Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TYRAŃSKA, MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Motywowanie pracowników w teorii i praktyce. - Warszawa : Wydaw. 'Biblioteczka Pracownicza', 2002 - 329, [1]s.-(Biblioteczka Pracownicza : poradnik ; nr137) - ISBN 83-88616-26-9
Słowa kluczowe: * PERSONEL * MOTYWACJA * TEORIA * PRAKTYKA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA


2/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. / Red.nauk. Adam Stabryła ., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - 2002 nr 603 s.257--270.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO


3/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Ewolucja systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa w okresie przemian gospodarczych
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red. nauk. Adam Stabryła., 1995. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr446). - S. 93--104.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEMIANY GOSPODARCZE


4/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red.nauk. Adam Stabryła., 1997. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr448). - S. 21--40.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KIEROWANIE ZESPOŁEM * KONTRAKT * EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA


5/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
W czasop.: Prz. Organ.. - 1996, nr 2, s. 18--21.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KIEROWANIE ZESPOŁEM * KONTRAKT * EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA


6/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Zarządzanie zapasami produkcyjnymi : planowanie potrzeb materiałowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / opiniodawca i red. nauk. Adam Stabryła. - Kraków : Wyd. AE, 1999 - 34 s. - ISBN 83-7252-005-4
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MATERIAŁY * PRODUKCJA * PLANOWANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO


7/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki
W książce: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : konferencja Międzynarodowa / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Ekonomiki Pracy Polska Akademia Nauk, Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej 1994 ; red. A. Piechnik-Kurdziel,A. Szałkowski. - Kraków : AE, 1995. - S. 29-34.
Impreza: Konferencja Międzynarodowa nt. Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej ( 1994 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA * GOSPODARKA RYNKOWA * KONFERENCJA * REFERAT


8/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
W czasop.: Prz. Organ..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KIEROWANIE ZESPOŁEM * KONTRAKT * EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA


9/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i makretingu
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / red. nauk. Adam Stabryła ., 2001. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - 2001, nr 561, s. 125-147.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KONTROLA * ANALIZA * PRODUKTYWNOŚĆ * PRODUKCJA * MARKETING * PRZEDSIĘBIORSTWO


10/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa
W czasop.: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2000 nr 3, s. 93-112.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * KONTROLA * ROZWÓJ * PRZEDSIĘBIORSTWO


11/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Zmiany ekonomiczno-produkcyjne w procesie przekształceń Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych S.A
W książce: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy. Studia przypadków. / Red. nauk. A. Kozin. - Nowy Sącz : WSB, 1998. - s. 147-170.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRODUKCJA * PROCES * EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA


12/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red. nauk. Adam Stabryła., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - 2002, nr 574 s.139-158.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


13/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Problem oceny skuteczności systemu wynagradzania
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania / Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr603). - S. 211-228.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * SKUTECZNOŚĆ * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


14/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / red. nauk. Adam Stabryła. - Kraków : Wyd. AE, 2002 - 57 s. - Na podst. informacji dostarczonych przez autora - ISBN 83-7252-115-8
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


15/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Menedżerowie pod mikroskopem. Jak oceniać pracę kadry kierowniczej
W czasop.: Personel. Ekspert Personalny. - 2002 nr 2 s. 3--11. - Na podst. informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * KIEROWANIE ZESPOŁEM * EFEKTYWNOŚĆ * OCENA


16/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Współczesne koncepcje oceny efektywności pracy kadry kierowniczej
W książce: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / pod red. Romana Niestroja ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydział Zarządzania 1992-2002. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 127-134.
Impreza: Konferencja naukowa nt. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * KIEROWANIE ZESPOŁEM * EFEKTYWNOŚĆ * OCENA * KONFERENCJA * REFERAT


17/55

Autor: Bińczycki, Bernard; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor S.A, 2003 - S. 149-175-(Zeszyty Naukowe, Prace z zakresu procesu zarządzania / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 627)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * SKUTECZNOŚĆ * PRZEDSIĘBIORSTWO


18/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania. - Tarnów : Wyd. MWSE, 2004 - [s.p.] - Na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * KIEROWANIE ZESPOŁEM * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


19/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Restrukturyzacja zatrudnienia w procesie przekształceń firmy na przykładzie Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych Spółka Akcyjna
W książce: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku. - Kraków : AE, 1997. - s. 439-446.
Impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw ( 1997 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * PERSONEL * EFEKTYWNOŚĆ * RESTRUKTURYZACJA * KONFERENCJA * REFERAT * KONFERENCJA * REFERAT


20/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Zarządzanie jakością w Instytucie Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata w Krakowie
W czasop.: Problemy Jakości. - 1997 nr 5 s. 23-27.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * JAKOŚĆ * EFEKTYWNOŚĆ


21/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Determinanty wynagradzania menedżerów
W czasop.: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. - [S. p.]. - Na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * KIEROWANIE ZESPOŁEM * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


22/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Belniak, Anna
Tytuł: Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 57-69 : 2 tab.. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * ZARZĄDZANIE * PRACOWNIK * KOMPETENCJE * OCENA * ROZWÓJ * METODA


23/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody doskonalenia kompetencji kadry hotelarskiej
W książce: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 : założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - 4 tab. - Bibliogr.12 poz. - S. 289-294. - ISBN 83-89630-32-X, ISBN 978-83-89630-32-2
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * ZARZĄDZANIE * KADRA HOTELARSKA * KOMPETENCJE * ROZWÓJ * METODA * SZKOLENIE* ZASOBY LUDZKIE


24/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej w świetle badań empirycznych
W książce: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy / prac. zbior. pod red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz Mróz. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 345-354. - ISBN 978-83-61215-06-6
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * KAPITAŁ * CZŁOWIEK * KONKURENCJA * BADANIA


25/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
W książce: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / pod red. A. Stabryły. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 539-548. - ISBN 978-83-7252-416-4
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * WIEDZA * ZARZĄDZANIE * SYSTEM * BADANIA


26/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego
W książce: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / pod red. Tadeusza Sikory ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - Bibliogr.13 poz. - S. [475]-[483] : 2 tab.. - ISBN 978-83-924646-6-6
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJA * CZŁOWIEK * KAPITAŁ * JAKOŚĆ * DOSKONALENIE * METODA* KAPITAŁ LUDZKI


27/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kierunki doskonalenia wybranych obszarów funkcjonowania organizacji w świetle badań empirycznych
W książce: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring management in the processes on integration and development of the new economy / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 471-485. - ISBN 978-83-924656-9-0
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki' (13 ; 2008 ; )
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DZIAŁALNOŚĆ * DOSKONALENIE * KIERUNEK * BADANIA


28/55

Autor: Bińczycki, Bernard; Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007 - 62 s. : il. - Bibliogr. s. 61-62 - ISBN 978-83-7252-342-6
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * SYSTEM INFORMACYJNY


29/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Methods of Hotel Personnel Competence Advancement
W książce: Socio-economic aspects of tourism and recreation / ed. by Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007. - Bibliogr. s. 336 - S. 331-336 : 4 tab.. - ISBN 978-83-89630-76-6
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * KADRA HOTELARSKA * KOMPETENCJE * ROZWÓJ * METODA


30/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji
W książce: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego / [red. nauk. Halina Czubasiewicz, Wiesław Golnau]. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1732-1565 ; 1). - Bibliogr. 27 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [216]-231 : 5 tabl..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * SUKCES * CZŁOWIEK * UWARUNKOWANIA * RYZYKO * MONITORING


31/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym - case study
W książce: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - Bibliogr. s. 566 - S. [557]-566 : 3 tab.. - ISBN 978-83-7251-753-1
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * PRODUKCJA * EFEKTYWNOŚĆ * JAKOŚĆ * ZARZĄDZANIE * SYSTEM


32/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym
W książce: Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [oprac. red. Halina Latowska]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - (Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczne, ISSN 1506-2635 ; Z. 10). - Bibliogr. s. 177 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [157]-178 : 5 tabl..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PERSONEL * SYSTEM INFORMACYJNY * RYZYKO * ZARZĄDZANIE


33/55

Autor: Kozina, Andrzej; Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta; Woźniak, Krzysztof
Tytuł: System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa (wyniki badań empirycznych)
W książce: Proceedings of abstracts : Academic International Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / Faculty of Economics VSB - Technical University of Ostrava ; ed. Jana Hanclovaa. - Ostrava : VSB. Technicka univerzita Ostrava, 2007. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 289-251 : 6 wykr.. - ISBN 978-80-248-1458-2
Impreza: Academic International Conference 'Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges' ( 2007 ; Ostrava)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PRZEDSIĘBIORSTWO * SYSTEM INFORMACYJNY * DEFINICJA * FUNKCJA * ZASTOSOWANIE * KONKURENCJA * BADANIA EMPIRYCZNE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


34/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 272, s. [139]--157. - 5 tab. - Bibliogr. s. 156-157 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PERSONEL * STRUKTURA * ZARZĄDZANIE * MODEL * WSKAŹNIK * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI


35/55

Autor: Walas-Trębacz, Jolanta; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Efekty procesu restrukturyzacji przeprowadzonego w drukarni wydawniczej
W książce: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - Bibliogr. 3 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 971-981 : 1 rys., 4 tab.. - ISBN 978-83-924656-3-8
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ * STRUKTURA * PERSONEL * RESTRUKTURYZACJA * PROCES * EFEKTYWNOŚĆ


36/55

Autor: Kozioł, Leszek; Michalik, Katarzyna; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 753, s. [161]--175. - 4 tab. - Bibliogr. s. 175 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * FUNDUSZ * PRODUKCJA * PERSONEL * MODEL* FUNDUSZ PREMIOWY


37/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 753, s. [177]--195. - 8 tab. - Bibliogr. s. 194-195 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (EKONOMIA) * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * ROZWÓJ GOSPODARCZY * PERSONEL* KAPITAŁ LUDZKI


38/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential - Case Study
W książce: VIII rocnik mezinarodni konferencje : Internet a bezpecnost organizacji, Zlin, 14. brezna 2006 : sbornik adnotacji / Univerzita Tomase Bati ve Zline. Fakulta managementu a ekonomiky. - Zlin : Univerzita Tomase Bati, 2006. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 88-97 : 1 tab., 6 wykr.. - ISBN 80-7318-393-5
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


39/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
W czasop.: Zesz. Nauk. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2006, nr 700, s. [25]--45. - 3 rys., 3 tab. - Bibliogr. s. 44-45 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PROCES * WYMIANA INFORMACJI * SYSTEM INFORMACYJNY * DOSKONALENIE* ZARZĄDZANIE OPERACYJNE


40/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej
W czasop.: Zesz. Nauk. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2006, nr 700, s. [199]--220. - 5 tab. - Bibliogr. s. 220 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * MENADŻER * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * STRATEGIA * MODEL


41/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego
W czasop.: Zesz. Nauk. / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. - 2006, nr 4, s. [88]--110. - 5 tab. - Bibliogr. s. 108-109
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA ROZWOJU * ZASTOSOWANIE* STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW * ZASOBY LUDZKIE


42/55

Autor: Walas-Trębacz, Jolanta; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku
W książce: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - Bibliogr. s. 402 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [387]-403 : 12 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-7252-317-7
Impreza: Konferencja naukowa 'Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym' ( 2006 ; Zakopane Kościelisko)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ GOSPODARCZY * KAPITAŁ * PERSONEL * UMYSŁ * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI * KAPITAŁ INTELEKTUALNY * KAPITAŁ STRUKTURALNY * KAPITAŁ RELACYJNY


43/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Kozina, Andrzej
Tytuł: Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
W książce: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [511]-522 : 3 tab.. - ISBN 83-7252-267-7
Impreza: Konferencja naukowa Management Forum 2020 ( 2005 ; Osieczany)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * NEGOCJACJE * TYP * FUNKCJA* ZASOBY LUDZKIE * KAPITAŁ LUDZKI


44/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Efekty wykorzystania Lean Production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
W książce: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki / oprac. i red. naukowa Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2005. - Bibliogr. 11 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [298]-307 : 1 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-907047-4-9
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ GOSPODARCZY * STRATEGIA ROZWOJU * RESTRUKTURYZACJA * PRODUKCJA * KONKURENCJA * SPRAWNOŚĆ* LEAN PRODUCTION


45/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku
W książce: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / pod red. Leszka Kozioła. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - Bibliogr. s. 294 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [277]-294 : 5 tab., 7 wykr.. - ISBN 83-89879-04-2
Impreza: Konferencja naukowa 'Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym' ( 2005 ; Tarnów)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * KIERUNEK * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


46/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential - Case Study
W książce: Vybrane pohledy na bezpecnost podnikani z zivota / red. Roman Jasek. - Kraków ; Zlin : European Association for Security, 2005. - (Zeszyty Naukowe / European Association for Security ; nr 5). - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 51-60 : 1 tab., 6 ryc.. - ISBN 83-919932-4-8
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


47/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Zarzadzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego
W książce: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe / [red. nauk. Zbigniew Kreft]. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1732-1565 ; [nr] 5). - S. [186]-197 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * SUKCES * CELE * PERSONEL * SYSTEM INFORMACYJNY* KAPITAŁ LUDZKI


48/55

Autor: Barczak, Beata; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi
W książce: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1092). - Bibliogr. s. 191 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [185]-191 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ADMINISTRACJA PUBLICZNA * USŁUGI * ZADANIA * FUNKCJA * PROCES * MODEL * DEFINICJA * CEL* OUTSOURCING


49/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji
W książce: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1092). - Bibliogr. s. 633-634 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [625]-634 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * CEL * PERSONEL * JAKOŚĆ * KSZTAŁTOWANIE * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI


50/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji
W czasop.: Zesz. Nauk. / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. - 2005, nr 3, s. [151]--171. - 2 tab. - Bibliogr. s. 169-170
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA ROZWOJU * KLASYFIKACJA * MODEL * ANALIZA * METODA* ZASOBY LUDZKIE


51/55

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 24-42 : 5 ryc., 3 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * ZARZĄDZANIE * MODEL * PRACA * KADRY * PERSONEL * MOTYWACJA * STRATEGIA ROZWOJU * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


52/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 44-74 : 2 ryc., 13 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


53/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: System i oceny potencjału pracy
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 75-80. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


54/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody i techniki szkolenia pracowników
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * SZKOLENIE * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


55/55

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania rozwojem potencjału pracy w przedsiębiorstwie
W książce: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 93-[102] : 3 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-7571-092-2
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * STRATEGIA ROZWOJU * INWESTYCJE * PERSONEL * KWALIFIKACJE * KOSZTY * BADANIA NAUKOWE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka