Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SZYSZKO-BOHUSZ, ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogiczne aspekty w profilaktyce AIDS
W książce: AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym : IV konferencja naukowa, Kraków 11-12.05.1990 / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 62). - Bibliogr. 12 poz. - Summ. - S. 175-185.
Impreza: Konferencja Naukowa 'AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym' (4 ; 1990 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ETYKA * MEDYCYNA * CHOROBY * AIDS * ZAPOBIEGANIE * SPOŁECZEŃSTWO * ŚWIADOMOŚĆ


2/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Problem nieśmiertelności biologicznej organizmów o wspólnej genezie (logistyka-biologia a filozofia).
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1987, T. 22, s. 319-359, bibliogr. 19 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * FILOZOFIA * GENETYKA * OSOBOWOŚĆ


3/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Kształcenie kadr kultury fizycznej w obliczu zagrożeń cywilizacji technicznej
W książce: Kształcenie kadr kultury fizycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / red. nauk. Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; nr 58). - s. 193-197.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * ROZWÓJ * KSZTAŁCENIE KADR * OSOBOWOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


4/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Problem nieśmiertelności biologicznej organizmów wielokomórkowych : esej z pogranicza nauki i filozofii. - Kraków : AWF, 1985 - 120 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 24) - Rez., summ. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * GENETYKA * FILOZOFIA * PSYCHOLOGIA * CECHY PSYCHICZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * ŚWIADOMOŚĆ * PAMIĘĆ * OSOBOWOŚĆ * DZIEDZICZNOŚĆ * RODZINA * DZIECI * BADANIA EMPIRYCZNE


5/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Funkcja pedagogiki holistycznej w kształceniu specjalistów z dziedziny kultury fizycznej
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 r. / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 21-26.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * PSYCHOLOGIA * PSYCHOTERAPIA * WARTOŚĆ * RADOŚĆ ŻYCIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * STUDIA * ABSOLWENCI * NAUCZYCIEL * DZIECI * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1993


6/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Problematyka i wyniki badań nad stanami świadomości : problem nieśmiertelności genetycznej : refleksje z pogranicza nauk i filozofii. - Kraków : AWF, 1992 - 152 s. : 13 tab. ; 23 cm - Summ. - Bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: * GENETYKA * DZIEDZICZNOŚĆ * BIOLOGIA * PSYCHOLOGIA * FILOZOFIA * ŚWIADOMOŚĆ * TRENING AUTOGENNY * WYCHOWANIE FIZYCZNE


7/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogiczne zasady wychowania w duchu ideałów olimpizmu w świetle pedagogiki holistycznej
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - Bibliogr. s. 307 - S. 301-307.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * KONCEPCJA * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * OLIMPIZM * IDEA OLIMPIJSKA


8/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogiczne i psychologiczne aspekty profilaktyki i terapii opartej o sprzężenie zwrotne.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1988, T. 2 z. 2., s. 19-29, bibliogr. 8 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SAMOPOCZUCIE * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * RELAKSACJA * ĆWICZENIA RELAKSACYJNE * METODA * SPRZĘŻENIE ZWROTNE


9/50

Autor: Feiner, Małgorzata; Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki : przemiany w myśli i praktyce pedagogicznej / pod red. Małgorzaty Feiner i Andrzeja Szyszko-Bohusza. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 3). - s. 3--4.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * AKSJOLOGIA * CELE WYCHOWANIA * NAUCZYCIEL * WYCHOWAWCA * ROLA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POGLĄDY


10/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogika holistyczna
W książce: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki : przemiany w myśli i praktyce pedagogicznej / pod red. Małgorzaty Feiner i Andrzeja Szyszko-Bohusza. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 3). - Bibliogr. 20 poz. - Przedruk z: 'Świat, Edukacja, Wszechświat; red. J. Gnitecki, W. Pasterniak, A. Szyszko-Bohusz. Poznań 1997, s. 7-32 - S. 151--165.
Słowa kluczowe: * NAUKI HUMANISTYCZNE * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * KONCEPCJA * ZASADY * UCZNIOWIE * NAUCZYCIEL * STOSUNKI INTERPERSONALNE


11/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Relaksacja w procesie kształcenia i wychowania
W książce: Wypisy z wychowania zdrowotnego. Cz. 2 / wybór i oprac. Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska, Bożena Jawień. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 9). - Bibliogr. s. 83-84 - Przedruk z: Terapia pedagogiczna, pod red. J. Włodek-Chronowskiej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki, Skrypty Uczelniane nr 656, Kraków 1991, s. 115 i in. - S. 77-88.
Słowa kluczowe: * RELAKSACJA * KSZTAŁCENIE * WYCHOWANIE * STRES * AGRESYWNOŚĆ * AUTOAGRESJA * ODPOCZYNEK * ĆWICZENIA * ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* RELAKS PROGRESYWNY JACOBSONA * METODA RELAKSACJI H. WINTREBERTA * METODA TRENINGU AUTOGENNEGO J.H. SCHULTZA * TRANSCENDENTALNA MEDYTACJA


12/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Osobowość nauczyciela akademickiego a wychowanie zdrowotne
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 2. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 7 poz. - Sesja IV. Cz. 2. Nauczyciel wychowania fizycznego współtwórcą zdrowia swoich wychowanków, aktywność fizyczna - S. 168-171.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * OSOBOWOŚĆ * ROLA * PROMOCJA ZDROWIA * STYL ŻYCIA * CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZAPOBIEGANIE * CYWILIZACJA * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


13/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość i samoświadomość w pedagogice jako formacji intelektualnej-Ku pedagogice wyższych stanów świadomości
W książce: Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym : V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Wrocław, 23-25 września 2004 : materiały konferencyjne / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. . - Wrocław : Dolnośl. Szkoła Wyż. Eduk. Tow. Wiedzy Powsz. we Wrocławiu, 2004. - Materiały przedkonferencyjne wydane na prawach rękopisu - Bibliogr. 96 poz. - S. 501-515.
Impreza: Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny n.t. Przetrwanie i rozwój-niezbywalne powinności wychowania (5 ; 2004 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * FILOZOFIA * ŚWIADOMOŚĆ * NIEŚMIERTELNOŚĆ * TEORIA * KONFERENCJA * REFERAT


14/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: O nieśmiertelności genetycznej. cz. 2 : problem nieśmiertelności biologicznej organizmów o wspólnej genezie (logistyka - biologia a filozofia)
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - T. 3, vol 3 (2002), s. 130--140. - Summ. - Przedruk z książki Nieśmiertelność genetyczna : czy dziedziczymy świadomość? / Andrzej Szyszko-Bohusz - Kraków, Barbara, 1996
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * FILOZOFIA * ŚWIADOMOŚĆ * ŻYCIE * NIEŚMIERTELNOŚĆ


15/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej; Pasterniak, Wojciech
Tytuł: Nowa filozofia człowieka i nowa pedagogika
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - T. 3, vol 3 (2002), s. 141--153. - Summ. - Bibliogr. 20 poz. - Przedruk za Dydakt. Lit. 2002, T 20, s. 13-19, za zgodą Autorów i Redakcji
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * PEDAGOGIKA * FILOZOFIA * PAMIĘĆ * POSTĘP * MORALNOŚĆ * DUCHOWOŚĆ * 21 W.


16/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogika holistyczna w okresie przemian współczesnej humanistyki
W książce: Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym świecie : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego. - Olsztyn ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu, 2002. - Bibliogr. 101 poz. - S. 37-47. - ISBN 83-86273-74-7
Słowa kluczowe: * NAUKI HUMANISTYCZNE * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * STYL ŻYCIA * BADANIA NAUKOWE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


17/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Społeczny wymiar sportu w świetle pedagogiki holistycznej
W książce: Społeczny wymiar sportu : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2003. - Bibliogr. 40 poz. - S. 313-322. - ISBN 83-88659-03-0
Słowa kluczowe: * SPORT * SOCJOLOGIA SPORTU * ETYKA SPORTOWA * FAIR PLAY * NAUKI HUMANISTYCZNE * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * CZŁOWIEK * STYL ŻYCIA


18/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Kształcenie kadr kultury fizycznej a pedagogika holistyczna
W czasop.: Studia Humanist.. - 2002, nr 2, s. 5--20. - Summ. - Bibliogr. s. 16-20
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * KSZTAŁCENIE KADR * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * 21 W. * GENETYKA * ŚMIERĆ * KONCEPCJA * MORALNOŚĆ * WZORCE * AUTORYTET * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ)* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * KOLBE, MAKSYMILIAN * HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


19/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogika holistyczna w rozwoju nauk o kulturze fizycznej
W książce: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 2, Szkice z pedagogiki kultury fizycznej / red. nauk. Jerzy Nowocień ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003. - Bibliogr. 70 poz. - S. 44-52. - ISBN 83-910902-1-3
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * HOLIZM * CYWILIZACJA * ZAGROŻENIE * DZIEDZICZENIE * ETYKA * KULTURA FIZYCZNA * KSZTAŁCENIE KADR


20/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogika holistyczna. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1989 - 40, [1] s. ; 18 cm-(Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181, nr 432) - Bibliogr. s. 40-[41] - ISBN 83-04-03367-4
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * ROLA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * BADANIA NAUKOWE


21/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Nieśmiertelność genetyczna : czy dziedziczymy świadomość?- Wyd. 2 uzup.. - Kraków : Wydaw. 'Barbara', 1996 - 254, [1] s. : il. ; 21 cm - Bibliogr. s. 179-184 - ISBN 83-87063-02-9
Impreza: )
Słowa kluczowe: * GENETYKA * DZIEDZICZENIE * ŚWIADOMOŚĆ * ŚMIERTELNOŚĆ * NIEŚMIERTELNOŚĆ


22/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Relaksacja w procesie kształcenia i wychowania
W książce: Terapia pedagogiczna / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków : nakł. UJ, 1991. - (Skrypty Uczelniane - Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017, nr 656). - Bibliogr. 13 poz. - Skrypt jest przeznaczony dla studentów pedagogiki oraz dla studentów kierunków nauczycielskich - S. 115-122. - ISBN 83-233-0499-8
Słowa kluczowe: * RELAKSACJA * KSZTAŁCENIE * WYCHOWANIE * STRES * LĘK * ZAGROŻENIE * AGRESYWNOŚĆ * AUTOAGRESJA * ZAPOBIEGANIE * WYPOCZYNEK * UKŁAD NERWOWY * ĆWICZENIA ODDECHOWE * TRENING AUTOGENICZNY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* AUTOSUGESTIA * NAPIĘCIE PSYCHICZNE


23/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej Red.
Tytuł: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997 - 206 s. : il. ; 21 cm - Bibliogr. przy referatach - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * RELIGIA * FIZYKA * FIZJOLOGIA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE* MISTYKA


24/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - S. 5-6. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * RELIGIA * KONFERENCJA * WSTĘP* MISTYKA


25/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość jako obecność substancji duchowej nie podlegającej lub podlegającej zmianom : (synteza)
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 197-198 - S. 181-198. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * DUCHOWOŚĆ * RELIGIA * ŻYCIE * CZŁOWIEK * OSOBOWOŚĆ * TOŻSAMOŚĆ (FILOZOFIA) * DZIEDZICZNOŚĆ * TERMINOLOGIA * POGLĄDY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* BYT * BÓG * BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE


26/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Podsumowanie Seminarium 'O naturze świadomości'
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - S. 199-210. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * CZŁOWIEK * ŚWIATOPOGLĄD * ŻYCIE * ZAGROŻENIE ŻYCIA * CYWILIZACJA * ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE * KONFERENCJA * REFERAT* SAMOWIEDZA


27/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Teoria nieśmiertelności genetycznej w relacji do pedagogiki holistycznej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2003, nr 3, s. 15--22. - Summ. - Bibliogr. s. 20--22
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * CZŁOWIEK * ŚWIATOPOGLĄD* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ * PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


28/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Hipoteza nieśmiertelności genetycznej
W książce: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Żak, 2003. - Bibliogr. 32 poz. - S. 213-215. - ISBN 83-89501-06-6
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * BIOLOGIA * GENETYKA * HIPOTEZA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA ANKIETOWE


29/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Nieśmiertelność genetyczna. Hiopteza czy teoria?
W książce: Dydaktyka Literatury / Uniwersytet Zielonogórski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2003. - (Dydaktyka Literatury / Uniwersytet Zielonogórski, ISSN 0324-8682 ; T. 23). - Summ. - Bibliogr. 84 poz. - S. [5]-17.
Słowa kluczowe: * GENETYKA * HIPOTEZA * TEORIA * KONCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * RELIGIA* HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


30/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Edukacja przez sport w epoce cywilizacji naukowo-technicznej jako przeciwdzialanie totalnemu zagrożeniu przetrwania ludzkości
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dziubiński; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - S.341-352. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * SPORT * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


31/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Inmortalidad Genetica - Un problema Multidisciplinaro. Es Heredada la Conciencia?
W książce: Jornada de Ciencia Polaca, La Serena, 29 noviembre 1999 / Universidad de la Serena. - La Serena : Universidad de la Serena, 2004. - s. 125-131 : 1 ryc.
Impreza: Jornada de Ciencia Polaca ( 1999 ; La Serena)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * FILOZOFIA * ŚWIADOMOŚĆ * ŻYCIE * NIEŚMIERTELNOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


32/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Nieśmiertelność genetyczna. Hiopteza czy teoria?
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - 2004, T. 1, s. 374-378.
Słowa kluczowe: * GENETYKA * HIPOTEZA * TEORIA * KONCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * RELIGIA* HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


33/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Rozważania o istocie rzeczywistości
W książce: Dydaktyka Literatury / Uniwersytet Zielonogórski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2004. - (Dydaktyka Literatury / Uniwersytet Zielonogórski, ISSN 0324-8682 ; T. 24). - S. 12-21.
Słowa kluczowe: * GENETYKA * HIPOTEZA * TEORIA * KONCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * RELIGIA* HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


34/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Nieśmiertelność duchowa w relacji do Teorii Nieśmiertelności Genetycznej
W książce: Bliskie i Nieznane / Uniwersytet Zielonogórski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2004. - S. 39-44.
Słowa kluczowe: * GENETYKA * HIPOTEZA * TEORIA * KONCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * RELIGIA* HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


35/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Nieśmiertelność genetyczna. Hiopteza czy teoria?
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - T.4 vol.4 (2004), s 374--378. - Summ. - Bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe: * GENETYKA * HIPOTEZA * TEORIA * KONCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * RELIGIA* HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


36/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Rozważania o istocie rzeczywistości
W książce: Dydaktyka Literatury / Uniwersytet Zielonogórski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2004. - (Dydaktyka Literatury / Uniwersytet Zielonogórski, ISSN 0324-8682 ; T. 24). - Summ. - Bibliogr. 19 poz. - T. 24, s. 11-22. - ISBN 83-86273-42-9
Słowa kluczowe: * GENETYKA * HIPOTEZA * TEORIA * KONCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * RELIGIA* HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


37/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Nieśmiertelność duchowa w relacji do Teorii Niesmiertelności Genetycznej
W książce: Bliskie i nieznane : integracja treści a integracja osoby / pod red. Wojciecha Pasterniaka, Tadeusza Frąckowiaka. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski;Pol. Tow. Pedagog., 2004. - Summ. - Bibliogr. 23 poz. - S. 39-44. - ISBN 83-86273-43-7
Słowa kluczowe: * GENETYKA * HIPOTEZA * TEORIA * KONCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * RELIGIA* HIPOTEZA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


38/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość i samoświadomość nauczyciela
W książce: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 13-24. - ISBN 83-7481-004-1
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL * ZAWÓD * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ


39/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Teoria Nieśmiertelności Genetycznej jako przeciwdziałanie agresji, przemocy oraz niesprawiedliwości społecznej
W książce: Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2005. - Bibliogr. 86 poz. - S. 15-25. - ISBN 83-913616-4-0
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * PRZECIWDZIAŁANIE * METODA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE


40/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Filozoficzne, lecznicze i pedagogiczne aspekty Jogi- Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej ; Poligrafix, 2005 - 96 s., [8] s. tabl. : il. - ISBN 83-7481-004-1
Słowa kluczowe: * JOGA * FILOZOFIA * MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA * TECHNIKI RELAKSACYJNE


41/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Etyka w medycynie konwencjonalnej oraz w medycynie komplementarnej
W książce: I Inauguracyjna Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej, 2005. - Bibliogr. 26 poz. - S. 2-6.
Impreza: 1 ; 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ETYKA * KONFERENCJA * REFERAT* MEDYCYNA KONWENCJONALNA * MADYCYNA KOMPLEMENTARNA


42/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Pedagogika holistyczna
W książce: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. nauk. i przew. komitetu red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydaw. Akademickie 'Żak', 2005. - Hasło w encyklopedii - S. 152-155. - ISBN 83-89501-41-4
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * TEORIA * DEFINICJA* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


43/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość i samoświadomość w pedagogice jako formacji intelektualnej - ku pedagogice wyższych stanów świadomości
W książce: Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie humanistycznym : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe PTP, 2005. - Bibliogr. s. 62-65 - S. 51-65. - ISBN 83-86273-57-7
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * CZŁOWIEK * ROZWÓJ * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


44/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Teoria Nieśmiertelności Genetycznej w relacji do Pedagogiki Holistycznej. Owoc całożyciowej medytacji
W książce: Dydaktyka literatury. T. XXV / [red. nacz. Wojciech Pasterniak] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu, 2005. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - S. 23-25. - ISBN 83-86273-52-6
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * PEDAGOGIKA * CZŁOWIEK * ROZWÓJ * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ * MEDYTACJA* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


45/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość i samoświadomość w pedagogice jako formacji intelektualnej - ku pedagogice wyższych stanów świadomości
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. [77]--93. - Summ. - Bibliogr. s. 89-93x
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * FILOZOFIA * ŚWIADOMOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * ŻYCIE * ŚMIERĆ


46/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Swoistość empatii w Teorii Nieśmiertelności Genetycznej (TNG), Pedagogice Holistycznej (ph) oraz Dalekowschodnich Sztukach Walki (DSW)
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. [95]--105. - Summ. - Bibliogr. s. 102-105
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * PEDAGOGIKA * EMPATIA * OSOBOWOŚĆ * WSCHODNIE SPORTY WALKI* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


47/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Teoria nieśmiertelności genetycznej : naukowe uzasadnienie ułudy śmierci = Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death- Wyd. 4 (uzup.). - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 2006 - 429 [1] s., [36] s. tabl. : il. - Bibliogr. s. 426-[430] oraz przy poszczeg. pracach - Tekst częśc. ang. ; streszcz. ang. - Na s. tyt. i okł. autor: Andrzej Szyszko-Bohusz, ale książka zawiera przedruki prac wielu autorów - ISBN 83-86273-61-5
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * GENETYKA * ŚMIERĆ * NIEŚMIERTELNOŚĆ * ŚWIADOMOŚĆ* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ


48/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Twórczość Jana Pawła II w relacji do etyki założeń dalekowschodnich sztuk walki
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - 2006, T. 6, s. 21--26. - Streszcz. w jęz. pol - Streszcz. w jęz. ang - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * WARTOŚCI SPORTU * ETYKA * SZTUKA * WSCHODNIE SPORTY WALKI * FILOZOFIA WSCHODU * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * TWÓRCZOŚĆ


49/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Wstęp
W książce: Aksjologia turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2006. - (Monografie SALOS RP). - Publ. z okazji jubileuszu 250 rocznicy urodzin w 2005 r. i 180 rocznicy śmierci w 2006 r. Stanisława Staszica - S. 9. - ISBN 83-924538-0-8, ISBN 978-83-924538-0-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKSJOLOGIA * FILOZOFIA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI* WSTĘP


50/50

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Adept dalekowschodnich sztuk walki w obliczu sytuacji ekstremalnych
W książce: Studia z historii i teorii kultury fizycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. s. 390 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [386]-390 : 1 [fot.]. - ISBN 978-83-7338-419-4
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * OSOBOWOŚĆ * CYWILIZACJA * WYCHOWANIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka