Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POCIECHA, MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Syntetyczny miernik rozwoju i jego wykorzystanie w analizie wpływu czynników na rozwój ontogenetyczny dzieci.
W książce: Z badań rozwoju biologicznego dzieci nowohuckich / Krystyna Cadel, Maria Pociecha. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 55). - Bibliogr. 11 poz. - Rez., summ. - S. 47-93 : 1 rys., 12 tab..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ONTOGENEZA * DZIECI * MIERNIK * ANALIZA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * METODA


2/18

Autor: Pociecha, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Efektywność metod uzupełniania brakujących danych w longitudinalnych pomiarach antropometrycznych.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1990, nr 4, s. 49-65, 10 tab. bibliogr. 4 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMETRIA * POMIAR * METODA * SKUTECZNOŚĆ * BADANIA EKSPERYMENTALNE


3/18

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Taksonomiczne metody wyboru cech diagnostycznych w zastosowaniu do badań antropologicznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 341-356, 10 tab. bibliogr. 16 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * METODA * ANALIZA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


4/18

Autor: Cadel, Krystyna; Cichocka, Barbara; Pociecha, Maria
Tytuł: Charakterystyka cech morfologicznych i sprawności ruchowej 6-letnich dzieci
W książce: Stan rozwoju 6-letnich dzieci z Nowej Huty z uwzględnieniem właściwości fizycznych zdrowia i sprawności myślenia / pod red. Stanisława Gołąba i Genowefy Kurnik. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 14). - S. 29-40 : 7 tab., 2 wykr..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * ZĘBY * DYMORFIZM PŁCIOWY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


5/18

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Syntetyczny miernik tempa wzrostu wybranych cech morfologicznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1993, T. 26, s. 185-196, 6 tab. 2 wykr. bibliogr. 3 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * MIERNIK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


6/18

Autor: Kurnik, Genowefa; Gołąb, Stanisław; Sobiecki, Jan; Żarów, Ryszard; Cadel, Krystyna; Cichocka, Barbara; Tombińska, Teresa; Depiak, Otmar; Pociecha, Maria
Tytuł: Rozwój fizyczny, stan zdrowia i sprawność myślenia 6-letnich dzieci z Nowej Huty
W książce: Rozwój fizyczny dziecka w środowisku przemysłowym : materiały Sympozjum Naukowego, Kraków 12-13 grudnia 1980 r. / [red. nauk. Zofia Bocheńska]. - Kraków : AWF, 1984. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 31). - Bibliogr. 5 poz. - S. 195-207 : 1 tab., 5 wykr..
Impreza: Sympozjum Naukowe na temat Rozwój fizyczny dziecka w środowisku przemysłowym ( 1890 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ZDROWIE * CHOROBY * GRUPY DYSPANSERYJNE * WADY POSTAWY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * TREND SEKULARNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * TESTY * TEST PINTNERA-CUNNINGHANA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


7/18

Autor: Pociecha, Maria; Gołąb, Stanisław
Tytuł: Syntetyczny miernik dynamiki rozwoju sprawności fizycznej w ontogenezie.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1993, nr 10, s. 157-170, 2 rys. 4 tab. 2 wykr. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ONTOGENEZA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


8/18

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Metody opisu i wnioskowania statystycznego
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 191-204 : 4 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * STATYSTYKA * METODY STATYSTYCZNE


9/18

Autor: Bromboszcz, Janusz Aut.; Pabisiak A.; Pociecha, Maria; Rybczyńska M.
Tytuł: Skuteczność diagnostyczna prób wysiłkowych wykonywanych za wskazań kardiologicznych a wybrane elementy charakterystyki osób badanych.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1996, T. 10 z. 4, s. 91-99, 5 ryc. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * SERCE * CHOROBY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DIAGNOSTYKA * PRÓBA WYSIŁKOWA * ELEKTROKARDIOGRAFIA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * WIEK KALENDARZOWY * ZAWÓD * LĘK * KORELACJA


10/18

Autor: Pociecha, Maria Aut; Krupa, Robert; Kruszelnicka, Grażyna; Kruszelnicki, Paweł
Tytuł: Baza danych dla turystyki i zagadnień pokrewnych
W książce: Infobazy'99. Bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk, 30 sierpnia-1 września 1999 r ; Redakcja Antoni Nowakowski, Joanna Nowakowska, Marcin Hryciuk ; Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN. - Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 1999. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - s. 281-286 : 1 ryc..
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem KBN pt. 'INFOBAZY'99 - Bazy danych dla Nauki' (2 ; 1999 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * INFORMATYKA * KOMPUTER * BAZA DANYCH * TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * OBIEKT TURYSTYCZNY * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


11/18

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką. - Kraków : F. H. U. 'Albis', 2002 - 208 s. : il. , tab. ; 23 cm - Bibliogr. 33 poz. - Aneks s. 197-208 - ISBN 83-906452-8-9
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZARZĄDZANIE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * METODA


12/18

Autor: Krupa, Robert; Pociecha, Maria; Szlezynger, Joanna; Kruszelnicka, Grażyna
Tytuł: Baza danych o obiektach Krakowa i okolic
W książce: INFOBAZY'2002 : Materiały Konferencji INFOBAZY'2002 - Bazy Danych dla Nauki : Konferencja organizowana pod patronatem Komitetu Badań Naukowych ; red. Antoni Nowakowski ; Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN. - Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2002. - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - S. 217-220. - ISBN 83-908112-1-9
Impreza: Konferencja nt. 'Infobazy2002 - bazy danych dla nauki' ( 2002 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMATYKA * BAZA DANYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


13/18

Autor: Pociecha, Maria; Krupa, Robert; Kruszelnicka, Grażyna
Tytuł: Baza danych o biurach turystycznych i hotelach Krakowa
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [25]--34. - Summ. - 6 ryc., 5 tab. - Biblioggr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMATYKA * BAZA DANYCH * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/18

Autor: Szlezynger, Joanna; Pociecha, Maria; Kruszelnicka, Grażyna
Tytuł: Wykorzystanie Internetu jako narzędzia wspomagania procesu dydaktycznego
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 7 poz. - Sekcja 4 : Kształcenie zawodowe - S. 163-176 : 14 ryc..
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AWF KRAKÓW * DYDAKTYKA * INFORMATYKA * PROGRAM NAUCZANIA * INTERNET * INFORMACJA TURYSTYCZNA * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - KAZIMIERZ * ZABYTEK HISTORYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


15/18

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Cyrul, Wanda; Pociecha, Maria
Tytuł: Zmiany adaptabilne układu kostnego u osób uprawiających karate
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 27 (1983), nr 2, s. 49--62. - 9 ryc., 4 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * KARATE * TRENING SPORTOWY * BIOMECHANIKA SPORTU * ADAPTACJA ORGANIZMU * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŚCI * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE


16/18

Autor: Cyrul, Wanda; Sterkowicz, Stanisław; Pociecha, Maria
Tytuł: Die Skelettveranderungender Hand bei jugendlichen, die Karate betreiben
W książce: 19. Tagung der Gesellschaft fur Padiatrische Radiologie, 22. und 23. Oktober 1982 in Basel : kurzfassungen der Vortrage . - Basel, 1982. - Bibliogr. 3 poz. - S. 15.
Impreza: Tagung der Gesellschaft fur Padiatrische Radiologie (19 ; 1982 ; Bazylea)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * KARATE * ANATOMIA * KOŚCI * KOŃCZYNA GÓRNA * ADAPTACJA ORGANIZMU * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


17/18

Autor: Krupa, Robert; Pociecha, Maria; Szlezynger, Joanna; Kruszelnicka, Grażyna
Tytuł: A Database on the Tourist Sites of Cracow and its Environs
W czasop.: TASC Qart.. - 2003, nr 3, s. 300--301.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * BAZA DANYCH * ZABYTEK ARCHITEKTURY * TRASY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


18/18

Autor: Grzywa, Michał; Pociecha, Maria
Tytuł: Analiza aktywności turystycznej polskich internautów
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Summ. - Bibliogr. 5 poz. - S. [393]-405 : 5 ryc., 6 tab.. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * INTERNET * KLIENT * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka