Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Liczba odnalezionych rekordów: 75Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/75

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Kształcenie kadr kultury fizycznej w obliczu zagrożeń cywilizacji technicznej
W książce: Kształcenie kadr kultury fizycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / red. nauk. Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; nr 58). - s. 193-197.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * ROZWÓJ * KSZTAŁCENIE KADR * OSOBOWOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


2/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Waloryzacja Górnośląskiego Parku Leśnego dla potrzeb rekreacji (Leśny Pas Ochrony GOP)
W książce: Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne na obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego / Jan Gibiec, Krystyna Krauz, Marek Łabaj ; pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 50). - Bibliogr. 22 poz. - Rez., summ. - S. 83-131 : 1 mapa, 2 rys., 16 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * PARK * GÓRNOŚLĄSKI PARK LEŚNY * KRAJOZNAWSTWO * KLIMATOLOGIA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY TURYSTYCZNE * REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI


3/75

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: U źródeł ideologii taternictwa. : (o wartościach estetycznych przyrody Tatr w 'Ziemiorodztwie Karpatów' Stanisława Staszica). - Kraków : AWF, 1985 - 174 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 23) - Bibliogr. 193 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * TATRY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ESTETYKA * SOCJOLOGIA * IDEOLOGIA * LITERATURA * STASZIC, STANISŁAW


4/75

Autor: Domański, Jerzy; Krzemińska, Ewa; Pilch, Wanda
Tytuł: Intensywność glikolizy w krwinkach czerwonych pracowników zagrożonych fluorem oddziałów Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 9 poz. - S. 119-128 : 4 rys..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * ZDROWIE * PRACOWNICY * KREW * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * ENZYMY * DZIAŁANIE * BADANIA NAUKOWE * METODA * CHOROBY ZAWODOWE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/75

Autor: Żmuda, Stefan; Jasińska, Teresa; Mroczka, Adam
Tytuł: Zagrożenie środowiska człowieka w rejonie oddziaływania Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 65 poz. - S. 7-49.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * BADANIA NAUKOWE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KLIMATOLOGIA * OCENA * ZDROWIE * POMIAR * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/75

Autor: Żmuda, Stefan; Pasternak, Cecylia; Mroczka, Adam
Tytuł: Charakterystyka wybranych elementów środowiska miejsca pracy w Hucie Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 29 poz. - S. 51-117 : 16 rys., 11 tab..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * PRACA * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE * METODA * KLIMATOLOGIA * NORMA * OCENA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/75

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ekokinezjologiczne strefowanie zagospodarowania rekreacyjnego dla mieszkańców Skawiny
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - s. 303-325, 1 rys. 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * STREFY * ZANIECZYSZCZENIE * KLIMATOLOGIA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Uwarunkowania rekreacyjnego wykorzystania lasu
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 199-203.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * URLOP * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


9/75

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Ocena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 221-233 : 1 rys., 3 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * BESKID NISKI * REGION POŁUDNIOWY


10/75

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki narodowe Apeninów
W czasop.: Wierchy. - 1987, R 56, s. 139--148. - 4 fot., 1 rys. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * PARK NARODOWY * TEREN GÓRSKI * APENINY * GEOLOGIA * KLIMAT * WODA * RZEKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA


11/75

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski dla potrzeb ruchu rekreacyjno-turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 117--131, 2 tab. sum. bibliogr. 19 poz.. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * MOTYWACJA * TEREN TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * REGION


12/75

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Modelowanie ruchu narciarskiego w aspekcie profilaktyki wypadków, odpowiedzialności prawnej i trwałości ekosystemu gór. - Kraków : AWF, 1985 - 75 s. : 1 schem., 15 tab., 8 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 21 supl.) - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * ZAPOBIEGANIE URAZOM * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PRAWO * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYCIĄG NARCIARSKI


13/75

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Zarys warunków rozwoju turystyki na ziemiach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 6 poz. - S. 11-24 : 3 mapy, 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * GÓRY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMATOLOGIA * LUDNOŚĆ * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


14/75

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 3 poz. - S. 61-66.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE * FUNKCJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BADANIA NAUKOWE


15/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Rekreacyjne funkcje ośrodków Leśnego Pasa Ochronnego GOP
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 4 poz. - S. 67-77 : 1 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY * FUNKCJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


16/75

Autor: Kupisz, Wiesława
Tytuł: Znaczenie walorów bioklimatycznych dla potrzeb rekreacji na przykładzie rejonu Turbacza
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 7 poz. - S. 101-114 : 4 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * KLIMATOLOGIA * TEMPERATURA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * TURBACZ


17/75

Autor: Bierzgalski, Janusz
Tytuł: Stan bazy turystyczno-rekreacyjnej w wybranych wsiach regionu limanowskiego na tle walorów przyrodniczych oraz warunków socjalno-bytowych mieszkańców objętych 'Próbą Limanowską'
W książce: Materiały dotyczące 'Eksperymentu Limanowskiego' : (dalsze opracowania) / pod red. Stanisława Panka. - Kraków : AWF, 1983. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 17). - Bibliogr. 17 poz. - s. 119-139.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ORGANIZACJA * WCZASY * OBIEKT REKREACYJNY * USŁUGI * WIEŚ * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRÓBA LIMANOWSKA


18/75

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Cywilizacja przemysłowo-techniczna a człowiek. Psychologiczna analiza potrzeb współczesnego człowieka a wnioski dla rekreacji
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 102-116.
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PROGNOZA * ZDROWIE * BIOLOGIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA * ROLA


19/75

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Współczesna cywilizacja a zdrowie populacji ludzkiej
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 9-33 : 4 rys..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * REKREACJA * ROLA * ZDROWIE * CHOROBY CYWILIZACYJNE * BADANIA NAUKOWE


20/75

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Zarys ekologii człowieka. - Kraków : AWF, 1983 - 425 s. 34 rys. bibliogr. 61 poz.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 61) - Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * EKOLOGIA * LUDNOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZDROWIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


21/75

Autor: Panek, Stanisław Red.; Chrzanowska, Maria Red.
Tytuł: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycja modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe. - Kraków : AWF, 1981 - 370 s. : 1 mapa, 3 rys., 79 tab., 63 wykr. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZDROWIE * LUDNOŚĆ * PARAMETR * MORFOLOGIA * BIOCHEMIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * REKREACJA RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * MODEL * ODNOWA BIOLOGICZNA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


22/75

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Społeczne aspekty zagrożenia środowiska człowieka.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 517-532, bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZDROWIE * REKREACJA RUCHOWA


23/75

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mikroflora powietrza i jej znaczenie dla kształtowania warunków higienicznych niektórych obiektów i pomieszczeń szkoleniowych AWF Kraków-Czyżyny
W książce: Mikroflora grzybowa i jej rola w kształtowaniu warunków higieniczno-zdrowotnych środowiska treningu. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 66). - Bibliogr. s. 76-79 - S. 43-79 : 3 tab., 5 wykr..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * ROLA * WARUNKI BYTOWE * EKOLOGIA * OBIEKT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CZYŻYNY


24/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne lasów Nadleśnictwa Limanowa
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 65--81. - Res. - 5 map, 6 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN LEŚNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION POŁUDNIOWY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


25/75

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera; Kowalski, Roman
Tytuł: Próba wyodrębnienia wybranych elementów składu i otoczenia terytorialnego systemu społecznego polskiego Spisza.
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 105--121. - Summ. - 6 tab. - Bbibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SPOŁECZEŃSTWO * STRUKTURA * SYSTEM * KULTURA * ETNOGRAFIA * ZABYTEK * WIEŚ * POLSKA * SPISZ * POLSKA - REGION KARPACKI


26/75

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Drogi ewolucji współczesnego narciarstwa. - Kraków : AWF, 1992 - 122 s. : 7 schem., 3 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 125) - Bibliogr. s. 93-98
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * KONKURENCJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * URAZY * WYPADKI * REHABILITACJA * LECZENIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * TRENING * KOMPUTER * BADANIA NAUKOWE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


27/75

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Ekonomika regionalna : (z uwzględnieniem regionu turystycznego). - Kraków : AWF, 1990 - 167 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 110, ISSN 0239-8125) - Bibliogr. s. 161-167
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * HIGIENA ŻYWIENIA * USŁUGI * TRANSPORT * ZARZĄDZANIE * PLANOWANIE * POLITYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


28/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Rola środowiska przyrodniczego w regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 85-86.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * ZDROWIE * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN ZIELONY


29/75

Autor: Nazimek, Zbigniew
Tytuł: Problemy rekreacyjne wypoczynku nad wodą
W książce: Turystyka i rekreacja w Krakowie / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 25). - S. 108-111.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * SPORTY WODNE * WYPOCZYNEK CZYNNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * PŁYWALNIA * KADRA * AKWEN * PROBLEM * ORGANIZACJA * LUDNOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * REFERAT


30/75

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Organizacja wypoczynku w procesie przeciwdziałania ujemnym skutkom cywilizacji
W książce: II Konferencja Naukowa na temat Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej, Kraków, 26-27 kwietnia 1980 : referaty i wybrane doniesienia / [red. nauk. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 26). - Bibliogr. 7 poz. - Summ. - S. 308-314.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRACA ZAWODOWA * ZDROWIE * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WYPOCZYNEK CZYNNY * ORGANIZACJA


31/75

Autor: Kukuła K.
Tytuł: Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 133-149, 2 rys. 2 tab. sum. bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * TEREN TURYSTYCZNY * WOJEWÓDZTWO * RANKING


32/75

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: 'Obszar krakowski' na tle obszarów zagrożenia ekologicznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1994, T. 27, s. 185-202, 2 tab. 4 wykr. bibliogr. 19 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ATMOSFERA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PORÓWNANIE * RANKING


33/75

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 7-18, bibliogr. 71 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO * METODA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * REKREACJA * TURYSTYKA


34/75

Autor: Nowakowski M.; Kwiecień, Ireneusz
Tytuł: Próba systemowego podejścia do waloryzacji środowiska człowieka dla potrzeb turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 19-32, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY REKREACYJNE * SYSTEM * GEOSYSTEM * SYSTEM BIOTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * UCZESTNICTWO


35/75

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Bioklimatyczne uwarunkowania przywracania dobrostanu zdrowia.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 47-60, 1 tab. bibliogr. 19 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO KLIMATYCZNE * WARUNKI KLIMATYCZNE * TEMPERATURA POWIETRZA * WILGOTNOŚĆ POWIETRZA * WIATR * CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE * AEROZOLE * ZDROWIE * STAN ZDROWIA * UWARUNKOWANIA BIOKLIMATYCZNE


36/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Walory szaty roślinnej w przywracaniu dobrostanu zdrowia.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 61-74, 4 rys. 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 22 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ROŚLINY * TEREN LEŚNY * WALORY LECZNICZE * ZDROWIE * STAN ZDROWIA * LUDNOŚĆ * KORELACJA


37/75

Autor: Rettinger, Wacław
Tytuł: Przydatność sieci hydrograficznej dla turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 75-88, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * GEOGRAFIA * HYDROGRAFIA * WODA * WODY STOJĄCE * WODY POWIERZCHNIOWE * RZEKA * JEZIORO * TEMPERATURA WODY * STAN SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY * ZANIECZYSZCZENIE WODY * WALORY REKREACYJNE * OCENA


38/75

Autor: Mazur M.
Tytuł: Ograniczenia turystycznych walorów środowiska.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 99-106, bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * FUNKCJA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY


39/75

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Sekwencyjna metodologia programowania zagospodarowania rekreacyjnego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 107-118, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PROGRAMOWANIE * METODA * METODOLOGIA * SEKWENCYJNA METODOLOGIA PROGRAMOWANIA * PLANOWANIE PRZESTRZENNE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


40/75

Autor: Mazur M.
Tytuł: Turystyka a dobrostan zdrowia człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 19-25, sum. bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * CZŁOWIEK * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * FUNKCJE TURYSTYKI * FUNKCJA ZDROWOTNA TURYSTYKI


41/75

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Parki narodowe jako obszary realizacji turystyki zrównoważonej.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 27-37, sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA * PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN TURYSTYCZNY * OBSZAR CHRONIONY


42/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Oddziaływanie fitoncydów na organizm człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 39-43, 1 tab. sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ZDROWIE * FIZJOLOGIA * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * ROŚLINY * FITONCYDY * AROMATERAPIA * ZIOŁOLECZNICTWO


43/75

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Rekreacja ruchowa jako czynnik adaptacji do wymogów środowiska.
W czasop.: Aura. - 1973, nr 9, s. 27-29, 1 fot..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * ADAPTACJA * STYL ŻYCIA * ZMIANY ADAPTACYJNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * CZAS WOLNY * ZDROWIE * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * UKŁAD NERWOWY * CHOROBY * WARUNKI BYTOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WF SZKOLNE


44/75

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych. - Kraków : AE, 1991 - S. 23-39 : tab. rez.-(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 350) - Summ.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


45/75

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Ocena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy (Beskid Niski).
W książce: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986. WSP w Krakowie 1997.. - Warszawa, 1988. - s. 21-23.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEREN TURYSTYCZNY * REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BESKID NISKI * ROPA (RZEKA)


46/75

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Międzynarodowe uznanie dla idei 'Zielonych Płuc Polski'.
W czasop.: Aura. - 1989, nr 11/12, s. 23, fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * KONFERENCJA * EUROPA * ORGANIZACJE * EUROPEJSKA FEDERACJA PARKÓW NARODOWYCH I PARKÓW NATURY


47/75

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Północne zbocze Policy
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 5, s. 18--20. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * REZERWAT PRZYRODY * ROŚLINY I ZWIERZĘTA * GÓRY * REZERWAT PRZYRODY * POLICA * REGION POŁUDNIOWY


48/75

Autor: Grabiński T.; Nowakowska, Anna
Tytuł: Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987.
W książce: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z roku 1988.., 1990. - (Rocz. CPBP ; [R. 2]). - s. 112-122, wykr..
Słowa kluczowe: * RUCH TURYSTYCZNY * HISTORIA TURYSTYKI * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * WYPOCZYNEK * WOJEWÓDZTWO


49/75

Autor: Mleczko, Edward; Ambroży, Tadeusz; Szopa, Jan; Żychowska, Małgorzata
Tytuł: The influence of environmental pollution on somatic and functional development of children and young people from the Cracow region, Poland
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 1999, Vol. 1, s. 115--124. - Antropomotoryka nr 19-20 - Tłum. tyt.: Wpływ zanieczyszczenia środowiska na rozwój somatyczny i funkcjonalny dzieci i młodzieży z regionu krakowskiego - Sum. - 4 tab. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * ONTOGENEZA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE


50/75

Autor: Mroczka, Adam; Sacha, Stefan
Tytuł: Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 165--173. - Sum. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRODUKT TURYSTYCZNY * JAKOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * EKOLOGIA * EKOTURYSTYKA


51/75

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Niektóre aspekty higieny zdrowia psychicznego studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 7-8, s. 14--15. - 4 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE PSYCHICZNE * HIGIENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * STRES * STUDENCI AWF * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW * SAMOOCENA


52/75

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: W sprawie przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
W czasop.: Aura. - 2000, nr 7, s. 4--6. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * PRAWO * USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY * NOWELIZACJA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * SPOŁECZEŃSTWO * KONFLIKT * GOSPODARKA RYNKOWA * KRAJOBRAZ * TURYSTYKA * REKREACJA * PARK NARODOWY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY


53/75

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Systemy zarzązania śodowiskiem w gminach turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [3]--12. - Summ. - 3 ryc, 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRAWO * ZARZĄDZANIE * GMINA * UNIA EUROPEJSKA* ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


54/75

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Regionalne aspekty ekorozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [13]--24. - Summ. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * EKOROZWÓJ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * GMINA * PROGRAM


55/75

Autor: Rettinger, Wacław
Tytuł: Gmina Alwernia jako potencjalny obszar turystyczno-rekreacyjny
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [55]--66. - Summ. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ZABYTEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TRASY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * ALWERNIA (WOJ. MAŁPOLSKIE ; OKRĘG)


56/75

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Znaczenie edukacji ekologicznej w procesie kształcenia z zakresu turystyki i rekreacji
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. s. 149-150 - Sekcja 3 : Kształcenie w zakresie nauk geograficzno-przyrodniczych - S. 141-150 : 1 ryc..
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * EKOLOGIA * POLITYKA EKOLOGICZNA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PRZEDMIOT NAUCZANIA * KIERUNEK STUDIÓW * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PROGRAM NAUCZANIA * STUDIA * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT


57/75

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Główne aspekty kształcenia w zakresie ekorozwoju na studiach uzupełniających magisterskich
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 3 poz. - Sekcja 3 : Kształcenie w zakresie nauk geograficzno-przyrodniczych - S. 151-154.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOROZWÓJ * HISTORIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KSZTAŁCENIE KADR * PRZEDMIOT NAUCZANIA * ROZWÓJ * AWF KRAKÓW * PROGRAM NAUCZANIA * STUDIA 2 I 3 STOPNIA * PROGRAM NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT


58/75

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Narciarstwo jako jeden ze sportów całego życia
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 6 poz. - Sesja plenarna - S. 43-46.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT * NARCIARSTWO * DEFINICJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WARTOŚĆ * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SZKOŁA * PROGRAM NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT * 2000* USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ


59/75

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Pokrywa śnieżna w Krakowie, Zakopanem i na Kasprowym Wierchu w latach 1960-1990
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 19 poz. - Sesja tematyczna 'Geneza, dydaktyka i środowisko sportów zimowych' - S. 135-145 : 9 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZIMA * TURYSTYKA * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * ŚNIEG * POMIAR * SEZON TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KASPROWY WIERCH * KONFERENCJA * REFERAT* STACJA OBSERWACYJNA * POKRYWA ŚNIEŻNA


60/75

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznymna terenie Krakowa z uwzględnieniem zanieczyszczenia pyłowego
W czasop.: Arch. Ochr. Środ.. - Vol. 25 (1999), nr 1, s. 63--70. - 5 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


61/75

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogika holistyczna w okresie przemian współczesnej humanistyki
W książce: Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym świecie : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego. - Olsztyn ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu, 2002. - Bibliogr. 101 poz. - S. 37-47. - ISBN 83-86273-74-7
Słowa kluczowe: * NAUKI HUMANISTYCZNE * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * STYL ŻYCIA * BADANIA NAUKOWE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


62/75

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turystyka w Magurskim Parku Narodowym
W książce: Użytkowanie turystyczne parków narodowych : ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia / pod red. Józefa Partyki ; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Ojcowski Park Narodowy. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2002. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - Materiały konferencji naukowej, Ojców 2002 - S. 281-292 : 2 tab., 5 ryc.. - ISBN Ojców^bOjcowski Park Narodowy
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * MAGURSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * ARCHITEKTURA * KONFERENCJA * REFERAT


63/75

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Wpływ sytuacji synoptycznych na zawartość tlenu w powietrzu na przykładzie Krakowa
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Poznań. - 2002, Z. 51, s. 95--105. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TLEN * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* WAGOWA ZAWARTOŚĆ TLENU * CYRKULACJA ATMOSFERYCZNA * SYTUACJE SYNOPTYCZNE * METEOROTROPIZM


64/75

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Fauna Pienińskiego Parku Narodowego, jej zagrożenie i ochrona
W czasop.: Pieniny Przyr. Człow.. - 2003, T. 8. s. [71]--82. - Summ. - 12 tab. - 2 rys. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * PARK NARODOWY * PIENINY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZWIERZĘTA * ZAGROŻENIE * OCHRONA PRZYRODY * BADANIA NAUKOWE


65/75

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Dlaczego chronimy Pieniny? Rozważania z okazji 70-lecia utworzenia pierwszego w Europie i drugiego w świecie międzynarodowego parku narodowego
W czasop.: Pieniny Przyr. Człow.. - 2003, T. 8., s. [3]--10. - Summ - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * NAUKI PRZYRODNICZE * EKOLOGIA * PARK NARODOWY * PIENINY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY


66/75

Autor: Jarowiecka, Teofila; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia turystyczna Polski i informacja turystyczna. - Kraków : TNOiK, 1974 - 211 s. :il. ; 21 cm - Bibliogr. s. 207-211
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * KRAJOBRAZ * KRAJOZNAWSTWO


67/75

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia turystyczna Polski : poradnik / [red. nauk. Janusz Sondel]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego, 1977 - 347 s. : il. ; 19 cm - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * PORADNIK * WALORY TURYSTYCZNE * REKREACJA * REGION * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


68/75

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Odpowiedzialmnośc branży turystycznej za środowisko
W książce: Zrównoważny rozwój turystyki wiejskiej - idee, działania, efekty : suplement do materiałów konferencyjnych : VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Lubniewice / Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie., 1998. - S. 25-32 .
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne 'Zrównoważony Rozwój turystyki wiejskiej - idee, działania, efekty' ( 1998 ; Lubniewice)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


69/75

Autor: Winiarski, Ryszard; Kowalski, Roman
Tytuł: Waloryzacja obszarow górskich dla potrzeb turystyki i rekreacji
W książce: Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ireny Jędrzejczyk ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2002. - Bibliogr. 25 poz. - Praca napisana dla uczczenia Międzynarodowego Roku Gór Anno Domini 2002 - S. 13-23. - ISBN 83-87478-41-5
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO * METODA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * REKREACJA * TURYSTYKA * UZDROWISKA * POLSKA


70/75

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Synteza 200-letniego rozwoju idei ochrony przyrody : postulat zachowania różnorodności biologicznej
W czasop.: Aura. - 2005, nr 1, s. 10--13. - 2 fot. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * PRAWO * USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY * KRAJOBRAZ * TURYSTYKA * REKREACJA * PARK NARODOWY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY


71/75

Autor: Pociask-Karteczka, Joanna Red.; Matuszyk, Andrzej Red.; Skawiński, Paweł Red.
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF. - Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007 - 328 s. : il., err. ; 24 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46) - Streszcz. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * GÓRY * TATRY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * POLSKA * SŁOWACJA


72/75

Autor: Busuioc, Aristita; Pomazi, Mikulas; Sandulescu, Mircea; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: State of the Carpathians' Environment and Policy Measures
W książce: Carpathians Environment Outlook 2007 / United Nations Environment Programme. - [Geneva] : United Nations Environment Programme, 2007. - Bibliogr. s. 182-188 - S. [89]-188 : 18 map, 19 ryc., 16 tab.. - ISBN 978-92-807-2870-5
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZASOBY NATURALNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA * GOSPODARKA LEŚNA * GEOLOGIA * WODA * KLIMAT ŚRODOWISKOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URBANISTYKA * ODPADY * DZIEDZICTWO KULTUROWE * KARPATY * RAPORT


73/75

Autor: Teległów, Aneta
Tytuł: Wpływ środowiska na budowę przewodu pokarmowego traszek
W czasop.: Wszechświat. - 2003, nr 7-9, s. 155--156. - 2 fot. - Zob. Kopeć, Aneta
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * FIZJOLOGIA * PŁAZY * PRZEWÓD POKARMOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


74/75

Autor: Biernacki, Wojciech; Bokwa, Anita; Domański, Bolesław; Działek, Jarosław; Janas, Karol; Padło, Tomasz
Tytuł: Mass media as a source of information about extreme natural phenomena in Southern Poland [online]
W książce: Communicating Climate Change : Discourses, Mediations and Perception / ed. Anabela Carvalho. - Braga : Centro de Estudos de Comunicado e Sociedade. Universidade do Minho, 2008. - Bibliogr. s. 199-200 - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp w Internecie: http://lasics.uminho.pt/ojs/index.php/climate_change/article/viewFile/422/391 - Aktualizacja 17.07.2009 - S. 190-200 : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 978-989-95500-3-2
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZJAWISKA PRZYRODNICZE * POWÓDŹ * WIATR * MASS MEDIA * INFORMACJA * PERCEPCJA * WIEDZA * DOŚWIADCZENIE * POSTAWA SPOŁECZNA * ZACHOWANIE SIĘ * POLSKA POŁUDNIOWA * BADANIA ANKIETOWE


75/75

Autor: Biernacki, Wojciech; Działek, Jarosław; Janas, Karol; Padło, Tomasz
Tytuł: Community Attitudes Towards Extreme Phenomena Relative to Place of Residence and Previous Experience
W książce: The Influence of Extreme Phenomena of the Natural Environment and Human Living Conditions / ed. Stanisław Liszewski. - [Łódź] : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2008. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [207]-[236]. - ISBN 978-83-60655-19-1
Impreza: , )
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZJAWISKA PRZYRODNICZE * POWÓDŹ * WIATR * INFORMACJA * DOŚWIADCZENIE * ZACHOWANIE SPOŁECZNE * POSTAWA SPOŁECZNA * ZACHOWANIE SIĘ * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka