--35. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * HISTORIA * KARAKORUM * K2 (PAKISTAN)


56/117

Autor: Drożdż, Piotr
Tytuł: K2 po polsku
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 43.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * POLSKA * HISTORIA * KARAKORUM * K2 (PAKISTAN)


57/117

Autor: Czerwińska, Anna; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: Anna Czerwińska - o 'czarnym sezonie' 1986
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 42. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * NIEBEZPIECZEŃSTWO * RYZYKO * WYPADKI * ROZMOWA


58/117

Autor: Oleksy, Tomasz; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: Tomek Oleksy
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 68. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * WSPINACZKI * GÓRY * WYPRAWY * TAJLANDIA * ROZMOWA


59/117

Autor: Jasper, Robert; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: No siesta : klasycznie i on sight!
W czasop.: Góry. - 2003, nr 5, s. 8--9. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * WSPINACZKI * GÓRY * WYPRAWY * ALPY * ROZMOWA


60/117

Autor: Schneider, Steve; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Pogromca turni
W czasop.: Góry. - 2003, nr 3, s. 20--22. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * WSPINACZKI * GÓRY * WYPRAWY * RELACJE OSOBISTE * AMERYKA POŁUDNIOWA * CHILE * PATAGONIA


61/117

Autor: Rokowski, Robert
Tytuł: Chatka Cilmbing Team, czyli 'może to dobrze, może to źle?'
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 11.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WSPINACZKI * GÓRY * TATRY * RELACJE OSOBISTE


62/117

Autor: Ręgwelski, Tomasz
Tytuł: 8 x 8
W czasop.: Góry. - 2003, nr 6, s. 53--54. - 11 fot.
Słowa kluczowe: * WSPINACZKI * GÓRY * TAKTYKA * TECHNIKA WSPINACZKI * SPRZĘT WSPINACZKOWY * BEZPIECZEŃSTWO WSPINACZKI * ASEKURACJA * ZASADY


63/117

Autor: Ręgwelski, Tomasz
Tytuł: Zen a wpinanie liny
W czasop.: Góry. - 2003, nr 3, s. 46--47. - 13 fot.
Słowa kluczowe: * WSPINACZKI * GÓRY * TAKTYKA * TECHNIKA WSPINACZKI * SPRZĘT WSPINACZKOWY * BEZPIECZEŃSTWO WSPINACZKI * ASEKURACJA * ZASADY


64/117

Autor: Rokowski, Robert
Tytuł: Siłą rozpędu : ja majster!
W czasop.: Góry. - 2003, nr 1-2, s. 14.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WSPINACZKI * GÓRY * TATRY * RELACJE OSOBISTE


65/117

Autor: Ręgwelski, Tomasz
Tytuł: Zen na drążku czyli w poszukiwaniu buły doskonałej
W czasop.: Góry. - 2003, nr 11, s. 52--53. - 4 fot.
Słowa kluczowe: * WSPINACZKI * GÓRY * TECHNIKA WSPINACZKI * TRENING * BEZPIECZEŃSTWO WSPINACZKI * ZASADY


66/117

Autor: Linek, Vlado; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Welcome to the Slabs of Koricancha
W czasop.: Góry. - 2003, nr 12, s. 20--26. - 9 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * PERU * RELACJE OSOBISTE


67/117

Autor: Schneider, Steve; Drożdż, Piotr
Tytuł: Excalibur : big-wall offwidth, czyli dwa w jednym
W czasop.: Góry. - 2004, nr 1-2, s. 18--23. - 6 fot.
Słowa kluczowe: * GÓRY * WSPINACZKI * TECHNIKA WSPINACZKI * TAKTYKA * WYPRAWY * YOSEMITE * KALIFORNIA (STANY ZJEDNOCZONE) * RELACJE OSOBISTE* EL CAPITAN


68/117

Autor: Schweiger, Markus; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Sesja w Zillertal
W czasop.: Góry. - 2003, nr 11, s. 84--87. - 6 fot.
Słowa kluczowe: * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * AUSTRIA * RELACJE OSOBISTE


69/117

Autor: Szweiger, Markus; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: Markus Schweiger o wspinaniu w Zillertal
W czasop.: Góry. - 2003, nr 11, s. 89. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * AUSTRIA * ROZMOWA


70/117

Autor: Bole, Mauro; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: Mauro 'Bubu' Bole
W czasop.: Góry. - 2003, nr 9, s.26--35. - 12 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * TECHNIKA * TAKTYKA * WYPRAWY * EUROPA * AFRYKA POŁUDNIOWA * AMERYKA POŁUDNIOWA * AMERYKA PÓŁNOCNA * ROZMOWA


71/117

Autor: Papert, Ines; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: Ines Papert o Symphonie de Liberte i nie tylko
W czasop.: Góry. - 2003, nr 9, s. 16--18. - 5 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * TECHNIKA * TAKTYKA * WYPRAWY * ALPY BERNEŃSKIE (SZWAJCARIA) * ROZMOWA


72/117

Autor: Zangerl, Bernd; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Matka Afryka - buldering w Rocklands
W czasop.: Góry. - 2004, nr 3, s. 15--20. - 8 fot.
Słowa kluczowe: * GÓRY * WSPINACZKI * TECHNIKA * WYPRAWY * AFRYKA POłUDNIOWA * RELACJE OSOBISTE* BULDERING * ROCKLANDS


73/117

Autor: Zangerl, Bernd; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: W poszukiwaniu najtrudniejszego ruchu - wywiad z Berndem Zangerlem
W czasop.: Góry. - 2004, nr 3, s. 21--24. - 4 fot.
Słowa kluczowe: * GÓRY * WSPINACZKI * TECHNIKA * TRENING * WYPRAWY * WYWIAD* BULDERING


74/117

Autor: Pou, Iker; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: Iker Pou na El Nino
W czasop.: Góry. - 2004, nr 1-2, s. 30--31. - 3 fot. - 1 rys.
Słowa kluczowe: * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * YOSEMITE * KALIFORNIA * STANY ZJEDNOCZONE * WYWIAD* EL NINO


75/117

Autor: Krawczyk, Jacek; Drożdż, Piotr Rozm.
Tytuł: Jacek Krawczyk : dolina i Tatry - dwie różne konkurencje
W czasop.: Góry. - 2004, nr 1-2, s. 40-41, 58. - 5 fot.
Słowa kluczowe: * GÓRY * WSPINACZKI * TECHNIKA WSPINACZKI * WYPRAWY * TATRY * YOSEMITE * KALIFORNIA * STANY ZJEDNOCZONE * WYWIAD


76/117

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Specificity and characteristic of inner feelings of alpinists the mountains
W czasop.: High Altitude Medicine and Biology. - 2000, Vol.1, nr 3, s.252. - streszczenie - na podstawie wykazu publikacjii autora
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * PSYCHOLOGIA SPORTU * ALPINIZM * GÓRY * IDEOLOGIA * WARTOŚĆ * WIEDZA


77/117

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Prowadzenie jeźdźców w górach - podstawy psychologii
W książce: Górska turystyka jeździecka / red. Marek Piotr Krzemień. - Kraków : Ofic. Wydaw. 'Ostoja', 1998. - S. 90-95. - ISBN 83-904426-9-8
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * STOSUNKI INTERPERSONALNE * TURYSTYKA * JEŹDZIECTWO * WYCIECZKA * GÓRY


78/117

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Charakterystyka fizjologiczna wysiłku fizycznego podczas wędrówki górskiej
W książce: Nowe tendencje w turystyce i rekreacji / pod red. Jacka Bilińskiego, Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informacji i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2004. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 8 poz. - S. 167-174, 3 tab.. - ISBN 83-87658-61-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * REGION KARPACKI * FIZJOLOGIA WYSIŁKU * GÓRY * WĘDRÓWKA


79/117

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Prawne warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach
W książce: Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2004. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 79-95. - ISBN 83-919713-6-8
Impreza: Seminarium "Czy nasze dzieci muszą ginąć w górach?" - problemy bezpieczeństwa i profilaktyka w turystyce górskiej ( 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * GÓRY * BEZPIECZEŃSTWO * PRAWO * AKTY PRAWNE * USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * KONFERENCJA * REFERAT


80/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan Oprac.
Tytuł: Karol Wojtyła - Jan Paweł II - miłośnik gór i przyrody, czyli Góralski biskup, góralski kardynał i góralski Papież
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2005, nr 9-10, s. 115--118. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * GÓRY * PRZYRODA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


81/117

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turystyka w górach Europy
W czasop.: Folia Turistica. - 2005, nr 15, s. [159]--160. - Bibliogr. 1 poz. - Rec. książki: Turystyka na obszarach górskich Europy : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Kurek. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2004
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * EUROPA * KSIĄŻKA * RECENZJA


82/117

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Florek, Marcin
Tytuł: Wpływ snowboardingu na środowisko w świetle badań porównawczych
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Summ. s. 247 - Bibliogr. 5 poz. - S. [191]-189 : 2 tab.. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SNOWBOARD * OCHRONA ŚRODOWISKA * GÓRY * TATRY * KASPROWY WIERCH


83/117

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Zielińska, Anna
Tytuł: Żywienie osób uprawiających turystykę pieszą w Tatrach
W książce: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Lucyna Narojek ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2005. - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - S. 81--87 : 4 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-7244-628-8
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * ODŻYWIANIE * TURYSTYKA PIESZA * WYCIECZKA * GÓRY * TATRY * TURYSTA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE* 2003


84/117

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Broda, Krzysztof
Tytuł: Zarys historii nurkowania w Tatrach (1953-2006)
W książce: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Krakowski. - Zakopane : nakł. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006. - Bibliogr. s. 158-159 - Tyt. okł.: 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005' - Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005, Zakopane, 13-15 października 2005 - S. [143]-159 : 3 ryc.. - ISBN 83-85832-96-3
Impreza: Ogólnopolska Konferenca 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek' (3 ; 2005 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * NURKOWANIE * GÓRY * TATRY * POLSKA * JASKINIE * JEZIORO * 19 W. * 20 W.


85/117

Autor: Płonka, Małgorzata; Konturek, P. C.; Bielański, Władysław; Pawlik, T.; Konturek, S. J.
Tytuł: Relationship Between Ghrelin and Helicobacter Pylori Infection in Polish Adult Shepherds and Their Cildren
W czasop.: Aliment. Pharmacol. Ther. symp. ser.. - Vol. 2, nr 1, suppl. 4 (2006) s. 160--168. - Opis na podst. informacji dostarczonych od autora
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BIOLOGIA * UKLAD TRAWIENNY * BAKTERIE * HELICOBACTER PYLORI * HORMON * RODZICE * DZIECI * GÓRY * OWCE * BADANIA NAUKOWE* GHRELIN * PASTERZ


86/117

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; PTTK COTG, 2007. - (Seria Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 40, ISSN 1429-8627). - S. 5. - ISBN 978-83-89121-92-9
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * TURYSTYKA * PRZYRODA * GÓRY * WSPOMNIENIE * WOJTYŁA, KAROL * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


87/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne
W książce: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; PTTK COTG, 2007. - (Seria Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 40, ISSN 1429-8627). - Zob. streszczenie: Ryn Z.J., Zdebski J.: Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne. [W]: Konferencja Naukowa "Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Miłośnik gór i przyrody" : streszczenia referatów, Kraków, 13 października 2005 / [red. Wiesław A. Wójcik], Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2005, s. 11-13 - S. 9-21 : 5 fot.. - ISBN 978-83-89121-92-9
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * ANTROPOLOGIA * PSYCHOLOGIA * GÓRY * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * KONFERENCJA * REFERAT* DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE


88/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Rev. Karol Wojtyla-John Paul II. A lover of the mountains and nature : reviev of the conference
W książce: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; PTTK COTG, 2007. - (Seria Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 40, ISSN 1429-8627). - Tekst w jęz. niemieckim s. 321-338, tekst w jęz. hiszpańskim s. 339-355 - S. 303-320. - ISBN 978-83-89121-92-9
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * TURYSTYKA * GÓRY * PRZYRODA * WOJTYŁA, KAROL * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


89/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Karol Wojtyla - Juan Pablo II apasionado de las montanas y de la naturaleza
W książce: Nuevos progresos en medicina de montana : libro de actas de las XVII jornadas de medicina y socorro en montana / coord. Javier Botella de Maglia, Aurora Espacio Casanovas, Vicente Ferrer López. - Valencja : Sociedad Espanola de Med. y Auxil. en Montana, 2006. - Bibliogr. 9 poz. - S. 254-264 : 1 fot..
Impreza: Jornadas de Medicina y Socorro en Montana (17 ; 2006 ; Albacete )
Słowa kluczowe: * RELIGIA * GÓRY * PRZYRODA * WĘDRÓWKA * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ * WOJTYŁA, KAROL * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * BIOGRAFIA * KONFERENCJA* DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE * TEOLOGIA GÓR


90/117

Autor: Pociask-Karteczka, Joanna Red.; Matuszyk, Andrzej Red.; Skawiński, Paweł Red.
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF. - Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007 - 328 s. : il., err. ; 24 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46) - Streszcz. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * GÓRY * TATRY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * POLSKA * SŁOWACJA


91/117

Autor: Roszkowska, Ewa
Tytuł: Tatry kolebką polskiego alpinizmu
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 18 poz. - S. 93-102. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * ALPINIZM * TATERNICTWO * WSPINACZKI * GÓRY * TATRY * POLSKA


92/117

Autor: Choiński, Adam; Galas, Joanna; Jodłowski, Miłosz; Pociask-Karteczka, Joanna
Tytuł: Propozycja reorganizacji ruchu turystycznego w otoczeniu Morskiego Oka
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 21 poz. - S. [215]-222 : 1 mapa, 1 tab.. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * RUCH TURYSTYCZNY * SZLAKI TURYSTYCZNE * GÓRY * TATRY * MORSKIE OKO


93/117

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Bronisław Czech - patron Uczelni
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 26-28 : 3 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 W. * NARCIARSTWO * GÓRY * TATRY * CZECH, BRONISŁAW * AWF KRAKÓW * JUBILEUSZ


94/117

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: U źródeł historii - Worochta siedemdziesiąt lat później
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, Supl. no 1 (2007), s. 17--18. - 6 fot.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KONGRESOWA * MEDYCYNA SPORTOWA * ZABYTEK * WĘDRÓWKA * WSPOMNIENIE * WOROCHTA (UKRAINA ; OKRĘG) * GÓRY * CZARNOHORA (UKRAINA)


95/117

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: U źródeł historii - Worochta siedemdziesiąt lat później
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 8 nr 2 (2007), s. 50-80 134 fot, 2 mapy.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KONGRESOWA * MEDYCYNA SPORTOWA * ZABYTEK * WĘDRÓWKA * WSPOMNIENIE * STANISŁAWÓW (UKRAINA) * DROHOBYCZ (UKRAINA) * LWÓW (UKRAINA) * WOROCHTA (UKRAINA ; OKRĘG) * GÓRY * CZARNOHORA (UKRAINA)


96/117

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Tryptyk zakopiański, czyli Mistyka w Tatrach : styl zakopiański w kościele Najświętszej Rodziny I, Albertynki i Albertyni na Kalatówkach II, Kaplice prywatne - Jaszczurówka i Bystre III
W czasop.: W górach. - 2007, nr 3, s. 25. - Rec. książki: Mistyka w Tatrach = Mysticism in the Tatras. [1] / Zbigniew Pytel ; [wstęp Zbigniew Moździerz ; tl. Kararzyna Sosin]. - Kraków : Wydawnictwo "AA", 2005 - Rec. książki: Mistyka w Tatrach = Mysticism in the Tatras. [2] / Zbigniew Pytel ; [wstęp Zbigniew Moździerz ; tł. Katarzyna Sosin]. - Kraków : AA, 2005 - Rec. książki: Mistyka w Tatrach = Mysticism in the Tatras. [3] / Zbigniew Pytel ; [wstęp Zbigniew Moździerz ; tł. Katarzyna Sosin]. - Kraków : AA, 2005
Słowa kluczowe: * ARCHITEKTURA SAKRALNA * KOŚCIOŁY * KAPLICE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - PUSTELNIA ŚW. BRATA ALBERTA NA KALATÓWKACH * GÓRY * TATRY * FOTOGRAFIA * KSIĄŻKA * RECENZJA


97/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Droga bezgranicznej wolności
W czasop.: Charaktery. - 1997, nr 1, s. 42--44.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WSPINACZKI * SPORT WYSOKOGÓRSKI * GÓRY * PSYCHOLOGIA SPORTU * FILOZOFIA SPORTU * EMOCJE * OSOBOWOŚĆ * WOLNOŚĆ * ŚMIERĆ * ALPINISTA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


98/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Wyprawa Ski Alpino Chile 1999 - itinerarium
W czasop.: Góry i Alpinizm. - 1999, nr 8, s. 39--41.
Słowa kluczowe: * WYPRAWY * ALPINIZM * NARCIARSTWO * RATOWNICTWO GÓRSKIE * GÓRY * KORDYLIERY * CHIILE * RELACJE OSOBISTE* KORDYLIERA ŚRODKOWA


99/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Wyprawa ski alpino Chile 1999. [cz. 2]
W czasop.: Głos Polski. - 1999, nr 30, s. 12.
Słowa kluczowe: * WYPRAWY * GÓRY * KORDYLIERA * WYPADKI * SANTIAGO (CHILE) * RELACJE OSOBISTE


100/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Wyprawa Ski Alpino Chile 1999
W czasop.: Głos Polski. - 1999, nr 40, s. 12.
Słowa kluczowe: * WYPRAWY * GÓRY * KORDYLIERA * DOMEYKO, IGNACY * RELACJE OSOBISTE


101/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Mieszkańcy Andów
W czasop.: Góry i Alpinizm. - 2000, nr 6, s. 8--9. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * INDIANIE * GÓRY * ANDY * ADAPTACJA ORGANIZMU * CHOROBY


102/117

Autor: Czyż, Marek
Tytuł: Twórczośc literacka o tematyce górskiej jaba Alfreda Szczepańskiego 'Jaszcza' (1902-1991)
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 19, s. [155]--185. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 182-184
Słowa kluczowe: * LITERATURA PIĘKNA * GÓRY * ALPINIZM * TATERNICTWO * GÓRY * SZCZEPAŃSKI, JAN ALFRED


103/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Moja przygoda z medycyną górską
W czasop.: Alma Mater. - 2000, nr 3, s. 17--21. - 10 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GÓRY * HIMALAJE * ANDY * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * CZŁOWIEK * ADAPTACJA ORGANIZMU * INDIANIE * BADANIA NAUKOWE * RELACJE OSOBISTE* MEDYCYNA GÓRSKA


104/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: The brain at high altitude
W czasop.: High Alt. Med. Biol.. - Vol. 1, nr 3 (2000), s. 243.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GÓRY * NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE * MÓZG * KONFERENCJA * STRESZCZENIE* MEDYCYNA GÓRSKA


105/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej Arica-Chile, 1-6 października 2000 roku, 2001 - Vol. 5, nr 2 (2001), s. 111--113
Impreza: Światowy Kongres Medycyny Górskiej (4 ; 2000 ; Arica)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * GÓRY * NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE * HIPOKSJA * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * ADAPTACJA ORGANIZMU * ANDY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE* MEDYCYNA GÓRSKA


106/117

Autor: Witos, Wojtek; Rogalski, Marek; Ryn, Zdzisław Jan Fot.; Rogalski, Marek Fot.
Tytuł: Viento Blanco czyli białe piekło : kronika andyjskiej przygody
W czasop.: Mag. Narciar.. - 2001, nr14, s. 44--47. - 6 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NARCIARSKA * WYPRAWY * ZAGROŻENIE ŻYCIA * GÓRY * ANDY * CERRO EL PLOMO (ANDY) * RELACJE OSOBISTE* VIENTO BLANCO * SKI ALPINO CHILE1999


107/117

Autor: Wierzba, Katarzyna; Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Andyjski kondor
W czasop.: Dziennik Pol.. - 2004, nr nr 62. Dodatek: : Pejzaz Polski : sobotnio-niedzielny mag. "Dziennika Polskiego', 2004, nr 11, s. 36, 26. - 5 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PSYCHIATRIA * MEDYCYNA NATURALNA * GÓRY * WYPRAWY * PODRÓŻE * NDIANIE * ANDY * PRACA NAUKOWA * ROZMOWA * RYN, ZDZISŁAW JAN


108/117

Autor: Bętkowska, Teresa; Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Smak życia : w blasku Kordylierów : [rozmowa z prof. Z. J. Rynem]
W czasop.: Alma Mater. - 2004, nr 62, s. 43--47. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GÓRY * PSYCHIATRIA * ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA * PODRÓŻE * INDIANIE * PRACA NAUKOWA * ZAINTERESOWANIA * BIOGRAFIA * RELACJE OSOBISTE * AMERYKA POŁUDNIOWA* MEDYCYNA GÓRSKA * PSYCHIATRIA TRANSKULTUROWA


109/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Esculapio en las Grandes Alturas. Aventura y Medicina de Montana : conferencia inaugural
W książce: I Workshop International de Fisiologia y Medicina de Altura : modelo Chileno de Exposicion Cronica Interminente a la Altura, 6-8 Abril 2005, Escuela de Medicina UniversidadCatolica del Norte, La Serena, Chile., 2005. - (Ceremonia Inaugural). - Bibliogr. 11 poz. - S. 17-27.
Impreza: Workshop Internacional de Fisiologia y Medicina de Altura (1 ; 2005 ; La Serena)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * FIZJOLOGIA * GÓRY * ADAPTACJA ORGANIZMU * ALPINIZM * WSPINACZKI * PODRÓŻE * RELACJE OSOBISTE * KONFERENCJA* MEDYCYNA GÓRSKA


110/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: La vida dedicada a la medicina de montana
W książce: Nuevos progresos en medicina de montana : libro de actas de las XVII Jornadas de Medicina y Socorro en Montana / coord. Javier Botella de Maglia, Aurora Espacio Casanovas, Vicente Ferrer Lopez. - Valencia : SEMAM, 2006. - Bibliogr. 22 poz. - XVII Jornadas de Medicina y Socorro en Montana - S. [97]-100 : 6 fot..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PRACA NAUKOWA * GÓRY * ALPINIZM * WSPINACZKI * PODRÓŻE * RELACJE OSOBISTE * KONFERENCJA* MEDYCYNA GÓRSKA


111/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: W drodze do bezgranicznej wolności
W czasop.: Góry i Alpinizm. - 1997, nr 9, s. 14--16. - 2 fot. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * GÓRY * MEDYCYNA * PSYCHIATRIA * SPORTY EKSTREMALNE * ALPINIZM * HIMALAIZM * WYPRAWY * RYZYKO * MÓZG * RUTKIEWICZ, WANDA


112/117

Autor: Panek, Stanisław; Bocheńska, Zofia
Tytuł: Wspomnienia w grupach wędrownych : grupa mgr Stanisław Panek, mgr Zofia Bocheńska
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - (Lata 50.-60.). - Wiersz Stanisława Panka 'Bieszczady 1958 r.' - S. 140-141. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * WYCHOWANIE FIZYCZNE * STUDIA * WSWF KRAKÓW * OBÓZ LETNI * GÓRY * BIESZCZADY * WSPOMNIENIE * PANEK, STANISŁAW


113/117

Autor: Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Konturek, S. J.; Papież, D.; Dobrzańska, M. J.; Kamińska, A.; Szczyrk, U.; Bochenek, A.; Wierzchos, E.
Tytuł: Helicobacter pylori infection in Polish shepherds and their families from Tatra Montains, 2002 - [S. p.] - Digestive Disease Week and the 103rd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. May 19-22, 2002, San Francisco - Opis na podst. Informacji dostarczonej przez autora
Impreza: (103 ; 2002 ; San Francisco)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BAKTERIE * ZWIERZĘTA * OWCE * HELICOBACTER PYLORI * CHOROBY * RODZICE * DZIECI * GÓRY * TATRY * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* PASTERZ


114/117

Autor: Papież, D.; Konturek, P.C.; Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Dobrzańska, Maria; Kamińska, A.; Szczyrk, U. ; Bochenek, A. ; Wierzchos, E.
Tytuł: Prevalence of Helicobacter pylori infection in Polish shepherds and their families
W czasop.: Dig. Liv. Dis.. - 2003, vol. 35, s. 10-–15. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BAKTERIE * ZWIERZĘTA * OWCE * HELICOBACYTER PYLORI * CHOROBY * NOWOTWÓR * HORMON * RODZICE * DZIECI * GÓRY * POLSKA * TESTY * BADANIA NAUKOWE* GASTRIN * PASTERZ


115/117

Autor: Konturek, S. J. ; Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata
Tytuł: Prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) Infection in Polish Shepherds andTheir Families
W czasop.: Helicobacter. - Vol. 8, nr 4 (2003), s. 391.
Impreza: International Workshop Gastrointestinal Pathology and Helicobacter (16 ; 2003 ; Sztokholm)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * HELICOBACTER PYLORI * ZAKAŻENIE * OWCE * GÓRY * TATRY * POLSKA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * STRESZCZENIE * REFERAT* PASTEŻ


116/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II - miłośnik gór i przyrody'. Konferencja naukowa w AWF w Krakowie
W czasop.: Wierchy. - R. 71 (2005), s. 175--181. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * TEOLOGIA * RELIGIA * GÓRY * TURYSTYKA GÓRSKA * FILOZOFIA * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * WOJTYŁA, KAROL


117/117

Autor: Ryn, Zdzisław Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne
W książce: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Miłośnik gór i przyrody' : streszczenia referatów : Kraków, 13 października 2005 / [red. Wiesław A. Wójcik]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTS, 2005. - Zob. pełny tekst: Ryn Z.J., Zdebski J., Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne. [W]: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego, PTTK COTG, 2007, s. 9-21 - S. 11-13 : 1 ryc.. - ISBN 83-89819-36-8
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Miłośnik gór i przyrody, ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * ANTROPOLOGIA * PSYCHOLOGIA * GÓRY * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka