Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZDEBSKI, JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 109Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/109

Autor: Ryn, Zdzisław Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Problemy psychologiczne chorych na AIDS
W książce: AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym : IV konferencja naukowa, Kraków 11-12.05.1990 / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 62). - Bibliogr. 23 poz. - Summ. - S. 147-158 : 1 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa 'AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym' (4 ; 1990 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * MEDYCYNA * CHOROBY * AIDS * CHORZY * LEKARZ * SPOŁECZEŃSTWO * PROBLEM * POGLĄDY


2/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psycholog i trener - model współpracy.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1988, nr 10, s. 35-38, 4 schem..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * SPORT * KORELACJA * MODEL * PSYCHOLOG * TRENER * SPORTOWCY * WSPÓŁPRACA


3/109

Autor: Zdebski, Janusz; Blecharz, Jan
Tytuł: Zmiany poziomu inteligencji mierzonej skalą Ravena u dzieci w wieku 8-11 lat
W książce: Rozwój morfofunkcjonalny i psychiczny dzieci szkolnych z Nowej Huty o wysokim poziomie sprawności fizycznej na tle grup o przeciętnej i niskiej sprawności : raport z realizacji zadań naukowo-badawczych w latach 1980-1985 w problemie węzłowym 10.7 / pod red. Zofii Bocheńskiej. - Kraków : AWF, 1987. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 30). - Bibliogr. 7 poz. - s. 105-114 : 1 rys., 6 tab..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * INTELIGENCJA * POZIOM * ZMIANA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


4/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Postawa alpinistów wobec zagrożenia życia
W czasop.: Wierchy. - 1995, R 61, s. 23-28. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGA SPORTU * ALPINIZM * TATERNICTWO * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * RYZYKO * ZAGROŻENIE ZDROWIA * WYPADKI * ŚMIERĆ * ALPINISTA * TATERNIK * STRES * ZACHOWANIE SIĘ


5/109

Autor: Zdebski, Janusz; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Psychologia turystyki w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 107--116. - Summ. - 2 schem . - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * LITERATURA * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * POLSKA


6/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Próba określenia niektórych czynników psychologicznych warunkujących efektywność nauczania narciarstwa biegowego
W książce: Materiały dotyczące 'Eksperymentu Limanowskiego' : (dalsze opracowania) / pod red. Stanisława Panka. - Kraków : AWF, 1983. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 17). - s. 141-168 : 12 rys., 28 tab..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * CECHY PSYCHICZNE * NARCIARSTWO * NAUCZANIE * SKUTECZNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZAINTERESOWANIA * BADANIA NAUKOWE * PRÓBA LIMANOWSKA


7/109

Autor: Zdebski, Janusz; Blecharz, Jan
Tytuł: Ocena poziomu inteligencji niewerbalnej
W książce: Morfofunkcjonalne i psychiczne uwarunkowania sprawności ruchowej 8-letnich dzieci z Nowej Huty / pod red. Zofii Bocheńskiej. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 41). - Bibliogr. 5 poz. - S. 29-36 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * INTELIGENCJA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * TESTY * SKALA RAVENA * ANALIZA


8/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Aktywność turystyczna jako źródło zaspokajania potrzeb ludzkich
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 74-79.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * GRUPY SPORTOWE * MOTYWACJA * SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCIECZKA


9/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologiczne i społeczne uwarunkowania taternictwa. - Kraków : AWF, 1984 - 341 s. : 6 rys., 7 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 20) - Bibliogr. 263 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HISTORIA * ROZWÓJ * TATERNICTWO * WSPINACZKI * SPORTOWCY * POSTAWA SPOŁECZNA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA * EKOLOGIA * BADANIA NAUKOWE


10/109

Autor: Zdebski, Janusz; Dracz, Barbara; Blecharz, Jan
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z psychologii. - Kraków : AWF, 1983 - 159 s. : 21 rys., 5 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 60)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * BADANIA * UWAGA * PAMIĘĆ * EMOCJE * OSOBOWOŚĆ * PSYCHOLOGIA SPORTU * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


11/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Góry jako źródło przeżyć emocjonalnych.
W czasop.: Wierchy. - 1996, R. 62, s. 17-22, 1 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * EMOCJE * KULTURA * HISTORIA * LITERATURA PIĘKNA


12/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psycholog a trener - model współpracy
W książce: Psycholog w praktyce sportowej : materiały Konferencji Naukowej / pod red. Janusza Zdebskiego. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 64). - S. 145-153.
Impreza: Konferencja 'Psycholog w praktyce sportowej' ( 1991 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * TRENER * TRENING * WSPÓŁPRACA * MODEL * TEORIA SPORTU


13/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Prowadzenie wycieczek młodzieży szkolnej w górach.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1976, nr 4, s. 33-40..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKA * SZKOŁA * MŁODZIEŻ * ORGANIZACJA


14/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Omówienie wyników badań psychologicznych przeprowadzonych w ramach 'Eksperymentu Limanowskiego'
W książce: Próba Limanowska 1974/75-1977/78 : podsumowanie eksperymentu, Limanowa, 12-12 maj 1979 / red. Stanisław Panek. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 21). - S. 73-74.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * INTELIGENCJA * ZAINTERESOWANIA * TESTY * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * NARCIARSTWO * PRÓBA LIMANOWSKA


15/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Kierowanie zespołem alpinistycznym. Próba psychologicznej analizy.
W czasop.: Wierchy. - 1978, R. 46, s. 196-206, 3 fot..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * PSYCHOLOGIA SPORTU * WYPRAWY * KIEROWANIE ZESPOŁEM * ZESPÓŁ ALPINISTYCZNY * SELEKCJA * CECHY PSYCHICZNE * EMOCJE * AGRESYWNOŚĆ * SAMOKONTROLA * ASPIRACJA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * OBCIĄŻENIE PSYCHICZNE


16/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Determinanty działalności alpinistycznej.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1976, nr 11, s. 508-511..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * OSOBOWOŚĆ * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * ANALIZA


17/109

Autor: Zdebski, Janusz; Dracz, Barbara; Tombińska, Teresa
Tytuł: Charakterystyka psychologiczna uczniów objętych 'Eksperymentem Limanowskim'
W książce: Eksperyment Limanowski 1974/75-1977/78 : wpływ poszerzonego programu wychowania fizycznego [...] / [red. zbioru oprac. Stanisław Panek]. - Kraków : AWF, 1979. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 16). - s. 277-292 : 3 tab..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * INTELIGENCJA * ZAINTERESOWANIA * TESTY * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * NARCIARSTWO * PRÓBA LIMANOWSKA


18/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Alpinizm w badaniach naukowych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1979, nr 6, s. 20..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * BADANIA NAUKOWE


19/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Krakowskie tradycje i perspektywy w zakresie psychologii sportu.
W książce: III Konf. Humanistyczne Postawy Kultury Fizycznej. Aktualny stan badań.. - AWF Pozn., 1979. - (Wyd. monogr. ; nr 130). - s. 199-204.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * BADANIA NAUKOWE


20/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Psychologia wobec wychowania fizycznego : materiały Konferencji Naukowej / pod red. Janusza Zdebskiego. - Kraków : AWF, 1992. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 67). - S. 5-6.
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Psychologia wobec wychowania fizycznego' ( 1991 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ


21/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia i alpinizm - historia badań
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI -19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - Bibliogr. 32 poz. - S. 69-80.
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HISTORIA * BADANIA NAUKOWE * PSYCHOLOGIA * TATERNIK * ALPINISTA * OSOBOWOŚĆ * EMOCJE * MOTYWACJA * RYZYKO * GÓRY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


22/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Geograficzna charakterystyka regionu limanowskiego
W książce: Eksperyment Limanowski 1974/75-1977/78 : wpływ poszerzonego programu wychowania fizycznego [...] / [red. zbioru oprac. Stanisław Panek]. - Kraków : AWF, 1979. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 16). - s. 21-25.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * TEREN GÓRSKI * LUDNOŚĆ * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * KOMUNIKACJA * CHARAKTERYSTYKA


23/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rozwój inteligencji niewerbalnej u dzieci w wieku 8-15 lat
W książce: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych / pod red. Zofii Bocheńskiej i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1993. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 52). - s. 51-55, tab. VIII-X, wykr. 15..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * INTELIGENCJA * ROZWÓJ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * UWAGA * PERCEPCJA * MYŚLENIE * TESTY * SKALA * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


24/109

Autor: Zdebski, Janusz; Blecharz, Jan
Tytuł: Wyniki badań podzielności i przerzutności uwagi, sprawności uczenia się, czasu reakcji prostej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej u chłopców i dziewcząt nisko- i wysokosprawnych
W książce: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych / pod red. Zofii Bocheńskiej i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1993. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 52). - s. 88-94 : tab. XVII-XX.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOMOTORYKA * UWAGA * PODZIELNOŚĆ UWAGI * UCZENIE SIĘ * CZAS REAKCJI * WZROK * KOORDYNACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * KORELACJA * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


25/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia w szkoleniu żeglarskim
W książce: Vademecum instruktora żeglarstwa : psychologia, pedagogika i metodyka nauczania żeglarstwa / pod red. Władysława R. Dąbrowskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 134). - Bibliogr. s. 29-30 - s. 9-30 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * SPORTY WODNE * ŻEGLARSTWO * SZKOLENIE * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * MOTYWACJA * KLASYFIKACJA * CECHY PSYCHICZNE * EMOCJE * ZACHOWANIE SIĘ * STRES * OSOBOWOŚĆ * KIEROWANIE ZESPOŁEM * ZADANIA


26/109

Autor: Gracz, Jacek; Zdebski, Janusz
Tytuł: Poziom równowagi emocjonalnej - charakterystyka typologiczna uczestnikow Zimowej Uniwersjady w Zakopanem
W książce: Materiały konferencji ogólnopolskiej na temat: 'Uniwersjada '93 w badaniach naukowych' / pod red. Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 72). - Bibliogr. 13 poz. - S. 27-33 : 4 tab..
Impreza: Konferencja Ogólnopolska na temat: 'Uniwersjada '93 w badaniach naukowych' ( 1993 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * PSYCHOLOGIA SPORTU * RÓWNOWAGA PSYCHICZNA * EMOCJE * LĘK * UNIWERSJADA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * TESTY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA


27/109

Autor: Fenczyn, Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Metody badań psychologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 3 poz. - s. 99-109 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI HUMANISTYCZNE * PSYCHOLOGIA * METODOLOGIA * EKSPERYMENT * OBSERWACJA * WYWIAD * GRUPA * STRUKTURA * SOCJOMETRIA * TESTY


28/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Dobór na studia, kształcenie i zatrudnienie specjalistów turystyki
W książce: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1993. - S.55-64.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * TURYSTYKA * SPECJALISTA TURYSTYKI * STUDIA * DOBÓR * KSZTAŁCENIE KADR * ZATRUDNIENIE


29/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Przemówienie J.M. Rektora prof. dr hab. Janusza Zdebskiego
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - Zob. równiez: Wychowe. Fiz. SPort 1997 nr 1-2, s. 389 - S. 13.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * WYŻSZE UCZELNIE WF * AWF KRAKÓW * HISTORIA * PRACOWNIK NAUKOWY * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * DOKTOR HONORIS CAUSA * PROFESOR * PANEK, STANISŁAW * REKTOR * PRZEMÓWIENIE


30/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Wprowadzenie - wstępne rozważania.
W czasop.: Trening. - 1993, nr 4, s. 67-69, bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * SPORT WYCZYNOWY * PŁEĆ Ż. * SPORT KOBIET * PROBLEM * KONFERENCJA * REFERAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1993


31/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Roman Peretiatkowicz (8.11.1921-27.05.1986)
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - Bibliogr. 2 poz. - S. 7-8.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * BIOGRAFIA * PERETIATKOWICZ, ROMAN * PROFESOR * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * WSPOMNIENIE


32/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Austrii
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 51-63. - 16 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * AUSTRIA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA NOCLEGOWA * WYDATEK TURYSTY * TURYSTYKA ETNICZNA * POLONIA * PROMOCJA TURYSTYKI


33/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Włoch.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 85-95, 15 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * WŁOCHY * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA NOCLEGOWA * WYDATEK TURYSTY * PROMOCJA TURYSTYKI


34/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychoterapeutyczne wartości turystyki.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1988, nr 2, s. 43-50, bibliogr. rez.. - Rez. - 1 ryc. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOTERAPIA * TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA


35/109

Autor: Kraskiewicz E.; Zdebski, Janusz
Tytuł: Podróże urlopowe wypoczywających samotnie w ruchu turystycznym Republiki Federalnej Niemiec.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst.. - 1988, nr 1, s. 3-16, bibliogr. tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * URLOP WYPOCZYNKOWY * NIEMCY


36/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Modele wypoczynku wakacyjnego i weekendowego w Polsce.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1991, nr 1/2, s. 29-36, tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WAKACYJNA * TURYSTYKA WEEKENDOWA * POLSKA


37/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Szlaki turystyczne i ich funkcjonowanie w świadomości społecznej.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst. - 1989, nr 1, s. 3-8, bibliogr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * HISTORIA TURYSTYKI * SZLAKI TURYSTYCZNE * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * FUNKCJA * śWIADOMOŚĆ


38/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Przemówienie J.M. Rektora prof. dr hab. Janusza Zdebskiego.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1997, nr 1-2, s. 389..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * AWF KRAKÓW * HISTORIA * JUBILEUSZ * PROFESOR * REKTOR * DOKTOR HONORIS CAUSA * BADANIA NAUKOWE * BIOGRAFIA * PANEK, STANISŁAW * PRZEMÓWIENIE * ZDEBSKI J. * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * OSOBOWOŚĆ


39/109

Autor: Zdebski, Janusz; Blecharz, Jan
Tytuł: Z badań nad zapotrzebowaniem na trening mentalny
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2000, nr 3-4, s. 57--60. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * TEORIA TRENINGU * TRENING MENTALNY * SPORT * DYSCYPLINY SPORTOWE * PSYCHOLOGIA SPORTU * OSOBOWOŚĆ * SUKCES * EMOCJE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * TESTY * TEST EYSENCKA


40/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia a turystyka
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 29 poz. - s. 53-63 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TERMINOLOGIA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDMIOT BADAŃ * BADANIA ANKIETOWE * METODOLOGIA


41/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: [Zakończył się V Kongres...]
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2000, nr 21, s. 8.
Impreza: Kongres Krajoznawstwa Polskiego (5 ; 2000 ; Gniezno)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * KONFERENCJA * OCENA


42/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Austrii. - Kraków, 1994 - 45 s. :18 tab. ; 30 cm - Bibliogr. 11 poz - Praca wykonana na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (R-2.3,3)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * AUSTRIA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WYDATEK TURYSTY * BIURO PODRÓŻY * PROMOCJA TURYSTYKI


43/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: U zarania ideologii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
W książce: 125 lat TT - PTT - PTTK : geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich - refleksje rocznicowe : materiały z sympozjum , Kraków, 5 grudnia 1998 r. / pod red. Wiesława Wójcika ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Górskiej. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Gorskiej PTTK, 1998. - S. 31--36. - ISBN 83-903464-7-8
Impreza: Sympozjum nt. ' 125 lat TT - PTT - PTTK : geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich - refleksje rocznicowe (20 ; 1998 ; )
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 19 W. * TOWARZYSTWA * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * DZIAŁALNOŚĆ * CEL * FILOZOFIA * KONFERENCJA * REFERAT


44/109

Autor: Zdebski, Janusz; Pinkwart, Maciej
Tytuł: Nowy cmentarz w Zakopanem : przewodnik biograficzny. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj', 1988 - 137 [2] s. : il. - ISBN 83-7005-180-4
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * HISTORIA * BIOGRAFIA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CMENTARZ NOWY


45/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Ewolucja funkcji przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [23]--27. - Summ. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * GÓRY * TATRY * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * FUNKCJA * RATOWNICTWO GÓRSKIE * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* 19 W. * 20 W.


46/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Podsumowanie obrad sekcji 1 : Humanistyczne treści kształcenia
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Sekcja 1 : Humanistyczne treści kształcenia - S. 71.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KSZTAŁCENIE KADR * HUMANIZM * DYSKUSJA * PODSUMOWANIE


47/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Czynności zawodowe trenera i problemy badawcze w sportach walki / pod red. Stanisława Sterkowicza. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 83). - S. 5.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * TRENING SPORTOWY * TRENER * BADANIA NAUKOWE * WSTĘP


48/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Ewolucja psychologii sportu
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2003, nr 7-8, s. [6]--12. - 1 fot. - Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * HISTORIA SPORTU * FUNKCJA * ZMIANA


49/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia rynku turystycznego
W książce: Kompendium wiedzy o turystyce : pr. zbior./ pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - Bibliogr. s. 431-432 - Zob. też wyd. z 2006 r. s. 42-56 - S. 43-56. - ISBN 83-01-13617-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WYJAZDOWA * RYNEK TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYPOCZYNEK * TURYSTA * MOTYWACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


50/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Pozytywne i negatywne przykłady rozwoju turystyki
W książce: Kompendium wiedzy o turystyce : pr. zbior./ pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - Bibliogr. s. 431-432 - Zob. też wyd. z 2006 r. s. 169-173 - S. 169-173. - ISBN 83-01-13617-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * RYNEK TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTA * SKUTEK * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


51/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sposoby zapewnienia akceptacji ludności miejscowej dla rozwoju turystyki
W książce: Kompendium wiedzy o turystyce : pr. zbior./ pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - Bibliogr. s. 431-432 - Zob. też wyd. z 2006 r. s. 333-339 - S. 333-339. - ISBN 83-01-13617-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * RYNEK TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTA * LUDNOŚĆ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


52/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Zarządzanie kadrami w turystyce
W książce: Kompendium wiedzy o turystyce : pr. zbior./ pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - Bibliogr. s. 431-432 - Zob. też wyd. z 2006 r. s. 389-401 - S. 389-401. - ISBN 83-01-13617-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * KADRA TURYSTYKI * MOTYWACJA * METODA * OCENA * METODA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


53/109

Autor: Zdebski, Janusz; Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Alpinizm i etyka
W czasop.: Studia Humanist.. - 2001, nr 1, s. 85--88. - Numer posiada tytuł: Sport - pieniądze - etyka : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 27 i 28 listopada 2000 roku
Słowa kluczowe: * SPORT * ALPINIZM * TATERNICTWO * WARTOŚCI SPORTU * PIENIĄDZE * ETYKA SPORTOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RYWALIZACJA SPORTOWA * GOSPODARKA RYNKOWA * KOMERCJALIZACJA * KONFERENCJA * REFERAT


54/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Współczesne rozumienie funkcji psychologii sportu
W książce: Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej / red. naukowa Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 2002. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 18). - Summ. - Bibliogr. s. 68-69 - S. 63-70. - ISBN 83-89121-35-2
Impreza: Konferencja Jubileuszowa pt. Osiągnięcia, możliwości i perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * ROZWÓJ * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ALPINIZM * TATERNICTWO * KOMERCJALIZACJA * SUKCES SPORTOWY * SPORT WYCZYNOWY * REKREACJA * REHABILITACJA RUCHOWA * WIDOWISKO SPORTOWE * KONFERENCJA * REFERAT


55/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Edukacja młodzieży a perspektywa inegracji europejskiej
W książce: Osoba, edukacja, dialog^nT. 1 / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2002 . - Bibliogr. 11 poz. - S. 58-61. - ISBN 83-7271-185-2
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UNIA EUROPEJSKA * INTEGRACJA * TOŻSAMOŚĆ NARODOWA * REGIONALIZM * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


56/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - 3 ryc. - Bibliogr. s. 65-66 - S. 55-66. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * PUBLIKACJA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MODEL * METODOLOGIA* POSTAWA WOBEC TURYSTYKI * JAFARI, JAFAR


57/109

Autor: Herzig, Marzanna; Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia w pracy pilota wycieczek
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 43 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 103-128 : 3 rys.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA * POTRZEBY * OSOBOWOŚĆ * PILOT WYCIECZKI * GRUPA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


58/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Recenzja książki Ryszarda Botwiny i Włodzimierza Starosty 'Mentalne wspomaganie sportowców. Teoria i praktyka.'
W czasop.: Antropomotoryka. - 2003, nr 25, s. 101--102. - Bibliogr. 4 poz. - Mentalne wspomaganie sportowców : teoria i praktyka = Mental support of athletes : theory and practice / Ryszard Botwina, Włodzimierz Starosta ; Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. - Warszawa : Instytut Sportu ; Gorzów Wlkp. : AWF w Poznaniu. Instytut WF - Oddział, 2002. - (Biblioteka Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej , nr 12). - 420 s. : il. ; 23 cm.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * TRENING MENTALNY * SPORT * DYSCYPLINY SPORTOWE * SPORTOWCY * KSIĄŻKA * RECENZJA


59/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: O regulacyjnej i kreatywnej funkcji świadomości
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 94 - S. 91-94. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * FUNKCJA * DEFINICJA * PROCES MYŚLENIA * SAMOOCENA * EMOCJE * MYŚLENIE * SAMOKONTROLA * ASPIRACJA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KONFERENCJA * REFERAT


60/109

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa. - Kraków : Proksenia, 2000 - 252 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * ŚWIAT * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * OCHRONA ZDROWIA * PODRĘCZNIK


61/109

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa- Wyd. 3. - Kraków : Proksenia, 2001 - 261 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * POLSKA * ŚWIAT * IMPREZY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * OCHRONA ZDROWIA * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


62/109

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota; Raciborski, Jerzy; Zdebski, Janusz; Kruczek, Zygmunt; Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 5-6. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * RUCH TURYSTYCZNY * PODRĘCZNIK


63/109

Autor: Kruczek, Zygmunt; Zdebski, Janusz
Tytuł: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj', 1984 - 46 s. : il. ; 20 cm-(Biblioteczka Turysty Górskiego, T. 7) - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * METODYKA


64/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - Bibliogr. 15 poz. - S. 60-71 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * PODRĘCZNIK


65/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. 17 poz. - S. 81-94. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


66/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 132-149 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


67/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1994/1995. - Kraków : [AWF], 1995 - 10 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1994/1995


68/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1995/96. - Kraków : [AWF], 1996 - 8 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1995/96


69/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1996/97. - Kraków : [AWF], 1997 - 9 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1996/97


70/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1997/1998. - Kraków : [AWF], 1998 - 8 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1997/1998


71/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1998/1999. - Kraków : [AWF], 1999 - 11 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1998/1999


72/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Ewolucja psychologii sportu na przykładzie dorobku Zakładu Psychologii AWF Kraków
W książce: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 3, Psychologia sportu / red. nauk. Tadeusz Rychta, Monika Guszkowska ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Psychologii Sportu. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003. - Bibliogr. 32 poz. - S. 39-43. - ISBN 83-910902-1-3
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * EWOLUCJA * BADANIA NAUKOWE * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PUBLIKACJA * PRZEGLĄD* ZAKŁAD PSYCHOLOGII AWF KRAKÓW * 1980-2003


73/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Wrażenia turystyczne jako element jakości życia
W książce: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Wiesław Alejziak [et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - Bibliogr. 15 poz. - S. [103]-107. - ISBN 83-01-14112-3
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * OFERTA TURYSTYCZNA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * JAKOŚĆ ŻYCIA


74/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Motywacje do uprawiania turystyki górskiej
W książce: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich / Zygmunt Kruczek, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj', 1984. - (Biblioteczka Turysty Górskiego ; t. 7). - S. [3]-9 : 1 ryc.. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * CZAS WOLNY * MOTYWACJA


75/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Prowadzenie wycieczek górskich
W książce: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich / Zygmunt Kruczek, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj' , 1984. - (Biblioteczka Turysty Górskiego, T. 7). - Bibliogr. 18 poz. - S. [28]-40 : 1 tab.. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * WYCIECZKI * PODRĘCZNIK* METODYKA


76/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie
W książce: Lokalna polityka turystyczna i marketing, materiały szkoleniowe dla samorządów lokalnych / red. Tadeusz Burzyński [i in.]; Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie ; Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki . - Kraków : Instytut Turystyki , 1996. - [S. p.]. - ISBN 83-906902-0-9
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * MARKETING


77/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologiczne podstawy tworzenia produktu turystycznego
W książce: Turystyka jako źródło przemian społecznych i ekonomicznych : materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Wilnie w dniu 1 maja 1999 r. / red. Mieczysław Adamczyk , Waldemar Dutkiewicz . - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 1999. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 35). - Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w Wilnie w dniu 1 maja 1999 r. - [s. p.]. - ISBN 83-909745-7-6
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * KONFERENCJA * REFERAT


78/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rozwój i kształtowanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
W książce: Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki : tom poświęcony pamięci Marii Przetacznik-Gierowskiej / red. Magdalena Smoczyńska. - Kraków : 'Universitas', 1998. - Bibliogr. 22 poz. - S. 129-135 : 2 tab.. - ISBN 83-7052-916-X
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * ZAINTERESOWANIA SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ROLA * RODZICE * NAUCZYCIEL WF * MASS MEDIA


79/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Prowadzenie jeźdźców w górach - podstawy psychologii
W książce: Górska turystyka jeździecka / red. Marek Piotr Krzemień. - Kraków : Ofic. Wydaw. 'Ostoja', 1998. - S. 90-95. - ISBN 83-904426-9-8
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * STOSUNKI INTERPERSONALNE * TURYSTYKA * JEŹDZIECTWO * WYCIECZKA * GÓRY


80/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia sportu
W książce: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja 'Innowacja', 1998. - Bibliogr. 7 poz. - S. 630-633. - ISBN 83-86169-19-2
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * NAUKA * OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY * KONFERENCJA * ZAWODNICY * OSOBOWOŚĆ * POTRZEBY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA


81/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sport. Motywacja działalności sportowej
W książce: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja 'Innowacja', 1998. - Bibliogr. 7 poz. - S. 827-830. - ISBN 83-86169-19-2
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * MOTYWACJA * SPORT WYCZYNOWY * ZAWODNICY * OSOBOWOŚĆ * POTRZEBY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA


82/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sport. Psychologia w praktyce sportowej
W książce: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja 'Innowacja', 1998. - Bibliogr. 8 poz. - S. 833-836. - ISBN 83-86169-19-2
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * MOTYWACJA * SPORT WYCZYNOWY * ZAWODNICY * TRENER * OSOBOWOŚĆ * DRUŻYNA * STOSUNKI INTERPERSONALNE


83/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sport. Zainteresowania sportowe i ich geneza
W książce: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja 'Innowacja', 1998. - Bibliogr. 8 poz. - S. 852-855 : 1 tab.. - ISBN 83-86169-19-2
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAINTERESOWANIA SPORTOWE * ROLA * RODZINA * TRENER * NAUCZYCIEL WF * MASS MEDIA


84/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sport. Osiągnięcia sportowe i ich uwarunkowania
W książce: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja 'Innowacja', 1998. - Bibliogr. 7 poz. - S. 830-833. - ISBN 83-86169-19-2
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * MOTYWACJA * WYNIKI SPORTOWE * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * SPORT WYCZYNOWY * ZAWODNICY * OSOBOWOŚĆ * POTRZEBY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * WSPÓŁZAWODNICTWO


85/109

Autor: Mleczko, Edward; Zdebski, Janusz; Winiarczyk, Tomasz
Tytuł: Poczucie koherencji a poziom komponentów sprawności badanej według założeń koncepcji Health - Related Fitness
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16 : Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3], s. 461--465. - Summ. - Art. Nr 326 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 4 poz. - 1 ryc., 2 tab.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TEST SPRAWNOŚCI SPORTOWEJ * TEST HEALTH RELATED FITNESS * TESTY PSYCHOLOGICZNE * KOHERENCJA * STUDENCI * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


86/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Ruchome zdrowie
W czasop.: Charaktery. - 2004, nr 7, s. 17--18.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * REKREACJA * WIĘZI RODZINNE * ZAINTERESOWANIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE


87/109

Autor: Zdebski, Janusz; Blecharz, Jan
Tytuł: Looking for an optimum model of athlete's support
W czasop.: Biol. Sport. - Vol. 21, nr 2 [2004], s.129--137. - 4 fig. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * PSYCHOLOGIA SPORTU * SOCJOLOGIA * BIOMECHANIKA * MEDYCYNA * INTERDYSCYPLINARNOŚĆ * SPORTOWCY * SUKCES * EMOCJE * STRES * ZAWODNICY * TRENING SPORTOWY * WALKA SPORTOWA * STEROWANIE TRENINGIEM * BADANIA NAUKOWE


88/109

Autor: Zdebski, Janusz Red.
Tytuł: Wzajemne związki i relacje pomiędzy turystyką a interesami spoleczności lokalnej / red. nauk. Janusz Zdebski
W książce: Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Cz.5. - Warszawa : Instytut Turystyki, 2004. - S. 281-309.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA * RELACJE * POLSKA-REGIONY * AGROTURYSTYKA


89/109

Autor: Zdebski, Janusz; Gordon, Andrzej
Tytuł: Integracyjna rola krajoznawstwa i turystyki osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - Bibliogr. 14 poz. - S. 11-15. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * FUNKCJE TURYSTYKI * INTEGRACJA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE


90/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Turystyka w badaniach naukowych / pod red. Ryszarda Winiarskiego i Wiesława Alejziaka ; [tł. Marek Pluta, Tadeusz Sarna] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2005. - S. 5-6. - ISBN 83-89121-12-3, ISBN 83-89121-02-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * PUBLIKACJA * WSTĘP


91/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Foreword
W książce: Tourism in scientific research / ed. by Wiesław Alejziak and Ryszard Winiarski ; Academy of Physical Education in Kraków, University of Information Technology and Management in Rzeszów. - Kraków ; Rzeszów : Academy of Physical Education ; University of Information Technology and Management, 2005. - S. 5-6. - ISBN 83-89121-02-6 ; 83-89121-27-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * PUBLIKACJA * WSTĘP


92/109

Autor: Winiarczyk, Tomasz; Mleczko, Edward; Zdebski, Janusz
Tytuł: The students' sense of coherence and their physical fitness with regard to the Health Related Fitness method (H-RF)
W książce: Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach = Physical education, sports, research at the universities : [7. vedecka konferencia] : Bratislava - Slovenska republika, 23.-24. 11. 2005 / Slovenska Technicka Unvierzita v Bratislave. - Bratislava : Slovenska Technicka Unvierzita, 2005. - Bibliogr. 4 poz. - Summ. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 161-164 : 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 80-227-2313-4
Impreza: Vedecka konferencia 'Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach' (7 ; 2005 ; Bratislava)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KOHERENCJA * KORELACJA * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


93/109

Autor: Mleczko, Edward; Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawność fizyczna a poczucie koherencji
W czasop.: Antropomotoryka. - 2006, nr 33, s. 43--58. - 3 ryc. - 4 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KOHERENCJA * KORELACJA * STUDENCI * KIELCE (WOJ. ŚWIĘTKORZYSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY* AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA


94/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Przemówienie Profesora Janusza Zdebskiego podczas uroczystości nadania Profesorowi Krzysztofowi Przecławskiemu godności doktora honoris causa
W książce: Profesor Krzysztof Przecławski : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF , 2006. - S. 9-10 : 2 fot.. - ISBN 83-89121-67-0
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * DOKTOR HONORIS CAUSA * AWF KRAKÓW * PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA * PRZECŁAWSKI, KRZYSZTOF


95/109

Autor: Zdebski, Janusz; Mirecki, Konrad Rozm.
Tytuł: Rozmowa z Rektorem AWF Kraków prof. Januszem Zdebskim
W czasop.: Akad. Prz. Sport.. - 2007, nr 2, s. 14. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * KLUB SPORTOWY * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (KRAKÓW) * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE * OCENA * ROZMOWA


96/109

Autor: Gaertner, Henryk; Zdebski, Janusz
Tytuł: prof. dr hab. n. wf.; lek. med. Krzysztof Spodaryk
W czasop.: Biuletyn Lek.. - 2006, nr 6, s. 70--71. - 1 fot. - Rubryka 'Kronika Żałobna'
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * HISTORIA * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * SPODARYK, KRZYSZTOF * LEKARZ * PRACOWNIK NAUKOWY * PROFESOR * AWF KRAKÓW


97/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Aktywność turystyczna w przebiegu życia
W książce: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym : człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; aut. Małgorzata Bednarczyk [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 41-[47]. - ISBN 978-83-7417-209-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WIEK * SPECJALIZACJA


98/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Wstęp
W książce: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego / [wybór materiałów oraz układ tomu Wanda Skowron i Janusz Umiński]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Historii i Tradycji, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 7. - ISBN 83-60126-33-X, ISBN 978-83-60126-33-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * HISTORIA TURYSTYKI * TOWARZYSTWA TURYSTYCZNE * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE * KSIĄŻKA* WSTĘP


99/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; PTTK COTG, 2007. - (Seria Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 40, ISSN 1429-8627). - S. 5. - ISBN 978-83-89121-92-9
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * TURYSTYKA * PRZYRODA * GÓRY * WSPOMNIENIE * WOJTYŁA, KAROL * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


100/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Słowo powitalne
W książce: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; PTTK COTG, 2007. - (Seria Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 40, ISSN 1429-8627). - S. 6. - ISBN 978-83-89121-92-9
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * TURYSTYKA * PRZYRODA * WOJTYŁA, KAROL * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


101/109

Autor: Ryn, Zdzisław Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne
W książce: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; PTTK COTG, 2007. - (Seria Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 40, ISSN 1429-8627). - Zob. streszczenie: Ryn Z.J., Zdebski J.: Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne. [W]: Konferencja Naukowa "Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Miłośnik gór i przyrody" : streszczenia referatów, Kraków, 13 października 2005 / [red. Wiesław A. Wójcik], Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2005, s. 11-13 - S. 9-21 : 5 fot.. - ISBN 978-83-89121-92-9
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * ANTROPOLOGIA * PSYCHOLOGIA * GÓRY * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * KONFERENCJA * REFERAT* DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE


102/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Słowo wstępne J.M. Rektora Janusza Zdebskiego
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 5 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * AWF KRAKÓW * JUBILEUSZ * WSPOMNIENIE


103/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Misja Uczelni
W czasop.: Lider. - 2008, nr spec., s. 5--6. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SZKOŁA WYŻSZA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT WYCZYNOWY * REHABILITACJA * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


104/109

Autor: Zdebski, Janusz; Kozicka, Monika
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania kierunków rozwoju turystyki aktywnej
W książce: Drogi i bezdroża sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2007. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - S. 249-[254]. - ISBN 978-83-924538-3-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA AKTYWNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * KIERUNEK * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * RYZYKO


105/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Refleksje nad misją Uczeln
W czasop.: Studia Humanist.. - 2007, nr 7, s. [5]--7. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROMOCJA ZDROWIA * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDÓW * CELE KSZTAŁCENIA


106/109

Autor: Winiarski, Ryszard; Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia turystyki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 - 152 s., [32] s. tabl. kolor.-(Psychologia Wobec Współczesności : psychologia biegu życia) - Bibliogr. s. 136-144 - Podręcznik dla studentów psychologii, psychologii stosowanej, zarządzania turystyką, turystyki i rekreacji, a także nauczycieli akademickich i praktyków z branży turystycznej - Data wyd. jest datą zastrz. praw aut. - ISBN 978-83-60501-08-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


107/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologiczne aspekty konkurencyjności w turystyce
W książce: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [32]-38. - ISBN 978-83-7417-363-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * KONKURENCJA * ROZWÓJ TURYSTYKI * STRATEGIA ROZWOJU * PROMOCJA TURYSTYKI * KONSUMENT * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ZACHOWANIE SIĘ * EMOCJE


108/109

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia turystyki
W książce: Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (Turystyka). - Bibliogr. przy pracy - S. [76]-86 : 3 rys.. - ISBN 978-83-01-15608-4
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * DEFINICJA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA * TURYSTA * MODEL* MODEL TURYSTY JAFARA JAFARI


109/109

Autor: Ryn, Zdzisław Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne
W książce: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Miłośnik gór i przyrody' : streszczenia referatów : Kraków, 13 października 2005 / [red. Wiesław A. Wójcik]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTS, 2005. - Zob. pełny tekst: Ryn Z.J., Zdebski J., Jan Paweł II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne. [W]: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego, PTTK COTG, 2007, s. 9-21 - S. 11-13 : 1 ryc.. - ISBN 83-89819-36-8
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Miłośnik gór i przyrody, ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * ANTROPOLOGIA * PSYCHOLOGIA * GÓRY * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka