Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CZŁOWIEK
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/56

Autor: Domański, Jerzy; Konieczny L.
Tytuł: Unreactive thiol groups in human haemoglobin.
W czasop.: Acta Bioch. Pol.. - 1963, T. 10 nr 4, [s. p.].
Słowa kluczowe: * BIOCHEMIA * HEMOGLOBINA * CZŁOWIEK


2/56

Autor: Gołąb, Stanisław; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Sprawozdanie z obrad Konferencji Problemowej 'Przemiany u Homo Sapiens w ostatnich stuleciach'.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6 Cz. 3. Informacje, s. 299-303, bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CZŁOWIEK * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


3/56

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Stanowisko człowieka w świecie zwierząt i jego pochodzenie.
W książce: Mała Encyklopedia Przyrodnicza. Tł. z jęz. niem.. - PWN Wwa, 1957. - s. 787-793..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CZŁOWIEK * EWOLUCJA


4/56

Autor: Jasicki, Bronisław; Sikora S.; Panek, Stanisław
Tytuł: Stanowisko człowieka w świecie zwierząt i jego pochodzenie.
W książce: Mała Encyklopedia Przyrodnicza. Tł. z jęz. niem. Wyd. 2.. - PWN Wwa, 1962. - s. 733-799..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CZŁOWIEK * EWOLUCJA


5/56

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z obrad Międzynarodowej Konferencji poświęconej zagadnieniu Przystosowalności Człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem projektów badań międzynarodowych).
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 295-300..
Impreza: Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniu Przystosowalności Człowieka ( 1965 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * CZŁOWIEK * ADAPTACJA ORGANIZMU * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


6/56

Autor: Panek, Stanisław; Stołyhwo, Eugenia
Tytuł: Rozwój ontogenetyczny człowieka.
W książce: Zarys antropologii.. - PWN Wwa, 1962. - s. 583-643, rys. tab. wykr..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ONTOGENEZA * CZŁOWIEK


7/56

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: O pochodzeniu człowieka
W książce: Teoria ewolucji w wypisach. Tł. z jęz. ang.. - PWRiL Wwa, 1959. - 23 s. - [S. p.].
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * EWOLUCJA * CZŁOWIEK


8/56

Autor: Dąbrowski, Władysław Roman
Tytuł: Proces decyzyjny w systemie człowiek-jacht żaglowy-otoczenie.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1996, nr 2, s. 57-67, 2 wykr. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ŻEGLARSTWO * JACHT ŻAGLOWY * SZLAK ŻEGLUGOWY * DECYZJA KIEROWNICZA * DECYZJA ORGANIZACYJNA * CZŁOWIEK * OTOCZENIE * OPIS * PROBLEM * MANEWROWANIE JACHTEM


9/56

Autor: Marczewski, Wiesław
Tytuł: Identyfication of Mechanical Loads in Human Joints Using Biocybernetical Model of Human Motion. Identyfikacja obciążeń mechanicznych w stawach na podstawie modeli biocybernetycznych systemu ruchowego człowieka.
W czasop.: Med. Sport.. - 1996, nr 11-12, s. 18-20, 1 rys. 3 wykr. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ CZYNNOŚCI CODZIENNYCH * CZŁOWIEK * RUCH * SYSTEM * OBCIĄŻENIE WYSIŁKIEM FIZYCZNYM * MECHANIKA * STAWY * BIOCYBERNETYKA * MODEL * SYMULACJA * KOMPUTER


10/56

Autor: Mazur M.
Tytuł: Turystyka a dobrostan zdrowia człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 19-25, sum. bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * CZŁOWIEK * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * FUNKCJE TURYSTYKI * FUNKCJA ZDROWOTNA TURYSTYKI


11/56

Autor: Marczewski, Wiesław
Tytuł: Wykorzystanie techniki biocybernetycznej w antropomotoryce.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1996, nr 15, s. 69-88, 15 ryc. bibliogr. 47 poz..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * BIOCYBERNETYKA * CZŁOWIEK * UKŁAD RUCHOWY * UKŁAD NERWOWY * MATEMATYKA * MODEL * KOMPUTER * POMIAR


12/56

Autor: Panek, Stanisław Oprac.
Tytuł: Stanowisko człowieka w świecie istot żywych i jego pochodzenie.
W książce: Mała Encyklopedia Przyrodnicza.. - Warszaw : PWN, 1957. - s. 787-793.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ZOOLOGIA * SOCJOLOGIA * ARCHEOLOGIA * HISTORIA * CZŁOWIEK * RASA


13/56

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Wychowanie w okresie przemian
W książce: Wartości w procesie wychowania młodzieży / Pr. zbior. pod red. Małgorzaty Feiner i Stanisławy Szkotnickiej-Lachowicz ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie ; wstęp Małgorzata Feiner, Stanisława Szkotnicka-Lachowicz. - Kraków : Wydaw. WOM, 1992. - S. 56-70.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * PSYCHOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * UCZNIOWIE * NAUCZYCIEL * SZKOŁA * ETYKA * WARTOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * PROBLEM * POLITYKA


14/56

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Aktywność fizyczna człowieka jako realizacja potrzeby bezpieczeństwa
W książce: Zarządzanie bezpieczeństwem : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000 / Paweł Tyrała (red.). - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - Summ. - Bibliogr. 4 poz. - s. 135-138. - ISBN 83-7230-040-2
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:'Zarządzanie bezpieczeństwem' ( 2000 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BEZPIECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * KONFERENCJA * REFERAT


15/56

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Utylitarne i wychowawcze wartości sportów walki jako realizacja potrzeby bezpieczeństwa
W książce: Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki / red. pracy zbiorowej Roman Maciej Kalina, Władysław Jagiełło ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : AWF, 2000. - Bibliogr. 8 poz. - S. 40-43. - ISBN 83-87210-72-2
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Utylitarne i wychowawcze aspekty sportów walki' ( 2000 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * WARTOŚCI SPORTU * SPORT * SPORTY WALKI * BEZPIECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * KONFERENCJA * REFERAT


16/56

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Gimnastyka w wychowaniu fizycznym jako kreacja wartości cielesnych
W książce: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży = Dilemmas of modern Physical Education in teaching children and youth / red. Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta. - Poznań : AWF, 2001. - Summ. s. 59-60 - Bibliogr. 8 poz. - s. 59-64. - ISBN 83-86336-93-5
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży' (28 ; 200 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * EDUKACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CIAŁO * CZŁOWIEK * WARTOŚĆ * GIMNASTYKA * ZDROWIE * KONFERENCJA * REFERAT


17/56

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Sport jako wartość w kregu aksjologii esencjonalnej
W książce: Aksjologia sportu : praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2001. - Por. J. Lipiec: Filozofia Olimpizmu, Warszawa 1999, zawiera bibliografię - S. 176-181. - ISBN 83-86622-58-X
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * WARTOŚĆ * KULTURA * CZŁOWIEK


18/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Filozofia i sport : horyzonty dialogu. - Kraków : AWF, 2001 - 155 s. : ryc. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 14) - Bibliogr. s. 149-155
Słowa kluczowe: * SPORT * FILOZOFIA * IDEA * HUMANIZM * REFLEKSJA * CZŁOWIEK * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DIALOG * BOHATER * STYL ŻYCIA * STAROŻYTNOŚĆ * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* FILOZOFIA SPORTU * ETOS SPORTOWY


19/56

Autor: Kozioł, Ryszard; Dąbrowski, Władysław Ryszard
Tytuł: Cybernetyka dla słuchaczy Akademii Wychowania Fizycznego. - Kraków : AWF, 2002 - 276 s. : ryc. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 16) - Bibliogr. s. 267-276 - ISBN 83-89121-20-4
Słowa kluczowe: * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * CYBERNETYKA * DEFINICJA * KOMUNIKACJA * DYDAKTYKA * CZŁOWIEK * NAUCZANIE * MODEL * STEROWANIE * TRENER * ZAWODNICY * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * MASZYNA * RUCH * UKŁAD NERWOWY * KOMPUTER * SIEĆ KOMPUTEROWA * INTERNET * POCZTA ELEKTRONICZNA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


20/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Religio perennis według Kena Wilbera
W czasop.: Kwart. Filoz.. - T. 30 (2002), z. 4, s. 121--136.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * PSYCHOLOGIA * RELIGIA * KULTURA * FENOMENOLOGIA * INTEGRACJA * CZŁOWIEK


21/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Fenomenologia maski
W czasop.: Lud. - 2002, t. 86, s. 31--45. - Summ. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * ETNOGRAFIA * KULTURA * FENOMENOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * ŚWIAT


22/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Mit sportu
W książce: Społeczny wymiar sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2003. - Bibliogr. 30 poz. - S.149-160. - ISBN 83-88659-03-0
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA SPORTU * FILOZOFIA SPORTU * SOCJOLOGIA SPORTU * RELIGIA * KULTURA * CZŁOWIEK * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE


23/56

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Społeczny wymiar sportu w świetle pedagogiki holistycznej
W książce: Społeczny wymiar sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2003. - Bibliogr. 40 poz. - S. 313-322. - ISBN 83-88659-03-0
Słowa kluczowe: * SPORT * SOCJOLOGIA SPORTU * ETYKA SPORTOWA * FAIR PLAY * NAUKI HUMANISTYCZNE * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * CZŁOWIEK * STYL ŻYCIA


24/56

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Świadomość - czy tylko funkcja mózgu?
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 89-90 - S. 79-90. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * SAMOOCENA * TERMINOLOGIA * SAMOŚWIADOMOŚĆ * SAMOKONTROLA * POGLĄDY * FIZJOLOGIA * PODŚWIADOMOŚĆ * DUCHOWOŚĆ * PSYCHOANALIZA * CZŁOWIEK * OSOBOWOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT* SAMOAKCEPTACJA


25/56

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość jako obecność substancji duchowej nie podlegającej lub podlegającej zmianom : (synteza)
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 197-198 - S. 181-198. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * DUCHOWOŚĆ * RELIGIA * ŻYCIE * CZŁOWIEK * OSOBOWOŚĆ * TOŻSAMOŚĆ (FILOZOFIA) * DZIEDZICZNOŚĆ * TERMINOLOGIA * POGLĄDY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* BYT * BÓG * BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE


26/56

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Podsumowanie Seminarium 'O naturze świadomości'
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - S. 199-210. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * CZŁOWIEK * ŚWIATOPOGLĄD * ŻYCIE * ZAGROŻENIE ŻYCIA * CYWILIZACJA * ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE * KONFERENCJA * REFERAT* SAMOWIEDZA


27/56

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Teoria nieśmiertelności genetycznej w relacji do pedagogiki holistycznej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2003, nr 3, s. 15--22. - Summ. - Bibliogr. s. 20--22
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * CZŁOWIEK * ŚWIATOPOGLĄD* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


28/56

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Siła kontroli genetycznej cech ilościowych i wytrenowalność a płeć
W książce: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały pokonferencyjne : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa / pod red. Stanisława Sochy ; AWF Katedra Sportów Indywidualnych Katowice, Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet. - Katowice : AWF, 1999. - Bibliogr. 14 poz. - Na s. tyt. i okł. oznaczono : Cz. 5 - S. 150-157 : 1 tab., 1 ryc.. - ISBN 83-87478-11-3
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Dymorfizmu Płciowego w Sporcie (5 ; 1999 ; Katowice)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * GENETYKA * CZŁOWIEK * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WPŁYW * WYTRENOWANIE * SPORT * KONFERENCJA * REFERAT


29/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Modernizm jako tło filozoficzne taternictwa polskiego
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla. - Kraków : AWF, 2004. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 83-89121-26-3 ; Nr89). - S. 277-285. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA SPORTU * FILOZOFIA SPORTU * SOCJOLOGIA SPORTU * RELIGIA * KULTURA * CZŁOWIEK * TATERNICTWO * POLSKA* MODERNIZM


30/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Filozoficzny topos podróży
W książce: Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. - (Monografie SALOS RP). - S. 111-125. - ISBN 83-88659-34-0
Słowa kluczowe: * PODRÓŻE * HISTORIA * FILOZOFIA * IDEA * KULTURA * CZŁOWIEK


31/56

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Akwatyczne stymulacje kulturowe
W książce: Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. - (Monografie SALOS RP). - S. 160-170. - ISBN 83-88659-34-0
Słowa kluczowe: * SPORT * PRZYRODA * CZŁOWIEK * KULTURA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WODA * SPORTY WODNE


32/56

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: La Clonación Humana. Aspectos Psicológicos y Antropológicos
W książce: Jornada de Ciencia Polaca, La Serena, 29 noviembre 1999 / Universidad de la Serena. - La Serena : Universidad de la Serena, 1999. - Bibliogr. 15 poz. - S. 21-32.
Impreza: Jornada de Ciencia Polaca ( 1999 ; La Serena)
Słowa kluczowe: * INŻYNIERIA GENETYCZNA * GENY * CZŁOWIEK * EKSPERYMENT * ZAGROŻENIE * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * PSYCHOLOGIA * ETYKA * KONFERENCJA * REFERAT* KLONOWANIE


33/56

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: La Psiquiatria a Caballo de los Siglos
W książce: Jornada de Ciencia Polaca, La Serena, 29 noviembre 1999 / Universidad de la Serena. - La Serena : Universidad de la Serena, 1999. - Bibliogr. 6 poz. - S. 133-140.
Impreza: Jornada de Ciencia Polaca ( 1999 ; La Serena)
Słowa kluczowe: * PSYCHIATRIA * MODEL * ZMIANA * CZŁOWIEK * CHOROBY PSYCHICZNE * CYWILIZACJA * ZAGROŻENIE * 20 W. * 21 W.


34/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Mit wobec absolutyzmu rzeczywistości w filozofii Hansa Blumenberga
W czasop.: Kwart. Filoz.. - T. 33, z. 3 (2005), s. 115--135. - Summ.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * CZŁOWIEK * ŚWIAT * RELIGIA* BLUMENBERG, HANS * MIT * ABSOLUTYZM RZECZYWISTOŚCI


35/56

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość i samoświadomość w pedagogice jako formacji intelektualnej - ku pedagogice wyższych stanów świadomości
W książce: Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie humanistycznym : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe PTP, 2005. - Bibliogr. s. 62-65 - S. 51-65. - ISBN 83-86273-57-7
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * CZŁOWIEK * ROZWÓJ * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


36/56

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Teoria Nieśmiertelności Genetycznej w relacji do Pedagogiki Holistycznej. Owoc całożyciowej medytacji
W książce: Dydaktyka literatury. T. XXV / [red. nacz. Wojciech Pasterniak] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu, 2005. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - S. 23-25. - ISBN 83-86273-52-6
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * PEDAGOGIKA * CZŁOWIEK * ROZWÓJ * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ * MEDYTACJA* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


37/56

Autor: Ambroży, Dorota
Tytuł: Istota człowieka w kulturze fizycznej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. [155]--163. - Summ. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CZŁOWIEK * WARTOŚĆ * ODPOWIEDZIALNOŚĆ


38/56

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Kim jest człowiek wykształcony
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2007, nr 3, s. 44. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * KULTURA * ODOBOWOŚĆ * CZŁOWIEK


39/56

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Potrzeba aktywności ruchowej w kategorii potrzeb współczesnego człowieka
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, cz. 1 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 9-11. - ISBN 83-88038-55-9, ISBN 978-83-88038-55-6
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POTRZEBY * CZŁOWIEK* HIERARCHIA POTRZEB


40/56

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Wartości ciała w Coubertinowskiej wizji olimpizmu
W książce: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Polska Akademia Olimpijska. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. 11-16. - ISBN 83-89630-17-6, ISBN 978-83-89630-17-9
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * OLIMPIZM * CIAŁO * CZŁOWIEK * ZDROWIE * WARTOŚĆ * COUBERTIN, PIERRE DE


41/56

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Bioróżnorodność i my
W książce: Integralna ochrona przyrody / red. Monika Grzegorczyk. - Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007. - Bibliogr. przy pracy - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 51-[54]. - ISBN 978-83-9189149-0
Słowa kluczowe: * NAUKI PRZYRODNICZE * BIOSFERA * RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA * GATUNEK * ŻYCIE * ZIEMIA * CZŁOWIEK


42/56

Autor: Kuzara, Grzegorz; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Procedury współpracy między służbami społecznymi
W książce: Bezpecnost a ochrana majetku / pod zastitou dekana fakulty specialneho inzinierstva Ladislava Simaka ; Zilinska Univerzita v Ziline. Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice, European Association for Security. - Kosice : Univerzita v Ziline. Fakulta specialneho inzinierstva, detasovane pracovisko Kosice ; Kraków : LIPORT LFK European Association for Security, 2001. - (Zeszyty Naukowe / European Association for Security ; nr 4). - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 200 - S. 195-200 : 2 [schem.]. - ISBN 83-915026-2-5
Impreza: Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou 'Bezpecnost a ochrana majetku' (3 ; 2001 ; Kosice)
Słowa kluczowe: * SPOŁECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * BEZPIECZEŃSTWO * ŻYCIE * OCHRONA * ZAGROŻENIE * POMOC * DZIAŁANIE * PROCEDURA* SŁUŻBY SPOŁECZNE


43/56

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Tri Stolpa Ol Stajl Karate Kak Sposob Holisticeskoj Zasity Ot Ugroz Covremennogo Mira
W książce: Bezpeka Zittedial'nost i Ludni ak Umova Stalogo Pozvitku Sucasnogo Suspil'stva : Materiali Persoi Miznarodnoi Naukovo-prakticnoi Konfererencii (m. L'viv, 20-22 kvitna 2005 r.) / Miznarodna Akademia Bezpeki Zittedial'nosti = International Akademy of Life Protection ; Evropejs'ka Asosasa Bezpeki = European Association for Security. - Kiiv : Orginal-maket Vidavnictva 'Osnova', Miznarodna Akademia Bezpeki Zittedial'nosti, 2005. - Bibliogr. s. 365-366 - S. 359-[366]. - ISBN 83-919932-6-4, ISBN 966-699-131-4
Impreza: Miznarodna Naukovo-prakticna Konfererencia 'Bezpeka Zittedial'nost i Ludni ak Umova Stalogo Pozvitku Sucasnogo Suspil'stva' ( 2005 ; L'viv)
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * KARATE * BEZPIECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE* TRENING HOLISTYCZNY


44/56

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Bezpieczeństwo człowieka w aspekcie walki z samym sobą oraz zagrożeniami współczesnego świata
W czasop.: Securitologia. - 2007, nr 6 s. 11--18. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * PSYCHOLOGIA * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * CZŁOWIEK * POTRZEBY * WARTOŚĆ * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


45/56

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Holistic training. Influence of physical activity on realization of the need for personal and social safety [dok. elektr.]
W książce: 4th FIEP European Congress 'Physical Education and Sports - Teachers Preparation and Their Employability in Europe' : August 29th-31th, 2007, Bratislava, Slovakia / Univerzita Komenskeho. Fakulta telesnej vychovy a sportu, Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Federation Internationale D'Education Physique. - Bratislava : Univerzita Komenskeho. Fakulta telesnej vychovy a sportu, Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Federation Internationale D'Education Physique, 2007. - Tekst referatu na płycie CD - S. 470-475. - ISBN 978-80-89324-00-2
Impreza: FIEP European Congress 'Physical Education and Sports' (4 ; 2007 ; Bratislava)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * HOLIZM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING KOMPLEKSOWY * CZŁOWIEK * POTRZEBY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZDROWIE * ZAGROŻENIE * BEZPIECZEŃSTWO* TRENING HOLISTYCZNY


46/56

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Bezopasnost' celoveka v aspekte bor'by s samim soboj, a takze s ugrozami sovremennogo mira
W czasop.: Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizyicnogo vyhovanna i sportu. - 2008, nr 1, s. 3--8. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * PSYCHOLOGIA * BEZPIECZEŃSTWO * CZŁOWIEK * POTRZEBY * WARTOŚĆ * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


47/56

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: In the search for relations between the value of safety and sports activity with particular consideration of combat sport
W książce: The Internet, competitiveness and the organisational security : X Annual International Conference, Zlin, Czech Republic, 26th March, 2008 : Conference Proceedings of Abstracts / Tomas Bata University in Zlin. Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University in Zlin. Department of Informatics. - Zlin : Department of Informatics and Statistics, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University, 2008. - Pełny tekst referatu na płycie CD - S. 10. - ISBN 978-80-7318-548-0
Impreza: Annual International Conference 'The Internet, competitiveness and the organisational security' (10 ; 2008 ; Zlin)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * CZŁOWIEK * WARTOŚĆ * POTRZEBY * BEZPIECZEŃSTWO * BADANIA ANKIETOWE


48/56

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Holisitcky trening, pohybova zrucnost, zdravie a nezavislost cloveka. - Kraków : European Assciation for Security. - Bratislava : European Association for Security, 2008 - 30 s. : ryc., tab., wykr. - Bibliogr. s. 28-30 - ISBN 978-83-925072-8-7
Słowa kluczowe: * TRENING KOMPLEKSOWY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * CZŁOWIEK * BEZPIECZEŃSTWO* TRENING HOLISTYCZNY


49/56

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej w świetle badań empirycznych
W książce: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy / prac. zbior. pod red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz Mróz. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 345-354. - ISBN 978-83-61215-06-6
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * KAPITAŁ * CZŁOWIEK * KONKURENCJA * BADANIA


50/56

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego
W książce: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / pod red. Tadeusza Sikory ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - Bibliogr.13 poz. - S. [475]-[483] : 2 tab.. - ISBN 978-83-924646-6-6
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJA * CZŁOWIEK * KAPITAŁ * JAKOŚĆ * DOSKONALENIE * METODA* KAPITAŁ LUDZKI


51/56

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji
W książce: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego / [red. nauk. Halina Czubasiewicz, Wiesław Golnau]. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1732-1565 ; 1). - Bibliogr. 27 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [216]-231 : 5 tabl..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * SUKCES * CZŁOWIEK * UWARUNKOWANIA * RYZYKO * MONITORING


52/56

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Securitologia : Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. - Kraków : EAS, 2008 - 311, [1] s. : ryc., tab. - Bibliogr. s 278-311 - Wprowadzenie w jęz. ang. - Wprowadzenie w jęz. ros. - ISBN 978-83-925072-1-5
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * ORGANIZACJA * CZŁOWIEK * POTRZEBY * NAUKA * METODOLOGIA * ZAGROŻENIE * RYZYKO * INFORMACJA * ZARZĄDZANIE * OCHRONA


53/56

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Moja przygoda z medycyną górską
W czasop.: Alma Mater. - 2000, nr 3, s. 17--21. - 10 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GÓRY * HIMALAJE * ANDY * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * CZŁOWIEK * ADAPTACJA ORGANIZMU * INDIANIE * BADANIA NAUKOWE * RELACJE OSOBISTE* MEDYCYNA GÓRSKA


54/56

Autor: Pawlik, Teresa; Konturek, Peter C.; Konturek, Jan W.; Konturek, Stanisław J. ; Brzozowski, Tomasz; Cześnikiewicz, Marta; Płonka, Małgorzata; Bielański, Władysław ; Areny, Hany
Tytuł: Impact of Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs on gastric ulcerogenesis in experimental animals and in humans
W czasop.: Europ. J. Pharmacol.. - Vol. 449, iss. 1-2 (2002), s. 1--15.. - Bibliogr. S. 13-15
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * UKŁAD TRAWIENNY * WRZODY * HELICOBACTER PYLORI * LEKARSTWA * STERYDY * LECZENIE * CZŁOWIEK * ZWIERZĘTA


55/56

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Człowiek, cielesność i sport w filozofii Karola Wojtyły - Jana Pawła II
W książce: Humanistyczne aspekty sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2008. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - S. 37-[45]. - ISBN 978-83-924538-4-0
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * FILOZOFIA SPORTU * CZŁOWIEK * CIAŁO * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WARTOŚCI RUCHU * WARTOŚCI SPORTU * POGLĄDY * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ)


56/56

Autor: Pelc, Zofia; Książek, Joanna
Tytuł: Explanations, levels and model of wellness, as well as its areas of influence
W książce: Wellness as a goal of health promotion and health education / praca zbiorowa pod red. Józefa Bergiera. - Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 197-[206]. - ISBN 978-83-61495-00-0
Słowa kluczowe: * SAMOPOCZUCIE * DEFINICJA * WPŁYW * CZŁOWIEK * MODEL* DOBROSTAN

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka