Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SMARZYŃSKI, HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Perspektywy rozwojowe WSWF (w Krakowie).
W czasop.: Echo Krakowa. - 1963, nr 228, s. 6..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * WSWF KRAKÓW


2/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: XX Kongres Międzynarodowy Szkoły Nowoczesnej Pedagogiki Freineta we Francji.(1-5.IV.1964)
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 3 Cz. 2. Informacje, s. 277-282..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * KONFERENCJA * SZKOŁA * FRANCJA


3/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Zbliżenie szkoły do życia.
W czasop.: Ognisko. - 1960, nr 2, s. 12-13..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * PROBLEM


4/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Zasada systematyczności w nauczaniu.
W książce: Wprowadzenie do teorii nauczania.. - Warszawa : KiW, 1961. - s. 398-411..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * NAUCZANIE * ZASADY


5/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Typowe trudności wychowawcze w klasie i w szkole na tle środowiskowym.
W czasop.: Ognisko . - 1960, nr 1, s. 5-6..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * SZKOŁA


6/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Stan współczesny kształcenia nauczycieli za granicą.
W czasop.: Rocz. Nauk Dyd.. - 1957, Z. 6, s. 58-67..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL * KSZTAŁCENIE KADR


7/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Sprawozdanie z obrad XXII Kongresu Międzynarodowego Szkoły Nowoczesnej Pedagogiki Freineta (Perpignan 4-7.IV.1966).
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6 Cz. 3. Informacje, s. 285-288..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


8/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Społeczne wykolejanie się dzieci i młodzieży.
W czasop.: Chowanna. - 1963, nr 3, s. 265-279..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * DZIECI TRUDNE * MŁODZIEŻ * PROBLEM * PRZYCZYNY * SOCJOLOGIA


9/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Przygotowanie młodej kadry do prac badawczych i dydaktycznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 7. Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 23-37, bibliogr. 143 poz..
Słowa kluczowe: * SZKOŁA WYŻSZA * PRACOWNIK NAUKOWY * ZADANIA * PRACA ZAWODOWA * PRZYGOTOWANIE * DOSKONALENIE * METODA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE


10/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Przeobrażenia rodziny współczesnej jako środowiska wychowawczego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 211-234, bibliogr. 70 poz. sum. Aneks: s.234-242..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * RODZINA * WYCHOWANIE * MODEL * SZKOŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ


11/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Problem osobowości studenta wyższej uczelni.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 263-272, bibliogr. 24 poz. sum..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * OSOBOWOŚĆ * ŚRODOWISKO * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA


12/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Powiat Busko Zdrój przed 1.IX.1939-1945.. - PWN Krak., 1960 - 366 s. tabl. 1 mapa.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * REGION * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA)


13/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Potrzeba kształcenia nauczycieli na poziomie półwyższym i wyższym w Polsce Ludowej.
W czasop.: Ruch Pedag.. - 1965, nr 3, s. 65-68..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL * KSZTAŁCENIE KADR * HISTORIA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


14/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Płuca Krakowa i Ośrodek wychowawczy.
W czasop.: Gaz. Krak.. - 1961, nr 91, s. 4..
Słowa kluczowe: * OGRÓD JORDANOWSKI * WYCHOWANIE * DZIAŁANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja w sprawie naukowych podstaw teorii wychowania fizycznego i sportu.
W czasop.: Nowa Szkoła. - 1955, nr 2, s. 225-228..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * KONFERENCJA * POLSKA


16/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Perspektywy rozwojowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T. 2 Cz. 3. Informacje., r. wyd. 1964 s. 385-389..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * PERSPEKTYWY * ROZWÓJ


17/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Nowa Huta jako środowisko kulturalne oraz problem zainteresowań i czytelnictwa nowohuckiej młodzieży robotniczej.
W książce: Zainteresowania, środowisko kulturalne, poziom umysłowy młodzieży. Studia Pedagogiczne. - PAN Wroc., 1961. - T. 9, s. 195-206..
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * ŚRODOWISKO * ZAINTERESOWANIA * KULTURA * KSIĄŻKA * MŁODZIEŻ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


18/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Nauczanie problemowe.
W książce: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nauk Pedag.. - PAN Krak., 1964. - s. 81-82..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * NAUCZANIE PROBLEMOWE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


19/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Naukowe podstawy eksperymentu pedagogicznego.
W czasop.: Głos Naucz.. - 1965, nr 38, s. 6-7..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * BADANIA EKSPERYMENTALNE * CEL * ZADANIA


20/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Kształtowanie się planu życiowego absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas XI liceów ogólnokształcących. Problem wyboru szkoły, uczelni, zawodu.
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1969, nr 4, s. 153-156..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * ABSOLWENCI * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA * PERSPEKTYWY * PLANOWANIE * MOTYWACJA


21/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Kryteria ocen szkolnych.
W czasop.: Rocz. nauk.-dydakt. Psychologia / WSP Krak.. - 1963, s. 203-225..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * POSTĘPY W NAUCE * OCENA * KRYTERIA


22/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Eksperymentalne szkoły podstawowe całodzienne, półinternatowe w NRD i ich potrzeba społeczna.
W książce: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nauk Pedagog.. - PAN Krak., 1964. - s. 381-383..
Słowa kluczowe: * SZKOŁA PODSTAWOWA * ORGANIZACJA * NRD


23/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Egzaminy, ocena, kryteria ocen studentów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 7. Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 5-23, bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EGZAMIN * OCENA * KRYTERIA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA


24/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Henryk Jordan - prekursor Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T. 1 r. wyd. 1963., s. 143-204, 4 tab. 11 fot. bibliogr. 90 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OKRES POROZBIOROWY


25/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Henryk Jordan pionier postępowego wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Problemy. - 1957, R. 13 nr 6, s. 443-445, il..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


26/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Henryk Jordan pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce.. - PWN Krak., 1968 - 258 s. 2 tabl. 1 wykr.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


27/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Dr Henryk Jordan - pionier postępowego wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Rocz. Nauk.-dyd. / WSP Krak.. - 1955, z. 3, s. 227-235, bibliogr..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


28/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Działalność dr Henryka Jordana na polu nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce./W 50-lecie śmierci/.
W czasop.: Wychow. Fiz. Szkol.. - 1957, R. 15 nr 3, s. 4, il..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


29/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Działalność Zakładu Pedagogiki w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie /1963-1966/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 101-105..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


30/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: XXI Kongres Międzynarodowy Szkoły Nowoczesnej Pedagogiki Freineta, Brest /Francja/ 12-16 kwietnia 1965.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 4 Cz. 1 Prace humanistyczne, s. 297-301..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SZKOŁA * KONFERENCJA * FRANCJA


31/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: XX Kongres Międzynarodowy Szkoły Nowoczesnej Pedagogiki Freineta we Francji /1-5.IV.1964/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 3, s. 277-282..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SZKOŁA * KONFERENCJA * FRANCJA


32/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Jan Bugajski 1908-1963.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T. 1, s. 278-280, bibliogr. 16 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * DZIAŁACZE * NAUCZYCIEL WF * BIOGRAFIA * WSWF KRAKÓW* BUGAJSKI, JAN


33/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: 30-lecie Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1958, nr 6, s. 142-145..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * HISTORIA


34/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. - Kraków : AWF, 1981 - 117 s. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 49) - Bibliogr. 217 poz.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * DYDAKTYKA * PRACA MAGISTERSKA * METODOLOGIA * EGZAMIN * KRYTERIA * STUDENCI * WYCHOWANIE * OSOBOWOŚĆ


35/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Leninowska teoria odzwierciedlenia (odbicia) i jej wpływ na współczesną dydaktykę
W książce: I Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej', Kraków, 25 listopada 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1969. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 1). - S. 7-12.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej' (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * IDEOLOGIA * DYDAKTYKA * TEORIA POZNANIA * NAUCZANIE * METODA * SZKOŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ * REFERAT * KONFERENCJA


36/36

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Jordan Henryk (1842-1907)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11, nr 4 (1967), s. 165--168. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * POLSKA * MEDYCYNA * PRACA NAUKOWA * DZIAŁACZ SPOŁECZNY * BIOGRAFIA * JORDAN, HENRYK

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka