Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CIĄŻA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Trial at looking for relationship between the anti-A.flavus antibodies and complications of pregnancy. Populacyjne badania immunologiczne /chorych ze schorzeniami proliferacyjnymi oraz osób klinicznie zdrowych/ w kierunku obecności przeciwciał anty aspergillus flavus.
W książce: IV Sympozjum Mycologicum, Białystok 1976.. - Kraków : AWF. Instytut Nauk Biomedycznych, 1976. - T - [[S. p.].
Słowa kluczowe: * IMMUNOLOGIA * SEROLOGIA * CIĄŻA * HIGIENA * ŚRODOWISKO


2/21

Autor: Goszcz W.; Kubica, Ryszard; Motyka K.
Tytuł: Badanie czynności układu oddechowego w końcowym okresie ciąży i w pierwszych dniach połogu.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1966, R. 22 nr 10, s. 621-625..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * UKŁAD ODDECHOWY * PŁEĆ Ż. * GINEKOLOGIA * CIĄŻA


3/21

Autor: Makowska, B.
Tytuł: Mały ciężar urodzeniowy noworodków w populacji Nowej Huty w świetle czynników biospołecznych i aktywności ruchowej matek.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1994, T. 27, s. 167-183, 1 tab. bibliogr. s. 180-183, sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * MASA CIAŁA * MASA CIAŁA * NOWORODKI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * RODZICE * MATKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STAN ZDROWIA * CIĄŻA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


4/21

Autor: Szmigiel, Czesław; Kiebziak, Wojciech; Banaszek, Grażyna; Gasińska, Monika; Dołyk, Bożena; Lejman, Tadeusz
Tytuł: Występowanie czynników ryzyka u dzieci z porażeniem dziecięcym
W czasop.: Post. Rehab.. - T 13, z. 3 (1990, s. 83--92. - Sum - 5 Tab. - Bibliogr, 16 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PEDIATRIA * NEUROLOGIA * CHOROBY * DZIECI * PORAŻENIE MÓZGOWE * PRZYCZYNY * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * PORÓD * RYZYKO * CZYNNIK * ANALIZA


5/21

Autor: Szmigiel, Czesław
Tytuł: Rozwój psychomotoryczny małego dziecka
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. s. 96 -97 - S. 59-113 : 34 ryc., 9 tab..
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ MOTORYCZNY * WCZEŚNIACTWO * NOWORODKI * NIEMOWLĘTA * DZIECI (WIEK PONIEMOWLĘCY) * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ZWICHNIĘCIE STAWU BIODROWEGO WRODZONE * POSTAWA CIAŁA * RUCHY LOKOMOCYJNE * KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA * CIĄŻA * CHOROBY ZAKAŹNE * METODA MONTESSORI * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


6/21

Autor: Szmigiel, Czesław; Wojciech, Kiebzak
Tytuł: Ciąża ryzyka, dziecko ryzyka i czynniki ryzyka
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. 13 poz. - Przy rozdziale podano nazwisko: Wojciech Kiezbak - S. 115-121 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * PATOLOGIA * RYZYKO * CZYNNIKI ORGANICZNE * DZIECI * WIEK ROZWOJOWY * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * BADANIA CIĄGŁE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


7/21

Autor: Szmigiel, Czesław
Tytuł: Wady rozwojowe oraz uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, powstałe w życiu płodowym w okresie okołoporodowym i noworodkowym
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. s. 238-240 - S. 217-240 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * WADY WRODZONE * WADY ROZWOJOWE * CIĄŻA * PŁÓD * NOWORODKI * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CHOROBY * WIRUSY * RÓŻYCZKA * HIV * KIŁA * BAKTERIE * PASOŻYT * NIEDOTLENIENIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


8/21

Autor: Szmigiel, Czesław
Tytuł: Rdzeniowy zanik mięśni dziecięcy i młodzieńczy
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - Bibliogr. 6 poz. - S. 23-33 : 1 fot..
Słowa kluczowe: * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * CIĄŻA * PŁÓD * ZANIK MIĘŚNI * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CHOROBY * USPRAWNIANIE RUCHOWE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* CHOROBA WERDNIGA-HOFMANNA * CHOROBA KUGELBERGA-WELANDER


9/21

Autor: Kiebzak, Wojciech; Szmigiel, Czesław; Banaszek, Grażyna
Tytuł: Zasady neurokinezjologicznej diagnostyki według Vojty
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - Bibliogr. 3 poz. - S. 47-55 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * CIĄŻA * PŁÓD * POSTAWA CIAŁA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZABURZENIA * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * RUCH * DZIECI * WIEK ROZWOJOWY * NIEMOWLĘTA * ODRUCH * METODA VOJTY * USPRAWNIANIE RUCHOWE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY * NEUROKINEZJOLOGIA


10/21

Autor: Szmigiel, Czesław; Wojciech Kiebzak
Tytuł: Podobieństwa i różnice w metodach usprawniania dzieci wysokiego ryzyka, opartych na rozwoju neuromotorycznym : porównanie metod
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - Bibliogr. 13 poz. - S. 68-78 : 1 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * NEUROFIZJOLOGIA * CIĄŻA * PATOLOGIA * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI * NOWORODKI * CHOROBY * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * REHABILITACJA * METODA BOBATHA * METODA VOJTY * METODA ROOD * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* METODA SENSORYCZNEJ INTEGRACJI * METODA AYERS


11/21

Autor: Kozłowska, Jadwiga; Curyło, Marta
Tytuł: Zastosowanie wybranych form muzycznych u kobiet w okresie ciąży - próba oceny
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 17, nr 2 (2003), s. 77--83. - 4 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Tytuł im tekst również w jęz. angielskim s. [85]--95
Słowa kluczowe: * POŁOŻNICTWO * CIĄŻA * SZKOŁA RODZENIA * MUZYKA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA) * OLKUSZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TYCHY (WOJ. ŚLĄSKIE)* 1998-1999


12/21

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Akwagimnastyka dla kobiet w ciąży
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / red. Danuta Umiastowska. - Szczecin : Albatros, 1999. - ISBN 83-88038-03-6
Impreza: Konferencja naukowa 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (4 ; 1998 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * CIĄŻA * PŁYWANIE * GIMNASTYKA * UKŁAD ODDECHOWY * STRETCHING


13/21

Autor: Plinta, Ryszard; Owieczko, Katarzyna; Sobiecka, Joanna; Saulicz, Edward
Tytuł: The influence of lifestyle of pregnant women on the birth of child with being handicap of nervous system
W książce: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe : środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów. - Nałęczów : Akademia Medyczna w Lublinie, 2006. - S. 193.
Impreza: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe nt.'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' ( 2006 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * NOWORODKI * NIEPEŁNOSPRAWNI * UKLAD NERWOWY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


14/21

Autor: Plinta, Ryszard; Owieczko, Katarzyna; Sobiecka, Joanna; Saulicz, Edward
Tytuł: Influence of a Lifestyle of Pregnant Woman on the Birth of a Child with the Nervous System Handicap
W czasop.: Polish J. Environ. Stud.. - Vol. 15, nr 2b, (2006), s. 603-608. - 4 tab. - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * CIĄŻA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * DZIECI * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WADY WRODZONE* TERATOGEN


15/21

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet w ciąży
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 57, nr 4 (2006), s. 239--395. - Summ. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * CIĄŻA * ODŻYWIANIE * ZMIANA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


16/21

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Aktywność ruchowa kobiet ciężarnych
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 1, s. 175--179. - art. nr 41 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 [rys.], 3 tab. - Bibliogr. 12 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * FORMA ĆWICZEŃ * CZĘSTOTLIWOŚĆ * MOTYWACJA * PŁEĆ Ż. * CIĄŻA * BADANIA ANKIETOWE


17/21

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: The content of witamin in daily food rations of pregnant woomen
W książce: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. - Lublin, 2007. - Bibliogr. 15 poz. - S. 710-713 : 1 tab.. - ISBN 978-83-925940-7-9
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' (2 ; 2007 ; Kazimierz Dolny)
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * CIĄŻA * DIETA * WITAMINY * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


18/21

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Oczekiwania i efekty prowadzonych dla kobiet w ciąży ćwiczeń w środowisku wodnym
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 2, s. 315--318. - art. nr 178 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 ryc. - Bibliogr. 5 poz. - Błąd w tyt. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * PORÓD * SZKOŁA RODZENIA * ĆWICZENIA * SALA GIMNASTYCZNA * ĆWICZENIA W WODZIE * OCZEKIWANIA * ZADOWOLENIE * OPINIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA


19/21

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Poziom spożycia wybranych składników mineralnych w grupie kobiet ciężarnych
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - 2007, nr 3-4, s. 819--823. - 2 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * DIETA * WAPŃ * CIĄŻA * PŁEĆ Ż.


20/21

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Porównanie odżywiania kobiet w okresach przed i w czasie ciąży
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 34, nr 1-2 (2007), s. 701--705. - Streszcz. j. ang. - 1 ryc., 4 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * NAWYK * CIĄŻA * PŁEĆ Ż. * DĘBICA (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA ANKIETOWE


21/21

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Ocena poziomu spożycia energii i podstawowych składników pokarmowych w grupie kobiet ciężarnych
W czasop.: Bromat. Chem. Toksykol.. - 2008, nr 3, s. . - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * ODŻYWIANIE * CIĄŻA * PŁEĆ Ż * SKŁADNIKI ODŻYWCZE * HIGIENA ŻYWIENIA * BADANIA NAUKOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka