Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CZYNNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Autor: Gołąb, Stanisław Red.; Chrzanowska, Maria Red.
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. - Kraków : AWF, 1998 - 105 s. : 46 ryc., 41 tab. ; 24 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2) - Bibliogr. s. 104-105
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ANATOMIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WSKAŹNIK * ONTOGENEZA * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * MASA CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * NORMA * WIEK ROZWOJOWY * OCENA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CZYNNIK * TYP BUDOWY CIAŁA * SKŁAD CIAŁA * TKANKI * EWOLUCJA * NAUCZANIE * SZKOŁA WYŻSZA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PODRĘCZNIK* ANTROPOSKOPIA


2/23

Autor: Gołąb, Stanisław; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Wpływ czynników endo- i egzogennych na poziom rozwoju biologicznego
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - S. 54-59 : 2 ryc., 4 tab..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * CZYNNIK * CZYNNIKI GENETYCZNE * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE


3/23

Autor: Żarów, Ryszard
Tytuł: Metody prognozowania dorosłej wysokości ciała
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - S. 60-74 : 2 ryc., 10 tab..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * CZYNNIK * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * METODA * METODA SIATEK CENTYLOWYCH * METODA MILICEROWEJ * METODA WELONA * METODA WŁASNA * METODA ROCHE'A-WAINERA-THISSENA


4/23

Autor: Szczudlik, A. Aut.; Longawa, K.; Słowik, A.; Turaj, W.; Róg, T.; Zwolińska, G.; Paczkiewicz, J.; Rudzińska, M.; Banach, Marta
Tytuł: Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu -znaczenie dla rokowania.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1999, T. 13 z. 1, s. 117-123, 3 tab. bibliogr. 12 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * PACJENCI * MÓZG * CHOROBY * UDAR MÓZGU * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * CZYNNIK * ROKOWANIE * OCENA


5/23

Autor: Kruczalak, Eugeniusz
Tytuł: Teoretyczne i metodyczne podstawy treningu sportowego w lekkoatletycznych biegach krótkich. - Kraków : AWF, 1999 - 233 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 5) - Bibliogr. s. 191-198. - Summ.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * HISTORIA SPORTU * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * WYNIKI SPORTOWE * CZYNNIK * TECHNIKA * ANALIZA * NAUCZANIE * METODYKA * SPORTOWCY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * TRENING * TEORIA * STRUKTURA * PLANOWANIE * OKRESY TRENINGOWE * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ĆWICZENIA * INDYWIDUALIZACJA * PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE * URAZY * ZAPOBIEGANIE URAZOM * ŻYWIENIE * ODNOWA BIOLOGICZNA


6/23

Autor: Szmigiel, Czesław; Kiebziak, Wojciech; Banaszek, Grażyna; Gasińska, Monika; Dołyk, Bożena; Lejman, Tadeusz
Tytuł: Występowanie czynników ryzyka u dzieci z porażeniem dziecięcym
W czasop.: Post. Rehab.. - T 13, z. 3 (1990, s. 83--92. - Sum - 5 Tab. - Bibliogr, 16 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PEDIATRIA * NEUROLOGIA * CHOROBY * DZIECI * PORAŻENIE MÓZGOWE * PRZYCZYNY * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * PORÓD * RYZYKO * CZYNNIK * ANALIZA


7/23

Autor: Alejziak, Wiesław; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Perspektywy rozwoju nauk o turystyce
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 23 poz. - s. 97-106.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * WIEDZA * POGLĄDY * ROZWÓJ * CZYNNIK


8/23

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł; Morawiecki, Piotr
Tytuł: Wpływ wieku chorego oraz morfologii złamania dalszego końca kości promieniowej na wynik leczenia nieoperacyjnego
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - T. 65, z. 2 (2000), s. 183--190. - Sum. - 5 tab. - 2 ryc. - Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŚCI * ZŁAMANIE * MORFOLOGIA * PACJENCI * WIEK KALENDARZOWY * CZYNNIK * LECZENIE ZACHOWAWCZE * SKUTECZNOŚĆ * KORELACJA


9/23

Autor: Lizis, Paweł; Całka-Lizis, Teresa
Tytuł: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. - S. 187-202 : 11 ryc..
Słowa kluczowe: * ONTOGENEZA * GENETYKA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * CZYNNIK * CHOROBY * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZAPOBIEGANIE * KLATKA PIERSIOWA * KOŃCZYNA DOLNA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


10/23

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Czynniki, środki i warunki w wychowaniu fizycznym w świetle teorii Zygmunta Gilewicza
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Warszawa. - 1987, T. 30, s. 49 --53.
Impreza: Tendencje w rozwoju teorii wychowania fizycznego w Polsce na tle teorii Zygmunta Gilewicza : materiały z konferencji naukowej z okazji 100-lecia urodzin i 20-lecia śmierci Generała Prof. Dr Zygmunta Gilewicza, 15 -16 XII 1980 r. ( 1980 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * CZYNNIK * GILEWICZ, ZYGMUNT * FUNKCJA WYCHOWAWCZA KULTURY FIZYCZNEJ * STUDIA * BODŹCE * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * INDYWIDUALIZACJA * DYSCYPLINY SPORTOWE * SELEKCJA * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * KONFERENCJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE* ŚRODKI * WARUNKI * ZASADA SYSTEMATYCZNOŚCI * TEORIA ZYGMUNTA GILEWICZA


11/23

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: La struttura delle capacita coordinativno-motorie (ACM) negli atleti e neli ragazzi in eta scolare ed i fattori da cui dipende
W książce: La coordinazione motoria nello sport e nell'esercizio = Motor Coordination in Sport and Exercise : Atti Covegno de Studi, Bologna - Aula Absidale di Santa Lucia , 23-23 settembre 2000 . - Bologne : Federazione Italiana di Atletica Leggera ; Centro Studi &Ricerche, 2001. - Bibliogr. 13 poz. - Tekst w jęz. włoskim i angielskim - S. 107-118 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * STRUKTURA * CZYNNIK * DZIECI * MŁODZIEŻ * SPORTOWCY * KONFERENCJA * REFERAT


12/23

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Uwzględnienie czynników psychologicznych w indywidualizacji oddziaływań na podstawie badań w szkole mistrzostwa sportowego piłki nożnej w Krakowie
W czasop.: Trener. - 2002, nr 2, s. 31--32. - 1 rys.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * CZYNNIK * PIŁKA NOŻNA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * SZKOŁA PODSTAWOWA * TRENER * OSOBOWOŚĆ * UCZNIOWIE * PŁEĆ M. * STOSUNKI INTERPERSONALNE * BADANIA NAUKOWE * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/23

Autor: Alejziak, Wiesław; Biliński, Jacek
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej
W czasop.: Probl. Turyst. Hotel.. - 2003, z. 2, s. 5--18. - 1 rys., 3 tab. - Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA * ROLA * ZADANIA * RYNEK TURYSTYCZNY * PERSPEKTYWY * ROZWÓJ * TURYSTYKA KULTUROWA * STRATEGIA ROZWOJU * REGION * CZYNNIK


14/23

Autor: Ozimek, Mariusz; Jurczak, Adam
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na rozwój zainteresowań aktywnością ruchową młodzieży
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.4], s. 165--169. - Summ. - Art. Nr 372 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 ryc. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WPŁYW * CZYNNIK * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


15/23

Autor: Suder, Agnieszka
Tytuł: The synthetic factor of body fat distribution and its determinants in young males
W czasop.: Intern. J. Obes.. - Vol. 30 June Supl. 2 (2006), s. 14. - Numer posiada tytuł: Childhood obesity: a pandemic of the twenty-first century : abstracts for the 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) 1-3 June 2006 Rzeszów, Poland
Impreza: Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) (16 ; 2006 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * TKANKA TŁUSZCZOWA * CZYNNIK * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


16/23

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na podejmowanie przez młodzież głębiej upośledzoną umysłowo aktywności sportowo-rekreacyjnej
W książce: Dziecko niepełnosprawne, aktywność ruchowa, działalność szkoły / red. Stanisław Kowalik, Mirosław Górny ; Univerzita Palackého v Olomouci ; Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF w Poznaniu]. - Olomouc : Univerzita Palackého ; Poznań, 2001. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 96-108. - ISBN 802440351X
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZYNNIK


17/23

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Czynniki wpływające na rozwój turystyki wśród osób upośledzonych umysłowo
W książce: Rekreacja i turystyka : współczesne dylematy, zadania i perspektywy / [red. tomu Wiesław Siwiński et al.] ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. - Poznań, 2001. - Streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - s. 279-285. - ISBN 8391530809
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEOPEŁNOSPRAWNYCH * ROZWÓJ * CZYNNIK * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO


18/23

Autor: Blecharz, Jan
Tytuł: Stereotyp dobrego sportowca a zagrożenia dla zdrowia
W książce: Drogi i bezdroża sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2007. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. 17 poz. - S. 398-[404]. - ISBN 978-83-924538-3-3
Słowa kluczowe: * SPORTOWCY * STEREOTYP * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIE * CZYNNIK * KONTUZJE * URAZY * ETYKA


19/23

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Changes in Fungal Spores Concentrations in the Atmosphreic Air of Kraków in 2006-2007 Taki8ng into Consideration Meteorological Factors
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 17, No 4B (2008), s. 478--483. - 3 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * METEOROLOGIA * CZYNNIK * MIKOLOGIA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* 2006-2007


20/23

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Zastosowanie SEM w analizie czynników określających poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gmin woj. małopolskiego
W książce: Współczesne trendy w ekonometrii / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Olsztyn : Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 2008. - Bibliogr. s 122-124 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [111]-124 : 1 ryc., 3 tab.. - ISBN 978-83-87867-67-6
Impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa 'Współczesne trendy w ekonometrii' ( 2008 ; Olsztyn)
Słowa kluczowe: * EKONOMETRIA * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * CZYNNIK * ANALIZA * METODA * MODELOWANIE * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* METODA MODELOWANIA STRUKTURALNEGO * STRUCTURAL EQUATION MODELING


21/23

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Czynniki rozwoju gmin województwa małopolskiego w ujęciu metody analizy ścieżkowej
W książce: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - Bibliogr. 203-[205] - Streszcz. w jęz. ang. - S. 195-[205] : 3 ryc., 1 tab.. - ISBN 978-83-7571-092-2
Słowa kluczowe: * EKONOMETRIA * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * CZYNNIK * ANALIZA * METODA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE* ANALIZA ŚCIEŻKOWA


22/23

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych
W książce: Nowe trendy rozwoju turystyki / red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. - Bibliogr. 21 poz. - S. [379]-386 : 1 ryc.. - ISBN 978-83-60792-24-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * CZYNNIK * MODEL * RANKING


23/23

Autor: Rudzińska, Monika; Bukowczan, Sylwia; Banaszkiewicz, Krzysztof; Zajdel, Katarzyna; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Przyczyny i czynniki ryzyka upadków w chorobie Parkinsona
W czasop.: Neurol. Neurochir. Pol.. - T. 42, nr 3 (2008), [s. p.]. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej ood autora
Słowa kluczowe: * CHOROBA PARKINSONA * UPADEK * RYZYKO * CZYNNIK * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka