Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SZCZYGIEŁ, ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Żeglarstwo osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
W książce: Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym : wybór referatów / pod red. Władysława R. Dąbrowskiego. - Kraków : AWF, 1989. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 59). - Bibliogr. 10 poz. - S. 63-70.
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium pt. Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym (1 ; 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ŻEGLARSTWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY * DZIAŁANIE


2/60

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Wyniki badań funkcji narządu ruchu hutników z Wydziału Elektrolizy Huty Aluminium w Skawinie oraz propozycje odnowy biologicznej i rehabilitacji pracowników hutnictwa aluminium
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 23 poz. - s. 327-400, 2 rys. 13 tab. bibliogr. 23 poz..
Słowa kluczowe: * KINEZYTERAPIA * ŚRODOWISKO * ZANIECZYSZCZENIE * PRACOWNICY * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * UKŁAD RUCHOWY * KRĘGOSŁUP * GIBKOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WADY POSTAWY * LECZENIE * ODNOWA BIOLOGICZNA * REHABILITACJA ZAWODOWA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/60

Autor: Roziecka, Irena; Orzech, Janusz; Pieniążek, Marek; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Wpływ środowiska pracy na wydolność układu krążeniowego - oddechowego i sprawność fizyczną pracownic zatrudnionych w Wydziale Ampułkarni Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych 'Polfa'
W książce: VI Krajowy Zjazd Fizjoterapii Kraków' 77 : materiały naukowe. T. 2 / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jerzego Orłowskiego. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 23). - Bibliogr. 5 poz. - S. 17-22 : 4 tab., 1 wykr..
Impreza: Krajowy Zjazd Fizjoterapii (6 ; 1977 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * CHOROBY * URAZY * WYPADKI * FUNKCJA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * ĆWICZENIA * LECZENIE * EKONOMIA * PROBLEM * BADANIA NAUKOWE


4/60

Autor: Szczygieł, Andrzej Aut.; Tyka, Aleksander; Żuchowicz, Adam; Klimek-Piskorz, Ewa; Piskorz, Czesław
Tytuł: Ocena fizjologiczno-biochemicznych reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej mocy u młodych niepełnosprawnych osobników z mózgowym porażeniem dziecięcym
W książce: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : IX Kongres Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988 roku. T. 2.. - Kraków : AWF, 1991. - Bibliogr. 8 poz. - S. 267-276 : 5 tab., 1 wykr..
Impreza: Kongres Fizjoterapii (9 ; 1988 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PORAŻENIE MÓZGOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * REAKCJA ORGANIZMU * BADANIA NAUKOWE * TESTY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * KONFERENCJA * REFERAT


5/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Żeglarstwo osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
W książce: Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym : (streszczenie referatów) : materiały I Sympozjum organizowanego przez Zakład Żeglarstwa 20-21 marca 1987 roku. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 51). - S. 16.
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium pt. Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym (1 ; 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ŻEGLARSTWO * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * PRAWO * KULTURA * ZACHOWANIE SIĘ * UCZENIE SIĘ * KONFERENCJA


6/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Janusz, Mariusz
Tytuł: Ocena postawy ciała przy użyciu nowoczesnej techniki diagnostyczno-pomiarowej
W czasop.: Med. Sport.. - R. 15, nr 8, (1999), s. 10. - Tytuł rownież w j. ang.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * POSTAWA CIAŁA * SKOLIOZA * HIPERKIFOZA * WADY POSTAWY * BADANIA NAUKOWE * POMIAR * TECHNIKA * METODA * FIZJOTERAPIA * REFERAT * KONFERENCJA * ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE) * 1999


7/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Blecharz, Jan; Trębacz, Marzena
Tytuł: Poziom sprawności intelektualnej i psychomotorycznej wybranej grupy młodzieży niepełnosprawnej
W książce: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : IX Kongres Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988 roku. T. 2.. - Kraków : AWF, 1991. - Bibliogr. 5 poz. - S. 259-266 : 3 wykr..
Impreza: Kongres Fizjoterapii (9 ; 1988 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA SPECJALNA * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


8/60

Autor: Dudek, Jolanta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Poprawianie zaburzeń statyki ciała u dzieci niesłyszących w wieku 11-15 lat
W czasop.: Post. Rehab.. - 1999, nr 4, s. 137--145. - 2 ryc, 2 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * STATYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GŁUSI * ZABURZENIA * LECZENIE * PROGRAM * ĆWICZENIA * ELEKTROSTYMULACJA * SKUTECZNOŚĆ * DIAGNOSTYKA * METODA


9/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Stożek, Joanna; Dudek, Jolanta
Tytuł: Wybrane aspekty badania równowagi pacjenta nieinwazyjną technika diagnostyczno-pomiarową w terapii osób po udarze mózgowym (CVA)
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 14, z. 3 (2000), s. 109--117. - Sum. - 6 ryc. - Bibliogr, 12 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * MÓZG * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PACJENCI * RÓWNOWAGA CIAŁA * DIAGNOSTYKA * METODA * URZĄDZENIE 'METROCOM SYSTEM'


10/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Janusz, Mariusz; Marchewka, Andrzej
Tytuł: Ocena wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży przy użyciu nowoczesnej techniki diagnostyczno-pomiarowej w aspekcie terapeutycznym
W czasop.: Med. Sport.. - 2001, nr 11, s. 420--424. - Summ. - 6 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * ORTOPEDIA * DIAGNOSTYKA * POSTAWA CIAŁA * CHOROBY * SKOLIOZA * KRĘGOSŁUP * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.* KRZYWIZNY KRĘGOSŁUPA * TECHNIKA POMIAROWA


11/60

Autor: Kilar, Julian Zygmunt; Szczygieł, Andrzej; Janusz, Mariusz; Ridan, Tomasz; Drwięga, Joanna
Tytuł: Występowanie wad postawy ciała w grupie chłopców dziewięcioletnich z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle grupy porównawczej
W książce: Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 82). - Bibliogr. s. 113 - S. 107-113 : 1 ryc., 4 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ROZWÓJ FIZYCZNY * WADY POSTAWY * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * BADANIA * METODA PUNKTOWA * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * CECHY MORFOLOGICZNE * TEST STUDENTA


12/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Szczygieł, Marek; Rosińska, Beata
Tytuł: Technika komputerowa w diagnozowaniu wybranych cech morfologicznych i funkcjonalnych narciarzy niepełnosprawnych w aspekcie zdrowotnym
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 10 poz. - Sesja tematyczna 'Sporty zimowe osób niepełnosprawnych' - S. 308-317 : 6 ryc..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * CHOROBY * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NARCIARSTWO * REKREACJA * NARCIARSTWO TURYSTYCZNE * REHABILITACJA * ODNOWA BIOLOGICZNA * KOMPUTER * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ZDROWIE * PROGNOZOWANIE * KONFERENCJA * REFERAT* TECHNIKA KOMPUTEROWA


13/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ślusarczyk, Anna
Tytuł: Ruchomość oraz ukształtowanie krzywizn kręgosłupa u dzieci z wadliwą postawą ciała
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol 3, nr 3 (2003), s. 261--271. - Summ. - 15 fot., 9 tab., 4 wykr. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * KINEZYTERAPIA * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * STRETCHING * ĆWICZENIA LECZNICZE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


14/60

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Nowoczesna koncepcja efektywnego usprawniania pacjentów : system Mulligana 'SNAGS', 'NAGS', 'MWMS' - mobilizacje w ruchu - (wybrane zagadnienia)
W czasop.: Med. Manual.. - 2003, nr 3 i 4, s. 5--11. - 3 fot. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * STAWY * LECZENIE * MOBILIZACJA * TECHNIKI MANUALNE * METODA* METODA MULLIGANA * NAGS * SNAGS * MWMS


15/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ciszek, Elżbieta; Materna, G.
Tytuł: Analiza wybranych cech budowy i postawy ciała w grupie kobiet po menopauzie ze stwierdzoną osteoporozą
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 3, nr 4 (2003), s. 337--346. - Summ. - 8 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * BUDOWA CIAŁA * OSTEOPOROZA * MENOPAUZA * PŁEĆ Ż. * DIAGNOSTYKA * BADANIA NAUKOWE


16/60

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Analiza form spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych
W książce: Rehabilitacja medyczna i społeczna / [red. nauk. Tadeusz Kasperczyk]. - Kraków : PSON. ZG : Ostoja, 1994. - (Materiały Pierwszego Europejskiego Kongresu 'Niepełnosprawni Bliżej Europy', [Kraków 19-21 kwietnia 1993, Polska] t. 1). - Bibliogr. s. 125 - S. 115-125 : 10 tab.. - ISBN 83-900625-8-5
Impreza: Europejski Kongres 'Niepełnosprawni Bliżej Europy' (1 ; 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * CZAS WOLNY * ZAGOSPODAROWANIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * OPIEKA SPOŁECZNA * PRACA ZAWODOWA * CHOROBY * REHABILITACJA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


17/60

Autor: Pąchalski, Adam; Szyguła, Krystyna; Woźniak, Barbara; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Próba ukazania różnic w poziomie wydolności fizycznej, cech motorycznych i uzdolnień ruchowych pomiędzy ćwiczącymi i niećwiczącymi inwalidami z upośledzeniem umysłowym
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 57-59.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * UZDOLNIENIA RUCHOWE * WIEK DOJRZAŁY * WYSOKOŚĆ CIAŁA * GIBKOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA


18/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Sowa, Marta
Tytuł: Zmiany w strukturze samooceny u inwalidów pod wpływem czynnego uprawiania sportu
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów Badawczych). - S. 59-61.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT * LECZENIE USPRAWNIAJĄCE * SAMOOCENA * BADANIA ANKIETOWE * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA


19/60

Autor: Orzech, Janusz; Jamroga, Witold; Znój, Mirosław; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Ocena wpływu wyłączenia zmysłu wzroku na wyniki uzyskane w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych sportu osób niepełnosprawnych
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 63-64.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * LEKKOATLETYKA * KONKURENCJA SPORTOWA * RYWALIZACJA SPORTOWA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


20/60

Autor: Pąchalski, Adam; Czerner, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Próba opracowania testu sprawności ruchowej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym lekkim i umiarkowanym
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 64-65.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * TESTY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST DENISIUKA * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


21/60

Autor: Kaganek, Krzysztof; Gawinek, Marian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo
W książce: Niepełnosprawny turysta : poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych :praca zbiorowa /[ aut. Marian Gawinek et al. ; wstęp Mirosław Boruszczak ]. - Szczecin : Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, 2003. - Publikacja powstała w ramach projektu 'Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych' dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Bibliogr. 7 poz. - S. 50-61. - ISBN 83-87978-41-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * TURYSTA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PILOT WYCIECZKI


22/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej; Cieślar, Grażyna; Magoń, Grzegorz
Tytuł: Rozwój fizyczny i postawa ciała dzieci upośledzonych umysłowo w odniesieniu do najnowszych norm populacyjnych
W czasop.: Fizjot. Pol.. - [2005], [s.p.].
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SOMATYCZNY * POSTAWA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO


23/60

Autor: Sosin, Paweł; Dutka, J.; Szczygieł, Andrzej; Skowronek, P.
Tytuł: Body balance after TKA - posturography study
W książce: The Total Knee Arthroplasty. - Kraków : Polish Orthopaedic and Traumatology Society, 2003. - S. 54-55.
Impreza: International Scientific and Arthroplasty (2 ; 2003 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * CHIRURGIA PLASTYCZNA * STAW KOLANOWY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * PROPRIORECEPTORY


24/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Łuczak, Ewa
Tytuł: Ocena poziomu samoobsługi i nawyków higienicznych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
W czasop.: Zmienność Biol. Człowieka. - 1994, vol. 1, s. 71--76. - 5 tab. - Bibliogr.2 poz.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Człowiek - Natura - Kultura' ( 1994 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * HIGIENA * PORAŻENIE MÓZGOWE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * OLSZTYNEK (WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE)) * KONFERENCJA * REFERAT


25/60

Autor: Górkiewicz, Maciej; Ciszek, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: The choise of experts and classification characteristics using the method of renewed allocation to similarity classes
W książce: III Konferencja : Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych : program i streszczenia / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Statystyki ; Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Metod Statystycznych. - Katowice : [S. n.], 2004. - Tekst i tytuł również w j. pol. - Opis na podstawie informacji od autora - III Konferencja nt 'Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, 2004 - S. 11-12.
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA * METODA * BADANIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


26/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ciszek, Elżbieta; Górkiewicz, Maciej
Tytuł: Możliwości nieinwazyjnego diagnozowania postawy ciała i utrzymywania równowagi u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną na podstawie wyników obiektywnych pomiarów
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. 139.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (5 ; 2004 ; Rzeszów, 1d ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * OSTEOPOROZA * REHABILITACJA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


27/60

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Wielkość krzywizn kręgosłupa oraz jego ruchomość w grupie dziewcząt z idiopatycznym skrzywieniem kręgoslupa na tle badań porównawczych
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. 149.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (5 ; 2004 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * SKOLIOZA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


28/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej; Ćwirlej, Agnieszka
Tytuł: Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą antropostereometryczną i inklnometryczną
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. 158.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (5 ; 2004 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * DIAGNOSTYKA * POSTAWA CIAŁA * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* KRZYWIZNY KRĘGOSŁUPA * TECHNIKA POMIAROWA


29/60

Autor: Górkiewicz, Maciej; Ciszek, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: New test and power analysis for repeated arrangements
W książce: 25th Annual Conference The International Society for Clinical Biostatistics, 15-19 August 2004, Leiden The Niderlands : abstract book., 2004. - Bibliogr. 4 poz. - S. 160.
Impreza: Conference The International Society for Clinical Biostatistics (25 ; 2004 ; Leiden)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MEDYCYNA * LEKARZ * DIAGNOZA * BŁĘDY * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * TESTY * REFERAT * STRESZCZENIE * KONFERENCJA


30/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Mańko, Grzegorz; Kowalska, Katarzyna; Kużdżał, Adrian
Tytuł: Ocena efektywności technik terapii manualnej wg koncepcji Briana Mulligana zastosowanych w leczeniu pacjentów z bólami dolnego odcinla kęgosłupa - wybrane zagadnienia
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 5, nr 2 (2005), s. 174--182. - Summ. - 6 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Impreza: Naukowe nt. 'Życie bez Bólu' - Międzynarodowy Dzień Inwalidy ( 2005 ; Zgorzelec)
Słowa kluczowe: * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * RUCH CIAŁA * MOBILIZACJA * TERAPIA MANUALNA * MASAŻ * PACJENCI* METODA MULLIGANA * NAGS * SNAGS * MWMS


31/60

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Zmiany typu temperamentu pod wpływem działalności sportowej na przykładzie zawodników sportów zimowych
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Bibliogr. 11 poz. - S. [145]-151 : 4 tab.. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * SELEKCJA * TEMPERAMENT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * KWESTIONARIUSZ TEMPERAMNTEU J. STRELAUA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


32/60

Autor: Górkiewicz, Maciej; Ciszek, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Ocenianie kompetencji eksperta na podstawie procedury powtórnego rozmieszczania
W książce: Horyzonty metodyczne w epidemiologii / pr. zbior. pod red. Zbigniewa J. Brzezińskiego. - Warszawa : Komisja Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005. - Bibliogr. 13 poz. - Mater. z sympozjum 'Horyzonty metodyczne epidemiologii', Warszawa, 22 listopada 2004 - S. [126]-129 : 5 tab.. - ISBN 83-915-711-2-2
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BADANIA KLINICZNE * POMIAR * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * TESTY* TEST ISTOTNOŚCI


33/60

Autor: Ciszek, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej; Górkiewicz, M.; Bac, Aneta
Tytuł: Osteoporosis is dangerous but preventable: needed extensive health education and exercises
W czasop.: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku. - Vol. 50, supl. 2 (2005), s. 68--69 . - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * OSTEOPOROZA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ĆWICZENIA * PACJENCI


34/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ciszek, Elżbieta; Górkiewicz, Maciej
Tytuł: Visual inspection of the osteoporosis functional disability using rescaled standard anatomical pictures
W książce: Euroregional Conference on Building Information Society in the Healtcare in Euroregion Niemen : program and Book of Abstracts, 17-19 February 2005, Branicki Palace, Bialystok. - Białystok : Branicki Palace, 2005. - Bibliogr. 9 poz. - S. 58.
Impreza: International Conference on Building Information Society in Healtcare in the Euroregion Niemen ( 2005 ; Białystok)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OSTEOPOROZA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * METODA NIEINWAZYJNA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


35/60

Autor: Górkiewicz, Maciej; Ciszek, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: O pewnej metodzie dobierania ekspertów
W książce: Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych : praca zbiorowa / pod red. Janusza Wywiała. - Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ). - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 195-215 . - ISBN 83-7246-238-0
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA * EKONOMIA * METODA * MODELE MATEMATYCZNE * KONFERENCJA * REFERAT* TEORIA ESTYMACJI * METODA REPREZENTACYJNA


36/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej; Uszyński, Marcin
Tytuł: The Level of Mental Retardation and Body Posture in Mentally Handicaped Pubertal Children
W książce: 2o Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao, 1 a 4 de Junho dem 2005=2nd International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention, 1st to 4th June 2005 / coorden. Beatriz Pereira, Graza Carvalho [dok. elektroniczny]. - Braga : Universidade de Minho, 2005. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.] : 8 ryc., 7 tab..
Impreza: Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao (2 ; 2005 ; Braga, International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention (2 ; 2005 ; Braga)
Słowa kluczowe: * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE * KONFERENCJA * REFERAT * DOKUMENT ELEKTRONICZNY* 11-13 LAT


37/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Kużdżał, Adrian; Ridan, Tomasz
Tytuł: Changes in Mobility and Shapes of Spinal Curves in Children with Postural Defects
W książce: 2o Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao, 1 a 4 de Junho dem 2005=2nd International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention, 1st to 4th June 2005 / coorden. Beatriz Pereira, Graza Carvalho [dok. elektroniczny]. - Braga : Universidade de Minho, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonej przez autora - [S. p.].
Impreza: Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao (2 ; 2005 ; Braga, International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention (2 ; 2005 ; Braga)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKOLIOZA * DZIECI * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * DOKUMENT ELEKTRONICZNY


38/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Kużdżał, Adrian; Ridan, Tomasz
Tytuł: Mobility and Shapes of Spinal Curves in Children with Postural Defects of Compared with Healthy Children
W książce: 2nd International Seminar of Physical Education, Leisure and Health - Universidad de Minho, Instituto de Estudios da Crianza, Braga - Portugal. - Braga : Universidad de Minho, 2005. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.].
Impreza: International Seminar of Physical Education, Leisure and Health (2 ; 2005 ; Braga)
Słowa kluczowe: * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT


39/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej; Walicka-Cupryś, Katarzyna
Tytuł: Poziom rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci lekko oraz głębiej upośledzonych umysłowo w aspekcie potrzeb oddziaływania fizjoterapeutycznego
W książce: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik ; przy współudz. Sylwii Wrony. - Kraków : 'Impuls', 2005. - Bibliogr. 29 poz. - S. 23-41 : 4 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-7308-491-6
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ FUNKCJONALNY * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE * TESTY * BADANIA NAUKOWE


40/60

Autor: Ridan, Tomasz; Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Tourism and recreation of disabled people. Efect of prophylaxis. Travel and recreation activities
W książce: 2o Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao, 1 a 4 de Junho dem 2005=2nd International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention, 1st to 4th June 2005 / coorden. Beatriz Pereira, Graza Carvalho. - Braga : Universidade de Minho, 2005. - [S. p.].
Impreza: Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude 'Novos modelos de analise e intervencao' (2 ; 2005 ; Braga)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * KONFERENCJA * REFERAT


41/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej; Ridan, Tomasz
Tytuł: Deep Transverse Massage in Soft Tissue Lesions in Youth - diagnostic and therapeutic aspects
W książce: 2o Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao, 1 a 4 de Junho dem 2005=2nd International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention, 1st to 4th June 2005 / coorden. Beatriz Pereira, Graza CarvalhoBraga^bUniversidade de Minho. - Braga : Universidade de Minho, 2005. - Opis na podst. informacji dostrarczonej przez autora - [S. p.].
Impreza: Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude 'Novos modelos de analise e intervencao' (2 ; 2005 ; Braga)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * MASAŻ * URAZY * TKANKA MIĘKKA * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * REFERAT


42/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ridan, Tomasz; Kużdżał, Adrian
Tytuł: Body posture of children and youth - diagnostic and therapeutic aspects
W książce: 2o Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao, 1 a 4 de Junho dem 2005=2nd International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention, 1st to 4th June 2005 / coorden. Beatriz Pereira, Graza Carvalho [dok. elektroniczny]. - Braga : Universidade de Minho, 2005. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.].
Impreza: Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao (2 ; 2005 ; Braga)
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ * TERAPIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


43/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Mańko, Grzegorz; Kowalska, Katarzyna; Kużdżał, Adrian
Tytuł: Ocena efektywności technik terapii manualnej wg koncepcji Briana Mulligana zastosowanych w leczeniu pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa - wybrane zagadnienie
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 5, nr 2 (2005), s. 174--182. - 6 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 15 poz. - Streszcz. ang. - Streszcz. pol.
Słowa kluczowe: * TERAPIA MANUALNA * TECHNIKI MANUALNE * KRĘGOSŁUP * BÓL* KONCEPCJA BRIANA MULLIGANA


44/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ciszek, Elżbieta; Górkiewicz, Maciej
Tytuł: Visual inspection of the osteoporosis functional disability using rescaled standard anatomical pictures
W czasop.: Rocz. Akad. Med. w Białymstoku. - 2005, Vol. 50, Suppl. 2, s. [75]-76. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OSTEOPOROZA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * METODA NIEINWAZYJNA


45/60

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł; Szczygieł, Andrzej; Łata, Piotr
Tytuł: Anatomiczna i czynnościowa rekonstrukcja stawu kolanowego w przypadkach ciężkiej niestabilności kostnej i więzadłowej za pomocą całkowitej alloplastyki z użyciem protezy półzwiązanej
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 8, nr 3 (2006), s. [335--334]. - 5 tab., 9 ryb. - Bibliogr. 16 poz. - Opis na podst. informacji od autora
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * ALLOPLASTYKA * KOŃCZYNA DOLNA * STAW KOLANOWY * PACENCI * WIEK STARCZY


46/60

Autor: Put, Marcin; Szczygieł, Andrzej; Starzyński, Jacek
Tytuł: Zastosowanie wybranych technik tapingu limfatycznego oraz terapii manualnej wg B.R. Mulligana w usprawnianiu złamań podudzia
W czasop.: Med. Manual.. - T. 10, nr 2 i 3 (2006), s. 29--34.. - Summ. - 7 fot. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * TERAPIA MANUALNA * TAPING * KOŃCZYNA DOLNA * PODUDZIE * ZŁAMANIE* TAPING LIMFATYCZNY * METODA MULLIGANA


47/60

Autor: Ridan, Tomasz; Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Analiza wybranych parametrów statystycznych i dynamicznych kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej w grupie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym w odniesieniu do grupy kontrolnej
W czasop.: Moloda sportivna nauka Ukraini : zbirnik naukovih prac z galuzi fizicnoi kulturi na sportu. - 2006, t. 4, kn. 2, s. 257--262. - Summ. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Moloda sportivna nauka Ukraini' ( Lwów ; 2006)
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * POKWITANIE * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


48/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej; Strełkowska, W.; Forczek, Wanda
Tytuł: Budowa kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej u dzieci lekko upośledzonych umysłowo oraz zdrowych w świetle badań antropometrycznych
W czasop.: Moloda sportivna nauka Ukraini : zbirnik naukovih prac z galuzi fizicnoi kulturi na sportu. - Vip. 10, t. 4, kn. 2 (2006), s. 257--262. - Summ. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 22 poz.
Impreza: Lwów ; 2006)
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POKWITANIE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


49/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Postawa oraz równowaga ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w odniesieniu do grupy kontrolnej na podstawie badań antropostereometrycznych i stabilograficznych
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr. specjalny (2006), s. 71--72.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa rehabilitacji (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * RÓWNOWAGA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


50/60

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Potrzeby, stan i perspektywy badań naukowych w sporcie inwalidzkim - wybrane zagadnienia
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 5 poz. - S. 30-34.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * TRENING SPORTOWY * BADANIA NAUKOWE * APARATURA * METODA * KONFERENCJA * REFERAT


51/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Dudek, Jolanta; Janusz, Mariusz; Kilar, Zygmunt; Ridan, Tomasz; Snakowski, Tomasz
Tytuł: Postawa ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zalezności od rodzaju dysfunkcji i stopnia aktywności ruchowej
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 23 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 388-397 - S. 141-150 : s. 3 tab.. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * REFERAT


52/60

Autor: Dudek, Jolanta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Wykorzystanie platformy równowagi w diagnostyce 8i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 14 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 402-407 - S. 155-160 : 1 tab., 5 ryc.. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * PLATFORMA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT* PLATFORMA BALANSOWA


53/60

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Changes in the Level of Dynamic Balance in Women After Seven Days of Basic Skiing Instruction
W książce: Coordination motor abilities in scientific research / ed. by Jerzy Sadowski, Tomasz Niźnikowski ; International Association of Sport Kinetics. - Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education, 2008. - (Monography / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska). - Bibliogr. 9 poz. - Na s. tyt.: Library series vol. 24 - S. 121-127 : 2 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-923666-5-2
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA RUCHU * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * TRENING SPORTOWY * INSTRUKTARZ * WPŁYW * RÓWNOWAGA CIAŁA * KOORDYNACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * PLATFORMA * TESTY * RÓWNOWAGA DYNAMICZNA


54/60

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Posturographic Assessment of Relations Between Static and Dynamic Balance in Young Women
W książce: Coordination motor abilities in scientific research / ed. by Jerzy Sadowski, Tomasz Niźnikowski ; International Association of Sport Kinetics. - Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education, 2008. - (Monography / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska). - Bibliogr. 10 poz. - Na s. tyt.: Library series vol. 24 - S. 262-[268] : 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-923666-5-2
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA RUCHU * RÓWNOWAGA CIAŁA * KOORDYNACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA POSTUROGRAFICZNE * KORELACJA* RÓWNOWAGA DYNAMICZNA * RÓWNOWAGA STATYCZNA


55/60

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Wzajemne relacje pomiędzy równowagą dynamiczną a wynikami slalomu giganta wśród adeptów narciarstwa zjazdowego
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 18, nr 43 (2008), s. 67--75. - 5 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Streszcz. pol. - Streszcz. ang.
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA RUCHU * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SLALOM GIGANT * TRENING SPORTOWY * INSTRUKTARZ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * RÓWNOWAGA CIAŁA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * PLATFORMA* RÓWNOWAGA DYNAMICZNA


56/60

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / [aut. Agata Borowicka et al. ; red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński]. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 31-[45].
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PRODUKT TURYSTYCZNY * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NARZĄDY RUCHU


57/60

Autor: Janusz, Mariusz; Szczygieł, Andrzej; Horodecka-Wardęga, Lucyna; Leszczyńska, Anna; Smatras, Agnieszka
Tytuł: Wczesne rezultaty leczenia skoliozy idiopatycznej systemem SPINECOR
W książce: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia : Ogólnopolska konferencja naukowa, Bielsko-Biała 6-8 czerwca 2008 : Streszczenia = Faults of body posture in children and youth : Prophylaxis - diagnosis - therapy : Abstracts. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ; Polska Akademia Nauk - Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, 2008. - Tekst w j. ang. na s. 117 - S. 116.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia' ( 2008 ; Bielsko-Biała)
Słowa kluczowe: * SKOLIOZA IDIOPATYCZNA * LECZENIE * METODA NIEINWAZYJNA * PACJENCI * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


58/60

Autor: Szczygieł, Andrzej; Janusz, Mariusz; Kużdżał, Adrian; Starzyński, Jacek
Tytuł: Kształt krzywizn kręgosłupa oraz jego ruchomość u dziewcząt z idiopatycznym skrzywienem kręgosłupa na tle badań porównawczych
W książce: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia : Ogólnopolska konferencja naukowa, Bielsko-Biała 6-8 czerwca 2008 : Streszczenia = Faults of body posture in children and youth : Prophylaxis - diagnosis - therapy : Abstracts. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ; Polska Akademia Nauk - Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, 2008. - Tekst w j. ang. s. 99 - S. 98.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia' ( 2008 ; Bielsko-Biała)
Słowa kluczowe: * SKOLIOZA IDIOPATYCZNA * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * WADY POSTAWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE * STRESZCZENIE* METRECOM SYSTEM


59/60

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Analiza wybranych parametrów postawy ciała, dystrybucji masy ciała oraz ruchomości kregosłupa w grupie dzieci uposledzonych umysłowo
W książce: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia : Ogólnopolska konferencja naukowa, Bielsko-Biała 6-8 czerwca 2008 : Streszczenia = Faults of body posture in children and youth : Prophylaxis - diagnosis - therapy : Abstracts. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ; Polska Akademia Nauk - Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, 2008. - Tekst w j. ang. s. 199 - S. 198.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia' ( 2008 ; Bielsko-Biała)
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIALA * WADY POSTAWY * SKOLIOZA * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* TRÓJWYMIAROWA ANALIZA RUCHU * METRECOM SYSTEM


60/60

Autor: Put, Marcin; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Pourazowe zapalenie stawu ramiennego - diagnostyka i terapia manualna
W czasop.: Rehabil. prakt.. - 2008, nr 2, s. 25--27. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - 4 fot., 1 ryc. - Bibliogr. u aut. i w red.
Słowa kluczowe: * STAW RAMIENNY * BARK * STAWY * URAZY * DIAGNOSTYKA * FIZJOTERAPIA * METODA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka