Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BOD¬CE
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/7

Autor: Cichalewska, Alicja; Janowska, Barbara
Tytuł: Czas reakcji u studentów AWF w Krakowie.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1974, nr 1, s. 37-46, 7 rys. 3 tab. bibliogr. 16 poz..
Słowa kluczowe: * SPRAWNO¦Ć RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * SZYBKO¦Ć * CZAS REAKCJI * BOD¬CE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/7

Autor: Cichalewska, Alicja
Tytuł: Czas reakcji prostej u dziewcz±t z klasy sportowej gimnastycznej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 29-34, 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 3 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA SPORTOWA * CECHY MOTORYCZNE * CZAS REAKCJI * BOD¬CE * TESTY * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY)


3/7

Autor: Mleczko, Edward; Mirek, Wacław; ¦rutowski, Andrzej
Tytuł: Obserwacje wpływu zintegrowanych bodĽców treningowych na zmiany parametrów podstawowych cech psychomotorycznych u lekkoatletów
W ksi±żce: Sport w badaniach naukowych : materiały Konferencji Uczelnianej, która odbyła się w dniach 4-5 maja 1990 roku w Krakowie / pod red. Janusza Żarka. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 65). - Bibliogr. 11 poz. - S. 73-83 : 2 wykr., 1 tab..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * PSYCHOMOTORYKA * PARAMETR * BOD¬CE * OBSERWACJA * METODA * BADANIA CZYNNO¦CIOWE * ZAWODNICY


4/7

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Czynniki, ¶rodki i warunki w wychowaniu fizycznym w ¶wietle teorii Zygmunta Gilewicza
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Warszawa. - 1987, T. 30, s. 49 --53.
Impreza: Tendencje w rozwoju teorii wychowania fizycznego w Polsce na tle teorii Zygmunta Gilewicza : materiały z konferencji naukowej z okazji 100-lecia urodzin i 20-lecia ¶mierci Generała Prof. Dr Zygmunta Gilewicza, 15 -16 XII 1980 r. ( 1980 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * CZYNNIK * GILEWICZ, ZYGMUNT * FUNKCJA WYCHOWAWCZA KULTURY FIZYCZNEJ * STUDIA * BOD¬CE * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * INDYWIDUALIZACJA * DYSCYPLINY SPORTOWE * SELEKCJA * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * KONFERENCJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE* ¦RODKI * WARUNKI * ZASADA SYSTEMATYCZNO¦CI * TEORIA ZYGMUNTA GILEWICZA


5/7

Autor: Spodaryk, Krzysztof; Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Fizykoterapia - potrzeba badań naukowych
W czasop.: Rehabil. Med.. - T 8, nr 2 (2004), s. 8--14. - Summ. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * BOD¬CE * WŁA¦CIWO¦CI * WŁA¦CIWO¦CI * PACJENCI * ORGANIZM * BADANIA EKSPERYMENTALNE * METODOLOGIA* BOD¬CE FIZYKALNE


6/7

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Zakres wahnięć behavioralnych w małej serii pomiarów czasu reakcji prostej u osobników płci męskiej i żeńskiej w populacji wielkomiejskiej, w przedziale wieku 8-62 lat
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1988, nr 2, s. 33--49. - Summ. - 4 ryc., 4 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * CZAS REAKCJI * WIEK BIOLOGICZNY * WZROK * SŁUCH * BOD¬CE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/7

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rodzaj bodĽca, wiek, płeć i ¶rodowisko jako determinanty obaw polskich adolescentów
W czasop.: Psychiatr. Psychol. Klin.. - 2002, nr 3, s. 71--85. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * BOD¬CE * WIEK * PŁEĆ * ¦RODOWISKO * ABSOLWENCI * LĘK * POLSKA

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka