Wynik wyszukiwania

Zapytanie: 19 W.
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/51

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Z dziejów wychowania fizycznego i sportu w Krakowie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku oraz w dobie obecnej
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1987, T. 22, s. 41-52, bibliogr. 8 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * KLUB SPORTOWY * 19 W. * 20 W. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/51

Autor: Orchowski, Aleksander
Tytuł: Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w Krakowie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T. 2 Cz. 1. Prace humanistyczne., r. wyd. 1964 s. 7-76, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 101 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * 19 W. * 20 W.


3/51

Autor: Oszast, Halina
Tytuł: Przyczynek do dziejów wychowania fizycznego we Francji
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1970, T. 14 nr 4, s. 159--162. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * FRANCJA * 19 W. * 20 W.


4/51

Autor: Kocój, Henryk Red.
Tytuł: 100-lecie Komuny Paryskiej : wybór opracowań i źródeł : praca zbiorowa. - Kraków : AWF, 1973 - 198 s. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 7)
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLITYKA * FRANCJA * 19 W. * 20 W. * KOMUNA PARYSKA * PARYŻ (FRANCJA) * BADANIA NAUKOWE


5/51

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Logos nowożytnego olimpizmu
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - S. 15-31.
Słowa kluczowe: * SPORT OLIMPIJSKI * FILOZOFIA SPORTU * IDEA OLIMPIJSKA * OLIMPIZM * LOGOS OLIMPIZMU * RUCH OLIMPIJSKI * HISTORIA * 19 W. * 20 W.


6/51

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Idea holizmu w starożytnym olimpiźmie wobec kryzysu współczesnej kultury
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - S. 81-87.
Słowa kluczowe: * SPORT * TEORIA SPORTU * FILOZOFIA SPORTU * HOLIZM * OLIMPIZM * STAROŻYTNOŚĆ * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * KULTURA * 19 W. * 20 W.


7/51

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Tendencje w światowej turystyce u progu XIX wieku
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 25-33.
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HISTORIA * 19 W. * ŚWIAT * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WEEKENDOWA * PRODUKT TURYSTYCZNY * CZAS WOLNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * TECHNIKA * KOMPUTER * STOSUNKI INTERPERSONALNE * PROBLEM * KONFERENCJA * REFERAT


8/51

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Przyczynek do genezy polskiego narciarstwa
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1988, T. 32, nr 4, s. 103--111. - Summ.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * HISTORIA * 19 W. * GALICJA (POLSKA ; REGION) * NARTY * PRODUKCJA * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PUBLIKACJA * PRASA


9/51

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Społeczne i kulturowe uwarunkowania genezy organizacji alpinistycznych w Europie Zachodniej
W książce: 125 lat TT - PTT - PTTK : geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich - refleksje rocznicowe : materiały z sympozjum , Kraków, 5 grudnia 1998 r. / pod red. Wiesława Wójcika ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Górskiej. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Gorskiej PTTK, 1998. - S. 9-30 : 1 ryc.. - ISBN 83-903464-7-8
Impreza: Sympozjum nt. ' 125 lat TT - PTT - PTTK : geneza i rozwój turystyki gorskiej na ziemiach polskich - refleksje rocznicowe ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HISTORIA SPORTU * 19 W. * SOCJOLOGIA * KLUB SPORTOWY * TOWARZYSTWA SPORTOWE * EUROPA ZACHODNIA * KONFERENCJA * REFERAT


10/51

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: U zarania ideologii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
W książce: 125 lat TT - PTT - PTTK : geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich - refleksje rocznicowe : materiały z sympozjum , Kraków, 5 grudnia 1998 r. / pod red. Wiesława Wójcika ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Górskiej. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Gorskiej PTTK, 1998. - S. 31--36. - ISBN 83-903464-7-8
Impreza: Sympozjum nt. ' 125 lat TT - PTT - PTTK : geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich - refleksje rocznicowe (20 ; 1998 ; )
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 19 W. * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * DZIAŁALNOŚĆ * CEL * FILOZOFIA * KONFERENCJA * REFERAT


11/51

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Ewolucja funkcji przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [23]--27. - Summ. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * GÓRY * TATRY * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * FUNKCJA * RATOWNICTWO GÓRSKIE * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* 19 W. * 20 W.


12/51

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Z dziejów lwowskiego wychowania fizycznego i sportu w pierwszej połowie XIX stulecia
W książce: Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa / pod red. Kazimierza Karolczaka. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 326). - Rez. - Zusam. - tytuł równ. w jęz. ukraińskim - S. 125-134. - ISBN 83-7271-146-1
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * 19 W. * LWÓW (UKRAINA) * GIMNASTYKA * NAUCZANIE * SZKOLNICTWO * ORGANIZACJE SPORTOWE


13/51

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Szkoła Gimnastyczna Krakowska w latach 1837-1840
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 31, nr 4 (1987), s. 83--98. - Summ.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * GIMNASTYKA * HISTORIA * 19 W. * 1837-1840 * POLSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYCHOWANIE FIZYCZNE POZASZKOLNE * BIERKOWSKI, LUDWIK* SZKOŁA GIMNASTYCZNA KRAKOWSKA (KRAKÓW)


14/51

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Zarys rozwoju gimnastyki w Warszawie
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Warszawa. - 1997, t. 36, s. 165--183. - Summ. - 1 tab., 1 zał.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * GIMNASTYKA * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * CYRK * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * PEDAGOGIKA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WARSZAWA


15/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Vizi antichi nello sport moderno
W czasop.: Etica per le Professioni. - 2003, nr 3, s. [101]--[106].
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA SPORTU * STAROŻYTNOŚĆ * GRECJA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * IDEOLOGIA * COUBERTIN, PIERRE DE * 19 W.


16/51

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria Oprac.
Tytuł: [Piąta] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku'
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1999, nr 4, s. 14--15.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku' (5 ; 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KSIĄŻKA * CZASOPISMO * BIBLIOTEKA * 19 W. * 20 W. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LWÓW (UKRAINA) * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


17/51

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sport
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 913-914. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJE * 19 W. * 20 W. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/51

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Geneza Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na ziemiach polskich. Powstanie 'Sokoła' we Lwowie
W książce: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997 : praca zbiorowa / pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzislawa Pawluczuka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001. - S. 9-13. - ISBN 83-7098-498-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * 19 W. * 20 W. * POLSKA * LWÓW (UKRAINA)


19/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Sport a promocja zdrowia na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku
W książce: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce / pod red. Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2005. - Summ. - Bibliogr. s. 420-444 - S. [33]--43. - ISBN 83-7338-246-1
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 19 W. * 20 W. * PROMOCJA ZDROWIA * ZDROWIE * SPORT ZAWODOWY * SPORT MASOWY * SPORT POWSZECHNY * SPOŁECZEŃSTWO


20/51

Autor: Palik, Edward; Przybyłowicz, Łukasz; Kosior, Andrzej; Król, Wiesław; Stolarz, Wojciech; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Changes in the species composition and distribution of butterflies (Rhopalocera) in Cracow (Poland) science the mid-19th century
W czasop.: Fragmenta Faun.. - Vol. 48, z. 2 (2005), s. 181--215. - Summ. - Streszcz. - 10 ryc., 2 tab. - Bibliogr. s. 212-213
Słowa kluczowe: * OWADY * MOTYLE * GATUNEK * OBSZAR * ZMIANA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 19 W. * 20 W. * 21 W. * BADANIA NAUKOWE


21/51

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na przełomie XIX i początku XX wieku w Galicji (zarys problematyki)
W książce: 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Krakowie / [red. Andrzej Łopata]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół' w Krakowie, 2005. - Bibliogr. 24 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 3-13.
Impreza: Sympozjum Naukowe '120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Krakowie' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * ORGANIZACJE SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * GALICJA (POLSKA ; REGION) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 19 W. * 20 W.


22/51

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Idea nowożytnego olimpizmu
W książce: Kultura fizyczna, sport / pod red. Zbigniewa Krawczyka. - Warszawa : Instytut Kultury, 1997. - (Encyklopedia Kultury Polskiej XX Wieku). - Bibliogr. 7 poz. - S.137-154. - ISBN 83-85323-29-5
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 19 W. * 20 W. * FILOZOFIA SPORTU * SPORT * OLIMPIZM


23/51

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie v nemeckoj skole : istoria poavlenia i razvitia
W czasop.: Fiz. Kul't. Sk.. - 2005, nr 4, s. 72--76.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NIEMCY


24/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Antyczna Olimpia po 'liftingu' - współczesne oblicze sportu olimpijskiego
W książce: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Polska Akademia Olimpijska. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - S.17-22. - ISBN 8389630176, ISBN 9788389630179
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * OLIMPIZM * ETYKA * ZAGROŻENIA * STAROŻYTNOŚĆ * 19 W. * 1945-...


25/51

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Broda, Krzysztof
Tytuł: Zarys historii nurkowania w Tatrach (1953-2006)
W książce: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Krakowski. - Zakopane : nakł. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006. - Bibliogr. s. 158-159 - Tyt. okł.: 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005' - Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005, Zakopane, 13-15 października 2005 - S. [143]-159 : 3 ryc.. - ISBN 83-85832-96-3
Impreza: Ogólnopolska Konferenca 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek' (3 ; 2005 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * NURKOWANIE * GÓRY * TATRY * POLSKA * JASKINIE * JEZIORO * 19 W. * 20 W.


26/51

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Kierunki rozwoju badań naukowych z zakresu historii turystyki w opracowaniach polskich badacz - zarys problematyki
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace przyrodnicze i humanistyczne / pod red. Jana Krupy i Jacka Bilińskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. przy pracy - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [345]-360 : 2 tab.. - ISBN 83-87658-87-1
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * TURYSTYKA * PODRÓŻE * BADANIA * PRZEDMIOT BADAŃ * OPRACOWANIA * BIOGRAFIA * 19 W. * 20 W.


27/51

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Tor kolarski Lwowskiego Klubu Cyklistów - zawody rowerowe i motorowe
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. [11]-23. - ISBN 83-918032-3-6
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * KOLARSTWO TOROWE * SPORTY MOTOROWE * OBIEKT SPORTOWY * TOR * IMPREZY SPORTOWE * ZAWODY * WYŚCIGI KOLARSKIE * LWÓW (UKRAINA) * 19 W.* LWOWSKI KLUB CYKLISTÓW


28/51

Autor: Pociask-Karteczka, Joanna; Baścik, Maria
Tytuł: Ruch turystyczny w Tatrach Polskich : Maksimum: sierpień Morskie Oko
W czasop.: Tatry. - 2007, nr 1, s. 56--61. - 1 fot. - [4] ryc. - 1 tab.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * RUCH TURYSTYCZNY * SEZONOWOŚĆ * TATRY * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * 19 W. * 20 W. * 21 W.


29/51

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Galeria Portretów - sławne ulice i ich osobliwości. cz.31, Kaplica-votum powstania styczniowego przy ul. Granicznej
W czasop.: Echo Limanow.. - 2006, styczeń-luty, s. 28--29. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA * 19 W. * ARCHITEKTURA SAKRALNA * KAPLICE * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


30/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Aktywność ruchowa a jakość życia w dawnej promocji zdrowia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 237--240. - art. nr 276 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 9 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * CHOROBY * HISTORIA * 19 W.


31/51

Autor: Bubula, Anna
Tytuł: Stulecie śmierci dr. Henryka Jordana
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2007, nr 5, s. 9--145. - 6 fot., 2 tab. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * PROMOCJA ZDROWIA * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * WYCHOWANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * BIOGRAFIA * JUBILEUSZ * JORDAN, HENRYK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - PARK JORDANA


32/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Henryk Jordan jako anomator ruchu higienicznego i zdrowia publicznego
W książce: Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 17-18 maja 2007 roku dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Henryka Jordana i 80-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / pod red. Mariana Bukowca. - Kraków : AWF, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 47). - S. [39]-52. - ISBN 978-83-89121-68-4
Impreza: Konferencja Nukowa pt. 'Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów' ( 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * HIGIENA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * SPOŁECZEŃSTWO * JORDAN, HENRYK * KONFERENCJA * REFERAT


33/51

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Działalność Henryka Jordana w zakresie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim
W książce: Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 17-18 maja 2007 roku dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Henryka Jordana i 80-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / pod red. Mariana Bukowca. - Kraków : AWF, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 47). - S. [97]-103. - ISBN 978-83-89121-68-4
Impreza: Konferencja Nukowa pt. 'Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów' ( 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * JORDAN, HENRYK * KONFERENCJA * REFERAT


34/51

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Park Jordana na dawnej fotografii
W książce: Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 17-18 maja 2007 roku dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Henryka Jordana i 80-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / pod red. Mariana Bukowca. - Kraków : AWF, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 47). - S. [105]-123 : 21 fot.. - ISBN 978-83-89121-68-4
Impreza: Konferencja Nukowa pt. 'Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów' ( 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * FOTOGRAFIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - PARK JORDANA * JORDAN, HENRYK * KONFERENCJA * REFERAT


35/51

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Zarys dziejów Uczelni
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 9-19 : 16 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * WYŻSZE UCZELNIE * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * WSWF * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE KADR * PRACA NAUKOWA * JUBILEUSZ


36/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: The Health and Hygienic Aspects of Physical Education as seen by Polish Physical Education as seen by Polish Physicians (until 1914). Their Importance of Teacher Training
W książce: New Aspects of Sport History : proceedings of the 9th ISHPES Congress, Cologne, Germany 2005 / ed. by Manfred Lämmer, Evelyn Mertin, Thierry Terret. - Sankt Augustin : Acad. Verlag, 2007. - (ISHPES-Studies ; Bd. 13). - ISBN 978-3-89665-395-6
Impreza: ISHPES Congress (9 ; 2005 ; )
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


37/51

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Początki kolarstwa w działalności Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Rzeszowie w latach 1886-1914
W książce: Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867-2007) : w 140. rocznicę kolarstwa w Polsce / pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - Bibliogr. przy pracy - S. [106]-[135]. - ISBN 978-83-7338-279-4
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * KOLARSTWO * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * 19 W. * 20 W.


38/51

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Training of Mountain Guides in Poland
W książce: Outdoor Sports in Educational and Recreational Programmes : Proceedings from 3rd International Mountain and Outdoor Sports Conference Hruba Skala, 23-26 November 2006, Hruba Skala, Czech Republic / ed. Ivana Turcova, Dusan Bartunek, Andy Martin. - [Praha] : IYNF, 2007. - Bibliogr. s. 73 - Streszcz. w jęz. ang. - S. 66-73 : 3 tab.. - ISBN 80-903577-4-1
Impreza: International Mountain and Outdoor Sports Conference 'Outdoor Sports in Educational and Recreational Programmes' ( 2006 ; Hruba Skala)
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM SZKOLENIA * REGULACJA * POLSKA * 19 W. * 20 W. * 21 W. * KONFERENCJA * REFERAT


39/51

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: 'Sokół' wyleciał ze Lwowa...
W książce: 140 lat Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Polsce : sympozjum naukowe, Lwów, 16 czerwca 2007, Kraków, 22 czerwca 2007 / red. Andrzej Łopata ; Rada Odrodzonych Towarzystw Gimnastycznych 'Sokół' w Polsce. - Kraków : Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół', 2007. - Bibliogr. przy pracy - S. 5-[11]. - ISBN 978-83-904971-6-7
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * LWÓW (UKRAINA) * 19 W. * 20 W.


40/51

Autor: Roszkowska, Ewa
Tytuł: Austriackie środowiska wojskowe a powstanie i rozwój narciarstwa w Galicji (1891-1914)
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 19, s. [75]--90. - Bibliogr. s. 87-90 - Streszcz. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. pol.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 19 W. * 20 W. * NARCIARSTWO * WOJSKO * AUSTRIA * GALICJA (POLSKA ; REGION)* 1891-1914


41/51

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół' 1867-2007 w świetle źródeł prasowych
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 19, s. [113]--140. - Streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * PRASA* 1867-2007


42/51

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w towarzystwie gimnastycznym 'Sokół' 1867-2007
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 18, s. . - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. s. 136-140
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * PRASA* 1867-2007


43/51

Autor: Kosior, Andrzej; Celary, Waldemar; Solarz, Wojciech; Rasmont, Pierre; Fijał, Jan; Król, Wiesław; Witkowski, Zbigniew; Iserbyt, Stephanie
Tytuł: Long-term changes in the species composition and distribution of Bombini (Apidae) in Cracow since the mid 1850s
W czasop.: Ann. Sociate Entomol. France. - Vol. 44, num. 4, pp. 393--407. - Streszcz. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. franc. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * GATUNEK * ŚRODOWISKO * OBSZAR * ZMIANA * POLSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 19 W. * 20 W. * 21 W. * BADANIA NAUKOWE* ENTOMOLOGIA * TRZMIELE * REGRESJA * EKSPANSJA


44/51

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Cele i założenia programowe młodzieżowych organizacji kolarskich Galicji działających w dobie autonomii
W książce: Organizacje młodzieżowe w XX wieku : struktury, ideologia, działalność / pod red. Patryka Tomaszewskiego i Mariusza Wołosa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. ang. - Materiały z konferencji naukowej poświęconej problematyce organizacji młodzieżowych w XIX i XX stuleciu, zorganizowanej w Toruniu 29 IX 2006 r. pod auspicjami Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - S. [11]-28 : 3 tab.. - ISBN 978-83-7441-889-8
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * KOLARSTWO * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * CEL * GALICJA (POLSKA ; REGION) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 19 W. * 20 W.* TOWARZYSTWO MŁODZIEŻY CYKLISTÓW


45/51

Autor: Roszkowska, Ewa
Tytuł: Okres 'wiedeński' w polskiej działalności alpejskiej (1890-1914)
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2008. - Bibliogr. przy pracy - S. [145]-159. - ISBN 978-83-911284-6-6
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków Kultury Fizycznej (11 ; 2007 ; Chycina)
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * ALPINIZM * NARCIARSTWO * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE POLSKIE * DZIAŁALNOŚĆ * ALPY AUSTRIACKIE * WIEDEŃ (AUSTRIA) * 19 W. * 20 W.


46/51

Autor: Roszkowska, Ewa
Tytuł: Polski udział w tworzeniu Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (1876-1939)
W książce: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007) / pod red. Stanisława Zaborniaka i Pawła Króla. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. ang. - S. [11]-23. - ISBN 978-83-7338-350-0
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * ALPINIZM * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ * 19 W. * 20 W.* MIĘDZYNARODOWA UNIA TOWARZYSTW ALPINISTYCZNYCH


47/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Rola uzdrowisk w rozwoju gimnastyki leczniczej na ziemiach polskich w XIX wieku
W książce: Studia z historii i teorii kultury fizycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. ang. - S. [193]-204 : 1 [fot.]. - ISBN 978-83-7338-419-4
Słowa kluczowe: * KINEZYTERAPIA * GIMNASTYKA * LECZENIE * ĆWICZENIA LECZNICZE * UZDROWISKO * ROZWÓJ * HISTORIA * 19 W.


48/51

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Starość sprawna umyslowo i fizycznie - odwieczne marzenie
W książce: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 15 poz. - ISBN 978-83-89518-80-4
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZACHOWANIE ZDROWIA * SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK STARCZY * STYL ŻYCIA * JAKOŚĆ ŻYCIA* WYCHOWANIE DO STAROŚCI


49/51

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół' w Galicji do wybuchu I wojny światowej
W książce: Wkład Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich : w 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Rzeszowie (1886-2007) / pod red. Stanisława Zaborniaka i Marcina Obodyńskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - AWF 65517 - S. [85]-97. - ISBN 978-83-7338-388-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * HISTORIA TURYSTYKI * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * GALICJA (POLSKA ; REGION) * 19 W. * 20 W.


50/51

Autor: Mames, Tomasz
Tytuł: U początków Zgromadzenia Sióstr Mariawitek (1737-1909)
W czasop.: Mariawita. - 2008, nr 11-12, s. 21--22. - Przyp. 10 poz.
Słowa kluczowe: * RELIGIA * KOŚCIÓŁ * ZAKONNIK * HISTORIA * 18 W. * 19 W.* MARIAWITYZM * ZGROMADZENIE * ZAKON * ZGROMADZENIE SIÓSTR MARIAWITEK


51/51

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: U źródeł polskiego piłkarstwa
W czasop.: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Zeszyt naukowo-metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego. - 2006, z. 22, s. 5--14. - Bibliogr. 39 poz. - Zeszyt naukowo-metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego nr 4
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * HISTORIA SPORTU * 19 W. * JORDAN, HENRYK * GALICJA (POLSKA ; REGION)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka