Wynik wyszukiwania

Zapytanie: EDUKACJA FIZYCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 88Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/88

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Eksperyment naturalny w rzeczywistości szkolnej - kilka uwag
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 5-6, s. 13--17. - 3 ryc. - Bibliogr. s. 17
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * EDUKACJA FIZYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EKSPERYMENTALNE * EKSPERYMENT * LEKCJA WF * PROGRAM NAUCZANIA


2/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Dlaczego w procesie fizycznej edukacji trzeba ćwiczyć i wychowywać
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 4, s. 4--6. - Tekst jest fragmentem książki H. Grabowskiego 'Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym'
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * UCZESTNICTWO * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * WIEK BIOLOGICZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * GRUPY WIEKOWE * WYCHOWANIE * EDUKACJA FIZYCZNA


3/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O uwarunkowaniach, mechanizmach i skutkach fizycznego kształcenia
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 5, s. 4--7. - Tekst jest fragmentem książki H. Grabowskiego ,Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym'
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * EDUKACJA FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ CZYNNOŚCIOWO-RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * NAUCZANIE RUCHU


4/88

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 5-6, s. 14--16. - Bibliogr. 4 poz. - 9 wykr.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * REFORMA OŚWIATY * NAUCZYCIEL WF * PODNOSZENIE KWALIFIKACJI * SAMOKSZTAŁCENIE * PRACA NAUKOWA * INNOWACJA * SZKOŁA * BADANIA NAUKOWE * WYNIKI BADAŃ


5/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O doborze na studia, kształceniu i pracy zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 8-9, s. 4--8. - Tekst jest fragmentem książki H. Grabowskiego: 'Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym'
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * STUDIA WF * DOBÓR KANDYDATÓW * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI * KSZTAŁCENIE ZAWODOWE * SELEKCJA * KWALIFIKACJE * PRACA ZAWODOWA


6/88

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: O czym warto pamiętać przekazując wiedzę na lekcji wychowania fizycznego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 9-10, s. 14--15. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * LEKCJA WF * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * SZKOŁA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF


7/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Od czego zależy skuteczność fizycznej edukacji
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 10, s. 4--7. - Tekst jest fragmentem książki H. Grabowskiego: 'Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym'
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DYDAKTYKA * PEDAGOGIKA * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE * SZKOŁA


8/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wychowanie fizyczne wobec wyzwań współczesności
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 11-12, s. 4--7.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM KSZTAŁCENIA * POGLĄDY


9/88

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej. - Kraków : AWF, 2000 - 86 s. : 1 ryc., 42 tab., 16 wykr.; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN ISSN 1429-8627 ; nr 12) - Summ. - Bibliogr. s. 71-75
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * SYSTEM NAUCZANIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * EFEKTYWNOŚĆ * EKSPERYMENT * BADANIA PORÓWNAWCZE * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KOCMYRZÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


10/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Teoria fizycznej edukacji- Wyd. 2 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999 - 147 s. : il. ; 24 cm-(Sport, Zdrowie) - Bibliogr. przy rozdziałach - ISBN 83-02-07447-0
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE WF * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


11/88

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Stosunek studentów Krakowa do wartości ciała (prezentacja wyników badań)
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - Bibliogr. s. 132-138 - S. 113-138 : 2 ryc., 10 tab..
Słowa kluczowe: * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA WYŻSZA * CIAŁO * WARTOŚĆ * STUDENCI * SAMOOCENA * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYPOCZYNEK CZYNNY


12/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O wychowaniu fizycznym - poważnie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2003, nr 11-12, s. 1--4. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * UCZESTNICTWO * KRYZYS * LEKCJA WF * EDUKACJA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK DOJRZAŁY * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * UKŁAD KRĄŻENIA * METABOLIZM * POSTAWA PROZDROWOTNA * ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA * STYL ŻYCIA* POSTĘP CYWILIZACYJNY


13/88

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Zdrowotno-higieniczne aspekty wychowania fizycznego w poglądach i działalności polskich lekarzy do 1914 r.. - Kraków : AWF, 2003 - 324 s. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 20) - Summ. - Bibliogr. s. 301-307
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * PROMOCJA ZDROWIA * CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZAPOBIEGANIE * LEKARZ * POGLĄDY * HISTORIA * POLSKA * PRACA HABILITACYJNA


14/88

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Garcia Garcia, J.M.; Suay i Lerma, F.
Tytuł: Current problems of judo coach education
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 46, Suplement Nr 1, Cz. 1 (2002), s. 612--613. - Section 12: Education and excellance of sport staff
Impreza: Międzynarodowy Kongres Naukowy 'Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich', Warszawa 6-9 czerwca 2002 ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * TRENING SPORTOWY * EDUKACJA FIZYCZNA * METODOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * SYSTEM * WYNIKI SPORTOWE * POLSKA * HISZPANIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


15/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: The onotological, axiological and teleological foundations of modern concept of physical education in Poland
W czasop.: Research Yearbook / AWFiS Gdańsk. - Vol. 2 (1995), s. 33--36.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * TERMINOLOGIA * KONCEPCJA * ONTOLOGIA * AKSJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA* TELEOLOGIA


16/88

Autor: Kosiba, Grażyna Red.
Tytuł: Szkice z teorii i metodyki wychowania fizycznego : materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotów teoria i metodyka wychowania fizycznego. - Kraków : AWF, 2003 - 97 s. : il. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 20) - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-89121-01-8
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * NAUCZYCIEL WF * MOTYWACJA * UCZNIOWIE * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * EDUKACJA FIZYCZNA


17/88

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Od redaktora
W książce: Szkice z teorii i metodyki wychowania fizycznego : materiały pomocznicze do ćwiczeń z przedmiotów teoria i metodyka wychowania fizycznego / pod red. Grażyny Kosiby. - Kraków : AWF, 2003. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 20). - S. 5-6. - ISBN 83-89121-01-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * DEMEL, MACIEJ * EDUKACJA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE


18/88

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Problem intelektualizacji w wychowaniu fizycznym
W książce: Szkice z teorii i metodyki wychowania fizycznego : materiały pomocznicze do ćwiczeń z przedmiotów teoria i metodyka wychowania fizycznego / pod red. Grażyny Kosiby. - Kraków : AWF, 2003. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 20). - Bibliogr. s. 68-69 - S. 55-69. - ISBN 83-89121-01-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * INTELEKTUALIZACJA * PROCES NAUCZANIA * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * ROLA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA* WIADOMOŚCI


19/88

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Efekty fizycznej edukacji - pomiar i ocena
W książce: Szkice z teorii i metodyki wychowania fizycznego : materiały pomocznicze do ćwiczeń z przedmiotów teoria i metodyka wychowania fizycznego / pod red. Grażyny Kosiby. - Kraków : AWF, 2003. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 20). - Bibliogr. s. 95-97 - S. 83-97 : 3 ryc.. - ISBN 83-89121-01-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * POMIAR * OCENA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZYCIEL WF * LEKCJA WF * PROGRAM NAUCZANIA * UCZNIOWIE * FUNKCJA WYCHOWAWCZA TURYSTYKI * POSTAWA WOBEC KULTURY FIZYCZNEJ * UCZESTNICTWO * SAMOKONTROLA * SAMOOCENA


20/88

Autor: Jarmuła-Kliś, Teresa
Tytuł: Kształcenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego na tle ogólnej sytuacji współczesnych szkół wyższych
W czasop.: Studia Humanist.. - 2002, nr 2, s. 21--30. - Summ. - Bibliogr. s. 30
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * KSZTAŁCENIE * PROGRAM NAUCZANIA * POLSKA * TRANFORMACJA USTROJOWA * GLOBALIZACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE


21/88

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Rozważania nad oceną szkolną z wychowania fizycznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2003, nr 4, s. 17--20. - 1 ryc. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * OCENA Z WF


22/88

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Eksperyment naturalny w rzeczywistości szkolnej - kilka uwag
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 5-6, s. 13--17. - 3 ryc. - Bibliogr. s. 17
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * EDUKACJA FIZYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EKSPERYMENTALNE * EKSPERYMENT * LEKCJA WF * PROGRAM NAUCZANIA


23/88

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Sprawa wychowania fizycznego i sportu w okresie działalności Tymczasowej Rady Stanu i internowania legionistów w Beniaminowie i Szczypiornie
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 157-168. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * 1914-1918 * EDUKACJA FIZYCZNA * WOJSKO * LEGIONY POLSKIE * OBOZY JENIECKIE * BENIAMINÓW (WOJ. MAZOWIECKIE)* SZCZYPIORNO POD KALISZEM


24/88

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Pierwsze polskie podręczniki narciarskie jako źródło do badań nad techniką jazdy na nartach
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 311-320. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * EDUKACJA FIZYCZNA * NARCIARSTWO * TECHNIKA * POLSKA


25/88

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Zarys dziejów krakowskiej uczelni wychowania fizycznego
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - Bibliogr. 14 poz. - S. 27-39. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * EDUKACJA FIZYCZNA * WYŻSZE UCZELNIE WF * POLSKA


26/88

Autor: Natanek, Małgorzata
Tytuł: Wychowanie fizyczne w krakowskim Schronisku im. księcia Aleksandra Lubomirskiego w latach 1893-1914
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 113-122. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * EDUKACJA FIZYCZNA * HIGIENA * POLSKA


27/88

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Personalizm jako fundament hierarchizowania celów edukacji fizycznej
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. 21 poz. - S. 159-168. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * HUMANIZM * EDUKACJA FIZYCZNA * CEL * WARTOŚĆ * WYCHOWANIE


28/88

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Nauczyciel pływania jako osoba kształtująca przestrzeń wartości wychowanka
W książce: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zatoń ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2004. - Bibliogr. 10 poz. - S. 111-116. - ISBN 83-89156-16-4
Impreza: Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. 'Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole' ( 2001 ; Wrocław-Srebrna Góra)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL * ROLA * WARTOŚĆ * UCZNIOWIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KONFERENCJA * REFERAT


29/88

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Utylitarne i zdrowotne wartości edukacji fizycznej w Polsce w XVIII wieku
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dziubiński; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - S.456-465. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA SPORTU * EDUKACJA FIZYCZNA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POLSKA * 18 W.


30/88

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Edukacja przez sport w epoce cywilizacji naukowo-technicznej jako przeciwdzialanie totalnemu zagrożeniu przetrwania ludzkości
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dziubiński; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - S.341-352. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * SPORT * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


31/88

Autor: Nowak, Piotr
Tytuł: Instytucjonalne i społeczno-kulturowe bariery rozwoju aktywności sportowej na wsi w okresie międzywojennym
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 221-228. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * EDUKACJA FIZYCZNA * WIEŚ * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


32/88

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Kształtowanie zdolności wytrzymałościowych na lekcjach szkolnych z wykorzystaniem biegów ciągłych - założenia teoretyczne a praktyka
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 : [materiały konferencyjne] / red. nauk. Bogdan Czabański, Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - (Materiały Konferencyjne / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Bibliogr. 21 poz. - S. 183-188. - ISBN 83-85297-70-9
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. Dydaktyka wychowania fizycznego' (1 ; 1993 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * LEKCJA WF * BIEGI * WYTRZYMAOŚĆ * TEORIA * PRAKTYKA


33/88

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Efektywność doskonalenia ekonomiki biegu ciągłego dzieci na lekcjach szkolnych z wykorzystaniem zabaw bieżnych
W książce: Lekkoatletyka w teorii i praktyce : międzynarodowa konferencja naukowa Gdańsk, 18-19 maja 2001 roku / pod red. Zbigniewa Mroczyńskiego, Krzysztofa Prusika, Wojciecha Ratkowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki. - Gdańsk : AWF, 2001. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - 4 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 87-94. - ISBN 83-85968-44-X
Impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa 'Lekkoatletyka w teorii i praktyce' ( 2001 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * LEKCJA WF * BIEGI * TECHNIKA BIEGU * DZIECI * KONSPEKT ZAJĘĆ * BADANIA NAUKOWE* EKONOMIKA BIEGU


34/88

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Nauczanie biegu ciągłego (truchtu i joggingu) dzieci i młodzieży
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica 3-5 września 1993 : [materiały konferencyjne] / red. nauk. Bogdan Czabański, Tadeusz Koszczyc. - Wrocław : AWF, 1995. - 3 tab. - Bibliogr. 4 poz. - S. 141-145. - ISBN 83-85297-70-9
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Dydaktyka wychowania fizycznego' (1 ; 1993 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * BIEGI * NAUCZANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ* BIEGI CIĄGŁE * JOGGING * TRUCHT


35/88

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Gry i zabawy bieżne, wytrzymałościowe
W czasop.: Lekkoatletyka. - 1983, nr 8, s. 16--17. - 5 ryc. - Rubryka 'Szkolenie i trening' nr 114
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * ZABAWY I GRY RUCHOWE * ZABAWY BIEŻNE * BIEGI WYTRZYMAŁOŚCIOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ


36/88

Autor: Janikowska-Siatka, Maria
Tytuł: Przykładowe konspekty lekcji wf. zmierzające do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji szkolnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 'Impuls', 2005 - 172, [4] s. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - ISBN 83-7308-179-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * KONSPEKT ZAJĘĆ


37/88

Autor: Szalewski, Jacek
Tytuł: Pozytywna werbalna informacja zwrotna jako czynnik determinujący efektywność działań w szkolnej edukacji gier zespołowych
W książce: Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie = Team games in physical education and sport / pod red. Stanisława Żaka, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 33). - Streszcz. - Summ. - S. 82-87 : 3 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-89121-22-0
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE RUCHU * MOTYWACJA * INFORMACJA WERBALNA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * EKSPERYMENT


38/88

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Znaczenie informacji wizualnej w uczeniu się i nauczaniu technik sportowych
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 16, nr 36 (2006), s. 35--48. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - 3 ryc. - 17 tab. - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE * UCZENIE SIĘ * PRZEKAZYWANIE INFORMACJI * TECHNIKA SPORTOWA * METODY NAUCZANIA * INFORMACJA WIZUALNA * TRENER SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE


39/88

Autor: Dybińska, Ewa; Kaca, Marcin
Tytuł: Efektywność uczenia się i nauczania czynności pływackich w świetle samooceny
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 16, nr 36 (2006), s. 63--69. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - 4 ryc. - 8 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PŁYWANIE * TECHNIKA SPORTOWA * UCZENIE SIĘ * NAUCZANIE * UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE * SAMOOCENA * OCENA * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * OBSERWACJA * TESTY* KRYTERIALNY TEST UMIEJĘTNOŚCI


40/88

Autor: Szalewski, Jacek
Tytuł: Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2006, nr 3, s. 21--23. - Bibliogr. 5 poz. - Rubryka: 'Warsztat pracy nauczyciela'
Słowa kluczowe: * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * CEL * REALIZACJA * MOTYWACJA WEWNĘTRZNA * UCZNIOWIE * MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA * NAUCZYCIEL WF


41/88

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Upowszechnianie kultury fizycznej - stan aktualny i potrzeby przemian
W czasop.: Rocz. Lud. Tow. Nauk.-Kultur. Oddz. w Krakowie. - 2006, nr 7, s. 49--64. - 5 rys. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROMOCJA * PROGRAM * EDUKACJA FIZYCZNA * SYSTEM SZKOLNY * REFORMA * LEKCJA WF * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI * DOKSZTAŁCANIE


42/88

Autor: Szalewski, Jacek
Tytuł: Rola informacji zwrotnej w nauczaniu czynności ruchowych
W czasop.: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Zeszyt naukowo- metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego. - 2006, z. 22, s. 15--20. - 3 rys. - Bibliogr. 15 poz. - Zeszyt naukowo- metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego nr 4
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE RUCHU * PROCES NAUCZANIA * PRZEKAZYWANIE INFORMACJI * INFORMACJA* INFORMACJA ZWROTNA


43/88

Autor: Szalewski, Jacek
Tytuł: Umiejętność planowania własnej aktywności ruchowej jako główny cel edukacji fizycznej
W czasop.: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Zeszyt Naukowo-Metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego. - 2006, z. 22, s. 21--28. - Bibliogr. 11 poz. - Zeszyt Naukowo-Metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego nr 4
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * CEL * WYBÓR


44/88

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Physical activity of the Third Age University Students in Cracow [as an effect of the school PE process]
W książce: Demographic Change: Challenges and Opportunities form Business, Politic and Society : World Ageing and Generation Congress, St. Gallen, Switzerland : documentation / World Demographic Association., 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [B. s.].
Impreza: World Ageing and Generation Congress 'Demographic Change: Challenges and Opportunities form Business, Politic and Society' (2 ; 2006 ; St. Gallen)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * PROCES NAUCZANIA * WPŁYW * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * WIEK DOJRZAŁY * UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


45/88

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Walka wręcz w systemie edukacji dla bezpieczeństwa
W książce: Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie / Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika v Liptovskom Mikulasi, Demanovska dolina [dok. elektr]. - Liptovski Mikulas : Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 9-. - ISBN 80-8040-301-5
Impreza: Medzinarodna Vedecka Konferencia 'Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie' ( 2006 ; Liptovski Mikulas)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * EDUKACJA FIZYCZNA * WALKA WRĘCZ * SAMOOBRONA * BEZPIECZEŃSTWO


46/88

Autor: Klocek, Tomasz; Frączek, Krzysztof; Spieszny, Michał; Szczepanik, Maciej
Tytuł: Efekty nauczania umiejętności ruchowych u 11-letnich chłopców w aspekcie budowy somatycznej i sprawności motorycznej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 343--347. - art. nr 303 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE RUCHU * EFEKTYWNOŚĆ TRENINGU * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * BUDOWA SOMATYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * TESTY


47/88

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Training Teachers of Martial Arts and Combat Sports in Poland
W książce: 2nd International Scientific Conference of Experts - Researchers on Material Arts and Humanists under the auspices of the Embassy of Japan in Poland, 'Material arts, combat sports, humanism' (budo, kakugi, jindo), Targowiska near Krosno, 25th-26th April 2008 : proceedings / scientific ed. Wojciech J. Cynarski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 34. - ISBN 978-83-7338-369-2
Impreza: International Scientific Conference of Experts 'Martial arts, combat sports, humanism' (2 ; 2008 ; Targowiska)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * SPORTY WALKI * TRENER SPORTOWY * INSTRUKTOR SPORTU * ZAWÓD * KSZTAŁCENIE KADR * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


48/88

Autor: Duda, Henryk; Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Realizacja szkolenia taktycznego w opinii zawodników drużyn piłki nożnej
W książce: Nabór i selekcja oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportowych gier z piłką = Recruitment, Selection and Training of Children and Teenagers in Sports Ball Games / pod red. Stanisława Żaka i Tomasza Klocka ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - Wrocław : Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2007. - (Monografia / Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 9). - Bibliogr. 9 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w jęz. ang. - S. 26-31 : 1 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-923081-2-3
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * GRY Z PIŁKĄ * PIŁKA NOŻNA * EDUKACJA FIZYCZNA * SZKOLENIE SPORTOWE * TRENING TAKTYCZNY * ŚRODKI DYDAKTYCZNE * SKUTECZNOŚĆ * OPINIA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE


49/88

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Majer, Magdalena
Tytuł: Miejsce gier sportowych w prograch nauczania wychowania fizycznego Niemiec, Polski i Rosji
W czasop.: Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym = Humanist Sense of Ball Games in Physical Education / pod red. Stanisława Żaka i Michała Spiesznego ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - S. 121-126 : 4 tab.. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM NAUCZANIA * GRY SPORTOWE * NIEMCY * ROSJA * POLSKA * BADANIA PORÓWNAWCZE* ANALIZA DOKUMENTÓW


50/88

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Kształtowanie sfery poznawczej w uczeniu się i nauczaniu czynności pływackich
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 9, s. 356--360. - art. nr 940 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 rys., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * KRAUL NA PIERSIACH * PŁYWANIE * NAUCZANIE RUCHU * UCZENIE SIĘ * TECHNIKA RUCHU * FORMY NAUCZANIA * ŚRODKI DYDAKTYCZNE * INFORMACJA WIZUALNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * EKSPERYMENT


51/88

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Wyższość dźwigania plecaka nad podnoszeniem sztangi. O niektórych trudnych do zastąpienia wartościach turystyki w szkolnym wychowaniu fizycznym (Tezy)
W książce: Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kazimierczaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN ISSN 0239-7161 ; nr 379). - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 237-241. - ISBN 978-83-88923-80-7
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WARTOŚCI RUCHU * TURYSTYKA AKTYWNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * EDUKACJA FIZYCZNA


52/88

Autor: Ambroży, Tadeusz Oprac.; Curzydło, Maciej Oprac.; Kannenberg, Janina Oprac.; Śmiałowski, Witold Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) specjalność: płetwonurkowanie. - [Warszawa] : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2004 - 9 s. - Dok. do użytku wewnętrznego - ISBN 83-88800-31-2
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NURKOWANIE * INSTRUKTOR SPORTU * PŁETWONUREK * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM NAUCZANIA


53/88

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Walka wręcz w systemie edukacji dla bezpieczeństwa [dok. elektr.]
W książce: Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie : [zbornik anotacii z medzinarodnej vedeckej konferencie], 12.-13.10.2006, Hotel Bystrina, Demanovska dolina [dok. elektr.]. - Liptovsky Mikulas : Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 9-15. - ISBN 80-8040-301-5
Impreza: Medzinarodna vedecka konferencia 'Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie' ( 2006 ; Liptovsky Mikulas)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * SYSTEM KSZTAŁCENIA * SPORTY WALKI * WALKA WRĘCZ * BEZPIECZEŃSTWO * KONFERENCJA * REFERAT


54/88

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Walka wręcz w systemie edukacji dla bezpieczeństwa
W książce: Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie : zbornik anotacii z medzinarodnej vedeckej konferencie, 12.-13.10.2006, Hotel Bystrina, Demanovska dolina. - Liptovsky Mikulas : Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S. p.]. - ISBN 80-8040-302-3
Impreza: Medzinarodna vedecka konferencia 'Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie' ( 2006 ; Liptovsky Mikulas)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * SYSTEM KSZTAŁCENIA * SPORTY WALKI * WALKA WRĘCZ * BEZPIECZEŃSTWO * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


55/88

Autor: Dybińska, Ewa; Kucia-Czyszczoń, Katarzyna
Tytuł: Nauczanie i doskonalenie technik pływania z wykorzystaniem nowoczesnych przyborów treningowych
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Jana Ślężyńskiego. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. - (Zeszyty Metodyczno-Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ISSN ISSN 0867-7751 ; 23). - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 15-25 : 1 ryc., 2 tab..
Impreza: Konferencja naukowa 'Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej' (12 ; 2007 ; Katowice)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PŁYWANIE * TECHNIKA SPORTOWA * NAUCZANIE * FORMY TRENINGU * EFEKTYWNOŚĆ * ŚRODKI DYDAKTYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA PORÓWNAWCZE * EKSPERYMENT


56/88

Autor: Kaca, Marcin; Dybińska, Ewa
Tytuł: Ocena adaptacji małych dzieci do środowiska wodnego
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Jana Ślężyńskiego. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. - (Zeszyty Metodyczno-Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ISSN ISSN 0867-7751 ; 23). - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 27-36 : 3 ryc., 2 tab..
Impreza: Konferencja naukowa 'Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej' (12 ; 2007 ; Katowice)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * EFEKTYWNOŚĆ * UMIEJĘTNOŚCI * ŚRODOWISKO WODNE * ADAPTACJA * NOWORODKI * NIEMOWLĘTA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * OBSERWACJA * REJESTRACJA MAGNETOWIDOWA


57/88

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Nauczanie czynności motorycznych jako system komunikacji dydaktycznej między nauczycielem a uczniem
W książce: Aktywność i bezpieczeństwo w środowisku wodnym / red. Grażyna Kosiba, Marek Kosiba. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2007. - ryc. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 11-20. - ISBN 978-83-7216-647-0
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE RUCHU * CZYNNOŚĆ RUCHOWA * INFORMACJA * PRZEKAZYWANIE INFORMACJI * KOMUNIKACJA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE


58/88

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Intelektualizacja w procesie uczenia się i nauczania czynności pływackich [dok. elektr.]
W czasop.: Sporty Wodne i Ratownictwo. - 2007, vol. 1 , s. 39--44. - 2 rys., 2 tab. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PŁYWANIE * UCZENIE SIĘ * NAUCZANIE * PROCES NAUCZANIA * EFEKTYWNOŚĆ * INTELEKTUALIZACJA * ŚRODKI DYDAKTYCZNE * INFORMACJA WIZUALNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY


59/88

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Znaczenie obrazu jako nośnika informacji w procesie uczenia się i nauczania czynności motorycznych
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 204-211.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE RUCHU * UCZENIE SIĘ * INFORMACJA WIZUALNA * EFEKTYWNOŚĆ


60/88

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Kursokonferencje - miejsce wymiany myśli szkoleniowej trenerów
W czasop.: Trener. - 2007, nr 6, s. 12--18. - 1 [fot.], 19 [ryc.]
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * EDUKACJA PERMANENTNA * DOSKONALENIE ZAWODOWE * TRENER * PIŁKA NOŻNA * SZKOLENIE SPORTOWE * ĆWICZENIA * KURS * KONFERENCJA


61/88

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Intelektualizacja w szkoleniu technicznym piłkarza
W czasop.: Futbol Małop.. - 2007, nr 11, s. 16--19. - 14 ryc., 1 [tab.] - Błąd w dacie wydania
Impreza: Konferencja trenerów i instruktorów ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TRENING TECHNICZNY * PROCES TRENINGOWY * INTELEKTUALIZACJA * ĆWICZENIA RUCHOWE


62/88

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Doskonalenie techniki w ćwiczeniach intelektualizujących
W czasop.: Futbol Małop.. - 2005, nr 4, s. 14--15. - 4 ryc. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TRENING TECHNICZNY * PROCES TRENINGOWY * INTELEKTUALIZACJA * ĆWICZENIA RUCHOWE


63/88

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Kreatywne nauczanie futbolowej techniki
W czasop.: Futbol Małop.. - 2005, nr 2, s. 10--11. - 5 ryc., 1 [tab.]
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TRENING TECHNICZNY * METODY TRENINGU * ETAPY TRENINGU


64/88

Autor: Kaca, Marcin
Tytuł: Uwarunkowania, motywy i opinie o uczestnictwie dzieci we wczesnej adaptacji do środowiska wodnego
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11, cz. 1 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne 'Albatros', 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 30-[37]. - ISBN 978-83-88038-59-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (11 ; 2006 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * ŚRODOWISKO WODNE * ADAPTACJA * NOWORODKI * NIEMOWLĘTA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * OPINIA * RODZICE * BADANIA NAUKOWE


65/88

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Marek
Tytuł: Czynniki motywujące studentów w procesie uczenia się podstaw techniki łyżwiarskiej w oparciu o metodę opanowania
W książce: Sporty śnieżne : stan i perspektywy badań / pod red. Grzegorza Jurasa, Lecha Powolnego i Jana Ślężyńskiego. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2008. - Bibliogr. 9 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 132-140 : 1 tab.. - ISBN 978-83-60841-20-4
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * TRENING * NAUCZANIE * ŁYŻWIARSTWO * TECHNIKA ŁYŻWOWA * MOTYWACJA * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE


66/88

Autor: Madejski, Eligiusz; Węglarz, Józef
Tytuł: Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 'Impuls', 2007 - 213 s. : il. - Bibliogr. s. 210-213 - ISBN 978-83-7308-891-7
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * LEKCJA WF * PLANOWANIE * REALIZACJA * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE * PROGRAM NAUCZANIA * REFORMA * SZKOŁA * JAKOŚĆ * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


67/88

Autor: Madejski, Eligiusz; Węglarz, Józef
Tytuł: Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów- Wyd. 2 popr.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 'Impuls', 2008 - 213 s. : il. - Bibliogr. s. 210-213 - ISBN 978-83-7308-891-7
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * LEKCJA WF * PLANOWANIE * REALIZACJA * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE * PROGRAM NAUCZANIA * REFORMA * SZKOŁA * JAKOŚĆ * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


68/88

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Edukacja fizyczna w kształceniu zintegrowanym w aspekcie osiągnięć uczniów - oczekiwania a rzeczywistość
W książce: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Anny Niteckiej-Walerych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - Bibliogr. s. 75 - S. [56]-75 : 6 ryc.. - ISBN 978-83-7326-424-3
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE ZINTEGROWANE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SZKOŁA * WPŁYW * NAUCZYCIEL WF * ZADANIA * PLANOWANIE * UCZNIOWIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RODZICE * WSPÓŁPRACA


69/88

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Physical Activity of the Third-Age University Students in Cracow as an Effect of the School Physical Education
W czasop.: Research Yearbook. - Vol. 13, nr 2 (2007), s. 259--264. - 3 tab. - Bibliogr. s. 75
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * PROCES NAUCZANIA * WPŁYW * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * WIEK DOJRZAŁY * UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


70/88

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Subiektywne i obiektywne warunki pracy nauczyciela wychowania fizycznego - krótki raport z terenu Opolszczyzny
W książce: Miejsce i rola wychowania fizycznego w szkole po reformie systemu edukacji / red. nauk. Krzysztof Warchoł, Łukasz Wojtyczek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Instytut Kultury Fizycznej. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007. - (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 25). - Bibliogr. s. 136 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [123]-137 : 12 tab.. - ISBN 978-89295-66-8
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * PRACA ZAWODOWA * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * ŚRODKI DYDAKTYCZNE * OPINIA * OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


71/88

Autor: Jurczak, Adam; Ozimek, Mariusz
Tytuł: Organizacja i znaczenie zajęć ruchowych w terenie
W czasop.: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Prace Wydziału Fizjoterapii., Pielęgniarstwa i Wychowania Fizycznego. Zeszyt naukowo-metodyczny Kierunek Wychowanie Fizyczne. - Zesz. 26, nr 5 (2007), s. 29--61. - 5 fot., 2 ryc. - Bibliogr. 14 poz. - Zesz. 5 (2007) ukazał się w ramach Prac Wydziału Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Wychowania Fizycznego
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * ZABAWY I GRY RUCHOWE * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * PORY ROKU * PLAN ZAJĘĆ * PRZYKŁAD * BEZPIECZEŃSTWO ĆWICZEŃ* ZAJĘCIA TERENOWE


72/88

Autor: Dudek, Dorota; Lipka-Nowak, Dorota; Latinek, Krzysztof
Tytuł: Choreografia hi/lo w lekcji wychowania fizycznego dla młodzieży gimnazjalnej
W czasop.: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Zeszyt naukowo-metodyczny. Kierunek Wychowanie Fizyczne. - Z. 26, nr 5 (2007), s. 87--93. - Bibliogr. 4 poz. - Z. 5 2007 ukazał się w ramach Prac Wydziału Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Wychowania Fizycznego
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA WF * FITNESS * AEROBIK * ĆWICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE * GIMNAZJUM


73/88

Autor: Bubka, Zofia; Tusie-Kuzka, Magdalena
Tytuł: Rytm, ruch, muzyka w lekcji wychowania fizycznego - nie bójmy się tańczyć
W książce: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka / red. Arkadiusz Kaźmierczak, Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala. - Łódź : SATORIdruk, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka', która odbyła się 6 października 2006 r. w Łodzi - S. 83-[88]. - ISBN 978-83-925085-1-9
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA WF * ĆWICZENIA RUCHOWE * ĆWICZENIA RYTMICZNE * TANIEC


74/88

Autor: Filar, Katarzyna; Pelc, Zofia
Tytuł: Miejsce form tanecznych w lekcji wychowania fizycznego w opinii uczniów krakowskich szkół podstawowych
W książce: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka / red. Arkadiusz Kaźmierczak, Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala. - Łódź : SATORIdruk, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka', która odbyła się 6 października 2006 r. w Łodzi - S. 77-[84]. - ISBN 978-83-925085-1-9
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA WF * ĆWICZENIA RYTMICZNE * FORMY TANECZNE * TANIECUCZNIOWIE * OPINIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


75/88

Autor: Kost, Mirosław; Kukulski, Sławomir
Tytuł: Próba oceny efektów motorycznych metody obwodowej stosowanej na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III gimnazjum
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 44-[49].
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * LEKCJA WF * TRENING OBWODOWY * METODA OBWODOWA * SIŁA MIĘŚNIOWA * WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBKOŚCIOWO-SIŁOWA * SKUTECZNOŚĆ * GIMNAZJUM * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE


76/88

Autor: Przybycień, Rafał; Sterkowicz-Przybycień, Katarzyna
Tytuł: Hapkido - wschodnia sztuka walki w polskiej szkole
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - 2007, T. 7, s. 196--[198]. - 1 [fot.] - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * WSCHODNIE SPORTY WALKI * HAPKIDO * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * PROGRAM NAUCZANIA* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


77/88

Autor: Jurczak, Adam; Szmatlan-Gabryś, Urszula; Gabryś, Tomasz; Ozimek, Mariusz; Jaworski, Janusz
Tytuł: Influence of Physical Education Lessons on Interest in Motor Activity
W książce: Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach / Strojnicka fakulta STU, Ustav prirodnych, humanitnych a spolocenskych vied, Oddelenie telesnej vychovy a sportu. - Brarislava : STU, 2008. - Bibliogr. 10 poz. - S. 51-63 : 10 ryc.. - ISBN 978-80-227-2991-8
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * ZAINTERESOWANIE * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OPINIA * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * SZKOŁA PONADPODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


78/88

Autor: Klocek, Tomasz; Spieszny, Michał; Frączek, Krzysztof; Szczepanik, Maciej
Tytuł: Somatic features and motor abilities as predisposition of volleyball skills at 11-year old athletic
W książce: Hry 2008 : vyzkum a aplikace = Games 2008 : research and applications / ed. Lubos Charvat ; Katedra telesne a sportovni vychovy Zapadoceske university v Pleni. - Plzen : Zapadoceska universita, 2008. - Streszcz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 125-[130].
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA SIATKOWA * PREDYSPOZYCJE FIZYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * TEST EUROFIT * TEST KOORDYNACJI RUCHOWEJ


79/88

Autor: Grabowski, Henryk Red.
Tytuł: Klasy o zróżnicowanym programie wychowania fizycznego w świetle społecznych i morfologicznych badań porównawczych. - Katowice : Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1972 - 76 s. - Opis na podstawnie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * EDUKACJA FIZYCZNA * SZKOŁA * PROGRAM NAUCZANIA * MŁODZIEŻ * POLSKA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * BADANIA MORFOLOGICZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


80/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Klasy o zróżnicowanym programie wychowania fizycznego w świetle społecznych i morfologicznych badań porównawczych / praca zbiorowa pod red. Henryka Grabowskiego. - Katowice : Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1972. - Opis na podstawnie informacji dostarczonych przez autora - S. 5-[8].
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * EDUKACJA FIZYCZNA* WSTĘP


81/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Postępy w nauce zespołów klasowych o zróżnicowanym programie wychowania fizycznego w świetle analizy porównawczej
W książce: Klasy o zróżnicowanym programie wychowania fizycznego w świetle społecznych i morfologicznych badań porównawczych / praca zbiorowa pod red. Henryka Grabowskiego. - Katowice : Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1972. - Opis na podstawnie informacji dostarczonych przez autora - S. 46-52.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * PROGRAM NAUCZANIA * POSTĘP W NAUCZANIU * BADANIA PORÓWNAWCZE


82/88

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Post-Graduate Education of Physical Education Teachers and Coaches
W książce: Coaches and physical education teachers training in socialist countries : a collection of studies in the International Scientific Cooperation (Task No. 6) / Central Committee of the Czechoslovak Union of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Charles University. - Prague : [Faculty of Physical Education and Sport Charles University], 1980. - Opis na podstawnie informacji dostarczonych przez autora - S. 148-[156].
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * DOKSZTAŁCANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * NAUCZYCIEL WF * TRENER SPORTOWY * KRAJE SOCJALISTYCZNE


83/88

Autor: Jaworski, Zygmunt; Grabowski, Henryk
Tytuł: Formation, en Pologne, des maitres pour les besoins de l'education physique des enfants
W książce: Education physique led enfants avant l'epoque de la puberte : Conferece Internationale Scientifico-Methodique. Gdańsk, le 27-31 Mai 1974 / Ecole Superieure D'Education Physique Jędrzej śniadecki Gdańsk. - [Gdańsk] : Ed. Scientifiques de Pologne, 1974. - Opis na podstawnie informacji dostarczonych przez autora - S. 90-[103].
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * SYSTEM KSZTAŁCENIA * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI * POLSKA


84/88

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalenie się nauczyciel wychowania fizycznego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2008, nr 7-8, s. 23--28. - 6 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * UCZNIOWIE * ZACHOWANIE SIĘ * NAUCZYCIEL WF * PRACA ZAWODOWA * SAMOPOCZUCIE * ZMĘCZENIE PSYCHICZNE * BADANIA NAUKOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * KWESTIONARIUSZ* WYPALENIE ZAWODOWE * KWESTIONARIUSZ MBI


85/88

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Nauczyciel wychowania fizycznego a wypalenie zawodowe
W książce: Wychowanie Fizyczne : praktyczny poradnik dla nauczycieli : [klasy IV-VI] / red. prowadzący Piotr Henryk Wróblewski.- Wyd. uzup. : 2008, listopad - Warszawa : Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o. o., 2008. - (Twoje Lekcje). - Bibliogr. 14 poz. - Aktualizowany dokument skoroszytowy - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 1-13. - ISBN 978-83-89504-43-2
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * SAMOPOCZUCIE * ZMĘCZENIE PSYCHICZNE * OBJAWY * ZAPOBIEGANIE * PRACA ZAWODOWA * EFEKTYWNOŚĆ* WYPALENIE ZAWODOWE


86/88

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Professional Burnout of Female and Male Physical Education Teachers: A Four-Phase Typological Model
W książce: 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 08, Estoril - Portugal : book of abstracts / ed. by Cabri, J., Alves, F., Araujo, D., Barreiros, J., Diniz, J., Veloso, A. ; Faculdade de Motricidade Humana Universidade Tecnica de Lisboa Portugal. - [B.m.] : European College of Sport Science, 2008. - Bibliogr. s. 622 - Zob.: Brudnik M., Professional burnout of female and male physical education teachers - a four-phase typological model,Human Movement 2011, vol. 12, nr 2, s. 188-195 - S. 622. - ISBN 978-972-735-156-5
Impreza: Annual Congress of the European College of Sport Science 'Sport Science by the sea' (13 ; 2008 ; Estoril)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * SAMOPOCZUCIE * ZMĘCZENIE PSYCHICZNE * PROCES * MODEL * BADANIA NAUKOWE * PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA * STRESZCZENIE* WYPALENIE ZAWODOWE * KWESTIONARIUSZ MBI


87/88

Autor: Bora, Piotr; Bora, Anna
Tytuł: Ćwiczenia skocznościowe użyteczne w szkolnym wychowaniu fizycznym
W czasop.: Lekkoatleta. - 2008, nr 1, s. 16--17. - Bibliogr. s. 17
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * SKOCZNOŚĆ * ĆWICZENIA SKOCZNOŚCIOWE * METODYKA NAUCZANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


88/88

Autor: Pustelnik, Józef
Tytuł: Stymulacja rozwoju psychicznego na zajęciach ruchowych
W książce: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 'Dziecko, Społeczeństwo, Edukacja. Dylematy Psychologiczne', Kraków, 23-25.04.1996. - [Kraków] : [Katedra Psychologii WSP], 1997. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 62-69.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dziecko, Społeczeństwo, Edukacja. Dylematy Psychologiczne' ( ; 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * ĆWICZENIA FORMALNE * ZAJĘCIA SPORTOWE * ROZWÓJ PSYCHICZNY * STYMULACJA * KONFERENCJA * REFERAT

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka