Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 65Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/65

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Pożegnanie Profesora Stanisława Panka, naszego Nauczyciela, Rektora i Przyjaciela.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1999, nr 11-12, s. 25 . - 1 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ANTROPOLOGIA * BIOGRAFIA * PANEK, STANISŁAW * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * AWF KRAKÓW * REKTOR * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * PROFESOR * DOKTOR HONORIS CAUSA * BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


2/65

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Profesor Maciej Demel doktorem honoris causa AWF w Krakowie.
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1994, nr 1, s. 4-7, 1 fot..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * POGLĄDY * SUKCES * PROFESOR * DEMEL, MACIEJ


3/65

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Eksperyment naturalny w rzeczywistości szkolnej - kilka uwag
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 5-6, s. 13--17. - 3 ryc. - Bibliogr. s. 17
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * EDUKACJA FIZYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EKSPERYMENTALNE * EKSPERYMENT * LEKCJA WF * PROGRAM NAUCZANIA


4/65

Autor: Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Tytuł: Wniosek w sprawie nadania Profesorowi Stanisławowi Pankowi doktoratu honoris causa nauk o kulturze fizycznej : Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : Kraków, 21.02.1996 r.
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - S. 9-11.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * PRACOWNIK NAUKOWY * PROFESOR * REKTOR * PANEK, STANISŁAW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * AWF KRAKÓW


5/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Laudacja Promotora prof. dr hab. Kazimierza Toporowicza
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - Zob. również: Wychow. Fiz. Sport 1997 nr 1-2, s. 390-393 - S. 15-20.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * ANTROPOLOGIA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * DOKTOR HONORIS CAUSA * PROFESOR * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * PANEK, STANISŁAW * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * LAUDACJA* PROMOTOR


6/65

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Profesor Stanisław Panek - uczony i nauczyciel akademicki
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - S. 23-30.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * ANTROPOLOGIA * PRACOWNIK NAUKOWY * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * PANEK, STANISŁAW * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * WYCHOWANIE * KSZTAŁCENIE KADR * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * AWF KRAKÓW


7/65

Autor: Sikora, Paweł
Tytuł: Jak Stanisław Panek został antropologiem
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - S. 59-60.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * AWF KRAKÓW * ZAKŁAD ANTROPOLOGII * PRACOWNIK NAUKOWY * PANEK, STANISŁAW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA* ZAKŁAD ANTROPOLOGII


8/65

Autor: Drozdowski, Zbigniew
Tytuł: Co po nas zostanie?
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - S. 61-64.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * PRACOWNIK NAUKOWY * PANEK, STANISŁAW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * AWF KRAKÓW * REKTOR * KOMITET ANTROPOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK * KOMITET NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK


9/65

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy Prof. hab. Stefana Żmudy.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 15-17..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * PROFESOR * ŻMUDA, STEFAN * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * JUBILEUSZ * BIBLIOGRAFIA


10/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Bocheńska Zofia (1922-1994), antropolog, prof. AWF w Krakowie
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1997, nr 1-2, s. 380--381. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * HISTORIA * AWF KRAKÓW * PROFESOR * BOCHEŃSKA, ZOFIA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * NAGRODY I WYRÓŻNIENIA * BADANIA NAUKOWE


11/65

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Profesor Stanisław Panek (1916-1999)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2000, nr 4, s. 155--157.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * STUDIUM WF UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO * HISTORIA * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * PATRIOTYZM * SZKOŁA WYŻSZA WF * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * TOWARZYSTWA NAUKOWE * PROFESOR * REKTOR * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY. KLUB SPORTOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (KRAKÓW) * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * ZWIĄZEK ZAWODOWY * NSZZ 'SOLIDARNOŚĆ' * NAGRODY I WYRÓŻNIENIA * BIOGRAFIA * OSOBOWOŚĆ * PANEK, STANISŁAW


12/65

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Profesor Stefan Wołoszyn i pedagogika sportu w Polsce
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 5-6, s. 1--4. - Zmieniona wersja tekstu wygłoszonego podczas konferencji naukowej nt.: Krakowska uniwersytecka myśl pedagogiczna oraz trendy rozwojowe dawniej i dziś, zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego 26-27 września 2000.
Słowa kluczowe: * SPORT * PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA SPORTU * KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA * BIOGRAFIA * PROFESOR* WOŁOSZYN, STEFAN * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


13/65

Autor: Stypułkowski, Cezary
Tytuł: W 50 rocznicę uzyskania przez Zofię Knychalską-Karwan doktoratu z medycyny w zakresie medycyny sportowej
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 5, nr 2 (2001), s. 117--126.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * MEDYCYNA SPORTOWA * STOMATOLOGIA * REHABILITACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROFESOR * PEDAGOG * PROFESOR ZWYCZAJNY * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW)* KNYCHALSKA-KARWAN, ZOFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


14/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Smarzyński, Henryk (1906-1989) : pedagog, dziekan i prorektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2001, nr 3, s. 406--408. - Bibliogr. s. 407--408
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PEDAGOG * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * WSWF KRAKÓW * BIOGRAFIA* SMARZYŃSKI, HENRYK


15/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Orchowski (Szczurek) Aleksander, Ludwik (1923-2000), nauczyciel akademicki, trener pływacki
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2002, vol. 46, nr 3, s. 469--471.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * RATOWNICTWO WODNE * TRENER DYSCYPLINY * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * AWF KRAKÓW * DZIAŁACZ SPOŁECZNY * DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * REDAKTOR * NAGRODY I ODZNACZENIA * BIOGRAFIA* ORCHOWSKI, ALEKSANDER


16/65

Autor: Puchalska-Miętus, Katarzyna
Tytuł: Zasady oceny i klasyfikacji czasopism naukowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki turystycznej i rekreacyjnej
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Sekcja 1 : Humanistyczne treści kształcenia - S. 53-60.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * CZASOPISMO * BAZA DANYCH * RANKING * POZIOM * OCENA * KLASYFIKACJA * BADANIA NAUKOWE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * UNIA EUROPEJSKA * KRYTERIA OCENY * PUBLIKACJA * SPECJALIZACJA * RANGA * POLSKA * ŚWIAT * SZKOŁA WYŻSZA * KONFERENCJA * REFERAT* POTENCJAŁ NAUKOWY * PUBLIKACJA


17/65

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Działalność naukowa i dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie turystyki w latach 1986-2000
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Sekcja 5 : Edukacja nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie turystyki i rekreacji - S. 241-252.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI * AWF KRAKÓW * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA (KRAKÓW). INSTYTUT TURYSTYKI * HISTORIA * JUBILEUSZ * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * BADANIA NAUKOWE * PUBLIKACJA * INTERDYSCYPLINARNOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


18/65

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Kształcenie i doskonalenie kadr naukowych kultury fizycznej. - Warszawa : Spółdzielcza Agencja Reklamowa 'Spar', 1989 - 47, [1] s. : il. ; 21 cm-(Z Warsztatów Badawczych) - Bibliogr. przy rozdziałach - Streszcz. ang. ros.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * POLSKA


19/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Adamczyk Stanisław (1929-2000), siatkarz, nauczyciel akademicki, trener i działacz sportowy
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2003, nr 1, s. 149--151. - Bibliogr. s. 151
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * PIŁKA SIATKOWA * SIATKARZ * SUKCES SPORTOWY * REPREZENTACJA POLSKI * TRENER * DZIAŁACZ SPORTOWY * AWF KRAKÓW * PUBLIKACJA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * BIOGRAFIA * ADAMCZYK, STANISŁAW * NAGRODY I ODZNACZENIA


20/65

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.; Mroczek, Renata Red.
Tytuł: Ocena parametryczna czasopism naukowych. - Kraków : AWF, 2003 - 110 s. : ryc., tab. - Bibliogr. przy rozdziałach
Słowa kluczowe: * NAUKA * POLSKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * LISTA FILADELFIJSKA * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI * SYSTEM


21/65

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata; Siwiec-Kurczab, Bożena
Tytuł: Problemy oceny dorobku naukowego w Polsce
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - Summ. - Bibliogr. s. 24-25 - S. 7-26.
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * LISTA FILADELFIJSKA * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * BADANIA NAUKOWE * FINANSOWANIE * KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH * MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI


22/65

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN)
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 27, 29-46 : tab..
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * EKOLOGIA * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * WYKAZ * INDEX COPERNICUS * KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


23/65

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism punktowanych przez ISI (Institute for Scientific Information)
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 47, 49-95.
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * PARAMETR * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * ANATOMIA * BIOCHEMIA * BIOLOGIA * FIZJOLOGIA * GEOGRAFIA * OCHRONA ZDROWIA * ORTOPEDIA * PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * SPORT* JOURNAL CITATION REPORTS


24/65

Autor: Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism z Listy A.M. Morrisona z Purdue University w Illinois
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 97, 99-110 : tab..
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * TURYSTYKA * ZASOBY MATERIALNE * CZAS WOLNY * REKREACJA * HOTELARSTWO * TRANSPORT* LISTA A.M. MORRISONA * PURDUE UNIVERSITY (ILLINOIS)


25/65

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Profesor Kazimierz Toporowicz
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 9-28. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * BIOGRAFIA * PROMOTOR * NAGRODY I WYRÓŻNIENIA * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA * KONFERENCJA * REFERAT* PROMOTOR


26/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Panek Stanisław, pseudonim Gil (1916-1999), antropolog, profesor, doktor honoris causa i rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, działacz społeczny i sportowy, żołnierz Armii Krajowej
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 47, nr 2 (2003), s. 302--304. - Bibliogr. s. 304
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOLOG * AWF KRAKÓW * PROFESOR * REKTOR * DOKTOR HONORIS CAUSA * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * ARMIA KRAJOWA * PATRIOTYZM * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * PUBLIKACJA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * NAGRODY I ODZNACZENIA * BIOGRAFIA * PANEK, STANISŁAW


27/65

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1999/2000. . - Kraków : [AWF], 2000 - 8 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1999/2000


28/65

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Uczelni w roku akademickim 2000/2001.. - Kraków : [AWF], 2001 - 13 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 2000/2001


29/65

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Uczelni w roku akademickim 2001/2002. . - Kraków : [AWF], 2002 - 10 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 2001/2002


30/65

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Prof. dr hab. Roman Trześniowski nie żyje
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 3-4, s. 4. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * AUTORYTET * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * BADANIA NAUKOWE * BIOGRAFIA * TRZEŚNIOWSKI, ROMAN


31/65

Autor: Harabasz, Leon Oprac.; Kasperczyk, Tadeusz Oprac.
Tytuł: XXX lat Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego : 1965-1995 / [przygotowano do druku na podstawie oprac. Leona Harabasza, Tadeusza Kasperczyka].. - Kraków : KSOS, 1995 - 62 s., [4] s. tabl. : il. ; 23 cm - ISBN 83-902627-1-1
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA SPORTU * SPORT SZKOLNY * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY IM. SZARYCH SZEREGÓW


32/65

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Eksperyment naturalny w rzeczywistości szkolnej - kilka uwag
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 5-6, s. 13--17. - 3 ryc. - Bibliogr. s. 17
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * EDUKACJA FIZYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EKSPERYMENTALNE * EKSPERYMENT * LEKCJA WF * PROGRAM NAUCZANIA


33/65

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1974/1975. - Kraków : AWF, 1975 - 84 s. : 16 tab. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * SPRAWOZDANIE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA* ROK AKADEMICKI 1974/1975


34/65

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1975/1976. - Kraków : [AWF], 1976 - 59 s. : 24 tab. - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * SPRAWOZDANIE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA* ROK AKADEMICKI 1975/1976


35/65

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1976/77. - Kraków : [AWF], 1977 - 42 s. : 16 tab. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1976/1977


36/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1977/78 wygłoszone na inauguracji roku akdemickiego 1978/79. - Kraków : [AWF], 1979 - 21 s. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1977/1978


37/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1978/79 wygłoszone na inauguracji roku akdemickiego 1979/80. - Kraków : AWF, 1979 - 21 s. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1978/1979


38/65

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1979/80 wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1980/81. - Kraków : [AWF], 1981 - 20 s. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1979/1980


39/65

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1981/1982 wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1982/83. - Kraków : [AWF], 1983 - 29 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1981/1982


40/65

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Adama Klimka za rok akademicki 1984 - 1985 wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1985 - 1986 : wystąpienie Rektora na pogrzebie doc. dr hab. med. Tadeusza Gumińskiego. - Kraków : [AWF], 1985 - 31 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1984/1985


41/65

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Adama Klimka za rok 1985 - 86 wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1986 - 87. - Kraków : [AWF], 1986 - 20 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA* ROK AKADEMICKI 1985/1986


42/65

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Adama Klimka z działalności za rok akademicki 1986 - 1987. - Kraków : [AWF], 1988 - 16 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1986/1987


43/65

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy z działalności uczelni za rok akademicki 1987 - 1988. - Kraków : [AWF], 1988 - 21 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1987/1988


44/65

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy z działalności Uczelni za lata 1987 - 1990. - Kraków : [AWF], 1990 - 21 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* LATA 1987 - 1990


45/65

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy za kadencje 1987 - 1990 i 1990 - 1993. - Kraków : [AWF], 1993 - 13 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* LATA 1987 - 1990 * LATA 1990 - 1993


46/65

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy z działalności uczelni za rok akademicki 1988 - 1989. - Kraków : [AWF], 1989 - 22 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1988/1989


47/65

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku akademickim 1991/1992. - Kraków : [AWF], 1992 - 15 s. ; 23 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1991/1992


48/65

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1994/1995. - Kraków : [AWF], 1995 - 10 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1994/1995


49/65

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1995/96. - Kraków : [AWF], 1996 - 8 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1995/96


50/65

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1996/97. - Kraków : [AWF], 1997 - 9 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1996/97


51/65

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1997/1998. - Kraków : [AWF], 1998 - 8 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1997/1998


52/65

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1998/1999. - Kraków : [AWF], 1999 - 11 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1998/1999


53/65

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Uczelni w roku akademickim 2002/2003. - Kraków : [AWF], 2003 - 9 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 2002/2003


54/65

Autor: Mroczek, Renata Oprac.; Studnicka-Gizbert, Maria Oprac.
Tytuł: Jubileusz 50-lecia dorobku naukowo-dydaktycznego i działalności społecznej doc. dr hab. Władysława Stawiarskiego
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1998, nr 4, s. 2--14.
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * JUBILEUSZ * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * BIBLIOGRAFIA* STAWIARSKI, WŁADYSŁAW


55/65

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Działalność wydawnicza Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w latach 1945-2000
W książce: Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6. Cz. 1 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003. - (Prace Monograficzne ; nr 366). - S. 154-168 : 2 tab.. - ISBN 83-7271-220-4
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku' (6 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * KSIĄŻKA * CZASOPISMO * 20 W. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * EDYTORSTWO * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA * DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA * KONFERENCJA * REFERAT


56/65

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Serie wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W książce: Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 7. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 220--226 : 3 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku' (7 ; 2003 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA * EDYTORSTWO * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA * KONFERENCJA * REFERAT* SERIE WYDAWNICZE


57/65

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Moje spotkania z Profesorem
W książce: Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia / aut. Stefan Wołoszyn ; przygot. i oprac. Zofia Żukowska. - Warszawa-Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. - S.287-290. - ISBN 83-86803-59-2
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SPORT * PEDAGOGIKA SPORTU * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIA * PROFESOR* WOLOSZYN, STEFAN * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


58/65

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Wartość - atrybut czy aberracja w kształtowaniu akademickim
W czasop.: Pedag. Szk. Wyż.. - 2003, nr 22, s. 22--28. - Bibliogr. 8 poz. - [Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej]
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * ETYKA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * WOLNOŚĆ * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * REALIZACJA PROGRAMU * BARIERY


59/65

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Deontologia nauczycielska
W książce: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Żak, 2003. - Bibliogr. 8 poz. - S. 640-643. - ISBN 83-88149-92-X
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * WYCHOWANIE * SOCJALIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * NAUCZYCIEL * ETYKA * MORALNOŚĆ* DEONTOLOGIA


60/65

Autor: Wrona-Wolny, Weronika
Tytuł: Działalność naukowa Zakładu Wychowania Zdrowotnego AWF Kraków
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2005, nr 10, s. 42--44. - Bibliogr. u autorki
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa '200 lat Wychowania Zdrowotnego w Polsce' ( 2005 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * KSZTAŁCENIE KADR * PRZECIWDZIAŁANIE UZALEZNIENIOM * DZIECI * MŁODZIEŻ * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * REFERAT* ZAKŁAD WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO AWF * 1994-2004


61/65

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: The Editor of the'Journal of Human Kinetics' Professor Jan Szopa 1960-2005
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 2005, vol. 13, s. 3--15.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * SZOPA, JAN * REDAKTOR * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA * AWF KRAKÓW * AWF KATOWICE * WSPOMNIENIE* JOURNAL OF HUMAN KINETICS (CZASOPISMO)


62/65

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 16, nr 35 (2006), s. 119--120.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * WSPOMNIENIE* SPODARYK, KRZYSZTOF


63/65

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: Jubileusz Profesora Henryka Grabowskiego
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2006, nr 3, s. 9--11. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * GRABOWSKI, HENRYK * PRACOWNIK NAUKOWY * AWF KRAKÓW * JUBILEUSZ * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


64/65

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Dorobek Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w zakresie geografii turyzmu
W książce: Studia nad turystyką. [1], Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze / pod red. Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - s. 119-126. - ISBN 978-83-88424-34-2
Impreza: Konferencja Naukowa 'Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYZM * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * KONFERENCJA * REFERAT


65/65

Autor: Sękowski, Andrzej; Siekańska, Małgorzata
Tytuł: National academic awards winners over time: their family situation, education and interpersonal relation
W czasop.: High Ability Studies. - Vol. 19, no 2, p. [155]--171. - 2 tab. - Bibliogr. s. 167-171 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * UZDOLNIENIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW * SUKCES * KONKURS * WIEDZA * LAUREAT * EDUKACJA * WARUNKI ŻYCIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * RODZINA * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE* JEDNOSTKI WYBITNIE ZDOLNE * BADANIA FOKUSOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka