Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PĄCHALSKI, ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/71

Autor: Pąchalski, Adam; Gawinek, Marian; Walaszek, Robert
Tytuł: Metody badania narządu ruchu w rehabilitacji klinicznej. - Kraków : AWF, 1991 - 303 s. : 108 rys. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 111) - Bibliogr. s. 302-303
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ORTOPEDIA * POSTAWA CIAŁA * KOŃCZYNA GÓRNA * KRĘGOSŁUP * KOŃCZYNA DOLNA * NEUROLOGIA * MIĘŚNIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * FIZJOLOGIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


2/71

Autor: Pąchalski, Adam; Orłowski J.
Tytuł: Rola sportowych form ruchowych w programie rehabilitacji inwalidów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 297-318, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT LECZNICZY * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSCYPLINY SPORTOWE * TRENING * ZAWODY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PSYCHOLOGIA


3/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Złamanie kości ramieniowej w czasie rzutu granatem.
W czasop.: Probl. Lek.. - 1957, nr 1, s. 50-58..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * WYPADKI * WOJSKOWI * RZUTY * ZŁAMANIE * RAMIĘ * KOŃCZYNA GÓRNA * LECZENIE


4/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Złamania marszowe
W czasop.: Probl. Lek.. - 1956, nr 5, s. 263-270..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * WYPADKI * WOJSKOWI * MARSZ * ZŁAMANIE * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE URAZOM


5/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Zastosowanie przeszczepów kości w leczeniu opóźnionego zrostu i stawów rzekomych kości długich.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1961, T. 26 z.6, s. 697-702..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * ZŁAMANIE * KOŚCI * STAWY * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ


6/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Zastosowanie przeszczepów kości gąbczastej w leczeniu trudno gojących się złamań.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1959, T. 24 z. 5, s. 370-374..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * KOŚCI * ZŁAMANIE * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ


7/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Zastosowanie wolnych przeszczepów skóry w leczeniu uszkodzeń narządu ruchu.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1966, T. 10 z.4, s. 72-78, 5 rys. bibliogr. 13 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * UKŁAD RUCHOWY * USZKODZENIA * MIĘŚNIE * KOŚCI * SKÓRA * LECZENIE


8/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Zarys rozwoju operacji wytwórczych stawów z zastosowaniem tkanki jako materiału interpozycyjnego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 2. Prace przyrodnicze, s. 227-237..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * TKANKI * SKÓRA * SKUTECZNOŚĆ


9/71

Autor: Pąchalski, Adam; Szymański M.
Tytuł: Wpływ zakłóceń rytmu biologicznego w środowisku wysokogórskim na sprawność psychofizyczną alpinistów.
W książce: V Symp. 'Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie'. Poznań, 28 maja 1973 r. Cz. 2.. - AWF Pozn., 1973. - (Wyd. monogr. ; nr 51). - s. 505-514, 3 rys.bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * BIORYTMY * PSYCHOMOTORYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * GÓRY * SPORTOWCY * PŁEĆ M.


10/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Wyposażenie działów rehabilitacji leczniczej w placówkach służby zdrowia województwa rzeszowskiego.
W czasop.: Probl. Techn. Med.. - 1972, T. 3 nr 2, s. 134-136..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * URZĄDZENIA * WYPOSAŻENIE * RZESZÓW (WOJ. PODKARKACKIE ; OKRĘG)


11/71

Autor: Pąchalski, Adam; Grochmal, Stanisław; Damasiewicz, M.
Tytuł: Physician and patient in disabled mens cooperatives.
W czasop.: Psychotherapy and Psychosomatics. - 1970, nr 18, s. 47-49.. - Tł. tyt.: Wspólne działanie lekarza i pacjenta.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOTERAPIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * LEKARZ * WSPÓŁPRACA * KONFERENCJA


12/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Wartość astrogalektomii w leczeniu zaniedbanych stóp końsko-szpotawych w oparciu o doświadczenia Kliniki Ortopedycznej w Krakowie.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - 1961, z. 3, s. 331..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * CHOROBY * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * LECZENIE


13/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Usprawnienia chorych po dermoortoplastyce.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1963, nr 3 T. 7, s. 315-326..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * CHIRURGIA * STAWY * KINEZYTERAPIA


14/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Trening sportowy inwalidów.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1973, T. 17 nr 3, s. 58-64..
Słowa kluczowe: * SPORT LECZNICZY * TRENING * NIEPEŁNOSPRAWNI


15/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Trzeba bardzo chcieć.
W czasop.: Weteran. - 1963, nr 21, s. 8..
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT * REHABILITACJA LECZNICZA * OBÓZ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


16/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Turnig bed for treatment of paralyses patients.
W czasop.: Excerpta Medica, Rehabilitation. - 1962, nr 9, s. 469..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * URZĄDZENIA * PORAŻENIE * ZASOBY MATERIALNE * LECZENIE


17/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Stan wyczerpania w górach.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 233-246, 2 fot. 1 rys. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * KLUB SPORTOWY * TRENER * WSPINACZKI * ZMĘCZENIE * KONDYCJA FIZYCZNA * GÓRY


18/71

Autor: Pąchalski, Adam; Ćwiklicki Z.
Tytuł: Szkody metalowe.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1964, T. 29 nr 4, s. 527-529, 4 ryc. sum. bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * KOŚCI * KOŃCZYNA DOLNA * UDO


19/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Instytucie Ortopedycznym Rizzoli, Klinice Ortopedycznej Uniwersytetu Bolońskiego.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1961, T. 26 z. 4, s. 467-473..
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * HISTORIA * DYDAKTYKA * WŁOCHY * SPRAWOZDANIE


20/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Wielkiej Brytanii na XVIII Światowym Kongresie Medycyny Sportowej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 459-461..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * ŚWIAT * SPRAWOZDANIE * WIELKA BRYTANIA


21/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Społeczne problemy w schorzeniach i uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Kompensacja czynności rdzenia kręgowego.. - PZWL Wwa, 1968 - s. 167-172.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA SPOŁECZNA * PROBLEM * PORAŻENIE * REHABILITACJA LECZNICZA


22/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Rola wychowania fizycznego w biologicznej odnowie ustroju.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 321-329, bibliogr. 20 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ODNOWA BIOLOGICZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPOŁECZEŃSTWO


23/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Rehabilitacja chorych po uszkodzeniach splotu barkowego
W książce: I Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego : Kraków, 26-27 maj 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 2). - 2 ryc., 2 tab. - S. 65-70.
Impreza: Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * USZKODZENIA * KOŃCZYNA GÓRNA * UKŁAD NERWOWY * KINEZYTERAPIA * KONFERENCJA * REFERAT


24/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Przyczyny nieużywania protez przez inwalidów.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - 1961, T. 16 z. 5, s. 501..
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * APARAT * URZĄDZENIA * MOTYWACJA * ŚWIADOMOŚĆ


25/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Profesor Ludwik Bierkowski, twórca gimnastyki ortopedycznej w Polsce.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1960, nr 1, s. 28-36..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * LEKARZ * KINEZYTERAPIA * UKŁAD RUCHOWY * POGLĄDY * BIOGRAFIA * BIERKOWSKI, LUDWIK


26/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Pamięci dr Mieczysława Kosińskiego.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - T. 15, z. 6 (1945), [s. p.].
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * LEKARZ * BIOGRAFIA * KOSIŃSKI M.


27/71

Autor: Ćwiklicki Z.; Pąchalski, Adam
Tytuł: Odległe wyniki leczenia paluchów koślawych sposobem Brandesa-Kellera.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1963, T. 28 nr 6, s. 619-622, 3 ryc. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * CHOROBY * KOŃCZYNA DOLNA * LECZENIE * OBSERWACJA


28/71

Autor: Dimter A.; Pąchalski, Adam
Tytuł: Nóż chirurgiczny o podwójnym ostrzu do pobierania pasm skóry.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1963, T. 28 nr 1, s. 101-102, 3 ryc. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * SPRZĘT


29/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Możliwości adaptacji do wysiłku fizycznego na dużych wysokościach i spostrzeżenia lekarskie z wypraw w Hindukusz. Streszczenie referatu z Sesji Jubileuszowej 60-lecia AZS, Kraków 1968.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1968, nr 9, s. 730-731..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * AKLIMATYZACJA * GÓRY * WYSIŁEK FIZYCZNY * ADAPTACJA ORGANIZMU


30/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Łóżko obrotowe do leczenia chorych z porażeniami.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1961, T. 16, s. 467-470..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * URZĄDZENIA * APARAT * PORAŻENIE * LECZENIE


31/71

Autor: Pąchalski, Adam; Ciesielska, Bogumiła
Tytuł: Metody oceny sprawności narządu ruchu.. - Kraków : [s. n.], 1973 - 60 s.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * UKŁAD RUCHOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * METODA * PODRĘCZNIK


32/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Metaplazja funkcjonalna tkanki łącznej skóry, zastosowanej jako materiał interpozycyjny w plastyce stawu.
W czasop.: Folia Morphologica. - 1964, nr 1, s. 1-16..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * SKÓRA * STAWY * TKANKA ŁĄCZNA * OBSERWACJA


33/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Legamentoplastica e sindesmopessi aeromio-clavivolare.
W czasop.: ATTI SERTOT. - 1959, Vol. 4, s. 764-766..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * WIĘZADŁA * SKÓRA * LECZENIE * ZWICHNIĘCIA * BARK * KOŚCI


34/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Leczenie chirurgiczno-ortopedyczne porażeń mózgowych
W książce: II Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego : Kraków, 17-19 listopada 1968. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 3). - s. 53-59.
Impreza: Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego (2 ; 1968 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * UKŁAD NERWOWY * PORAŻENIE * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * LECZENIE * KONFERENCJA * REFERAT


35/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Kosmetische Armprothese aus Epoksypoliamid-Harz.
W czasop.: Beitrage zur Orthopadie und Traumatologie. - 1962, H. 12, s. 691-696..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * APARAT * AMPUTOWANI * PRZEDRAMIĘ


36/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Hakim Polandi.
W czasop.: Służ. Zdr.. - 1963, nr 18/63, s. 3..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WYPRAWY * ORGANIZACJA * POLSKA * LEKARZ * LECZENIE


37/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Functional metaplasis of cutaneous conective tissue as interpositional material in arthroplasty.
W czasop.: Folia Morphologica. - 1965, z. 1, s. 1-16..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * TKANKA ŁĄCZNA * SKÓRA * STAWY


38/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Exlibris księgozbioru Kliniki Ortopedycznej AM w Krakowie.
W czasop.: Biul. Bibl. Lek.. - 1962, nr 3, s. 183-190..
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * HISTORIA * BIBLIOTEKA


39/71

Autor: Pąchalski, Adam; Ćwiklicki Z.
Tytuł: Endoproteza kości łódeczkowatej.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1963, T. 28 nr 2, s. 247-250, 5 ryc. sum. bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * LECZENIE * KOŚCI * PROTEZY


40/71

Autor: Pąchalski, Adam; Bała, Marian
Tytuł: II Polska Wyprawa w Hindukusz. Kronika.
W czasop.: Taternik. - 1965, nr 1-2, s. 14-16..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WYPRAWY * ORGANIZACJA * POLSKA * HINDUKUSZ


41/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Dr med. Damazy Mitkiewicz.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1961, T. 26 z.4, s. 345..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * LEKARZ * BIOGRAFIA * MITKIEWICZ D.


42/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Doświadczenia Krakowskiej Wytwórni Protez w zakresie budowy aparatów z lekkiego metalu i tworzyw sztucznych dla dzieci z porażeniami wiotkimi.
W czasop.: Biul. Inf. Laboratorium Naukowo-Doświadczalnego Zarządu Przemysłu Ortopedycznego. - 1961, nr 2, s. 22-29..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ORTOPEDIA * PORAŻENIE * APARAT * LECZENIE * DZIECI


43/71

Autor: Pąchalski, Adam; Szczeblika E.
Tytuł: Diagnostyka różnicowa chorób wewnętrznych.. - PZWL Wwa, 1969 - [S. p.] - rozdz.40
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * UKŁAD RUCHOWY * URAZY * DIAGNOSTYKA


44/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Dermoartroplastyka w leczeniu następstw zniekształcającego gośćca stawowego.
W książce: Pamiętnik XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 23-25.V. 1963 - Lublin.., 1964. - (Chir. Narz. Ruchu. Ortop. Pol. ). - s. 743-744, bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * STAWY * SKÓRA * LECZENIE * REUMATYZM


45/71

Autor: Pąchalski, Adam; Szymański M.
Tytuł: Czynnościowe leczenie złamań kończyn u sportowców.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1976, nr 11, s. 506-507, 1 fot. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ZŁAMANIE * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * LECZENIE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * SPORTOWCY


46/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Chorzy czekają.
W czasop.: Now. Rzesz.. - 1972, nr 297, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA


47/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Beinprothesen fur amputierte Sportler.
W czasop.: Beitrage zur Orthopadie und Traumatologie. - 1965, z. 7, s. 437-439..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * AMPUTOWANI * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * APARAT * SPORT LECZNICZY


48/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Badania nad wpływem ćwiczeń fizycznych na sprawność funkcjonalną płuc u dzieci ze zniekształceniami kręgosłupa, klatki piersiowej oraz astmą oskrzelową
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 78-81.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * DZIECI * CHOROBY * UKŁAD ODDECHOWY * WADY POSTAWY * KINEZYTERAPIA


49/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Badania nad metaplazją funkcjonalną tkanki łącznej i jej przydatnością w operacjach wytwórczych stawów. - Kraków : WSWF, 1966 - 66 s. : 50 rys. ; 23 cm-(Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 3) - Bibliogr. 152 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * SKÓRA * STAWY * TKANKA ŁĄCZNA


50/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Badania doświadczalne nad możliwościami metaplazji tkanki łącznej w tkankę chrzęstną i ścięgnową.
W książce: Pamiętnik XV Zjazdu Polsiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 23-25.V. 1963 - Lublin.., 1964. - (Chir. Narz. Ruchu. Ortop. Pol. ). - s. 847-850, 4 ryc. sum. bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * SKÓRA * STAWY * TKANKA ŁĄCZNA


51/71

Autor: Pąchalski, Adam; Pąchalska, Maria
Tytuł: Analiza badań sprawności fizycznej i przydatności do pracy w kopalni uczniów Zasadniczej Szkoły Górniczej i górników Kopalni Siersza.. - Kraków : AWF, 1976 - 143 s. 34 rys. 45 fot. bibliogr.14 poz.-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 11)
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * KONTROLA LEKARSKA * KINEZYTERAPIA * ODNOWA BIOLOGICZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * GÓRNICY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA


52/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Analiza przydatności i dopasowania protez kończyn dolnych u amputowanych uprawiających sport.
W czasop.: Postęp i Rehabiliacja. - S. 12-16.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * AMPUTOWANI * KOŃCZYNA DOLNA * APARAT * SPORT


53/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Aby mniej było ludzi kalekich.
W czasop.: Gaz. Krak.. - 1973, nr 78, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEPEŁNOSPRAWNI


54/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Aparat do ćwiczeń po operacjach wytwórczych stawu łokciowego.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu. Ortop. Pol. . - 1961, T. 16 z. 1, s. 89-96..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * CHIRURGIA * STAW ŁOKCIOWY * KOŃCZYNA GÓRNA * LECZENIE * APARAT


55/71

Autor: Majewska J.; Pąchalski, Adam
Tytuł: Ski Training for Amputees. Trening narciarski dla amputowanych.
W książce: XVIII World Congres of Sports Medicine, Oxford 6-11 September 1970.. - [S. l.] : .[s. n.], 1970. - Abstract s. 86-87, bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NARCIARSTWO * TRENING * AMPUTOWANI * KONFERENCJA * WIELKA BRYTANIA


56/71

Autor: Pąchalski, Adam; Majewska-Wiese, Jolanta
Tytuł: Rehabilitacja w przypadkach bólów lędźwiowo-krzyżowych
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1973, nr 11, s. 496-500. - 12 ryc. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * CHOROBY * KINEZYTERAPIA


57/71

Autor: Pąchalski, Adam; Orzech, Janusz
Tytuł: Leksykon rehabilitacji. - Kraków : AWF, 1980 - 210 s. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 43)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TERMINOLOGIA


58/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Główne kierunki działania lekarza wyprawy wysokogórskiej warunkujące utrzymanie wysokiej sprawności psychofizycznej członków zespołu
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI - 19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - Bibliogr. 27 poz. - S. 23-39 : 1 rys., 3 wykr..
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * FIZJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * GÓRY * ODNOWA ORGANIZMU * AKLIMATYZACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD NERWOWY * WODA * ODNOWA BIOLOGICZNA * TESTY * BADANIA NAUKOWE


59/71

Autor: Pąchalski, Adam; Pąchalska, Maria; Kilar, Zygmunt
Tytuł: Ścieżka zdrowia dla pacjentów z niedowładem połowiczym i z afazją
W książce: Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją, 3-6 maj, 1984, Kraków, Polska : streszczenia. - [s. l.], 1984. - Tytuł i tekst również w j. ang. - S. 123.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * PORAŻENIE * LECZENIE * ŚCIEŻKA ZDROWIA * ĆWICZENIA RUCHOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


60/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Polska koncepcja rehabilitacji
W książce: Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją, 3-6 maj, 1984, Kraków, Polska : streszczenia. - [s. l.], 1984. - Tytuł i tekst również w j. ang. - S. 9-10.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * LECZENIE * REHABILITACJA LECZNICZA * MEDYCYNA * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


61/71

Autor: Pąchalski, Adam; Pąchalska, Maria; Solarz, Leszek
Tytuł: Zastosowanie elektroakupunktury w rehabilitacji chorych z afazją
W książce: Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją, 3-6 maj, 1984, Kraków, Polska : streszczenia. - [s. l.], 1984. - Tytuł i tekst również w j. ang. - S. 100.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * LECZENIE * MEDYCYNA * AKUPUNKTURA * ELEKTROAKUPUNKTURA * ZASTOSOWANIE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


62/71

Autor: Knapik, Henryk; Pąchalski, Adam; Pąchalska, Maria
Tytuł: Problemy rehabilitacji chorych z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
W książce: II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej, Gdańsk 1986 : materiały i dokumenty / red. nauk. Zbigniew Krawczyk, Andrzej Pac-Pomarnacki, Ryszard Przewęda. - Warszawa : Wyd. AWF, 1987. - Bliogr. 6 poz. - S. 387-408 : 3 ryc., 12 tab..
Impreza: Kongres Naukowy Kultury Fizycznej (2 ; 1986 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * MÓZG * CHOROBY * URAZY * LECZENIE * METODA * KONFERENCJA * REFERAT


63/71

Autor: Pąchalski, Adam; Ciesielska, Bogumiła
Tytuł: Metody oceny sprawności narządu ruchu. - Kraków : [AWF], 1973 - 67 s. : il. ; 29 cm - Dla słuchaczy Studium Fizjoterapii i studentów AWF - kierunek rehabilitacja - Tylko dla użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NARZĄDY RUCHU * SPRAWNOŚĆ * POMIAR * OCENA * METODA * FIZJOTERAPIA * KIERUNEK STUDIÓW * AWF KRAKÓW * STUDENCI


64/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Usprawnianie ruchowe i środki fizykalne w leczeniu wrodzonego niedorozwoju i zwichnięcia stawów biodrowych
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1963, nr 8, s. 520--524.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * STAW BIODROWY * USZKODZENIA * ZWICHNIĘCIA * FIZYKOTERAPIA


65/71

Autor: Pąchalski, Adam; Ryłko, Antoni; Księżyk, Marek
Tytuł: Wybrane parametry morfologiczne, fizjologiczne i biomechaniczne jako miara stanu zdrowia pracowników przemysłu
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - Bibliogr. s. 19 - S. 15-16.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * ZDROWIE * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * NORMY * PARAMETRY FIZJOLOGICZNE * PARAMETRY BIOMECHANICZNE * PRACOWNIK FIZYCZNY * PRZEMYSŁ * ŚLĄSK, DOLNY


66/71

Autor: Pąchalski, Adam; Knapik, Henryk
Tytuł: Występowanie przeciążeń pracą zawodową tkaczek Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 20-21.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * PRACOWNIK FIZYCZNY * TKACTWO * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * BÓL * KRĘGI LĘDŹWIOWE * KRĘGI PIERSIOWE * KRĘGI SZYJNE* ANDRYCHOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO


67/71

Autor: Pąchalski, Adam; Szyguła, Krystyna; Woźniak, Barbara; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Próba ukazania różnic w poziomie wydolności fizycznej, cech motorycznych i uzdolnień ruchowych pomiędzy ćwiczącymi i niećwiczącymi inwalidami z upośledzeniem umysłowym
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 57-59.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * UZDOLNIENIA RUCHOWE * WIEK DOJRZAŁY * WYSOKOŚĆ CIAŁA * GIBKOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA


68/71

Autor: Pąchalski, Adam; Czerner, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Próba opracowania testu sprawności ruchowej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym lekkim i umiarkowanym
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 64-65.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * TESTY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * TEST DENISIUKA * MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


69/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Zmiany organizmu pod wpływem hipokinezji i pracy zawodowej jako podstawa programowania rekreacji
W książce: Rekreacja w zakładach pracy / [red. Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Turystyki i Rekreacji ; Krakowska Rada Związków Zawodowych. - Kraków : AWF, 1976. - S. 14-22.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * PRACA ZAWODOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RUCH * HIPOKINEZJA * ZDROWIE


70/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Rola i znaczenie sportu w kompleksowej ocenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - S. 7-14.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * CELE SPORTU * ORGANIZACJE * NIEPEŁNOSPRAWNI * STOSUNKI INTERPERSONALNE * JAKOŚĆ ŻYCIA * KONFERENCJA * REFERAT


71/71

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Zdolność adaptacyjna do wysiłku osób niepełnosprawnych uprawiających sport
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 9 poz. - Głos w dyskusji - S. 196-206 : 3 ryc., 3 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * WYSIŁEK FIZYCZNY * ADAPTACJA ORGANIZMU * NIEPEŁNOSPRAWNI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka