Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BADANIA STATYSTYCZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Autor: Fenczyn, Jan; Szmigiel, Czesław
Tytuł: O potrzebie rehabilitacji młodzieży z otyłością prostą w wieku 12-16 lat (na podstawie badań obrazu samego siebie i aktywności chłopców otyłych i nieotyłych)
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 14, z. 2 (2001), s. 49--58. - Summ. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * PSYHOLOGIA * SAMOOCENA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZALEŻNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * WYNIKI BADAŃ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UCZNIOWIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* OTYŁOŚĆ PROSTA


2/16

Autor: Janusz, Mariusz; Pieniążek, Marek; Pelczar-Pieniążek, Maria; Tabasz, Małgorzata; Szczechowicz, Jakub
Tytuł: Badanie korelacji między oceną funkcji ręki metodą Swansona a testem The Nine Hole Peg Test
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 15, z. 1 (2001), s. 43--49. - Summ. - 1 rys. 2 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA GÓRNA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * DIAGNOZA * TESTY * BADANIA * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA STATYSTYCZNE * WYNIKI BADAŃ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* METODA SWANSONA * TEST 'THE NINE HOLE PEG'


3/16

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawa i lęk przed głęboką wodą u młodzieży umiejącej pływać
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2003, nr 2, s. 21--23. - 2 tab.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/16

Autor: Szmigiel, Czesław; Fenczyn, Jan
Tytuł: Self-evaluation amongst girls aged 12-16 suffering from simple obesity and the resulting therapeutic proposals
W czasop.: Stud. Phys. Cult. Tour.. - Vol. 11, no. 1 (2004), pp. 75--82. - Opis na podstawie danych dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYHOLOGIA * SAMOOCENA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZALEŻNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * WYNIKI BADAŃ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UCZNIOWIE* OTYŁOŚĆ PROSTA


5/16

Autor: Romaniszyn, Andrzej; Fenczyn, Jan
Tytuł: Program testu U dla dwóch wskaźników struktury (procentów)
W czasop.: Przegl. Psychol.. - T. 22, nr 1 (1979), s. 191--192. - Bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: * BADANIA STATYSTYCZNE * WYNIKI BADAŃ * OPROGRAMOWANIE * TESTY* TEST U


6/16

Autor: Grabska-Chrząstowska, Joanna; Fiedor, Marian; Tucholska, Kinga
Tytuł: Weryfikacja działania sieci Kohonena przetwarzających dane ankietowe zebrane wśród studentów krakowskiej AWF
W czasop.: Automatyka. - T. 10, z. 3 (2006), s. 503--511. - 3 ryc. - 3 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA * INFORMATYKA * SIECI NEURONOWE (INFORMATYKA) * DZIAŁANIE * OCENA * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW* SIEĆ KOHONENA


7/16

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako wskaźnik dywergencji gmin woj. małopolskiego
W czasop.: Wiad. Stat.. - 2007, nr 4, s. 31--44. - 1 tab. - 7 wykr. - Summ.
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


8/16

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Zmiany poziomu stopy bezrobocia w latach 2002-2005 w gminach województwa małopolskiego
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Nr VIII (2007) / red. nauk. Bolesław Borkowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2007. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. s. 202 - S. [193]-202 : 2 rys..
Impreza: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (8 ; 2007 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * EKONOMETRIA * BEZROBOCIE * MIGRACJA * DEMOGRAFIA * STRUKTURA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * ANALIZA DANYCH


9/16

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Bezrobocie w gminach województwa małopolskiego w 2002 r.
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. 6 / red. nauk. Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Informatyki. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 8 poz. - S. [226]-235 : 2 mapy, 1 tab.. - ISBN 978-7244-863-7
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * EKONOMETRIA * RYNEK PRACY * BEZROBOCIE * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * PŁEĆ * MIASTO * WIEŚ * BADANIA STATYSTYCZNE* 2002 R.


10/16

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Demographic Factors in Economic Development Models for the Malopolskie Communes in 2002
W książce: Modelling Economies in Transition 2006 / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łodź : Wyd. 'GREEN', 2007. - (Amfet Monographs). - Bibliogr. s. 167-169 - S. [153]-169 : 4 ryc., 3 tab., 3 mapy. - ISBN 978-83-917654-7-0
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * ROZWÓJ GOSPODARCZY * DEMOGRAFIA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA


11/16

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Kształtowanie się stopy bezrobocia w gminach woj. małopolskiego
W czasop.: Wiad. Stat.. - 2008, nr 1, s. 60--72. - 7 wykr. - Bibliogr. s. 71-72 - Streszcz. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. ros.
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * RYNEK PRACY * BEZROBOCIE * POLSKA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


12/16

Autor: Kapera, Izabela
Tytuł: Akcesja do Unii Europejskiej a turystyka w powiatach na przykładzie powiatu limanowskiego
W książce: Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - Bibliogr. s. 214-215 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [207]-215 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 978-83-89823-58-8
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 'Państwo - Gospodarka - Społeczeństwo' (7 ; 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POWIAT * BADANIA STATYSTYCZNE


13/16

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej a kwestia wykluczenia społecznego w świetle badań nad wyjazdami wypoczynkowymi Polaków
W książce: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / pod red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki, 2008. - Bibliogr. 12 poz. - Materiały pokonferencyjne, Gdańsk, 18-19.09.2008 - S. [59]-70 : 6 rys., tab.. - ISBN 978-8389081-17-9, ISBN 978-83-7531-072-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WYJAZDOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * POLSKA * POLACY * BADANIA STATYSTYCZNE* INHIBITORY


14/16

Autor: Matusik, Stanisław; Zagata-Łuc, Ewa
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe poziomu sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego
W książce: Sporty zimowe - nabór i selekcja / pod red. Szymona Krasickiego. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 52). - Bibliogr. s. 117-128 - S. [47]-55 : 4 ryc., 2 tab. - ISBN 978-83-89121-98-1
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE* WSPÓŁCZYNNIK ŚCIEŻKOWY


15/16

Autor: Kapik-Gruca, Krystyna; Perzyńska-Biskup, Anna; Lipka-Nowak, Dorota
Tytuł: Pozycja społeczna uczniów w klasie szkolnej warunkiem ich komfortu psychicznego
W książce: Kulturowe zachowania warunkujące dobrostan : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Zderkiewicza. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. ang. - Streszcz. pol. - S. 63-70 : 8 tab.. - ISBN 978-83-61495-36-9
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * POZYCJA SPOŁECZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POPULARNOŚĆ * STAN PSYCHICZNY * RÓWNOWAGA PSYCHICZNA * SAMOPOCZUCIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * GORLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * SOCJOMETRIA * TESTY * WYWIAD * BADANIA STATYSTYCZNE* DOBROSTAN * KLASA SZKOLNA


16/16

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Poziom rezultatów sportowych w skokach lekkoatletycznych na halowych mistrzostwach świata w latach 1985-2006
W czasop.: Lekkoatleta. - 2008, nr 3, s. 7--11. - 8 ryc. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * TRÓJSKOK * SKOK O TYCZCE * MISTRZOSTWA ŚWIATA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * WYNIKI SPORTOWE * ZMIANA * DYNAMIKA * ZESTAWIENIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA WYNIKÓW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka