Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BIBLIOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/39

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: 'Informator Szkoleniowy Instruktorów Taternictwa' (1971-1974) - charakterystyka i bibliografia zawartości
W książce: Materiały z teorii i dydaktyki alpinizmu / pod red. Andrzeja Matuszyka. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 61). - S. 141-155.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * INSTRUKTOR SPORTU * NAUCZANIE * CHARAKTERYSTYKA * BIBLIOGRAFIA* INFORMATOR SZKOLENIOWY INSTRUKTORÓW TATERNICTWA (CZASOPISMO)


2/39

Autor: Kruczalak, Eugeniusz
Tytuł: Pozycje publikowane do czasu uzyskania doktoratu: 1.Uwagi o technice staru niskiego.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1959, nr 5-6, s. 15-18..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * START * TECHNIKA * BIBLIOGRAFIA


3/39

Autor: Nowakowski, Marian
Tytuł: Prace magisterskie z zakresu rekreacji i turystyki w AWF w latach 1969-1985
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 105-159, 3 mapy.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * PRACA MAGISTERSKA * PROBLEM * BIBLIOGRAFIA * HISTORIA * AWF KRAKÓW


4/39

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Publikacje AWF Kraków z zakresu turystyki i rekreacji
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 161-162.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA * HISTORIA * AWF KRAKÓW


5/39

Autor: Żarek, Janusz
Tytuł: Bibliografia polskiego piśmiennictwa z zakresu piłki ręcznej za lata 1945-1970.. - AWF Warsz., 1973 - 46 s.
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * BIBLIOGRAFIA


6/39

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Problematyka zespołu sportowego w literaturze fachowej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 291-305, bibliogr. 35 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT * DRUŻYNA * SOCJOLOGIA * PROBLEM * CZASOPISMO * KSIĄŻKA * BIBLIOGRAFIA


7/39

Autor: Orchowski, Aleksander; Pasławska-Dybińska, Ewa
Tytuł: Wiek rozpoczynania treningu pływackiego w wybranych poglądach współczesnych.
W książce: I Symp. 'Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu'. Poznań, 3 XII 1975. - AWF Pozn., 1976. - (Wyd. Monogr.. r 79). - s. 258-276, 4 wykr., bibliogr. 56 poz..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE SPORTOWE * WCZESNA SPECJALIZACJA SPORTOWA * SELEKCJA * TRENING * DZIECI * ROZWÓJ FIZYCZNY * BIBLIOGRAFIA


8/39

Autor: Orchowski, Aleksander
Tytuł: Zestawienie tytułów prac poświęconych zagadnieniom pływania i treningu pływackiego w czasopismach fachowych polskich i zagranicznych w 1961 roku.
W książce: Pływactwo. Studia mater. szkol. Praca zbior.. - PZP Krak., 1962. - T. 7, s. 144-153..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * PŁYWANIE SPORTOWE * TRENING * PROBLEM * CZASOPISMO * BIBLIOGRAFIA


9/39

Autor: Orchowski, Aleksander
Tytuł: Zestawienie tytułów prac poświęconych zagadnieniom pływania i treningu pływackiego w czasopismach fachowych polskich i zagranicznych w roku 1960.
W książce: Pływanie na XVII Igrz.Olimp., Rzym 1960.. - PZP Krak., 1961. - s. 51-55..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE SPORTOWE * TRENING * PROBLEM * CZASOPISMO * BIBLIOGRAFIA


10/39

Autor: Miernik, Czesława; Ruchlewicz, Tadeusz; Jaworski, Z. Red.; Przewęda, Ryszard
Tytuł: Problemy szkolnego wychowania fizycznego w czasopismach bułgarskich z lat 1961-1973.. - Warszawa : SiT, 1975 - 99 s.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * PROBLEM * CZASOPISMO * BIBLIOGRAFIA * BUŁGARIA


11/39

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Badania fizjologiczno-biochemiczne nad wydolnością fizyczną w polskiej literaturze naukowej lat 1970-1974.
W książce: Geneza i działalność Problemu 105 w latach 1970-1974. Cz.2.. - AWF W-wa, 1975. - s. 13-24..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * BIBLIOGRAFIA


12/39

Autor: Kijak, Stanisław
Tytuł: Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie wychowania fizycznego i sportu do roku 1967.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 177-218..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * PRACA NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA


13/39

Autor: Kwapuliński, Roman
Tytuł: Przegląd bibliografii zagranicznej dotyczący zagadnień piłki nożnej.
W czasop.: Piłka Nożna. - 1966, nr 1, s. 5-6, 10..
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * BIBLIOGRAFIA


14/39

Autor: Cichalewska, Alicja Aut.; Kubalska, Helena; Miernik, Czesława; Orchowski, Aleksander; Poloński, Bogdan; Schindler A.; Wasilewski Z.; Jaworski, Z. Red.; Przewęda, Ryszard
Tytuł: Problemy szkolnego wychowania fizycznego w czasopismach szwajcarskich z lat 1961-1973. - Wwa SIT, 1976 - 106 s.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * PROBLEM * CZASOPISMO * BIBLIOGRAFIA


15/39

Autor: Kubalska, Halina Aut.; Miernik, Czesława; Miller, Antoni; Nosiadek, Janusz; Jaworski, Zygmunt Red.; Przewęda, Ryszard
Tytuł: Problemy szkolnego wychowania fizycznego w czasopismach RFN z lat 1961-1973 / pod red. Zygmunta Jaworskiego i Ryszarda Przewędy. - Warszawa : SIT, 1976 - 137 s. - Do uzytku służbowego
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * PROBLEM * CZASOPISMO * BIBLIOGRAFIA * NIEMCY


16/39

Autor: Kubalska, Helena Aut.; Lapisz, Lidia; Miernik, Czesława; Orchowski, Aleksander; Poloński, Bogdan; Jaworski, Zygmunt Red.; Przewęda, Ryszard
Tytuł: Problemy szkolnego wychowania fizycznego w czasopismach austriackich z lat 1961-1973 / pod red. Zygmunta Jaworskiego i Ryszarda Przewędy. - Warszawa : SIT, 1975 - 102 s.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * PROBLEM * CZASOPISMO * BIBLIOGRAFIA * AUSTRIA


17/39

Autor: Kruczalak, Eugeniusz; Dudziński, Emil Oprac.
Tytuł: Uwagi o technice startu niskiego. Trening sportowca.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1958, nr 5-6, s. 15-18..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * START * TECHNIKA * BIBLIOGRAFIA


18/39

Autor: Januszewski, Jerzy; Żarek, Janusz
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu. - Kraków : AWF, 1985 - 49 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 76) - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * WYŻSZE UCZELNIE WF * NAUCZANIE * STUDENCI * TRENER * NAUCZYCIEL * SPECJALIZACJA * KURSY * PROGRAM * REGULAMIN * EGZAMIN * PROBLEM * PODRĘCZNIK * BIBLIOGRAFIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


19/39

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: 'Informator Szkoleniowy Instruktorów Taternictwa' /1971-1974/ - charakterystyka i bibliografia zawartości.
W książce: Materiały z teorii i dydaktyki alpinizmu. / red. Matuszyk, Andrzej. - AWF Krak., 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 61). - s. 141-155..
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * INFORMATOR SZKOLENIOWY INSTRUKTORÓW TATERNICTWA (CZASOPISMO) * TATERNICTWO * ALPINIZM * DYDAKTYKA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * BIBLIOGRAFIA


20/39

Autor: Budkiewicz, Elżbieta; Mroczek, Renata
Tytuł: Bibliografia zawartości czasopisma 'Antropomotoryka' za lata 1989-1996.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1996, nr 14, s. 147-155..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * BIBLIOGRAFIA * ANTROPOMOTORYKA (CZASOPISMO)


21/39

Autor: Budkiewicz, Elżbieta Oprac.
Tytuł: Wybór publikacji Prof. Macieja Demela.
W książce: Profesor Maciej Demel : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : (w setną rocznicę powołania Kursów dla nauczycieli gimnastyki w Uniwersytecie Jagiellońskim). - Kraków : AWF, 1993. - S. 29-39.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * ZDROWIE * PEDAGOGIKA * PEDEUTOLOGIA * REHABILITACJA * DEMEL, MACIEJ * DOKTOR HONORIS CAUSA * BIBLIOGRAFIA * WYSTAWA * AWF KRAKÓW


22/39

Autor: Budkiewicz, Elżbieta; Mroczek, Renata
Tytuł: Bibliografia publikacji Profesora Stanisława Panka
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - S. 74-80.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * PANEK, STANISŁAW * PROFESOR * PRACA NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA


23/39

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy Prof. hab. Stefana Żmudy.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 15-17..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * PROFESOR * ŻMUDA, STEFAN * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * JUBILEUSZ * BIBLIOGRAFIA


24/39

Autor: Bukowiec, Marian Red.
Tytuł: Profesor Maciej Demel : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : (w setną rocznicę powołania Kursów dla nauczycieli gimnastyki w Uniwersytecie Jagiellońskim). - Kraków : AWF, 1993 - 83 s. : 4 fot., 3 wykr. ; 23 cm
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * AWF KRAKÓW * HISTORIA * NAUCZYCIEL WF * PRACOWNIK NAUKOWY * DEMEL, MACIEJ * PROFESOR * DOKTOR HONORIS CAUSA * BIBLIOGRAFIA * PRACA NAUKOWA * WYWIAD


25/39

Autor: Suchoń, Janina
Tytuł: Bibliografia zawartości 'Rocznika Naukowego' Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, T. 28 (1999), s. 175--243.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * BIBLIOGRAFIA * AWF KRAKÓW* ROCZNIK NAUKOWY (CZASOPISMO)


26/39

Autor: Budkiewicz, Elżbieta; Mroczek, Renata
Tytuł: Bibliography of contains of the journal 'Antropomotoryka' (Studies in Human Motoricity) for Years 1989-1999
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 1999, Vol. 1, s. 159--169. - Antropomotoryka nr 19-20 - Tłum. tyt.: Bibliografia zawartości czasopisma 'Antropomotoryka' (Studia nad Motorycznością Człowieka) za lata 1989-1999
Słowa kluczowe: * BIBLIOGRAFIA * MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOMOTORYKA (CZASOPISMO)


27/39

Autor: Budkiewicz, Elżbieta Oprac.
Tytuł: Wykaz publikacji profesora Ryszarda Przewędy
W książce: Profesor Ryszard Przewęda : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / red. Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 2002. - Wykaz skrótów czasopism i wydawnictw zwartych zamieszczonych w Wykazie publikacji prof. Ryszarda Przewędy - S. 33-48. - ISBN 83-89121-15-8
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * PROFESOR * PRACOWNIK NAUKOWY * AWF POZNAŃ * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA * PRZEWĘDA, RYSZARD


28/39

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Tematyka nurkowania swobodnego w polskim czsopiśmiennictwie w latach 1950-1995
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - Bibliogr. s. 160 - S. 139-160.
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * REKREACJA RUCHOWA * NURKOWANIE SWOBODNE * PŁETWONURKOWANIE SPORTOWE * CZASOPISMO * PRASA * 1950-1995 * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA* 1950-1995


29/39

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Profesor Kazimierz Toporowicz
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 9-28. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * BIOGRAFIA * PROMOTOR * NAGRODY I WYRÓŻNIENIA * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA * KONFERENCJA * REFERAT* PROMOTOR


30/39

Autor: Woynarowska, Barbara; Kowalewska, Anna; Komosińska, Krystyna; Kołoło, Hanna; Charońska, Elżbieta; Małkowska, Agnieszka; Wrona-Wolny, Weronika; Wdowik, Marta
Tytuł: Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (2001)
W czasop.: Zdr. Publ.. - 2002 ; 112 (4), s. 551--559.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * EDUKACJA * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA


31/39

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Kryteria doboru i selekcji materiałów informacyjnych służących do opracowania własnych komputerowych baz danych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Krakowie
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1999, nr 1, s. 14--18.
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * BIBLIOTEKA GŁÓWNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * KOMPUTERYZACJA * BAZA DANYCH * BIBLIOGRAFIA * DOBÓR * SELEKCJA * ANALIZA* BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ (KRAKÓW)


32/39

Autor: Mroczek, Renata; Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Analiza wykorzystania komputerowych baz danych, udostępnianych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Gł. AWF w Krakowie
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 2000, nr 1, s. 5--11.
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * BIBLIOTEKA GŁÓWNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * BAZA DANYCH * KOMPUTERYZACJA * BIBLIOGRAFIA * DOBÓR * SELEKCJA * KRYTERIA * ANALIZA* BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ (KRAKÓW) * MATERIAŁY INFORMACYJNE


33/39

Autor: Mroczek, Renata Oprac.; Studnicka-Gizbert, Maria Oprac.
Tytuł: Jubileusz 50-lecia dorobku naukowo-dydaktycznego i działalności społecznej doc. dr hab. Władysława Stawiarskiego
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1998, nr 4, s. 2--14.
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * JUBILEUSZ * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * BIBLIOGRAFIA* STAWIARSKI, WŁADYSŁAW


34/39

Autor: Dudek, Dobiesław; Korczala, Sabina
Tytuł: Źródła do dziejów kultury fizycznej 1918-1939 R. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki
W czasop.: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. - 1997, nr 3, dodatek nr 1, 12 s., 2 il..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA * PRASA * DZIENNIKARSTWO * KALENDARZ * JEDNODNIÓWKA * 1918-1939 * BIBLIOGRAFIA


35/39

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844-1939 R. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki
W czasop.: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. - 2001, nr 2, dodatek nr 2, 24 s..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA * PRASA * DZIENNIKARSTWO * KALENDARZ * JEDNODNIÓWKA * 1844-1939 * BIBLIOGRAFIA


36/39

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Bibliografia nurkowania swobodnego w Polsce za lata 1953-1997
W czasop.: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. - 1998, nr 2, dodatek nr 1, 12 s.. - 2 il.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA * PRASA * DZIENNIKARSTWO * NURKOWANIE SWOBODNE * 1953-1997 * BIBLIOGRAFIA


37/39

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: The Editor of the'Journal of Human Kinetics' Professor Jan Szopa 1960-2005
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 2005, vol. 13, s. 3--15.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * SZOPA, JAN * REDAKTOR * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA * AWF KRAKÓW * AWF KATOWICE * WSPOMNIENIE* JOURNAL OF HUMAN KINETICS (CZASOPISMO)


38/39

Autor: Prochal, Małgorzata
Tytuł: Krzysztof Przecławski (ur. 1927) - Próba Biografii i Bibliografii Uczonego. (Dokumentacyjny przyczynek do najnowszych dziejów humanistycznej mysli o turystyce w Polsce)
W książce: Profesor Krzysztof Przecławski : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF , 2006. - S. 27-123 : 1 fot.. - ISBN 83-89121-67-0
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * BIOGRAFIA * PODRÓŻE * PRACA NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA * DOKTOR HONORIS CAUSA * AWF KRAKÓW * PRZECŁAWSKI, KRZYSZTOF


39/39

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Szachy i sport szachowy w życiu Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Pamięć Narodowa : Biuletyn Informacyjno-Organizacyjny Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. - 1997, nr 11-12, s. 13--21. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI, JÓZEF * BIBLIOGRAFIA * ZAINTERESOWANIA * GRY I ZABAWY * SZACHY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka