Wynik wyszukiwania

Zapytanie: EDUKACJA
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/102

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Kierunki przemian współczesnej edukacji a teoria i praktyka wychowania fizycznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1997, nr 3, s. 104--108. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Seminarium naukowe nt. 'Wychowanie fizyczne w przemianach edukacyjnych' ( 1996 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * KONCEPCJA * ZMIANA * TEORIA * PRAKTYKA * PROBLEM * KORELACJA * KONFERENCJA * REFERAT


2/102

Autor: Bromboszcz, Janusz; Pabisiak A.
Tytuł: Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego w przebiegu rehabilitacji po zawale serca.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1996, T. 10 z. 4, s. 169-177, 6 ryc. bibliogr. 13 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * PACJENCI * EDUKACJA * PROGRAM * OCENA * ROLA * BADANIA ANKIETOWE


3/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Czy dezintegracja nauk o kulturze fizycznej jest nieuchronna?
W czasop.: Trening. - 1998, nr 1, s. 91--103..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * WYCHOWANIE * KULTURA * BADANIA NAUKOWE * NAUKI HUMANISTYCZNE * NAUKI PRZYRODNICZE


4/102

Autor: Szymańska E.
Tytuł: Optymalizacja procesu wychowania do zdrowia dla potrzeb przyszłych sportowców.
W czasop.: Med. Sport.. - 1998, nr 5, s. 13-17, 1 tab. bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * SPORTOWCY * ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * SPOŁECZEŃSTWO * MEDIA * EDUKACJA * LEKARZ SPORTOWY * NAUCZYCIEL WF * ZAPOBIEGANIE * SZKOŁA * OCHRONA ŚRODOWISKA * REKREACJA * ODŻYWIANIE


5/102

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Makowska, Bożena
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996. Cz. 1 / [red. nauk. Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; nr 74). - s. 5..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół' ( 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * UZALEŻNIENIA * PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM * TEORIA * EDUKACJA * PROBLEM * SZKOŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1996 * REFERAT


6/102

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Postawa prozdrowotna jako cel wychowania zdrowotnego i przedmiot badań. Dylematy badacza
W książce: Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół : ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996. Cz. 1 / [red. nauk. Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239 ; Nr 74). - Bibliogr. 13 poz. - S. 55-58.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół' ( 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * POGLĄDY * ZDROWIE * ZACHOWANIE SIĘ * EDUKACJA * SZKOŁA * NAUCZYCIEL WF * REFERAT


7/102

Autor: Wrona-Wolny, Weronika
Tytuł: Realizacja problematyki uzależnienia w ramach przedmiotu wychowanie zdrowotne
W książce: Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół : ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996n. Cz. 1 / [red. nauk. Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 74). - S. 127-129.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół' ( 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * ZAGROŻENIE ZDROWIA * WIEDZA * SZKOŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ * REFERAT


8/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Pedeutologiczne aspekty reformy systemu edukacji
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1999, nr 1, s. 4--7. - Bibliogr. 7 poz. - Tekst wystąpienia przygotowanego na konferencję 'Studia nad programami wychowania fizycznego - między rzeczywistością a możliwościami.Tekst zamieszczono równiez w Wychowanie Fizyczne w dobie ferormy edukacji : oczekiwania, realia, perspektywy / red. Wiesław Osiński, Jerzy Pośpiech, Adam Szecówka / Wrocław 1999 : Wyd. Alta-2 / S. 101-107
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * SYSTEM * REFORMA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * PROBLEM * KONFERENCJA * REFERAT


9/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Wstęp.
W książce: Alternatywne teorie i praktyki wychowawcze. Praca zbior. / red. Feiner, Małgorzata. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995. - s. 7-17..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * HISTORIA * EDUKACJA * TEORIA ALTERNATYWNA * PROGRAM NAUCZANIA * PROGRAM AUTORSKI * SZKOŁA * NAUCZYCIEL * WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * 1993


10/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Ku nowym sposobom myślenia i praktykowania wychowawczego. W.
W książce: Alternatywne teorie i praktyki wychowawcze. Praca zbior. / red. Feiner, Małgorzata. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995. - s. 7-17..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * HISTORIA * EDUKACJA * TEORIA ALTERNATYWNA * PROGRAM NAUCZANIA * PROGRAM AUTORSKI * SZKOŁA * NAUCZYCIEL * WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * 1993


11/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Czy dezintegracja nauk o kulturze fizycznej jest nieuchronna?
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1997, nr 3, s. 3--12. - Summ.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * NAUKI PRZYRODNICZE * HUMANISTYKA * POGLĄDY * KONCEPCJA * BIOLOGIA * EDUKACJA * CIAŁO * FILOZOFIA SPORTU


12/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Recenzja książki Hanny Rylke i Grażny Klimowicz 'Szkoła dla ucznia'.
W czasop.: Hejnał Oświatowy. - 1993, nr 2, s. 28-30, 1 fot.. - H. Rylke, G.Klimowicz.: Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. Wyd. 2. Warszawa 1992, WSiP, 253 s. Recenzja książki.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * EDUKACJA * DYDAKTYKA * NAUCZANIE * SZKOŁA * UCZNIOWIE * HUMANIZACJA NAUCZANIA * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * EMOCJE * SOCJOLOGIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KSIĄŻKA * RECENZJA * RYLKE H. * KLIMOWICZ G.


13/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Nauczyciel w procesie ewolucyjnych przemian szkoły.
W czasop.: Hejnał Oświatowy. - 1992, nr 3-4, s. 5-8.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * EDUKACJA * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * SOCJOLOGIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * SZKOŁA * REFORMA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * ROLA * PRACA ZAWODOWA


14/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Ku nowym sposobom myślenia i praktykowania pedagogicznego.
W czasop.: Edukacja. - 1995, nr 3, s. 10-18, bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * DYDAKTYKA * HISTORIA * PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA * EDUKACJA ALTERNATYWNA * PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * REFORMA * SZKOŁA * PROGRAM


15/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O niektórych uwarunkowaniach fizycznego wychowania
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2000, nr 1, s. 10--13. - Fragm. przygot. książki pt. Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * ZDROWIE * CIAŁO * WARTOŚĆ * MŁODZIEŻ * POGLĄDY * OSOBOWOŚĆ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROLA


16/102

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Nauczyciel wychowania fizycznego we współczesnej szkole
W książce: Tezy referatów społecznych wykładowców PTNKF / [red. Krzysztof Zuchora, Tadeusz Ulatowski] ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Zarząd Główny. - Warszawa : ['Estrella'], 1998. - s. 42-43. - ISBN 83-86622-42-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * SZKOŁA * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR


17/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Pedeutologiczne aspekty reformy systemu edukacji
W książce: Wychowanie fizyczne w dobie reformy edukacji / oczekiwania, realia, perspektywy / red. Wiesław Osiński, Jerzy Pośpiech, Adam Szecówka. - Wrocław : Alta-2, 1999. - Tekst zamieszczono również w czasopiśmie Wychow. Zdrow. 1999, nr 1, s. 4--7 - S. 101-107
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * SYSTEM * REFORMA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * PROBLEM


18/102

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2000, nr 4, s. 161--163. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * DOSKONALENIE * PROBLEM


19/102

Autor: Feiner, Małgorzata; Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki : przemiany w myśli i praktyce pedagogicznej / pod red. Małgorzaty Feiner i Andrzeja Szyszko-Bohusza. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 3). - s. 3--4.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * AKSJOLOGIA * CELE WYCHOWANIA * NAUCZYCIEL * WYCHOWAWCA * ROLA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POGLĄDY


20/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Ku nowym sposobom myślenia i praktykowania pedagogicznego
W książce: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki : przemiany w myśli i praktyce pedagogicznej / pod red. Małgorzaty Feiner i Andrzeja Szyszko-Bohusza. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 3). - Bibliogr. 12 poz. - Przedruk w: ' Edukacja' 1995, nr 3, s. 10-19. - s. 23--34.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * DYDAKTYKA * PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA EMANCYPACYJNA * PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA * EDUKACJA ALTERNATYWNA * KONCEPCJA * SZKOŁA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * PROGRAM AUTORSKI * PROGRAM NAUCZANIA * REFORMA * SZKOŁA


21/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Nauczyciel w procesie ewolucyjnych przemian szkoły
W książce: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki : przemiany w myśli i praktyce pedagogicznej / pod red. Małgorzaty Feiner i Andrzeja Szyszko-Bohusza. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 3). - Przedruk z: 'Hejnał Oświatowy' 1992, nr 3-4, s. 5-8 - s. 106--111.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * SOCJOLOGIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * SZKOŁA * REFORMA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * ROLA * PRACA ZAWODOWA


22/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Co ma wspólnego edukacja fizyczna z edukacją
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 2, s. 4--8. - Fragment książki H. Grabowskiego: Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CIAŁO * WARTOŚĆ * POGLĄDY


23/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Od ćwiczeń cielesnych do wychowania do dbałości o ciało
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 3, s. 4--6. - Fragment książki H. Grabowskiego: Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * CIAŁO * WARTOŚĆ * POGLĄDY


24/102

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wychowanie fizyczne w opinii młodzieży umysłowo upośledzonej i niesłyszącej oraz młodzieży pełnosprawnej, uczącej się w krakowskich szkołach
W czasop.: Med. Sport.. - 2001, nr 2, s. 45--49. - Summ. - 8 tab. - Bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI * EDUKACJA * UCZNIOWIE * SZKOŁA SPECJALNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA WF * BADANIA ANKIETOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * GŁUSI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * INTEGRACJA SPOŁECZNA


25/102

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 5-6, s. 14--16. - Bibliogr. 4 poz. - 9 wykr.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * REFORMA OŚWIATY * NAUCZYCIEL WF * PODNOSZENIE KWALIFIKACJI * SAMOKSZTAŁCENIE * PRACA NAUKOWA * INNOWACJA * SZKOŁA * BADANIA NAUKOWE * WYNIKI BADAŃ


26/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O doborze na studia, kształceniu i pracy zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 8-9, s. 4--8. - Tekst jest fragmentem książki H. Grabowskiego: 'Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym'
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * STUDIA WF * DOBÓR KANDYDATÓW * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI * KSZTAŁCENIE ZAWODOWE * SELEKCJA * KWALIFIKACJE * PRACA ZAWODOWA


27/102

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: O czym warto pamiętać przekazując wiedzę na lekcji wychowania fizycznego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 9-10, s. 14--15. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * LEKCJA WF * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * SZKOŁA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF


28/102

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Gimnastyka w wychowaniu fizycznym jako kreacja wartości cielesnych
W książce: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży = Dilemmas of modern Physical Education in teaching children and youth / red. Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta. - Poznań : AWF, 2001. - Summ. s. 59-60 - Bibliogr. 8 poz. - s. 59-64. - ISBN 83-86336-93-5
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży' (28 ; 200 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * EDUKACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CIAŁO * CZŁOWIEK * WARTOŚĆ * GIMNASTYKA * ZDROWIE * KONFERENCJA * REFERAT


29/102

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego populacji dzieci i młodzieży z wybranych regionów krakowskich z uwzględnieniem trybu życia
W książce: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży = Dilemmas of modern Physical Education in teaching children and youth / red. Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta. - Poznań : AWF, 2001. - Bibliogr. 14 poz. - S. 65-74 : 3 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-86336-93-5
Impreza: Konferencja Naukowa pt.: 'Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży' (28 ; 2001 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * REFERAT


30/102

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Kierunki przemian współczesnej edukacji a teoria i praktyka wychowania fizycznego
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 10 poz. - Przedruk z: Wychow. Fiz. Zdrow. 1997, nr 3, s. 104--108, bibliogr. 10 poz. - S. 201-207.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * KONCEPCJA * ZMIANA * TEORIA * PRAKTYKA * PROBLEM * KORELACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


31/102

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Kierunki przemian edukacyjnych a teoria i praktyka wychowania fizycznego
W książce: Tezy do referatów społecznych wykładowców PTNKF / [red. Krzysztof Zuchora, Tadeusz Ulatowski] ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Zarząd Główny. - Warszawa : [,Estrella'], 1998. - Fragmenty tego wykładu były już publikowane w artykule: 'Kierunki przemian współczesnej edukacji a teoria i praktyka wychowania fizycznego', w: Wychow. Fiz. Zdrow. 1997, nr 3. - S. [31]-34. - ISBN 83-86622-42-3
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * REFORMA * DZIECI * MŁODZIEŻ * TEORIA * PRAKTYKA * PROBLEM * KORELACJA


32/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Pedeutologiczne aspekty reformy systemu edukacji
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 3 poz. - Tekst wystąpienia przygotowanego na konferencję 'Studia nad programami wychowania fizycznego - między rzeczywistością a możliwościami', Racibórz 17-18 września 1998 r. - Przedruk z: Wychow. Fiz. Zdrow. 1999, nr 1, s. 4 i n. - S. [312]-317.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * SYSTEM * REFORMA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * PROBLEM * KONFERENCJA * REFERAT


33/102

Autor: Jarmuła-Kliś, Teresa
Tytuł: Paradoksy społecznej kontroli nauczyciela jako promotora zdrowia
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 7 poz. - Sesja II: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej - S. 189-205. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE * NAUCZYCIEL * ROLA SPOŁECZNA * PROGRAM NAUCZANIA * PROMOTOR * ZDROWIE * DEFINICJA * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * EDUKACJA * SYSTEM * SZKOŁA * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * REFERAT* PROMOTOR


34/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Co ma wspólnego edukacja fizyczna z edukacją
W czasop.: Kult. Fiz. . - 2000, nr 1-2, s. 5--8. - 2 ryc.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * WYCHOWANIE * PEDAGOGIKA * CIAŁO * OSOBOWOŚĆ * POGLĄDY


35/102

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Edukacja młodzieży a perspektywa inegracji europejskiej
W książce: Osoba, edukacja, dialog^nT. 1 / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2002 . - Bibliogr. 11 poz. - S. 58-61. - ISBN 83-7271-185-2
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UNIA EUROPEJSKA * INTEGRACJA * TOŻSAMOŚĆ NARODOWA * REGIONALIZM * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


36/102

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Działalność Amerykańskiej Misji Wojskowej YMCA w Polsce w latach 1919-1922
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5, Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków kultury Fizycznej / pod red. Bernarda Woltmanna ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF i Oddział w Gorzowie Wlkp., Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF : Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF, 2002. - S. 127-137. - ISBN 83-906638-6-4
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * YMCA * DZIAŁALNOŚĆ * EDUKACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA


37/102

Autor: Jawień, Bożena
Tytuł: Metody edukacji zdrowotnej stosowane w kształceniu studentów kierunku wychowanie fizyczne krakowskiej AWF
W czasop.: Zdr. Publ.. - 2002, T. 112, supl. 1, s. 27--29. - Summ. - 1 rys. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * PROGRAM * METODA * EDUKACJA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * GRUPA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KONFERENCJA * REFERAT * REFERAT


38/102

Autor: Feiner, Małgorzata; Mikoś, Elżbieta
Tytuł: Aspiracje edukacyjne młodzieży w Małopolsce
W czasop.: Hejnał Oświatowy. - 2001, nr 1, s. 22--29. - 8 tab.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * WYKSZTAŁCENIE * BADANIA NAUKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


39/102

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Edukacja bliżej dziecka
W książce: Ku lepszej szkole / pod red. Stanisława Rzęsikowskiego. - Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - Wybór artykułów z 'Hejnału Oświatowego' (1992-2001) - S. 65-71. - ISBN 83-88618-05-9
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * MODEL * NAUCZYCIEL * ROLA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


40/102

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Aktywność motoryczna we wspieraniu procesu edukacyjnego
W książce: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 2, Szkice z pedagogiki kultury fizycznej / red. nauk. Jerzy Nowocień ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003. - Bibliogr. 25 poz. - s. 38-43 : 3 tab.. - ISBN 83-910902-1-3
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * HOLIZM * KONEZJOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * EDUKACJA * NAUCZANIE * MÓZG * GIMNASTYKA


41/102

Autor: Żak, Stanisław
Tytuł: O potrzebie relatywizacji sprawności motorycznej w świetle reformy systemu edukacji
W książce: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji / red. Radosław Muszkieta, Michał Bronikowski. - Poznań : AWF, 2000. - Bibliogr. 29 poz. - S. 90-99. - ISBN 83-86336-73-0
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * OCENA Z WF * EDUKACJA * REFORMA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * WIEK KALENDARZOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


42/102

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla edukacji turystyki
W książce: Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Antoniego Korowickiego. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003. - S. 189-199. - ISBN 83-89081-00-8
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 18-19 września 2003 ; Sulęczyno)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GOSPODARKA LEŚNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE * EDUKACJA * TURYSTYKA


43/102

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Kształcenie podyplomowe - ważne ogniwo w rozwoju zawodowym nauczyciela
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 7-8, s. 26--28. - 10 tab. - 1 wykr. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * NAUCZYCIEL * KARIERA ZAWODOWA * NAUCZYCIEL WF * WYMAGANIA * EDUKACJA PERMANENTNA * STUDIA PODYPLOMOWE * DOSKONALENIE ZAWODOWE* AUTOEDUKACJA


44/102

Autor: Woynarowska, Barbara; Kowalewska, Anna; Komosińska, Krystyna; Kołoło, Hanna; Charońska, Elżbieta; Małkowska, Agnieszka; Wrona-Wolny, Weronika; Wdowik, Marta
Tytuł: Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (2001)
W czasop.: Zdr. Publ.. - 2002 ; 112 (4), s. 551--559.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * EDUKACJA * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA


45/102

Autor: Kulesza, Wanda; Dubis, Anna
Tytuł: Interpersonal communications as an optional subject in the syllabus of pedagogy for teachers of vocational subject
W książce: Humanities and arts in a balanced engineering education / red. Janusz Szpytko, Zenon Waszczyszyn, Francesco Maffioli, Stanisław Mitkowski. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1997. - Materiały z dorocznej konferencji SEFI, wrzesień 1997, Kraków - S. 106-107.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * PSYCHOLOGIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * SZKOLENIE


46/102

Autor: Kulesza, Wanda
Tytuł: Przygotowanie współczesnego nauczyciela do podęecia wyzwań globalizacyjnych w opinii studentów kierunków pedagogicznych (komunikat z badań)
W książce: Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / red. Wojciech Kojs. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 2001. - S. 201-205. - ISBN 83-88410-07-5
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * NAUCZYCIEL * KSZTAŁCENIE ZAWODOWE * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE


47/102

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Aktywność motoryczna we wspieraniu procesu edukacyjnego
W książce: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 2, Szkice z pedagogiki kultury fizycznej / red. nauk. Jerzy Nowocień ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003. - S. 38-43. - ISBN 83-910902-1-3
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ


48/102

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Fair play w edukacji szkolnej i sportowej dzieci i młodzieży. Dylematy moralne nauczyciela wf i trenera sportowego
W książce: Fair play w europejskiej kulturze i edukacji / koncepcja i red. tomu Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski. - Warszawa : Polski Komitet Olimpijski. Klub Fair Play ; Wydaw. ESTRELLA, 2004. - S. 82-88. - ISBN 83-86622-81-4
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * FAIR PLAY * TRENER * NAUCZYCIEL WF * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ


49/102

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Uczniowie niepełnosprawni w szkole masowej w opiniach studentów I-go roku kierunku fizjoterapii AWF w Krakowie
W książce: Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju / red. Dionizjusz Czubala, Jadwiga Lach-Rosocha. - Bielsko Biała : ATH, 2004. - S. 177-191. - ISBN 83-89086-57-3
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * SZKOŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE


50/102

Autor: Kosiba, Grażyna; Węglarz, Józef
Tytuł: Próba kategoryzacji wiedzy przekazywanej w procesie wychowania do kultury fizycznej
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2005, nr 2, s. 19--22. - 1 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * EDUKACJA * WIEDZA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * EDUKACJA


51/102

Autor: Kepel, Małgorzata; Piliński, Rafał; Włoch, Tomasz; Pirowska, Aneta; Mamak, Agata; Nowobilski, Roman
Tytuł: Znaczenie programów edukacji w rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 1 (2004), s. [19]--24. - 8 rys. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * UKŁAD ODDECHOWY * ASTMA OSKRZELOWA * REHABILITACJA * EDUKACJA * PROGRAM * BADANIA ANKIETOWE


52/102

Autor: Kepel, Małgorzata; Piliński, Rafał; Włoch, Tomasz; Pirowska, Aneta; Mamak, Agata; Nowobilski, Roman
Tytuł: On the importrance of education in rehabilitation programmes for bronchial asthma
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 1 (2004), s. [25]--29. - 8 rys. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * UKŁAD ODDECHOWY * ASTMA OSKRZELOWA * REHABILITACJA * EDUKACJA * PROGRAM * BADANIA ANKIETOWE


53/102

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Edukacja przez grę-edukacją społeczną
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dziubiński; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - Bibliogr. 17 poz. - S.196-203. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * SPORT * SOCJOLOGIA SPORTU * PSYCHOLOGIA SPORTU * GRY SPORTOWE * GRUPY SPOŁECZNE * EDUKACJA


54/102

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Edukacja przez sport w epoce cywilizacji naukowo-technicznej jako przeciwdzialanie totalnemu zagrożeniu przetrwania ludzkości
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dziubiński; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - S.341-352. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * SPORT * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


55/102

Autor: Natanek, Małgorzata
Tytuł: Charakterystyka międzynarodowego projektu Inter Campus
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dziubiński; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - S. 582-587. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * OBOZY TRENINGOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPORT DZIECI * TRENING * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KLUB SPORTOWY * ZAWODY * MODEL SPORTOWY * EUROPA * ŚWIAT* INTER CAMPUS * KLUB SPORTOWY 'INTER MEDIOLAN'


56/102

Autor: Natanek, Małgorzata
Tytuł: Inter Campus in Krakau
W książce: Erziehung durch Sport. - Wien : Fokolar-Bewegung, 2004. - Materiały z konferencji - Opis na podstawie danych od autora - S.110-111.
Impreza: Internazionale Fachtagung fur Sportler, Sportlehrer, Trainer Funktionare,... (2 ; 2004 ; Wiedeń)
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * OBOZY TRENINGOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPORT DZIECI * TRENING * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KLUB SPORTOWY * ZAWODY * MODEL SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* PARAFIALNY KLUB SPORTOWY 'JADWIGA'


57/102

Autor: Kulesza, Wanda
Tytuł: Współczesna dydaktyka akademicka w opinii studentów i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych, słuchaczy Studium Pedagogicznego PK (doniesienie z badań)
W książce: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej/red. nauk. Danuta Skulicz. - Kraków : Wydaw. UJ, 2004. - Bibliogr. 2 poz. - S. 157-160. - ISBN 83-233-1723-2
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * NAUCZYCIEL * KSZTAŁCENIE ZAWODOWE * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE


58/102

Autor: Fiedor, Marian
Tytuł: O wychowaniu fizycznym w europejskim roku edukacji poprzez sport
W książce: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wyd. Uniw., 2005. - S. 176-188 : 9 tab.. - ISBN 83-89190-50-8
Impreza: Augustowskie Spotkania Naukowe: 'Edukacja w dialogu i perspektywie' (3 ; 2004 ; )
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SPORT * EUROPA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PRZEDMIOT NAUCZANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POGLĄDY * OBÓZ SPORTOWY * POLSKA * NIEMCY * BADANIA ANKIETOWE* EYES 2004


59/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: O potrzebie modernizacji edukacji pedagogicznej kandydatów na nauczycieli
W książce: Pedagogika w systemie akademickiego kształcenia nauczycieli / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego. - Bydgoszcz ; Kraków : Wydaw. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 21). - Bibliogr. 8 poz. - S. 20-27. - ISBN 83-7096-316-1
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * NAUCZANIE * REFORMA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL * OSOBOWOŚĆ


60/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Refleksje metodologiczne wokół trzech podstawowych pojęć pedagogicznych
W książce: Społeczeństwo, opieka, wychowanie : prace dedykowane Irenie Jundziłł w osiemdziesięciolecie urodzin / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - Bibliogr. 9 poz. - S. 91-102 : 1 tab., 2 wykr.. - ISBN 83-7326-179-6
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * METODOLOGIA * TERMINOLOGIA * WYCHOWANIE * SOCJALIZACJA * EDUKACJA


61/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych
W czasop.: Eduk. Stud. Bad. Inn.. - 2002, nr 1, s. 5--15. - 3 wykr. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * REFORMA * UWARUNKOWANIA * ETIOLOGIA * PLANOWANIE * TYP * REALIZACJA


62/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Deontologia nauczycielska
W książce: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Żak, 2003. - Bibliogr. 8 poz. - S. 640-643. - ISBN 83-88149-92-X
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * SOCJALIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * NAUCZYCIEL * ETYKA * MORALNOŚĆ* DEONTOLOGIA


63/102

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Edukacja integracyjna w opiniach absolwentów szkół średnich
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. 127--146. - Streszcz. w jęz. ang. - 7 tab. - Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: * STOSUNKI SPOŁECZNE * EDUKACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * UCZNIOWIE * ABSOLWENCI * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE


64/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Edukacja wobec problemów transformacji, integracji i globalizacji
W książce: Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. - Bydgoszcz : Wydaw. AB ; Olsztyn : UWM, 2002. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 17-27. - ISBN 83-7096-446-X
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO * TRANSFORMACJA * INTEGRACJA * GLOBALIZACJA


65/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Edukacja wobec problemów, wyzwań i następstw globalizacji
W książce: Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych : (materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 10-11 maja 2002 roku) / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 17-26. - ISBN 83-233-1688-0
Impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa 'Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych' ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO * GLOBALIZACJA * EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


66/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał Red.
Tytuł: Współczesne konteksty wychowania : w kręgu pytań i dyskusji. - Bydgoszcz : 'Wers', 2002 - 201 s. : il. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - ISBN 83-913903-3-0
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * WYCHOWANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


67/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Osobliwość wartości etycznych a wyzwania współczesnej edukacji
W czasop.: Vladislavia. - 2001, nr 11, s. 12--14. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * ETYKA


68/102

Autor: Szymańska, Elżbieta
Tytuł: Integracja edukacji fizycznej i matematycznej w festynie sportowo-rekreacyjnym
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 482-485. - ISBN 83-88038-46-X
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * NAUCZANIE ZINTEGROWANE * IMPREZY REKREACYJNO SPORTOWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MATEMATYKA


69/102

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Zimowa edukacja naturalna
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Bibliogr. 6 poz. - S. [11]-18. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * EDUKACJA * ZIMA


70/102

Autor: Poznańska, Anna
Tytuł: Edukacyjne walory tańca
W książce: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Szczecin-Brzózki, 1-2 grudnia 2005 : streszczenia / Uniwersytet Szczeciński. Instytut Kultury Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie. - Szczecin-Brzózki : PTNKF, 2005. - S. 48.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * EDUKACJA * TANIEC * WARTOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


71/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Globalizacja a procesy edukacyjne w szkole wyższej
W książce: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimierza W. Jaskota ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. - Szczecin : Oficyna In Plus, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 73-81. - ISBN 83-89402-40-8
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * EDUKACJA * DYDAKTYKA * PROCES NAUCZANIA * GLOBALIZACJA * EDUKACJA * DYDAKTYKA * PROCES NAUCZANIA * GLOBALIZACJA


72/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Etyka zawodu nauczyciela akademickiego. Między tradycją a współczesnością
W książce: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimierza W. Jaskota ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. - Szczecin : Oficyna In Plus, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 335-342. - ISBN 83-89402-40-8
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * EDUKACJA * DYDAKTYKA * ETYKA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * ETYKA ZAWODOWA


73/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego (między dyskursywnym sposobem a onirycznym dialogiem)
W książce: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimierza W. Jaskota ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. - Szczecin : Oficyna In Plus, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 350-358. - ISBN 83-89402-40-8
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * EDUKACJA * DYDAKTYKA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ


74/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Z doświadczeń ostatniego przedstawiciela uczelni wychowania fizycznego w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2006, nr 1-2, s. 20--22.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * USTAWA * SZKOŁA WYŻSZA * WYŻSZE UCZELNIE WF * PROGRAM NAUCZANIA * PRACA NAUKOWA * OCENA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PRZEDMIOT NAUCZANIA* RADA GŁÓWNA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


75/102

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: The theory of genetic immortality and education of dignified death for terminally ill patients
W książce: Teoria nieśmiertelności genetycznej : naukowe uzasadnienie ułudy śmierci = Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death / Andrzej Szyszko-Bohusz [et al.].- Wyd. 4 (uzup.) - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 2006. - Bibliogr. s. 281-282 - Na s. tyt. i okł. autor: Andrzej Szyszko-Bohusz, ale książka zawiera przedruki prac wielu autorów - S. 277-282. - ISBN 83-86273-61-5
Słowa kluczowe: * OPIEKA PALIATYWNA * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * ŚMIERĆ * PACJENCI * HOSPICJUM * LONDYN (WIELKA BRYTANIA)* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ * CHOROBA TERMINALNA * CHOROBA NIEULECZALNA * HOSPICJUM ŚW. KRZYSZTOFA * ST. CHRISTOPHER'S HOSPICE


76/102

Autor: Stypułkowski, Cezary Red.
Tytuł: Zagadnienia wychowawczo-zdrowotne : w przedmiotach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - Kraków : Zakład Akademii Wychowania Zdrowotnego Akademii Wychowania Fizycznego ; Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999 - 435 s. - Podręcznik dla nauczycieli - ISBN 83-86744-98-7
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * WYCHOWANIE * ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA PONADPODSTAWOWA * PROGRAM NAUCZANIA


77/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Kim jest człowiek wykształcony
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2007, nr 3, s. 44. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * KULTURA * ODOBOWOŚĆ * CZŁOWIEK


78/102

Autor: Fiedor, Marian; Tucholska, Kinga; Grabska-Chrząstowska, Joanna
Tytuł: O kompetencjach zawodowych nauczycieli akademickich w sondażu studentów i studentek krakowskiej AWF
W książce: Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego : wielorakie perspektywy / pod. red. Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2007. - (Komunikacja Społeczna w Edukacji). - Bibliogr. s. 240 - Publikacja również w formie elektronicznej - S. [224]--240 : 3 tab., 2 wykr.. - ISBN 978-83-7441-655-9
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * EDUKACJA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * KOMPETENCJE * OPINIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


79/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji
W książce: Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, 2003. - S. 30-36. - ISBN 83-89190-17-6
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SOCJOLOGIA * GLOBALIZACJA


80/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Współrówność aksjologii pedagogicznej
W książce: Współczesne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej / pod red. Ewy Filipiak, Ryszarda Gerlacha, Krzysztofa Jakubiaka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 63-72. - ISBN 83-7096-598-9
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * AKSJOLOGIA


81/102

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Spór czy dialog wokół edukacji akademickiej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2006, nr 6, s. [61]--69.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * SZKOŁA WYŻSZA * HISTORIA * ROZWÓJ * MODEL * PARADYGMAT * FUNKCJA * ZASADY


82/102

Autor: Poznańska, Anna
Tytuł: Edukacyjne walory tańca
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, cz. 1 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2006. - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - S. 66-[72]. - ISBN 83-88038-55-9, ISBN 978-83-88038-55-6
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * EDUKACJA * TANIEC * WARTOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


83/102

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kulturowe i edukacyjne aspektu turystyki
W książce: Konferencja 'Turystyka Wzbogaca' : Ogólnopolskie Obchody Światowego Dania Turystyki, Kielce, 12-14 Października 2006 r. / prac. zbior. pod red. Cezarego Jastrzębskiego ; Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. - Kielce : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 29-36 : 1 rys..
Impreza: Konferencja 'Turystyka Wzbogaca' ( 2006 ; Kielce)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJE TURYSTYKI * KULTURA * EDUKACJA * KONFERENCJA * REFERAT


84/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Jeszcze raz o standardach
W czasop.: Forum Akad.. - 2006, nr 1, s. 27--29. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * STUDIA * KSZTAŁCENIE * PROGRAM NAUCZANIA * STANDARD * KIERUNEK STUDIÓW * WYCHOWANIE FIZYCZNE


85/102

Autor: Kulesza, Wanda
Tytuł: Młodzież akademicka wobec idei społeczeństwa uczącego się i społeczeństwa wiedzy
W książce: Wiedza i Mądrość w Edukacji Akademickiej / [red. nauk. t. Andrzej J. Sowiński] ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : ZAPOL, 2007. - (Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej / Uniwersytet Szczeciński ; nr 30). - Bibliogr. 1 poz. - S. [371]-[374]. - ISBN 978-83-751808-4-8
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej nt. 'Wiedza i Mądrość w Edukacji Akademickiej' ( 2007 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * SPOŁECZEŃSTWO * WIEDZA * UCZENIE SIĘ * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE* SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY


86/102

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Edukacyjne i autoteliczne wartości gier zespołowych
W czasop.: Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym = Humanist Sense of Ball Games in Physical Education / pod red. Stanisława Żaka i Michała Spiesznego ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - S. 5-12. - Bibliogr. 2 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * FILOZOFIA SPORTU * WARTOŚCI SPORTU * EDUKACJA * AKSJOLOGIA


87/102

Autor: Korzeniowski, Emil; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Dobór kandydatów do szkoły kształcących pracowników ochrony, jednym z warunków uzyskania wymiernych efektów poprawy bezpieczeństwa a osób i mienia
W książce: Bezpecnost a ochrana majetku 2002 : II. Vedecka Konferencia s miedzinarodnou ucastou, Kosice, 9.-10. oktober 2002 / Zilinska Univerzita, Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice. - Kosice : Zilinska Univerzita, Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice, 2002. - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. s. 125-126 - S. 105-126 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 80-88922-78-X
Impreza: Vedecka konferencia s miedzinarodnou ucastou 'Bezpecnost a ochrana majetku' (2 ; 2002 ; Kosice)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * OCHRONA * PRACOWNIK * SZKOŁA POMATURALNA * KANDYDACI * NABÓR I SELEKCJA * METODA * BEZPIECZEŃSTWO


88/102

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Góry, jeziora, lasy, rzeki jako 'place zabaw'
W czasop.: Lider. - 2008, nr spec., s. 18--19. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * EMOCJE * EDUKACJA * BEZPIECZEŃSTWO * DZIECI


89/102

Autor: Tucholska, Kinga; Fiedor, Marian
Tytuł: Academic Learning Climate and Psychological Functioning of the Students : an Implication of Self-determination Theory
W książce: Integracia nauki i obrazovania : informacionnaa kul'tura i kreativnyj potencial obsestva i licnosti : materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencii, Krasnodar, 4-7 sentbra 2008 g. / nauc. red. N. R. Turavec, N. B. Zinov'eva, I. I. Mihlina ; Ministerstvo Kul'tury RF, Rossijskaa Akademia Obrazovania. Uznoie Otdelenie Krasnodarskij Naucno-obrazovatel'nyj Centr, Krasnodarskij Gosudarstvennyj Universitet Kul'tury i Iskusstv. - Krasnodar : Krasnodarskij Gosudarstvennyj Universitet Kul'tury i Iskusstv, 2008. - Bibliogra. 10 poz. - S. 488-495 : 2 ryc.. - ISBN 978-5-94825-031-1
Impreza: Mezdunarodna naucnaa konferencia 'Integracia nauki i obrazovania - informacionnaa kul'tura i kreativnyj potencial obsestva i licnosti' ( 2008 ; Krasnodar)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * PROCES NAUCZANIA * UCZENIE SIĘ * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * MOTYWACJA * DETERMINACJA * STUDENCI


90/102

Autor: Jacko, Małgorzata
Tytuł: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu na wybranych przykładach
W książce: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie patriotyczne przez sport. T. 1 / red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja 'Centrum Edukacji Olimpijskiej'. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007. - Bibliogr. 4 poz. - S. 58-[63]. - ISBN 978-83-89630-59-9
Impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa 'Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu' ( 2007 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SPORT * PROPAGANDA SPORTU * WYCHOWANIE SPOŁECZNE * WYCHOWANIE SPORTOWE * MŁODZIEŻ * PROGRAM * PRZEGLĄD


91/102

Autor: Filar, Katarzyna; Pelc, Zofia
Tytuł: Metodyka inicjowania sytuacji wychowawczych w zajęciach ruchowych
W książce: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka / red. Arkadiusz Kaźmierczak, Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala. - Łódź : SATORIdruk, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka', która odbyła się 6 października 2006 r. w Łodzi - S. 69-[76]. - ISBN 978-83-925085-1-9
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * WYCHOWANIE


92/102

Autor: Fiedor, Marian; Tucholska, Kinga
Tytuł: Learning Climate and Psychological Functioning of the Students of Higher School of Physical Education
W czasop.: Fiziceskaa Kul'tura, Sport - Nauka i Praktika. - 2008, no 3, s. 18--[20]. - 1 fot. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PSYCHOLOGIA * STUDIA * PRACA MAGISTERSKA * STUDENCI * POTRZEBY * UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE * PRACOWNICY NAUKOWI * FUNKCJA * BADANIA NAUKOWE


93/102

Autor: Tucholska, Kinga; Fiedor, Marian
Tytuł: The New in Research Approaches to Learning Climate and Psychological Functioning of students of High School
W czasop.: Vestnik Socinskogo Gosudarstvennogo Universiteta Turizma i Kurortnogo Dela. - 2008, no 3-4, s. 165--169. - Bibliogr. s. 169
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PSYCHOLOGIA * STUDIA * UCZENIE SIĘ * STUDENCI * POTRZEBY * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE


94/102

Autor: Fiedor, Marian; Tucholska, Kinga
Tytuł: Learning Climate and Psychological Functioning of the Students of Higher School of Physical Education
W książce: Materialy vserossijskoj naucno-prakticeskoj konferencii s mezdunarodnym ucastiem 'Na puti k XXII olimpijkim i XI paralimpijskim zimnim igram' (Krasnodar, 29-30.10.2008) / Kubanskij gosudarstvennyj universitet fiziceskoj kul'tury, sporta i turizma = Proceedings the All-Russia Scientific-Practical Conference with International Participation 'On the Way to the XXII Olimpic and XI Paralympic Winter Games' (Krasnodar, 29-30.10.2008) / Kuban State Physical Education, Sports and Tourism University. - Krasnodar : Redakcionno-uzdatel'skij otdel kubanskogo gosudarstvennogo universiteta fiziceskoj kul'tury, sporta i turizma, 2008. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. ros. - S. 313-320 : 2 ryc..
Impreza: All-Russia Scientific-Practical Conference with International Participation 'On the Way to the XXII Olimpic and XI Paralympic Winter Games' ( 2008 ; Krasnodar)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PSYCHOLOGIA * STUDIA * PRACA MAGISTERSKA * STUDENCI * POTRZEBY * UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE * PRACOWNICY NAUKOWI * FUNKCJA * BADANIA NAUKOWE


95/102

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Czystość w sporcie w swietle sesji Maoi Olimpia '97
W książce: Sport, olimpizm, wartości / pod red. Józefa Lipca ; aut. Dorota Ambroży [et al.]. - Kraków : [Fall], 1999. - Bibliogr. 10 poz. - Dzień Polskiego Olimpizmu - S. [61]--66. - ISBN 83-86505-37-0
Impreza: Międzynarodowa Sesja dla Wykładowców i Pracownikow Wyzszych Uczelni Wychowania Fizycznego (3 ; 1997 ; Olimpia)
Słowa kluczowe: * OLIMPIZM * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * ETYKA * EDUKACJA * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * REFERAT


96/102

Autor: Tucholska, Kinga; Fiedor, Marian
Tytuł: On the Research Plane to Discover Certain Types of Personality Among Students of the Last Year at Higher School of Physical Education
W czasop.: Fiziceskaa Kul'tura, Sport - Nauka i Praktika. - 2008, no 4, s. 46--[74]. - 1 fot. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PSYCHOLOGIA * MODEL PSYCHOLOGICZNY * OSOBOWOŚĆ * KOMPETENCJE * STUDENCI * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * BADANIA NAUKOWE * KWESTIONARIUSZ* KOMPETENCJE TEMPORALNE * WIELKA PIĄTKA * PIĘCIOCZYNNIKOWY MODEL OSOBOWOŚCI


97/102

Autor: Sękowski, Andrzej; Siekańska, Małgorzata
Tytuł: National academic awards winners over time: their family situation, education and interpersonal relation
W czasop.: High Ability Studies. - Vol. 19, no 2, p. [155]--171. - 2 tab. - Bibliogr. s. 167-171 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * UZDOLNIENIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW * SUKCES * KONKURS * WIEDZA * LAUREAT * EDUKACJA * WARUNKI ŻYCIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * RODZINA * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE* JEDNOSTKI WYBITNIE ZDOLNE * BADANIA FOKUSOWE


98/102

Autor: Siekańska, Małgorzata
Tytuł: Godnie wygrywać, godnie przegrywać - o rywalizacji nie tylko w sporcie
W czasop.: Psychologia w szkole. - 2008, nr 4, s. 31--38. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * RYWALIZACJA * SUKCES * PORAŻKA * POSTAWA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * UCZNIOWIE


99/102

Autor: Mames, Tomasz
Tytuł: Pedagogika i sacrum. Ekumenia w przestrzeni edukacyjnej
W książce: Tolerancja a edukacja / pod red. Mirosława Patalona. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - S. [252]-262. - ISBN 978-83-7326-536-3
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * RELIGIA * KOŚCIÓŁ* EKUMENIA


100/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Osobliwości zawodu nauczycielskiego
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 9, s. 48.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * NAUCZYCIEL * ZAWÓD * PRZEDMIOT BADAŃ * KWALIFIKACJE * OPINIA* PEDEUTOLOGIA


101/102

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Kochać czy szanować?
W czasop.: Forum Akad.. - 2008. nr 10, s. 57.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA * NAUCZYCIEL * UCZEŃ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * SZACUNEK * MIŁOŚĆ


102/102

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Pedagogicni problemi formuvanna profesijnoi kompetentnosti majbutnih vciteliv
W książce: Pedagogika visoi ta seredn'oi skoli : Zbirnik naukovih prac'. No 22 / Miniserstvo osviti i nauki Ukraini. Krivoriz'kij derzavnij pedagoicnij universitet. - Krivoj Rog : KGPU, 2008. - Bibliogr. 8 poz. - S. 37-41. - ISBN 996-7406-29-6
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * NAUCZYCIEL * KOMPETENCJE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka