Wynik wyszukiwania

Zapytanie: EKOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 76Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/76

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Wybrane elementy ekologiczne Jeziora Rożnowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 161-181, 1 mapa 7 tab. 2 wykr. bibliogr. 15 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * EKOLOGIA * KRAJOZNAWSTWO * TEMPERATURA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * REKREACJA * OCENA * JEZIORO * ROŻNOWSKIE, JEZIORO


2/76

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Waloryzacja Górnośląskiego Parku Leśnego dla potrzeb rekreacji (Leśny Pas Ochrony GOP)
W książce: Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne na obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego / Jan Gibiec, Krystyna Krauz, Marek Łabaj ; pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 50). - Bibliogr. 22 poz. - Rez., summ. - S. 83-131 : 1 mapa, 2 rys., 16 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * PARK * GÓRNOŚLĄSKI PARK LEŚNY * KRAJOZNAWSTWO * KLIMATOLOGIA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY TURYSTYCZNE * REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI


3/76

Autor: Domański, Jerzy; Krzemińska, Ewa; Pilch, Wanda
Tytuł: Intensywność glikolizy w krwinkach czerwonych pracowników zagrożonych fluorem oddziałów Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 9 poz. - S. 119-128 : 4 rys..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * ZDROWIE * PRACOWNICY * KREW * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * ENZYMY * DZIAŁANIE * BADANIA NAUKOWE * METODA * CHOROBY ZAWODOWE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/76

Autor: Bocheńska, Zofia; Zych-Litwin, Cecylia; Cichocka, Barbara; Dragan, Zbigniew
Tytuł: Długość i ciężar ciała skawińskich noworodków w latach 1956-1978 na tle serii porównawczych
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 8 poz. - S. 231-258, 8 wykr., 12 tab..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * GINEKOLOGIA * PATOLOGIA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/76

Autor: Żmuda, Stefan; Jasińska, Teresa; Mroczka, Adam
Tytuł: Zagrożenie środowiska człowieka w rejonie oddziaływania Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 65 poz. - S. 7-49.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * BADANIA NAUKOWE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KLIMATOLOGIA * OCENA * ZDROWIE * POMIAR * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/76

Autor: Żmuda, Stefan; Pasternak, Cecylia; Mroczka, Adam
Tytuł: Charakterystyka wybranych elementów środowiska miejsca pracy w Hucie Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 29 poz. - S. 51-117 : 16 rys., 11 tab..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * PRACA * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE * METODA * KLIMATOLOGIA * NORMA * OCENA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/76

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Modelowanie ruchu narciarskiego w aspekcie profilaktyki wypadków, odpowiedzialności prawnej i trwałości ekosystemu gór. - Kraków : AWF, 1985 - 75 s. : 1 schem., 15 tab., 8 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 21 supl.) - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * ZAPOBIEGANIE URAZOM * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PRAWO * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYCIĄG NARCIARSKI


8/76

Autor: Gołąb, Stanisław; Bobek, Małgorzata; Gumiński, Tadeusz; Kurnik, Genowefa
Tytuł: Grupy dyspanseryjne wśród dzieci i młodzieży krakowskiej na tle stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Bibliogr. 5 poz. - Summ. - S. 103-109 : 2 rys..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie (3 ; 1983 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO * POWIETRZE * ZANIECZYSZCZENIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZDROWIE * ROZWÓJ FIZYCZNY * CHOROBY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/76

Autor: Bierzgalski, Janusz; Łabaj, Marek
Tytuł: Rola 'ścieżki zdrowia' w profilaktyce zdrowotnej pracowników Huty Aluminium w Skawinie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 3-9, bibliogr. 7 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * ŚCIEŻKA ZDROWIA * TRENING * PRACOWNICY * ROLA * ŚRODOWISKO * EKOLOGIA * PROBLEM * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/76

Autor: Łabaj, Marek; Stechnij, Waldemar
Tytuł: Funkcje zabytkowych terenów i obiektów rekreacyjnych Krakowa
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 11 poz. - S. 49-59 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY * ZABYTEK * EKOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/76

Autor: Bocheńska, Zofia; Chrzanowska, Maria; Cichocka, Barbara; Żarów, Ryszard
Tytuł: Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Skawinie na tle aktualnych norm rozwoju i serii porównawczych
W książce: Rozwój fizyczny dziecka w środowisku przemysłowym : materiały Sympozjum Naukowego, Kraków 12-13 grudnia 1980r. / [red. nauk. Zofia Bocheńska]. - Kraków : AWF, 1984. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 31). - Bibliogr. 11 poz. - S. 209-226 : 12 rys., 2 tab..
Impreza: Sympozjum Naukowe na temat Rozwój fizyczny dziecka w środowisku przemysłowym ( 1890 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NORMA * EKOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BADANIA NAUKOWE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/76

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologiczne i społeczne uwarunkowania taternictwa. - Kraków : AWF, 1984 - 341 s. : 6 rys., 7 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 20) - Bibliogr. 263 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HISTORIA * ROZWÓJ * TATERNICTWO * WSPINACZKI * SPORTOWCY * POSTAWA SPOŁECZNA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA * EKOLOGIA * BADANIA NAUKOWE


13/76

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Cywilizacja przemysłowo-techniczna a człowiek. Psychologiczna analiza potrzeb współczesnego człowieka a wnioski dla rekreacji
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 102-116.
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PROGNOZA * ZDROWIE * BIOLOGIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA * ROLA


14/76

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Współczesna cywilizacja a zdrowie populacji ludzkiej
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 9-33 : 4 rys..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * REKREACJA * ROLA * ZDROWIE * CHOROBY CYWILIZACYJNE * BADANIA NAUKOWE


15/76

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Zarys ekologii człowieka. - Kraków : AWF, 1983 - 425 s. 34 rys. bibliogr. 61 poz.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 61) - Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * EKOLOGIA * LUDNOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZDROWIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


16/76

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mikroflora powietrza i jej znaczenie dla kształtowania warunków higienicznych niektórych obiektów i pomieszczeń szkoleniowych AWF Kraków-Czyżyny
W książce: Mikroflora grzybowa i jej rola w kształtowaniu warunków higieniczno-zdrowotnych środowiska treningu. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 66). - Bibliogr. s. 76-79 - S. 43-79 : 3 tab., 5 wykr..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * ROLA * WARUNKI BYTOWE * EKOLOGIA * OBIEKT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CZYŻYNY


17/76

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Rekreacja w świetle oceny psychologicznej zagrożenia zdrowia i środowiska
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 55-61.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * CEL * PSYCHOLOGIA * MEDYCYNA * EKOLOGIA * ZDROWIE * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK BIERNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * OSOBOWOŚĆ


18/76

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Rekreacyjne funkcje terenów zielonych
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 189-193 : 2 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * BIOLOGIA * EKOLOGIA * MEDYCYNA * ŚRODOWISKO * ZDROWIE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * TEREN ZIELONY * ROLA * NORMA * MIASTO * WYPOCZYNEK * KLIMAT


19/76

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: 'Obszar krakowski' na tle obszarów zagrożenia ekologicznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1994, T. 27, s. 185-202, 2 tab. 4 wykr. bibliogr. 19 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ATMOSFERA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PORÓWNANIE * RANKING


20/76

Autor: Zarębska-Piotrowska, Dorota
Tytuł: 'Praca z ciałem' i bioenergetyka oraz elementy psychoekologii - ich rola i miejsce w programach nauczania w akademiach wychowania fizycznego: potrzeby i możliwości
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 55-62.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * BIOLOGIA * EKOLOGIA * FILOZOFIA * CIAŁO * PRACA * PSYCHOSOMATYKA * PSYCHOTERAPIA * NAUCZANIE * STUDENCI * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * REFERAT


21/76

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Logos i etos polskiego olimpizmu. /Kraków 12-14.10.1994r./.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1995, nr 1-2, s. 112-114..
Słowa kluczowe: * SPORT * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * OLIMPIZM * ETYKA * ETYKA SPORTOWA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * PRAWO * EKOLOGIA * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1994 * POLSKA


22/76

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Wprowadzenie do problemu waloryzacji funkcjonalnej środowiska człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 3-6..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO * ZDROWIE * CHOROBY CYWILIZACYJNE * WALORY ŚRODOWISKOWE * WALORYZACJA FUNKCJONALNA


23/76

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 7-18, bibliogr. 71 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO * METODA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * REKREACJA * TURYSTYKA


24/76

Autor: Nowakowski M.; Kwiecień, Ireneusz
Tytuł: Próba systemowego podejścia do waloryzacji środowiska człowieka dla potrzeb turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 19-32, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY REKREACYJNE * SYSTEM * GEOSYSTEM * SYSTEM BIOTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * UCZESTNICTWO


25/76

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Potrzeby biopsychiczne człowieka względem środowiska przyrodniczego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 33-45, bibliogr. 22 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO * CHOROBY CYWILIZACYJNE * CHOROBY ZAWODOWE * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * MIASTO * REKREACJA * WYPOCZYNEK * POTRZEBY * POTRZEBY BIOPSYCHICZNE


26/76

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Bioklimatyczne uwarunkowania przywracania dobrostanu zdrowia.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 47-60, 1 tab. bibliogr. 19 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO KLIMATYCZNE * WARUNKI KLIMATYCZNE * TEMPERATURA POWIETRZA * WILGOTNOŚĆ POWIETRZA * WIATR * CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE * AEROZOLE * ZDROWIE * STAN ZDROWIA * UWARUNKOWANIA BIOKLIMATYCZNE


27/76

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Walory szaty roślinnej w przywracaniu dobrostanu zdrowia.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 61-74, 4 rys. 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 22 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ROŚLINY * TEREN LEŚNY * WALORY LECZNICZE * ZDROWIE * STAN ZDROWIA * LUDNOŚĆ * KORELACJA


28/76

Autor: Sacha S.
Tytuł: Rola i znaczenie krajobrazu dla turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 89-97, bibliogr. 15 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * KRAJOBRAZ * ROLA * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ GÓRSKI * KRAJOBRAZ WODNY


29/76

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Metody badań przyrodniczo-przestrzennych w rekreacji i turystyce
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - s. 171-180.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * METODA OPISOWA * METODA BONITACJI PUNKTOWEJ * METODA KLASYFIKACJI FUNKCJONALNEJ * METODA MODELOWA * METODA FITOSOCJOLOGICZNA * METODA WSKAŹNIKOWA * METODY KARTOGRAFICZNE * METODY TAKSONOMICZNE


30/76

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy Prof. hab. Stefana Żmudy.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 15-17..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * PROFESOR * ŻMUDA, STEFAN * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * JUBILEUSZ * BIBLIOGRAFIA


31/76

Autor: Mazur M.
Tytuł: Turystyka a dobrostan zdrowia człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 19-25, sum. bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * CZŁOWIEK * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * FUNKCJE TURYSTYKI * FUNKCJA ZDROWOTNA TURYSTYKI


32/76

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Parki narodowe jako obszary realizacji turystyki zrównoważonej.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 27-37, sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA * PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN TURYSTYCZNY * OBSZAR CHRONIONY


33/76

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Oddziaływanie fitoncydów na organizm człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 39-43, 1 tab. sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ZDROWIE * FIZJOLOGIA * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * ROŚLINY * FITONCYDY * AROMATERAPIA * ZIOŁOLECZNICTWO


34/76

Autor: Mleczko, Edward; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Zanieczyszczenia środowiska naturalnego a rozwój somatyczny i funkcjonalny dzieci i młodzieży z regionu krakowskiego.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1997, nr 16, s. 3--26. - 6 ryc., 4 tab. - Bibliogr. s. 19-22 - Sum. - Aneks s. 23-26
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * EKOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * MOTORYCZNOŚĆ * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE


35/76

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Szanse i zagrożenia współczesnej turystyki
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 27-30.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * SOCJOLOGIA * GOSPODARKA * POLITYKA * EKOLOGIA * ZADANIA * ROLA * KONFERENCJA * REFERAT


36/76

Autor: Bogacki, N.; Mazur, M.; Oleniacz, R.
Tytuł: Modelowanie stężenia ozonu w niskiej troposferze na przykładzie Nowego Sącza.
W czasop.: Aura. - 1999, nr 3, s. 4-6, 3 ryc. 2 wykr..
Impreza: Konferencja 'Problemy Ochrony Powietrza w Aglomeracjach Miejsko-Przemysłowych' ( 1998 ; Ustroń)
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * EKOLOGIA * ATMOSFERA * POWIETRZE * OZON * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * METEOROLOGIA * EMISJA * PRZEMYSŁ * ENERGETYKA * KOMUNIKACJA MIEJSKA * CHEMIA * REAKCJA CHEMICZNA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


37/76

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych. - Kraków : AE, 1991 - S. 23-39 : tab. rez.-(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 350) - Summ.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


38/76

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Plan zagospodarowania Tatrzańskiego Parku Narodowego.
W czasop.: Aura. - 1988, nr 1, s. 20-22, fot..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * PARK NARODOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PLANOWANIE * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY


39/76

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Międzynarodowe uznanie dla idei 'Zielonych Płuc Polski'.
W czasop.: Aura. - 1989, nr 11/12, s. 23, fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * KONFERENCJA * EUROPA * ORGANIZACJE * EUROPEJSKA FEDERACJA PARKÓW NARODOWYCH I PARKÓW NATURY


40/76

Autor: Grabiński T.; Nowakowska, Anna
Tytuł: Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987.
W książce: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z roku 1988.., 1990. - (Rocz. CPBP ; [R. 2]). - s. 112-122, wykr..
Słowa kluczowe: * RUCH TURYSTYCZNY * HISTORIA TURYSTYKI * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * WYPOCZYNEK * WOJEWÓDZTWO


41/76

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Ekologia człowieka w turystyce i rekreacji
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 13 poz. - s. 83-96.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * SPOŁECZEŃSTWO * EKOLOGIA * KORELACJA * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * EDUKACJA EKOLOGICZNA


42/76

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju. - Kraków : AWF, 1999 - 108 s. : ryc. ; 23 cm.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7) - Bibliogr. przy poszczególnych pracach
Słowa kluczowe: * TURYZM * TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EKONOMIKA TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI * MARKETING * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * HISTORIA * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TEORIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA * OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY


43/76

Autor: Mroczka, Adam; Sacha, Stefan
Tytuł: Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 165--173. - Sum. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRODUKT TURYSTYCZNY * JAKOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * EKOLOGIA * EKOTURYSTYKA


44/76

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota; Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Zanieczyszczenia środowiska a poziom rozwoju dzieci i młodzieży z okolic Krakowa
W książce: Prace edukacyjne / red. Janusza Ziarko. - Kraków : 'Liport LFK', 2001. - (Zeszyty Naukowe / European Association for Security ; nr 2). - Bibliogr. s. [144]-[146] - S. 123-145 : 10 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-915026-1-9
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * EKOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * ZDROWIE * CHOROBY * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


45/76

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: W sprawie przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
W czasop.: Aura. - 2000, nr 7, s. 4--6. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * PRAWO * USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY * NOWELIZACJA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * SPOŁECZEŃSTWO * KONFLIKT * GOSPODARKA RYNKOWA * KRAJOBRAZ * TURYSTYKA * REKREACJA * PARK NARODOWY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY


46/76

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Systemy zarzązania śodowiskiem w gminach turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [3]--12. - Summ. - 3 ryc, 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRAWO * ZARZĄDZANIE * GMINA * UNIA EUROPEJSKA* ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


47/76

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Regionalne aspekty ekorozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [13]--24. - Summ. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * EKOROZWÓJ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * GMINA * PROGRAM


48/76

Autor: Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Znaczenie myślistwa dla ochrony biosfery
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [77]--88. - Summ. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * BIOSFERA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ŁOWIECTWO * GOSPODARKA * ZWIERZĘTA I PTAKI * POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


49/76

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego w świetle wybranych wskaźników ruchu turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [75]--83. - Summ - 3 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


50/76

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Znaczenie turystyki dla możliwości ochrony i ekorozwoju zlewni Czarnego Dunajca
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [97]--132. - Summ. - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * EKOROZWÓJ * GÓRY * BIOCENOZA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ANALIZA SWOT * CZARNY DUNAJEC (DORZECZE) * POLSKA POŁUDNIOWA


51/76

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Rola przewodników górskich w edukacji środowiskowej
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [63]--74. - Summ. - 1 tab - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * GÓRY * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TURYSTA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


52/76

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Znaczenie edukacji ekologicznej w procesie kształcenia z zakresu turystyki i rekreacji
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. s. 149-150 - Sekcja 3 : Kształcenie w zakresie nauk geograficzno-przyrodniczych - S. 141-150 : 1 ryc..
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * EKOLOGIA * POLITYKA EKOLOGICZNA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PRZEDMIOT NAUCZANIA * KIERUNEK STUDIÓW * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PROGRAM NAUCZANIA * STUDIA * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT


53/76

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN)
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 27, 29-46 : tab..
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * EKOLOGIA * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * WYKAZ * INDEX COPERNICUS * KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


54/76

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Nauki o turystyce. Cz. 1- Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków : AWF, 2003 - 173 s. : il. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7) - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYZM * DEFINICJA * EKONOMIKA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * HISTORIA TURYSTYKI * ONTOLOGIA * EPISTEMOLOGIA * AKSJOLOGIA * ETYKA * PEDAGOGIKA * CHRZEŚCIJAŃSTWO * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * POGLĄDY


55/76

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Ekologia człowieka w turystyce i rekreacji
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 156 - S. 143-156. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * NAUKA * WIEDZA EKOLOGICZNA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * AGROTURYSTYKA* EKOLOGIA CZŁOWIEKA


56/76

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Analiza porównawcza zanieczyszczenia mikologicznego powietrza atmosferycznego i powietrza mieszkań prawidłowo eksploatowanych
W książce: Krajowa Konferencja - Zdrowy Dom : dom Promujący Zdrowie, Warszawa, 23-24 września 1993 : materiały / Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Zakład Promocji Zdrowia ; Politechnika Warszawska. Wydział Architektury. - Warszawa : [IGNIS}, 1993. - S. [182]-184 : 2 tab..
Impreza: Krajowa Konferencja pt.: Zdrowy Dom. Dom Promujący Zdrowie ( 1993 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE * MIESZKANIE * EKOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * PROMOCJA ZDROWIA * KONFERENCJA * REFERAT


57/76

Autor: Krauz, Krystyna; Mroczka, Adam
Tytuł: Turystyka konna na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej
W książce: Krajobraz - turystyka - ekologia = Landscape - tourism - ecology / pod red. Macieja Pietrzaka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie. Instytut Turystyki, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. - Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego2003, 2003. - (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology ; vol. 11). - Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, czerwiec 2002 r. - [B. s.]. - ISBN 83-89290-16-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KONNA * KRAJOBRAZ * EKOLOGIA * EKOTURYSTYKA * KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA


58/76

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ochrona krajobrazu i środowiska
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - Na k. tyt.: Projekt 'Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna' współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzialanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrazane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S. 43-53. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA REKREACYJNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * AGROTURYSTYKA* OCHRONA KRAJOBRAZU * GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE


59/76

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Dlaczego chronimy Pieniny? Rozważania z okazji 70-lecia utworzenia pierwszego w Europie i drugiego w świecie międzynarodowego parku narodowego
W czasop.: Pieniny Przyr. Człow.. - 2003, T. 8., s. [3]--10. - Summ - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * NAUKI PRZYRODNICZE * EKOLOGIA * PARK NARODOWY * PIENINY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY


60/76

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Tyrystyka ekologiczna (ekoturystyka)
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - Na k. tyt.: Projekt 'Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna' współfinansowany jestze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzialanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrazane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S.160-168. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA REKREACYJNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZBA&OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EKOTURYSTYKA * AGROTURYSTYKA


61/76

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla edukacji turystyki
W książce: Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Antoniego Korowickiego. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003. - S. 189-199. - ISBN 83-89081-00-8
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 18-19 września 2003 ; Sulęczyno)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GOSPODARKA LEŚNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE * EDUKACJA * TURYSTYKA


62/76

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Odpowiedzialmnośc branży turystycznej za środowisko
W książce: Zrównoważny rozwój turystyki wiejskiej - idee, działania, efekty : suplement do materiałów konferencyjnych : VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Lubniewice / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie., 1998. - S. 25-32 .
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne 'Zrównoważony Rozwój turystyki wiejskiej - idee, działania, efekty' ( 1998 ; Lubniewice)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


63/76

Autor: Siuta, Tadeusz; Matusik, Stanisław
Tytuł: Możliwości wyboru funkcji regresji do opisu wyników badań procesu oczyszczania paliwa z cząstek mineralnych w filtrze szklano-włókninowym
W czasop.: Probl. Eksploat.. - 2002, nr 1, s. 285--291. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Pojazdach' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MECHANIKA * POJAZD MECHANICZNY * PALIWO * EKOLOGIA * MATEMATYKA * MODEL * KONFERENCJA * REFERAT* FILTR PALIWA


64/76

Autor: Winiarski, Ryszard; Kowalski, Roman
Tytuł: Waloryzacja obszarow górskich dla potrzeb turystyki i rekreacji
W książce: Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ireny Jędrzejczyk ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2002. - Bibliogr. 25 poz. - Praca napisana dla uczczenia Międzynarodowego Roku Gór Anno Domini 2002 - S. 13-23. - ISBN 83-87478-41-5
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO * METODA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * REKREACJA * TURYSTYKA * UZDROWISKA * POLSKA


65/76

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Synteza 200-letniego rozwoju idei ochrony przyrody : postulat zachowania różnorodności biologicznej
W czasop.: Aura. - 2005, nr 1, s. 10--13. - 2 fot. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * PRAWO * USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY * KRAJOBRAZ * TURYSTYKA * REKREACJA * PARK NARODOWY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY


66/76

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Physical culture and ecology history of mutual relationships
W książce: EUROECO 2001 : Co-operation of Decision-Makers, Scientists and Practitioners for the Promotion of Sustainable Development and European Integration = Współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej : Kraków (Cracow) - 18. and 19.06.2001 : book of abstracts / ed. by Aleksandra Wagner and Jan W. Dobrowolski. - S. l. : s. n, 2001. - Bibliogr. 24 poz. - S. 30.
Impreza: EUROECO 2001 : Co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * EKOLOGIA * HISTORIA * ZALEŻNOŚĆ * REFERAT * STRESZCZENIE


67/76

Autor: Owsianowska, Sabina
Tytuł: Ekofilozofia - ekoturystyka. O kształtowaniu nowej świadomości ekologicznej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. [107]--125. - Summ. - Bibliogr. s. 123-125
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA TURYSTYKI * EKOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * EKOROZWÓJ * EKOTURYSTYKA


68/76

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Ekologia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 2 / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 2004. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s.161-165 - S. 145-165 : 8 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-89121-81-6
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * PRZYRODA * METODOLOGIA


69/76

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Nauki o turystyce. Cz. 2 / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 2004 - S. 215 s. : tab., il. ; 23 cm. -(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7) - Spis treści równ. j. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-89121-81-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * STATYSTYKA * EKOLOGIA * BIOMETEOROLOGIA * MEDYCYNA * PRAWO TURYSTYCZNE * EKONOMIKA TURYSTYKI


70/76

Autor: Witkowski, Zbigniew; Michalik, Stefan; Adamski, Paweł
Tytuł: Conservation of marginal areas in protected territories: The Ojców National Park - case study
W czasop.: Ekol. (Bratisl.). - Vol. 23, nr 1 (2004), s. 40--56. - Summ. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * EKOSYSTEM * OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY * OJCÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE* STUDIUM PRZYPADKU


71/76

Autor: Uziębło, Aldona K.; Ciapała, Szymon
Tytuł: Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne roślinności przypotokowej w masywie Babiej Góry
W czasop.: Ochrona Beskidów Zachodnich. - 2006, t. 1, s. 93--103. - 2 tab. - 4 ryc. - Bibliogr. s. 102 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * BOTANIKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * EKOLOGIA * GATUNEK * ROŚLINY * POTOK * RZEKA * KARPATY * BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY* BADANIA FITOSOCJOLOGICZNE


72/76

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: 10 lat rozwoju ZEW Niedzica SA z perspektywy przyrodnika: czy perspektywa czasu pozwala mówić o rozwoju zrównoważonym?
W czasop.: Gospod. Wod.. - 2007, nr 8, s. 344--347. - Bibliogr. 20 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * GOSPODARKA ENERGETYCZNA * EKOROZWÓJ * ELEKTROWNIA WODNA * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


73/76

Autor: Schliep, Rainer; Dąbrowski, Piotr; Kovacs, Deszo; Urban, Frantisek; Mayer, Michael
Tytuł: Background study on institutional and management frameworks in the Biosphere Reserves Aggtelek (Hungary), Babia Góra (Poland) and Sumava (Czech Republic). - Bonn : Ecological Tourism in Europe ; UNESCO MaB, 2007 - 81 s. : ryc., tab. - Bibliogr. s. 72-74
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * EKOROZWÓJ * OCHRONA PRZYRODY * EKOSYSTEM PRZYRODNICZY * RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA * EKOTURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * REZERWAT BIOSFERY * EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA * WĘGRY * CZECHY * POLSKA * UNESCO * PROGRAM


74/76

Autor: Siwek, Joanna; Żelazny, Mirosława; Chełmicki, Wojciech
Tytuł: Annual Changes in the Chemical Composition of Stream Water in Small Catchments with Different Land-use (Carpathian Foothills, Poland)
W czasop.: Soil and Water Research. - Vol. 3, no. 3, pp. 129--137. - 2 ryc., 5 tab. - Bibliogr. s. 136-137 - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp w Internecie: http://journals.uzpi.cz/uniqueFiles/02522.pdf - Aktualizacja: 10.07.2009
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * RZEKA * POTOK * WODA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZMIANA * POLSKA * KARPACKIE, POGÓRZE * BADANIA NAUKOWE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW


75/76

Autor: Żelazny, Mirosława; Kasina, M.; Kot, M.; Siwek, Joanna; Siwek, Janusz
Tytuł: Chemical Composition of Stream Water in the Winter Low Flow Period on Small Catchments of the Tatra Mts.
W książce: Hydrological extremes in small basins : XII Biennal International Conference, 18-20 September 2008, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek. - Cracow : Jagiellonian University. Institute of Geography and Spatial Management, 2008. - Błąd w tyt. źr. - S. [397]-400 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-88424-38-0
Impreza: Biennial Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins (ERB) (12 ; 2008 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * ZBIORNIK WODNY * RZEKA * POTOK * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZIMA * POLSKA * TATRY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW


76/76

Autor: Siwek, Joanna; Żelazny, Mirosława; Chełmicki, Wojciech
Tytuł: The Influence of Water Circulation of Streamwater Chemistry in Catchments of Different Land Use During Flood Period (The Carpathians, Poland)
W książce: Hydrological extremes in small basins : XII Biennal International Conference, 18-20 September 2008, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek. - Cracow : Jagiellonian University. Institute of Geography and Spatial Management, 2008. - Błąd w tyt. źr. - S. [329]-331 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-88424-38-0
Impreza: Biennial Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins (ERB) (12 ; 2008 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * RZEKA * POTOK * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * POLSKA * KARPATY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka