Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DZIAŁANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/53

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Stan organizacyjny zakładowej działalności socjalno-bytowej w wybranych zakładach pracy w latach 1979-1982
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1987, T. 22, s. 53-71, bibliogr. 12 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * DZIAŁANIE * ZAKŁAD PRACY * SZKOŁA WYŻSZA


2/53

Autor: Szczygieł, Andrzej; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Żeglarstwo osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
W książce: Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym : wybór referatów / pod red. Władysława R. Dąbrowskiego. - Kraków : AWF, 1989. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 59). - Bibliogr. 10 poz. - S. 63-70.
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium pt. Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym (1 ; 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ŻEGLARSTWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY * DZIAŁANIE


3/53

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Status prawny jednostek wyodrębnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach społecznych
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984 r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 81-92 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA NARODOWA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * FINANSE * PRAWO * PRZEPISY * UCHWAŁA


4/53

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy funkcjonowania jednostek gospodarczych organizacji społecznych
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984 r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 57-63.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA NARODOWA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * EKONOMIKA * FINANSE * SYSTEM


5/53

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Jednostki gospodarki turystycznej w warunkach reformy gospodarczej
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 34-48.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GOSPODARKA NARODOWA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * EKONOMIKA * ZMIANA * REGULACJA


6/53

Autor: Domański, Jerzy; Krzemińska, Ewa; Pilch, Wanda
Tytuł: Intensywność glikolizy w krwinkach czerwonych pracowników zagrożonych fluorem oddziałów Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 9 poz. - S. 119-128 : 4 rys..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * ZDROWIE * PRACOWNICY * KREW * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * ENZYMY * DZIAŁANIE * BADANIA NAUKOWE * METODA * CHOROBY ZAWODOWE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Eugeniusz Piasecki (1872-1947) : życie i dzieło. - Kraków : AWF, 1987 - 402 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 29) - Bibliogr. s. 375-394
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * TEORIA * BIOGRAFIA * PIASECKI E. * DZIAŁANIE


8/53

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Działalność Krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w 40-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
W książce: Sport krakowski w 40-leciu PRL : materiały Konferencji Naukowej, Kraków, 23 listopada 1984 roku / [red. nauk. Kazimierz Toporowicz]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 46). - Bibliogr. 9 poz. - S. 101-128 : 13 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa 'Sport krakowski w 40-leciu PRL' ( 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * TKKF * 1945-... * KONFERENCJA * DZIAŁANIE


9/53

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: 10 lat Zakładu Alpinizmu w AWF. Czy alpinizmowi potrzebna jest wyższa uczelnia wf.
W czasop.: Taternik. - 1987, nr 2, s. 54-56, 2 fot. bibliogr. s.56.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * AWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * ZAKŁAD ALPINIZMU * HISTORIA * ORGANIZACJA * PROGRAM * DZIAŁANIE * BADANIA NAUKOWE * WSPINACZKI * ROLA


10/53

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Działalność Instytutu Rekreacji oraz Katedry Rekreacji
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 71-73..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * PRACOWNIK NAUKOWY * BADANIA NAUKOWE * HISTORIA * AWF KRAKÓW


11/53

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Działalność Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 59-70..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * ORGANIZACJA * STRUKTURA * DZIAŁANIE * PRACOWNIK NAUKOWY * BADANIA NAUKOWE * HISTORIA * AWF KRAKÓW


12/53

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Działalność gospodarcza turystycznych organizacji społecznych
W książce: Gospodarka turystyczna w regionie w dobie reformy : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Nowy Sącz 29-30 marca 1984r. / [red. tomu Teofila Jarowiecka]. - Kraków ; Nowy Sącz : AWF, 1984. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 30). - S. 65-70..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa 'Gospodarka turystyczna w regionie w dobie reformy' (3 ; 1984 ; Nowy Sącz)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KLASYFIKACJA * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * DZIAŁANIE * ZASADY * FINANSE * PROBLEM


13/53

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Rola wybranych organizacji społecznych w procesie upowszechniania kultury fizycznej. - Kraków : AWF, 1986 - 124 s. : 22 tab., 3 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 26) - Bibliogr. s. 95-96
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * ROLA * DZIAŁANIE


14/53

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie turystyki i rekreacji w AWF Kraków od 1975 roku
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 7-30..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * NAUKA * DYDAKTYKA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * PRACOWNIK NAUKOWY * HISTORIA * AWF KRAKÓW


15/53

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji- Wyd. 2. - Kraków : AWF, 1984 - 250 s. : 9 fot., 59 rys., 5 tab. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 35) - Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * POSTAWA CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * BIOMECHANIKA * FIZJOLOGIA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * KLATKA PIERSIOWA * KOŃCZYNA DOLNA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * ZABAWY I GRY RUCHOWE * ORGANIZACJA * MIĘŚNIE * DZIAŁANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


16/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Dzieje Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 1927-1967.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 13-28..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * WSWF KRAKÓW * STUDIUM WF * SZKOŁA WYŻSZA * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * DZIAŁANIE * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


17/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Powstanie i działalność Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1919-1959.. - Kraków, 1959 - 320 s. - Wydawca KOZPN nie uzyskał zgody na druk.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * PIŁKA NOŻNA * ZWIĄZEK SPORTOWY * DZIAŁANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


18/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Krakowie na polu wychowania fizycznego i sportu pod koniec XIX i na początku XX wieku (1885-1914).
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 4 Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 153-249, 11 tab. 2 wykr. bibliogr. 202 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * TOWARZYSTWA SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * DZIAŁANIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OKRES POROZBIOROWY


19/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Geneza i rozwój organizacyjny Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Krakowie w latach 1885-1914.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 63-113, 1 rys. 5 tab. bibliogr. 53 poz..
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TOWARZYSTWA SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OKRES POROZBIOROWY


20/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego (rys historyczny i stan organizacyjny).
W książce: Wyższe Uczelnie Krakowa - informator.. - Kraków, 1968. - s. 549-561..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WSWF KRAKÓW * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE


21/53

Autor: Szczerbiński M.
Tytuł: Zarys działalności 'Sokoła' polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1887-1918.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 245-270, bibliogr. 42 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * TOWARZYSTWA SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * POLONIA * OKRES POROZBIOROWY * DZIAŁANIE * STANY ZJEDNOCZONE


22/53

Autor: Suchoń, Stefan
Tytuł: Zakład Psychologii. (Sprawozdanie z działalności).
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s.113-115..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


23/53

Autor: Stok P.
Tytuł: Działalność Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1927-1939.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1963, T. 1 r. wyd. 1963., s. 5-83, 11 fot. bibliogr. 37 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * STUDIUM WF * SZKOŁA WYŻSZA * DZIAŁANIE * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


24/53

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Zakład Zespołowych Gier Sportowych 1927-1967.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 107-111..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * DZIAŁANIE * HISTORIA * SPRAWOZDANIE


25/53

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Płuca Krakowa i Ośrodek wychowawczy.
W czasop.: Gaz. Krak.. - 1961, nr 91, s. 4..
Słowa kluczowe: * OGRÓD JORDANOWSKI * WYCHOWANIE * DZIAŁANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/53

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Działalność Zakładu Pedagogiki w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie /1963-1966/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 101-105..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


27/53

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: 30-lecie Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1958, nr 6, s. 142-145..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * HISTORIA


28/53

Autor: Petek, Leopold
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Zakladu Teorii i Metodyki Narciarstwa i Obozownictwa WSWF w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 97-100..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * NARCIARSTWO * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


29/53

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akademicki 1968/69.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 311-320..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1968/1969


30/53

Autor: Orchowski, Aleksander
Tytuł: Zarys działalności Zakładu Teorii i Metodyki Pływania w aspekcie XI-lecia istnienia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 91-95..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * PŁYWANIE * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


31/53

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wybrane elementy wiedzy psychospołecznej i organizacyjnej dla pilotów wycieczek zagranicznych. - Kraków : AWF, 1981 - 157 s. : 6 rys., 10 wykr. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 48) - Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * TURYSTA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * ASPIRACJA * ZACHOWANIE SIĘ * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * DZIAŁANIE * WYCIECZKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


32/53

Autor: Czajkowski, Wojciech
Tytuł: Działalność Katedry Kontroli Lekarskiej i Leczniczej Kultury Fizycznej w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 45-50..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KONTROLA LEKARSKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIAŁANIE * WSWF KRAKÓW * STUDENCI


33/53

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Działalność i ideologia 'Orki' - Organizacji Niezależnej Młodzieży Ludowej na terenie UJ w latach 1927-1930.
W czasop.: Pokolenia. - 1962, nr 6, s. 84-95..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE * DZIAŁANIE * IDEOLOGIA * SZKOŁA WYŻSZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


34/53

Autor: Tworzydło, Mieczysław; Starosielski J.
Tytuł: Proporcje udziału mięśni brzucha i mięśni zginających w stawach biodrowych w świetle analizy elektromiograficznej wybranych ćwiczeń specjalnych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 497-516, 16 tab. 2 wykr. bibliogr. 11 poz. sum..
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA * MIĘŚNIE * BIOPRĄDY * ELEKTROMIOGRAM * BRZUCH * KRĘGOSŁUP * LORDOZA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * DZIAŁANIE * ANALIZA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA


35/53

Autor: Arlet, Tomasz; Nazarko, Romana; Tyka, Elżbieta
Tytuł: Działalność Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni Krakowa w opinii studentów, w świetle badań ankietowych
W książce: Problemy wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej w środowisku krakowskim : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie w dniu 11.VI.1976 roku / [red. nauk. Alicja Łukowska]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 13). - s. 91-98 : 5 wykr..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie ( 1976 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SZKOŁA WYŻSZA * STUDIUM WF * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * PROGRAM * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZMIANA * PROJEKT * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


36/53

Autor: Jasicki, Bronisław; Panek, Stanisław
Tytuł: Katedra Biologii i Antropolgii. Sprawozdanie z działalności.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 57-62..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


37/53

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Czynniki warunkujące poziom kultury fizycznej w środowisku studenckim
W książce: Problemy wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej w środowisku krakowskim : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie w dniu 11.VI.1976 roku / [red. nauk. Alicja Łukowska]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 13). - s. 67-71.
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie ( 1976 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * METODA * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * NAUCZYCIEL WF


38/53

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Działalność S.W.Ciechanowskiego w zakresie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 247-280, bibliogr. 63 poz. sum..
Słowa kluczowe: * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * DZIAŁANIE * HISTORIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * CIECHANOWSKI, STANISŁAW WITALIS


39/53

Autor: Sadowska J. Aut.; Pilicz S.; Filipowicz Z.; Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Z działalności Komitetu Kultury Fizycznej PAN.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1965, T. 9 nr 4, s. 516-525..
Słowa kluczowe: * INSTYTUCJA WF I SPORTU * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


40/53

Autor: Kozioł, Ryszard; Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Alpinizm jako przedmiot dydaktyki i badań naukowych w wyższej uczelni wychowania fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 203-215, bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * ZAKŁAD NAUKOWY * PROGRAM * DZIAŁANIE * STRUKTURA * ORGANIZACJA * AWF KRAKÓW


41/53

Autor: Kubalska, Helena
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Muzyczno-Ruchowego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za okres 40-lecia.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 77-81..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


42/53

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akad. 1967/1968.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1970, T. 9, s. 357-364..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1967/1968


43/53

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akad. 1965/1966.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 3. Informacje, s. 251-260..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1965/1966


44/53

Autor: Dudziński, Emil
Tytuł: Rozwój i działalność Zakładu Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 1927-1967.
W czasop.: Rocz. Nauk.. - 1969, T. 8 vol.4, s. 51-55..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * LEKKOATLETYKA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE


45/53

Autor: Bąk, Stefan; Żurek W.
Tytuł: Działanie pendiomidu w endarteriitis obliterans.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1955, nr 8, s. 247-250, 1 tab. bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * FARMAKOLOGIA * PENDIOMID * DZIAŁANIE * NACZYNIA KRWIONOŚNE


46/53

Autor: Zapart, Wiesław; Krupa, Robert
Tytuł: Podstawy użytkowania i oprogramowania mikrokomputerów typu IBM PC. - Kraków : AWF, 1993 - 218 s. : 1 rys., 13 schem. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 130) - Bibliogr. s. 215-216
Słowa kluczowe: * INFORMATYKA * KOMPUTER * HISTORIA * KONSTRUKCJA * DZIAŁANIE * PROGRAM * PROGRAMOWANIE * PRZETWARZANIE DANYCH * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


47/53

Autor: Gablankowski, Andrzej
Tytuł: Gimnastyka celowa - ale prawidłowo.
W czasop.: Lider. - 1994, nr 2, s. 13, 1 tab..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA RUCHOWE * CEL * DZIAŁANIE * SKUTECZNOŚĆ * BŁĘDY * OPIS


48/53

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. - Kraków : AWF, 2003 - 210 s. : il. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 18) - Bibliogr. s. 203-208 - ISBN 83-89121-75-1
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO * TEORIA * PRAKSEOLOGIA * KONCEPCJA * METODA * PROJEKT * PLANOWANIE * DZIAŁANIE * JAKOŚĆ * SYSTEM * TURYSTYKA * KIERUNEK STUDIÓW * STUDIA * INSTYTUCJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* BENCHMARKING * OUTSOURCING


49/53

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Narodziny krakowskiego kolarstwa
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1988, nr 5-6, s. 23--26. - 3 fot., 1 rys.
Słowa kluczowe: * KOLARSTWO * HISTORIA * KLUB SPORTOWY * STATUT * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


50/53

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Wizualne wspomaganie nauczania taktyki gry według zasad skutecznego działania
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 395--399. - Summ. - Art. Nr 86 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TRENING * SZKOLENIE SPORTOWE * ŚRODKI AUDIOWIZUALNE * ZAWODNICY * TAKTYKA * DZIAŁANIE * SKUTECZNOŚĆ * BADANIA EKSPERYMENTALNE * KONFERENCJA * REFERAT


51/53

Autor: Grabska-Chrząstowska, Joanna; Fiedor, Marian; Tucholska, Kinga
Tytuł: Weryfikacja działania sieci Kohonena przetwarzających dane ankietowe zebrane wśród studentów krakowskiej AWF
W czasop.: Automatyka. - T. 10, z. 3 (2006), s. 503--511. - 3 ryc. - 3 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA * INFORMATYKA * SIECI NEURONOWE (INFORMATYKA) * DZIAŁANIE * OCENA * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW* SIEĆ KOHONENA


52/53

Autor: Gawroński, Wojciech; Koźmińska, Jadwiga
Tytuł: Wspomaganie zdolności wysiłkowych w lekkiej atletyce : próba analizy stosowania wspomagania w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych na przykładzie kofeiny
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 5, nr 2-3 (2004), s. 85--92.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * LEKKOATLETYKA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * WSPOMAGANIE * ŚRODKI DOPINGOWE * KOFEINA * ZASTOSOWANIE * DZIAŁANIE * ZAWODNICY * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE* ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE


53/53

Autor: Kuzara, Grzegorz; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Procedury współpracy między służbami społecznymi
W książce: Bezpecnost a ochrana majetku / pod zastitou dekana fakulty specialneho inzinierstva Ladislava Simaka ; Zilinska Univerzita v Ziline. Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice, European Association for Security. - Kosice : Univerzita v Ziline. Fakulta specialneho inzinierstva, detasovane pracovisko Kosice ; Kraków : LIPORT LFK European Association for Security, 2001. - (Zeszyty Naukowe / European Association for Security ; nr 4). - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 200 - S. 195-200 : 2 [schem.]. - ISBN 83-915026-2-5
Impreza: Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou 'Bezpecnost a ochrana majetku' (3 ; 2001 ; Kosice)
Słowa kluczowe: * SPOŁECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * BEZPIECZEŃSTWO * ŻYCIE * OCHRONA * ZAGROŻENIE * POMOC * DZIAŁANIE * PROCEDURA* SŁUŻBY SPOŁECZNE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka