Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SURÓWKA-FENCZYN, IRENA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Kasperczyk, Tadeusz; Maciejowski, Jerzy
Tytuł: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na kierunki turystyka i rekreacja krakowskiej AWF
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 3-24. - Summ. - 24 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * EKSTRAWERTYK * INTROWERTYK * AGRESYWNOŚĆ * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * TESTY


2/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Motywy wyboru kierunków kształcenia u studentów turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 95-103, 1 tab. bibliogr. 14 poz. sum..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * DECYZJA * MOTYWACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


3/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Wodyński, Jacek
Tytuł: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na I rok turystyki i rekreacji w krakowskiej AWF w roku akademickim 1991/92
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 53--63. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * PEDAGOGIKA * AWF KRAKÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * KANDYDACI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * TESTY


4/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Program zajęć z przedmiotu psychologia i sposób jego realizacji na kierunkach turystyka i rekreacja krakowskiej AWF w percepcji oraz ocenie studentów.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 179--191. - Sum. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * PSYCHOLOGIA * PROGRAM * PERCEPCJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


5/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Postaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 5-6.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUKI HUMANISTYCZNE * TURYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * NAUCZANIE * REFERAT


6/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Proces nauczania psychologii na kierunkach turystyka i rekreacja Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego w ocenie studentów
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zaklad Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - Bibliogr. 4 poz. - S. 47-53 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA * PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA * EMOCJE * OCENA * STUDENCI * TURYSTYKA * REKREACJA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * REFERAT


7/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Psychopedagogiczne implikacje wynikające z porównawczych badań wybranych cech osobowości słuchaczy dwóch kolejnych roczników kierunków turystyka i rekreacja krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, t. 28, s. 7--18. - Sum. - 5 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * CECHY PSYCHICZNE * EKSTRAWERTYK * INTROWERTYK * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * TESTY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * METODY STATYSTYCZNE * WYNIKI BADAŃ * WYKORZYSTANIE


8/24

Autor: Czarnocka, Idalia; Surówka-Fenczyn, Irena; Ładecki, Bolesław; Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychologiczne podstawy organizacji i realizacji turystyki oraz rekreacji osób niepełnosprawnych - nowy przedmiot nauczania w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego?
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, T. 28 (1999), s. 129--137. - Summ. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * REHABILITACJA * PRZEDMIOT NAUCZANIA * AWF KRAKÓW


9/24

Autor: Kulesza, Wanda; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Aktywność ruchowa osób w wieku średnim i jej bariery
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / red. Danuta Umiastowska. - Szczecin : Albatros, 1999. - Bibliogr. s. 64 - S. 60-64 : 3 tab.. - ISBN 83-88038-03-6
Impreza: Konferencja naukowa 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (4 ; 1998 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ZDROWIE * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * CZAS WOLNY * ZAGOSPODAROWANIE * BADANIA ANKIETOWE * WYPOCZYNEK CZYNNY


10/24

Autor: Fenczyn, Jan; Kulesza, Wanda; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Motives for taking up recreational movement by high school students in Poland
W książce: Kazdy jedinec je vyzva : sbornik prispevku z mezinarodni konference o aplikovanych pohybovych aktivitach deti a mladeze. - Olomouc : Faculty of Physical Culture. Palacky Universitet Olomouc, 1996. - Tyt. również w j. ang. - Bibliogr. 9 poz. - S. 43-47 : 2 tab. .
Impreza: International Conference on adapted Physical Activity of Children and Youth ( 1996 ; Ołomuniec)
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * ŚLĄSK


11/24

Autor: Czarnocka, Idalia; Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan; Ładecki, Bolesław
Tytuł: Psychological Basis of Organization and Realization of Tourism and Recreation for the Disabled - New Subject at Cracow Academy of Physical Education?
W czasop.: Telesna Kultura. - 1995/96, nr 26, s. 141--149. - Summ. - Bibliogr. 21 poz
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA


12/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Rozwój intelektualny i poziom neurotyzmu a osiągnięcia w nauce szkolnej młodzieży w okresie dorastania
W czasop.: Scholasticus : pedagogika, psychologia, logopedia. - 1993, nr 2, s. 49--54. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ PSYCHICZNY * NERWICA * OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE * MŁODZIEŻ * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * BADANIA NAUKOWE


13/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Maciejowski, Jerzy
Tytuł: Rezultaty osiągane w Ogólnym Teście Klasyfikacyjnym (OTK) przez młodzież w wieku 18;0-21;0 (studenci, uczniowie, młodzież niedostosowana społecznie) - doniesienie z badań
W czasop.: Scholasticus : pedagogika, psychologia, logopedia. - 1994, nr 3-4, s. 59--68. - 3 tab. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ TRUDNA * STUDENCI * INTELIGENCJA * ANALIZA PORÓWNAWCZA * BADANIA NAUKOWE* OGÓLNY TEST KWALIFIKACJI (OKT)


14/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Analiza krytyczna niektórych teorii rozwoju zawodowego
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1983, nr 1, s. 45--53. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ZAWÓD * WYBÓR * ROZWÓJ * MOTYWCJA * PORADNICTWO


15/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Teoria rozwoju zawodowego A. Roe
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1987, nr 1, s. 26--31. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * ZAWÓD * WYBÓR * MOTYWCJA * DETERMINACJA* KONCEPCJA A. ROE


16/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1978, nr 4, s. 171--174. - Rec. książki: Psychospołeczne problemy wychowania / Zbigniew Zaborowski. - Warszawa : Nasz Księgarnia, 1977.- 154 ss.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA * SPOŁECZEŃSTWO * KSIĄŻKA * RECENZJA


17/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Zmiana wizerunku sąsiada w stosunkach polsko-ukraińskich
W książce: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.].. - Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2001. - Referat - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 23--27.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 2001 ; Horyniec-Zdrój)
Słowa kluczowe: * STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE * STOSUNKI SPOŁECZNE * POLSKA * UKRAINA * KONFERENCJA * REFERAT


18/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Zaborowski, Zbigniew
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1977 - 154 S. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


19/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Zaborowski, Zbigniew
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania
W czasop.: Przegl. Ośw.-Wychow.. - 1979, nr 1, s. 61--64. - Recenzja - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


20/24

Autor: Fenczyn, Jan; Kulesza, Wanda; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Wzór osobowy nauczyciela akademickiego w opinii studentów krakowskiej AWF
W książce: Student-nauczyciel akademicki (relacje interpersonalne) / pod red. Edwarda Radeckiego. - Szczecin : 'PoNaD', 1998. - (Monografie Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej ; T. 1). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 195-200. - ISBN 83-86627-85-9
Słowa kluczowe: * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * OSOBOWOŚĆ * WZORCE * OPINIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


21/24

Autor: Klimas-Ulatowska, E.; Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Przydatność zawodowa a zdrowie psychiczne przyszłych nauczycieli
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1978, nr 4, s. 16--27. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * STUDIA WYŻSZE * ABSOLWENCI * ZDROWIE PSYCHICZNE * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE


22/24

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan; Szatko, D.
Tytuł: Rozwój społeczny a zjawisko przestępczości dzieci i młodzieży
W czasop.: Zesz. Nauk. / WSC MSW. - 1988, nr 3, s. 425--441. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SPOŁECZNY * PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH * MŁODZIEŻ TRUDNA


23/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Maciejowski, Jerzy
Tytuł: Związki rozwoju intelektualnego i niedostosowania społecznego w świetle bimodalnej koncepcji społecznego rozwoju człowieka
W czasop.: Zesz. Nauk. / WPP ASW. - 1990, nr 1, s. 61--74. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * KONCEPCJA


24/24

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Agroturystyka - bariery psychologiczne - możliwości ich likwidacji
W książce: Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Horyńcu Zdroju / pod red. nauk. Antoniego Jarosza, Romana Fedana ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej. - Jarosław : PWSZ, 2000. - Referat - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - s. 61--66.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Agroturystyka szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej' ( 2000 ; Jarosław)
Słowa kluczowe: * AGROTURYSTYKA * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka