Wynik wyszukiwania

Zapytanie: AKSJOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/43

Autor: Jastrzębski A.
Tytuł: Niektóre filozoficzne i społeczne oblicza turystyki.
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 53-63, sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * ŚWIATOPOGLĄD * MOTYWACJA * POGLĄDY


2/43

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz H. Red.
Tytuł: Kultura fizyczna i sport w ujęciu socjologicznym : wybór tekstów. - Kraków : AWF, 1985 - 280 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 77) - Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * SOCJOLOGIA * TERMINOLOGIA * AKSJOLOGIA * SUKCES SPORTOWY * SPORTOWCY * ROLA SPOŁECZNA * SPORT WYCZYNOWY * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * KORELACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


3/43

Autor: Srokosz, Wacław; Gajewski W.
Tytuł: Postawa wybitnych sportowców polskich w opinii młodzieży szkolnej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 341-365, bibliogr. 137 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * SPORTOWCY * CECHY PSYCHICZNE * AKSJOLOGIA * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA


4/43

Autor: Kolasa, Lucjan; Srokosz, Wacław
Tytuł: Pozycja ucznia sportowca w zespole klasowym.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 189-222, 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 34 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * AKSJOLOGIA * SOCJOMETRIA * WYCHOWANIE * BADANIA ANKIETOWE * METODOLOGIA * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


5/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Aksjologiczne aspekty architektury olimpijskiej
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1997, nr 11-12, s. 62-73, 1 fot. bibliogr. 11 poz..
Słowa kluczowe: * ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SPORTOWA * SPORT * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * HISTORIA * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * WARTOŚĆ * ESTETYKA * ZDROWIE * SYMBOLIKA OLIMPIJSKA


6/43

Autor: Feiner, Małgorzata; Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki : przemiany w myśli i praktyce pedagogicznej / pod red. Małgorzaty Feiner i Andrzeja Szyszko-Bohusza. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 3). - s. 3--4.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * AKSJOLOGIA * CELE WYCHOWANIA * NAUCZYCIEL * WYCHOWAWCA * ROLA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POGLĄDY


7/43

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Autorefleksja 'metasportowa' a zachowania i przeżycia sportowe : uwagi na marginesie kilku myśli Mariusza Zaruskiego o alpinizmie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 1-2, s. 4--6. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * ALPINIZM * AKSJOLOGIA * POGLĄDY


8/43

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Realizacja wartości estetycznych w widowisku gimnastycznym poprzez kreacje wartości ciała
W książce: Aksjologia sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2001. - Bibliogr. 13 poz. - S. 109-117. - ISBN 83-86622-58-X
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * ESTETYKA * GIMNASTYKA * CIAŁO * WARTOŚĆ * UKŁAD GIMNASTYCZNY * WIDOWISKOWOŚĆ SPORTOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


9/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Sport jako wartość w kregu aksjologii esencjonalnej
W książce: Aksjologia sportu : praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2001. - Por. J. Lipiec: Filozofia Olimpizmu, Warszawa 1999, zawiera bibliografię - S. 176-181. - ISBN 83-86622-58-X
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * WARTOŚĆ * KULTURA * CZŁOWIEK


10/43

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Sport heterogeniczny
W książce: Aksjologia sportu : praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2001. - Bibliogr. 11 poz. - S. 196-205. - ISBN 83-86622-58-X
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * ETYKA * AKSJOLOGIA * WARTOŚĆ


11/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Istota kultury fizycznej
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Przedruk z: Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999, s. 177 i in. - S. 50-54.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA


12/43

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: O 'aksjologiczną' biografistykę sportu : uwagi na marginesie dwóch paralelnych życiorysów taternickich dwudziestolecia międzywojennego - Wincentego Birkenmajera i Wiesława Stanisławskiego
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 57-68. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * HISTORIA * AKSJOLOGIA * BIOGRAFIA * DYREKTYWA * KARIERA SPORTOWA * KONFERENCJA * REFERAT* BIOGRAFISTYKA * STANISŁAWSKI, WIESŁAW * BIRKENMAJER, WINCENTY


13/43

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Struktura i możliwości kształtowania postaw prosomatycznych w wychowaniu fizycznym
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 47, nr 3 (2003), s. 369--376. - Tekst również w jęz. ang. na s. 377-384
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CIAŁO * WARTOŚĆ * POSTAWA CIAŁA * POMIAR * AKSJOLOGIA * POGLĄDY * ZACHOWANIE SIĘ* POSTAWA PROSOMATYCZNA


14/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Sport pomiędzy przeszłością XX wieku a przyszłością XXI wieku
W książce: Sport na przelomie tysiącleci : szanse i nadzieje : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2000. - S. 100-111. - ISBN 83-86622-49-0
Słowa kluczowe: * SPORT * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * HISTORIA SPORTU * 20 W. * 21 W. * SPORT WYCZYNOWY * ROZWÓJ * EWOLUCJA * DOPING


15/43

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Kultura fizyczna w myśli polskich filozofów romantycznych
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 47, nr 4 (2003), s. 583--593. - Tekst również w jęz. angielskim na s. 595-605
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * CIELESNOŚĆ * TEORIA * AKSJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * WARTOŚĆ * ZDROWIE * PRAWDA * DOBRO * WZORCE * HARMONIA * ETOS SPORTOWY * FILOZOFIA DZIAŁANIA* BYT * PIĘKNO * MYŚL * FILOZOFIA ROMANTYCZNA


16/43

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Rola jednostki i zespołu w kształtowaniu moralnej sylwetki studenta na przykładzie analizy aksjologicznej gier sportowych
W książce: Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce / red. naukowa Zbigniew Dziubiński i Bogusław Gorski ; Politechnika Warszawska. - Warszawa, 2000. - Bibliogr. 17 poz. - s. 165-174. - ISBN 83-7207-174-8
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum 'Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce' ( 1999 ; Warszawa )
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * WARTOŚĆ * STUDENCI * KONFERENCJA * REFERAT * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA)


17/43

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Walka sportowa w świetle analizy aksjologicznej zespołowych gier sportowych
W książce: Efektywność systemów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu : międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna : (spotkanie IV, Spała 29.11-1.12.1999) / pod red. Henryk Sozański, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; AWF Warszawa. Zakład Teorii Sportu. - Warszawa : [Centralny Ośrodek Sportu], 2000. - Bibliogr. 14 poz. - S. 36-39. - ISBN 83-86504-62-5
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * TRENING SPORTOWY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * WALKA SPORTOWA * WYSIŁEK SPORTOWY * KONFERENCJA * REFERAT


18/43

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: The onotological, axiological and teleological foundations of modern concept of physical education in Poland
W czasop.: Research Yearbook / AWFiS Gdańsk. - Vol. 2 (1995), s. 33--36.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * TERMINOLOGIA * KONCEPCJA * ONTOLOGIA * AKSJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA* TELEOLOGIA


19/43

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Nauki o turystyce. Cz. 1- Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków : AWF, 2003 - 173 s. : il. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7) - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYZM * DEFINICJA * EKONOMIKA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * HISTORIA TURYSTYKI * ONTOLOGIA * EPISTEMOLOGIA * AKSJOLOGIA * ETYKA * PEDAGOGIKA * CHRZEŚCIJAŃSTWO * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * POGLĄDY


20/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Filozofia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 111 - S. 84-111. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * ONTOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * TEORIA TURYSTYKI * NAUKA * METODOLOGIA * FUNKCJA DYDAKTYCZNA TURYSTYKI * EPISTEMOLOGIA * TURYSTA * AKSJOLOGIA * TYPOLOGIA* FILOZOFIA TURYSTYKI * WARTOŚCI TURYSTYKI


21/43

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Pedagogika turystyki jako stosowana aksjologia podróży
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - S. 127-141. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * TURYSTA * EPISTEMOLOGIA * FUNKCJA WYCHOWAWCZA TURYSTYKI * INTEGRACJA SPOŁECZNA* PEDAGOGIKA TURYSTYKI * FILOZOFIA TURYSTYKI * FENOMEN TURYSTYKI


22/43

Autor: Ambroży, Dorota
Tytuł: Zdrowie jako wartość w przestrzeni aksjologicznej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 5--9. - Summ. - Art. Nr 2 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


23/43

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Aksjologiczne aspekty uprawiania aktywności ruchowej w środowisku wodnym w opiniach studentow wybranych krakowskich uczelni
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 405--409. - Summ. - Art. Nr 88 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁYWANIE * WARTOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


24/43

Autor: Stanek, Lucyna
Tytuł: Młodzież krakowskich szkół średnich wobec wartości zdrowia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 15 : Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.5], s. 212--215. - Summ. - Bibliogr. 7 poz. - Art. Nr 500 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * ZDROWIE * WARTOŚĆ * AKSJOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


25/43

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Three models of the human dynamic towards integrity: Eliade, Jung, Wilber
W czasop.: Analecta Husserliana. - T. 74, s. 145--157.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * CIELESNOŚĆ * TEORIA * AKSJOLOGIA * ANTROPOLOGIA * WARTOŚĆ * ZDROWIE * RUCH * HARMONIA * ETOS SPORTOWY* FILOZOFIA DZIAŁANIA


26/43

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Zespołowe gry sportowe w perspektywie aksjologii. Wartości instrumentalne i autoteliczne
W książce: Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie = Team games in physical education and sport / pod red. Stanisława Żaka, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie200583-89121-22-0. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 33). - Summ. - Bibliogr. s. 339-355 - S. 36-39. - ISBN 200583-89121-22
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * WARTOŚCI SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE


27/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Zimowa edukacja naturalna
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Bibliogr. 6 poz. - S. [11]-18. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * EDUKACJA * ZIMA


28/43

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Aksjologiczne aspekty optymalizacji techniki pływania
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - (Dydaktyka Wychowania Fizycznego. 7). - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - S. 397-405. - ISBN 83-7374-038-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych' (7 ; 2005 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * AKSJOLOGIA * UCZENIE SIĘ * TECHNIKA * OPTYMALIZACJA


29/43

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Aksjologiczne aspekty rehabilitacji ruchowej w chorobach układu krążenia
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 107--110. - art. nr 258 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * UKŁAD KRĄŻENIA * CHOROBY * AKSJOLOGIA * ZAPOBIEGANIE * REHABILITACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


30/43

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Współrówność aksjologii pedagogicznej
W książce: Współczesne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej / pod red. Ewy Filipiak, Ryszarda Gerlacha, Krzysztofa Jakubiaka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 63-72. - ISBN 83-7096-598-9
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * AKSJOLOGIA


31/43

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Etos podróży
W książce: Aksjologia turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2006. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - Publ. z okazji jubileuszu 250 rocznicy urodzin w 2005 r. i 180 rocznicy śmierci w 2006 r. Stanisława Staszica - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 86-102. - ISBN 83-924538-0-8, ISBN 978-83-924538-0-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * POEZJA * PODRÓŻE


32/43

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Wstęp
W książce: Aksjologia turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2006. - (Monografie SALOS RP). - Publ. z okazji jubileuszu 250 rocznicy urodzin w 2005 r. i 180 rocznicy śmierci w 2006 r. Stanisława Staszica - S. 9. - ISBN 83-924538-0-8, ISBN 978-83-924538-0-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * FILOZOFIA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI* WSTĘP


33/43

Autor: Owsianowska, Sabina
Tytuł: Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny
W książce: Aksjologia turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2006. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - Publ. z okazji jubileuszu 250 rocznicy urodzin w 2005 r. i 180 rocznicy śmierci w 2006 r. Stanisława Staszica - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 392-400. - ISBN 83-924538-0-8, ISBN 978-83-924538-0-2
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * TURYSTYKA * PODRÓŻE * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * KULTURA


34/43

Autor: Owsianowska, Sabina
Tytuł: Turystyka i spotkania. Szanse, zagrożenia, złudzenia
W książce: Turystyka w humanistycznej perspektywie. - Poznań : AWF, 2006. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [B. s.].
Impreza: )
Słowa kluczowe: * PODRÓŻE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * SPOTKANIE * ETYKA * AKSJOLOGIA * KULTURA


35/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Edukacyjne i autoteliczne wartości gier zespołowych
W czasop.: Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym = Humanist Sense of Ball Games in Physical Education / pod red. Stanisława Żaka i Michała Spiesznego ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - S. 5-12. - Bibliogr. 2 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * FILOZOFIA SPORTU * WARTOŚCI SPORTU * EDUKACJA * AKSJOLOGIA


36/43

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Wyższość dźwigania plecaka nad podnoszeniem sztangi. O niektórych trudnych do zastąpienia wartościach turystyki w szkolnym wychowaniu fizycznym (Tezy)
W książce: Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kazimierczaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN ISSN 0239-7161 ; nr 379). - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 237-241. - ISBN 978-83-88923-80-7
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WARTOŚCI RUCHU * TURYSTYKA AKTYWNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * EDUKACJA FIZYCZNA


37/43

Autor: Owsianowska, Sabina
Tytuł: Turystyka a fenomen spotkania. Szanse, zagrożenia, złudzenia
W książce: Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kazimierczaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN ISSN 0239-7161 ; nr 379). - Bibliogr. s. 66-68 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 60-68. - ISBN 978-83-88923-80-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * SPOTKANIE * ETYKA * WARTOŚĆ


38/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Aksjologiczne aspekty architektury olimpijskiej
W książce: Sport, olimpizm, wartości / pod red. Józefa Lipca ; aut. Dorota Ambroży [et al.]. - Kraków : [Fall], 1999. - Bibliogr. 11 poz. - Dzień Polskiego Olimpizmu - S. [27]-40. - ISBN 83-86505-37-0
Słowa kluczowe: * ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SPORTOWA * FILOZOFIA SPORTU * AKSJOLOGIA * SPORT * WARTOŚCI SPORTU * KONFERENCJA * REFERAT


39/43

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Poszukiwanie piękna. U źródeł aktywności turystycznej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [131]--149. - Streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PODRÓŻE * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * WARTOŚĆ * ESTETYKA* PIĘKNO


40/43

Autor: Zowisło, Maria Oprac.
Tytuł: Józef Lipiec
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [189]--194. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * FENOMENOLOGIA * AKSJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REDAKTOR * PRACA NAUKOWA * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * AWF KRAKÓW * BIOGRAFIA * LIPIEC, JÓZEF


41/43

Autor: Alejziak, Bożena; Owsianowska, Sabina
Tytuł: Aktywność samowychowawcza młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnie / Bożena Alejziak. Wartości w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich : (na przykładzie przewodników turystycznych) / Sabina Owsianowska. - Kraków, 2008 - 101 s. : il. ; 24 cm-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; nr 92) - Skróty prac doktorskich - Bibliogr. 51 poz. - Bibliogr. s. 94-101 - ISBN 978-83-89121-93-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * SAMOWYCHOWANIE * MŁODZIEŻ * AKSJOLOGIA * PODRÓŻE * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * OFERTA TURYSTYCZNA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * EUROPA * KRAJ * BADANIA ANKIETOWE


42/43

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Pedagogika turystyki
W książce: Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (Turystyka). - Bibliogr. przy pracy - S. [87]-101. - ISBN 978-83-01-15608-4
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PEDAGOGIKA * AKSJOLOGIA * KULTURA * CELE TURYSTYKI * FUNKCJA WYCHOWAWCZA TURYSTYKI * PRZEDMIOT BADAŃ* PEDAGOGIKA TURYSTYCZNA


43/43

Autor: Juszkiewicz, Mirosław; Lipiec, Józef Wstęp
Tytuł: Pływanie w kategoriach wartości. - Kraków : FALL, 2008 - 152 s. - Bibliogr. s. 146-152 - ISBN 978-83-60117-84-2
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * AKSJOLOGIA * FILOZOFIA SPORTU

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka