Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Bariery kultury fizycznej
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2000, nr 7-8, s. 1--2.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROLA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * SPOŁECZEŃSTWO * ŚWIADOMOŚĆ * STEREOTYP SPOŁECZNY * SOCJOLOGIA


2/32

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Utylitarne i wychowawcze wartości sportów walki jako realizacja potrzeby bezpieczeństwa
W książce: Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki / red. pracy zbiorowej Roman Maciej Kalina, Władysław Jagiełło ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : AWF, 2000. - Bibliogr. 8 poz. - S. 40-43. - ISBN 83-87210-72-2
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Utylitarne i wychowawcze aspekty sportów walki' ( 2000 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * WARTOŚCI SPORTU * SPORT * SPORTY WALKI * BEZPIECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * KONFERENCJA * REFERAT


3/32

Autor: Kosiewicz, J.; Krawczyk, Zbigniew; Lipiec, Józef
Tytuł: Filozofia sportu czy namysł filozoficzny nad sportem
W czasop.: Kult. Fiz. . - 1995, nr 9-10, s. 3--6. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * FILOZOFIA SPORTU * TEORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * TERMINOLOGIA * TEORETYCY SPORTU * IDEA OLIMPIJSKA * EDUKACJA OLIMPIJSKA


4/32

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Kultura fizyczna w myśli polskich filozofów romantycznych
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 47, nr 4 (2003), s. 583--593. - Tekst również w jęz. angielskim na s. 595-605
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * CIELESNOŚĆ * TEORIA * AKSJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * WARTOŚĆ * ZDROWIE * PRAWDA * DOBRO * WZORCE * HARMONIA * ETOS SPORTOWY * FILOZOFIA DZIAŁANIA* BYT * PIĘKNO * MYŚL * FILOZOFIA ROMANTYCZNA


5/32

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Filozofia olimpizmu a wartości zdrowia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 413--416. - Summ. - Art. Nr 659 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * OLIMPIZM * ZDROWIE * WARTOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


6/32

Autor: Zdebska, Halina; Olszewski, Tadeusz
Tytuł: Kultura fizyczna a wartości ciała i zdrowia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 417--419. - Summ. - Art. Nr 660 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * ZDROWIE * WARTOŚĆ * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


7/32

Autor: Zdebska, Halina; Olszewski, Tadeusz
Tytuł: Postawy młodzieży akademickiej wobec wartości zdrowia i ciała
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 420--422. - Summ. - Art. Nr 661 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * ZDROWIE * WARTOŚĆ * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


8/32

Autor: Ambroży, Dorota
Tytuł: Zdrowie jako wartość w przestrzeni aksjologicznej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 5--9. - Summ. - Art. Nr 2 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


9/32

Autor: Szyndera, Mirosław; Żiżka-Salamon, Danuta
Tytuł: Wartości ciała w opinii studentów
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.5], s. 450--454. - Summ. - Art. Nr 552 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 10 tab. - Bibliogr. 3 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * CIAŁO * WARTOŚĆ * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OPINIE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


10/32

Autor: Żiżka-Salamon, Danuta
Tytuł: Aktywność fizyczna w realizacji zdrowotnych wartości ciała przez studentów
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 481--484. - Summ. - Art. Nr 676 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Bibliogr. 3 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


11/32

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna; Mirek, Wacław
Tytuł: Hierarchia wartości studentów akademii wychowania fizycznego
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz. 1], s. 56--62. - Summ. - Art. Nr 15 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 ryc. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * ZDROWIE * WARTOŚĆ * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * MIŁOŚĆ * RODZINA * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


12/32

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Hierarchia wartości sportowców - zawodników piłki nożnej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 63--69. - Summ. - Art. Nr 16 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 7 ryc. - Bibliogr. 4 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * MORALNOŚĆ * RELIGIA * RODZINA * WARTOŚĆ * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


13/32

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Aksjologiczne aspekty uprawiania aktywności ruchowej w środowisku wodnym w opiniach studentow wybranych krakowskich uczelni
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 405--409. - Summ. - Art. Nr 88 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁYWANIE * WARTOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


14/32

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Three models of the human dynamic towards integrity: Eliade, Jung, Wilber
W czasop.: Analecta Husserliana. - T. 74, s. 145--157.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * CIELESNOŚĆ * TEORIA * AKSJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * WARTOŚĆ * ZDROWIE * RUCH * HARMONIA * ETOS SPORTOWY* FILOZOFIA DZIAŁANIA


15/32

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna; Mirek, Wacław
Tytuł: Hierarchy of Value by Students of Academy of Physical Education Practising Record Seeking Sport
W książce: Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach = Physical education, sports, research at the universities : [7. vedecka konferencia] : Bratislava - Slovenska republika, 23.-24. 11. 2005 / Slovenska Technicka Unvierzita v Bratislave. - Bratislava : Slovenska Technicka Unvierzita, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 10-11 : 1 ryc.. - ISBN 80-227-2313-4
Impreza: Vedecka konferencia 'Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach' (7 ; 2005 ; Bratysława)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * AWF KRAKÓW * STUDENCI * ZDROWIE PSYCHICZNE * MISTRZOSTWO * SUKCES SPORTOWY * WARTOŚĆ * BADANIA NAUKOWE


16/32

Autor: Owsianowska, Sabina
Tytuł: Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny
W książce: Aksjologia turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2006. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - Publ. z okazji jubileuszu 250 rocznicy urodzin w 2005 r. i 180 rocznicy śmierci w 2006 r. Stanisława Staszica - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 392-400. - ISBN 83-924538-0-8, ISBN 978-83-924538-0-2
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * TURYSTYKA * PODRÓŻE * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * KULTURA


17/32

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turystyka - wspólna sprawa
W książce: Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego : materiały z seminarium Zawoja 7-8 września 2006 r. / red. materiałów Zygmunt Kruczek ; Małopolska Organizacja Turystyczna [Dok. elektr.]. - Kraków-Zawoja : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Dok. elektr. - Materiały z Seminarium Warsztatowego 'Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego', Zawoja, 7-8 wrzesnia 2006 r. - [S. p.].
Impreza: Seminarium Warsztatowe 'Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego' ( 2006 ; Zawoja)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * WARTOŚCI RUCHU * TURYSTYKA * WARTOŚĆ * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


18/32

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Ojciec Świety, jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce
W czasop.: Lider. - 2007, nr 10, s. 4--5.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * CHRZEŚCIJAŃSTWO * NAUCZANIE * WARTOŚĆ * SPORT * TURYSTYKA * REKREACJA * WYCHOWANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ)


19/32

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Wartości ciała w Coubertinowskiej wizji olimpizmu
W książce: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Polska Akademia Olimpijska. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. 11-16. - ISBN 83-89630-17-6, ISBN 978-83-89630-17-9
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * OLIMPIZM * CIAŁO * CZŁOWIEK * ZDROWIE * WARTOŚĆ * COUBERTIN, PIERRE DE


20/32

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Wyższość dźwigania plecaka nad podnoszeniem sztangi. O niektórych trudnych do zastąpienia wartościach turystyki w szkolnym wychowaniu fizycznym (Tezy)
W książce: Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kazimierczaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN ISSN 0239-7161 ; nr 379). - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 237-241. - ISBN 978-83-88923-80-7
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WARTOŚCI RUCHU * TURYSTYKA AKTYWNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * EDUKACJA FIZYCZNA


21/32

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Bezpieczeństwo człowieka w aspekcie walki z samym sobą oraz zagrożeniami współczesnego świata
W czasop.: Securitologia. - 2007, nr 6 s. 11--18. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * PSYCHOLOGIA * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * CZŁOWIEK * POTRZEBY * WARTOŚĆ * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


22/32

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Bezopasnost' celoveka v aspekte bor'by s samim soboj, a takze s ugrozami sovremennogo mira
W czasop.: Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizyicnogo vyhovanna i sportu. - 2008, nr 1, s. 3--8. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * PSYCHOLOGIA * BEZPIECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * POTRZEBY * WARTOŚĆ * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


23/32

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Filozofia ciała i ruchu
W czasop.: Eduk. Filoz.. - 2007, vol. 43, s. [261]--267. - Bibliogr. przy pracy - Recenz. ks. Ivo Jiraska 'Filozoficzna kinantropologia'
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * CIAŁO * RUCH * ANTROPOLOGIA * KSIĄŻKA * RECENZJA


24/32

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Sport jako sztuka wokół postmodernistycznej estetyzacji sportu
W czasop.: Eduk. Filoz.. - 2007, vol. 44, s. [27]--39. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * SPORT * SZTUKA * ESTETYKA * POSTMODERNIZM


25/32

Autor: Szczechowicz, Bartosz
Tytuł: Symboliczna sfera kultury fizycznej jako czynnik wartości produktu turystycznego
W książce: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / pod red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński ; Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2008. - Bibliogr. 14 poz. - Materiały pokonferencyjne, Gdańsk, 18-19.09.2008 - S. 211-222. - ISBN 978-83-89081-17-9, ISBN 978-83-7531-072-6
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * KULTURA FIZYCZNA * SYMBOLIKA * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * WARTOŚĆ * KLIENT


26/32

Autor: Kretchmar, Scott R.; Zowisło, Maria Oprac.; Zowisło, Maria Oprac.
Tytuł: R. Scott Kretchmar
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [169]--174. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * KINEZJOLOGIA * PRACA NAUKOWA * BIOGRAFIA * STANY ZJEDNOCZONE* KRETCHMAR, SCOTT R. * PENN STATE UNIVERSITY


27/32

Autor: Jirasek, Ivo; Zowisło, Maria Oprac.
Tytuł: Ivo Jirasek
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [175]--179. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * ANTROPOLOGIA * KINETYKA * PRACA NAUKOWA * REDAKTOR * BIOGRAFIA* KINANTROPOLOGIA * UNIVERSITA PALACKEHO V OLOMUNCI * JIRASEK, IVO


28/32

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Turystyka w naukach humanistycznych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 - 177, [1] s. : il.-(Turystyka) - Bibliogr. s. 165-175 - ISBN 978-83-01-15608-4
Słowa kluczowe: * NAUKI HUMANISTYCZNE * TURYSTYKA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * ANTROPOLOGIA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PEDAGOGIKA * TEOLOGIA * BADANIA * METODOLOGIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* SEMIOTYKA TURYSTYKI


29/32

Autor: Ambroży, Dorota
Tytuł: Mistrzostwo olimpijskie w aspekcie wartości humanistycznych sportu
W książce: Humanistyczne aspekty sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2008. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - S. 113-117. - ISBN 978-83-924538-4-0
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * MISTRZOSTWO SPORTOWE * WARTOŚĆ * HUMANIZM


30/32

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Humanistyczny ideał sportu
W książce: Humanistyczne aspekty sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2008. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - S. 399-[407]. - ISBN 978-83-924538-4-0
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * IDEOLOGIA SPORTU * WARTOŚCI SPORTU * HUMANIZM * POGLĄDY


31/32

Autor: Ambroży, Dorota; Stanek, Lucyna
Tytuł: Świadomość wartości ciała w realizacji zachowań warunkujących dobrostan
W książce: Kulturowe zachowania warunkujące dobrostan : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Zderkiewicza. - Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 11-[18]. - ISBN 978-83-61495-36-9
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * ONTOGENEZA * CIAŁO * WARTOŚĆ * ZACHOWANIE SIĘ* DOBROSTAN


32/32

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2000 - 390 s. : rys., wykr ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123)
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * PEDEUTOLOGIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka