Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ORLEWICZ-MUSIAŁ, MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Sokolstwo polskie w poezji
W książce: 130 lat Sokolstwa Polskiego : Międzynarodowa Konferencja naukowa, Kraków - Lwów 21. 06-30. 06. 1997 / red [Andrzej Łopata]. - Kraków : Polskie Tow. Gimnastyczne 'Sokół', 1997. - Bibliogr. 28 poz. - S. 129-140. - ISBN 83-904971-1-5
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. '130 lat Sokolstwa Polskiego' ( 1997 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * SPORT * TOWARZYSTWA SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * LITERATURA PIĘKNA * POEZJA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * KONFERENCJA * REFERAT * GIMNASTYKA


2/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Tatronurki czyli płetwonurkowie w Morskim Oku i Czarnym Stawie
W czasop.: Wierchy. - R. 59, (1993), s. 183--185. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * BIOLOGIA * PŁYWANIE * PŁETWONUREK * GÓRY * TATRY * MORSKIE OKO * CZARNY STAW POD RYSAMI * BADANIA NAUKOWE


3/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Szkolenie płetwonurków amatorów w PTTK jako szczególny przypadek przygotowania do działalności profesjonalnej
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Sekcja 4 : Kształcenie zawodowe - S. 177-186 : 1 tab..
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * SPORTY WODNE * PŁETWONUREK * AMATORZY * SZKOLENIE * NURKOWANIE SWOBODNE * HISTORIA * ORGANIZACJA * SZKOLENIE * CYKL ROCZNY * KONFERENCJA * REFERAT* TURYSTYKA PODWODNA * WARSZAWSKI KLUB PŁETWONURKÓW PTTK (WARSZAWA)


4/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Polskie nurkowanie swobodne : dzieje, organizacje, wartości. - Kraków : Małgorzata Orlewicz-Musiał ; Sekcja Nurkowania Swobodnego Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystw\a Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2003 - S. 287, [7 tabl.] : fot., ryc. - Bibliogr s. 266-275 - ISBN 83-88609-03-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 w. * POLSKA * ŚWIAT * SPORTY WODNE * NURKOWANIE SWOBODNE * TURYSTYKA * REKREACJA * SPRZĘT * ORGANIZACJE * KLUB SPORTOWY


5/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Tematyka nurkowania swobodnego w polskim czsopiśmiennictwie w latach 1950-1995
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - Bibliogr. s. 160 - S. 139-160.
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * REKREACJA RUCHOWA * NURKOWANIE SWOBODNE * PŁETWONURKOWANIE SPORTOWE * CZASOPISMO * PRASA * 1950-1995 * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA* 1950-1995


6/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Wodna turystyka kwalifikowana w Polsce na podstawie czasopisma 'Sport Wodny' 1925-1939
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 286-198 : 1 fot.. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WODNA * SPORTY WODNE * WIOŚLARSTWO * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA * POLSKA * 1925-1939 * TOWARZYSTWA * WYPOSAŻENIE * SPRZĘT * ZWIĄZEK SPORTOWY * KONFERENCJA * REFERAT* WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE * POZNAŃSKI KLUB WIOŚLARSKI * SPORT WODNY (CZASOPISMO) * POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI * POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI


7/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Czynnik materialny w doborze składów osobowych wypraw podwodnych
W czasop.: Studia Humanist.. - 2001, nr 1, s. 149--161. - Numer posiada tytuł: Sport - pieniądze - etyka : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 27 i 28 listopada 2000 roku
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * NURKOWANIE * KWALIFIKACJE * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * KLUB * PŁETWONURKOWANIE * FAIR PLAY * FUNDUSZ * TRANSFORMACJA USTROJOWA * FINANSE * KONFERENCJA * REFERAT* SKŁAD OSOBOWY


8/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Wstydliwy temat - alkohol na wycieczkach turystycznych
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - Bibliogr. 19 poz. - S. 141-152 : 3 ryc.. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * TURYSTA * UZALEŻNIENIA * ALKOHOLIZM * IMPREZY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


9/47

Autor: Doleżal, Marta; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Sprawozdanie z obrad w dniu 21.05.2002 r.
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - S. 188. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * UZALEŻNIENIA * ALKOHOLIZM * HISTORIA * FIZJOLOGIA * PEDAGOGIKA * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


10/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Zanim nurkowanie stało się sportem
W czasop.: Studia Humanist.. - 2002, nr 2, s. 115--130. - Summ.
Słowa kluczowe: * SPORT * NURKOWANIE * HISTORIA * PUBLIKACJA * NURKOWANIE SWOBODNE * WYPOCZYNEK CZYNNY


11/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Popularność piłki nożnej zjawiskiem ponadczasowym - polska piłka nożna w mediach i czasopiśmiennictwie
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suppl. 1, s. S195. - Sekcja I: Społeczno-kulturowe aspekty piłki nożnej w kontekście procesów integracji europejskiej - Numer posiada tytuł: Trener piłki nożnej : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Społeczno-kulturowe i biomedyczne aspekty piłkarstwa młodzieżowego w kontekście integracji europejskiej : piłka nożna - młodzież - edukacja - zjednoczona Europa' ( 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * PIŁKA NOŻNA * MASS MEDIA * 20 W. * ZAWODNICY * KIBIC SPORTOWY * DRUŻYNA * PRASA SPORTOWA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


12/47

Autor: Jarmuła-Kliś, Teresa; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Sylwetka krakowskiego płetwonurka
W czasop.: Studia Humanist.. - 2003, nr 3, s. 71--80. - Summ. - 5 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * SPORTY EKSTREMALNE * NURKOWANIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SYLWETKA * OSOBOWOŚĆ * PŁETWONUREK * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SPORT AMATORSKI* KLUB PODWODNY


13/47

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Narciarstwo zjazdowe jako sport integracyjny w terapii niepełnosprawnych
W książce: Sport powszechny w integracji z niepełnosprawnymi we wspólnej Europie / red. Józef Bergier ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Zakład Turystyki i Rekreacji. - Biała Podlaska : PWSZ, 2003. - Bibliogr. 8 poz. - S. 175--177. - ISBN 83-916235-3-X
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * KONFERENCJA * REFERAT


14/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Pierwsze polskie podręczniki narciarskie jako źródło do badań nad techniką jazdy na nartach
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 311-320. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * EDUKACJA FIZYCZNA * NARCIARSTWO * TECHNIKA * POLSKA


15/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Nurkując wśród legend i mitów
W czasop.: Nurkowanie. - 1996, nr 10, s. 26.
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * NURKOWANIE * PŁETWONUREK * LEGENDA * MITOLOGIA


16/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Bibliografia nurkowania swobodnego w Polsce za lata 1953-1997
W czasop.: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. - 1998, nr 2, dodatek nr 1, 12 s.. - 2 il.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA * PRASA * DZIENNIKARSTWO * NURKOWANIE SWOBODNE * 1953-1997 * BIBLIOGRAFIA


17/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Tradycja Sokoła a współczesny wizerunek towarzystwa : popularyzacja idei sokolich na przestrzeni lat
W książce: Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego : 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Zakopanem. - Kraków : Pol. Tow. Gimn.'Sokół' , 2004. - S. 175-181. - ISBN 83-904971-2-3
Impreza: Konferencja Naukowa ( 2004 ; Kraków-Zakopane)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ'


18/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Nauka i wartości poznawcze stymulatorem rozwoju turystyki kwalifikowanej : na przykładzie turystyki podwodnej / pod red. Marka Kaźmierczaka
W książce: Turystyka w humanistycznej perspektywie. - Poznań : AWF, 2004. - S. 318-326. - ISBN 83-88923-42-0
Słowa kluczowe: * NAUKA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * NURKOWANIE


19/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka kwalifikowana jako międzypokoleniowa forma aktywności fizycznej
W książce: IX Międzynarodowa Konferencja nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. - Szczecin : Uniw. Szczeciński; Pol. Tow. Nauk. Kult. Fiz, 2004. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 35-36.
Impreza: Konferencja naukowa 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * WPŁYW * ZDROWIE * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE


20/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004 - 357 s, tab-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89) - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * POLSKA


21/47

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Rozwój sprzętu, techniki jazdy oraz stylów narciarskich w Polsce : od telemarku do carvingu. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2005 - 105,[1] s.,[58] s. : tabl., fot., rys. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 24) - Bibliogr. s. 95-99 - ISBN 83-89121-91-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * NARCIARSTWO * SPRZĘT NARCIARSKI * JAZDA NA NARTACH * STYL * TECHNIKA SPORTOWA * SKANDYNAWIA * ALPY * KRAJE * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


22/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Sport - Etyka - Pieniądze
W czasop.: Wierchy. - 2000, R. 66, s. 160.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Sport - Etyka - Pieniądze' ( 2000 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * ETYKA * FINANSE * KONFERENCJA * REFERAT


23/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Wstęp
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. [7]. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * POLSKA


24/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata Współaut.
Tytuł: Encyklopedia Krakowa / [red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski ; aut. Elżbieta Adamczyk et al.], 2000 - XIV, [2], 1135, [1] s. : il. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ENCYKLOPEDIA


25/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na przełomie XIX i początku XX wieku w Galicji (zarys problematyki)
W książce: 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Krakowie / [red. Andrzej Łopata]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół' w Krakowie, 2005. - Bibliogr. 24 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 3-13.
Impreza: Sympozjum Naukowe '120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Krakowie' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * ORGANIZACJE SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * GALICJA (POLSKA ; REGION) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 19 W. * 20 W.


26/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Physical culture and ecology history of mutual relationships
W książce: EUROECO 2001 : Co-operation of Decision-Makers, Scientists and Practitioners for the Promotion of Sustainable Development and European Integration = Współpraca decydentów, naukowców i praktyków na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju i integracji Europejskiej : Kraków (Cracow) - 18. and 19.06.2001 : book of abstracts / ed. by Aleksandra Wagner and Jan W. Dobrowolski. - S. l. : s. n, 2001. - Bibliogr. 24 poz. - S. 30.
Impreza: EUROECO 2001 : Co-operation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and European integration ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * EKOLOGIA * HISTORIA * ZALEŻNOŚĆ * REFERAT * STRESZCZENIE


27/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata Red; Wasztyl, Ryszard Red.
Tytuł: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004 - 357 s. ; tab. ; 23 cm-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89) - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * HISTORIA TURYSTYKI * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HIGIENA * POLSKA


28/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Broda, Krzysztof
Tytuł: Zarys historii nurkowania w Tatrach (1953-2006)
W książce: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Krakowski. - Zakopane : nakł. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006. - Bibliogr. s. 158-159 - Tyt. okł.: 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005' - Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005, Zakopane, 13-15 października 2005 - S. [143]-159 : 3 ryc.. - ISBN 83-85832-96-3
Impreza: Ogólnopolska Konferenca 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek' (3 ; 2005 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * NURKOWANIE * GÓRY * TATRY * POLSKA * JASKINIE * JEZIORO * 19 W. * 20 W.


29/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Działalność turystyczna Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w dwudziestoleciu międzywojennym
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. [221]-232. - ISBN 83-918032-3-6
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * ORGANIZACJE TURYSTYCZNE * ORGANIZACJE SORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * TURYSTYKA * GALICJA (POLSKA ; REGION) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


30/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Igrzyska olimpijskie w Moskwie i Los Angeles w świetle prasy PRL (na przykładzie 'Tempa'). Znaczenie informacji zawartej w prasie sportowej dla edukacji olimpijskiej
W książce: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Polska Akademia Olimpijska. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. 135-[142]. - ISBN 83-89630-17-6, ISBN 978-83-89630-17-9
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * MOSKWA (ROSJA) * LOS ANGELES (STANY ZJEDNOCZONE) * MASS MEDIA * PRASA SPORTOWA * INFORMACJA SPORTOWA * SPRAWOZDANIE* ANALIZA TREŚCI * TEMPO (CZASOPISMO)


31/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata Red.
Tytuł: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. . - Kraków : , 2007 - 192 s. : il., err. ; 22 cm - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * WYŻSZE UCZELNIE WF * AWF KRAKÓW * WSWF * PRACOWNIK * STUDENCI * BIOGRAFIA * JUBILEUSZ * WSPOMNIENIE


32/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Od Redakcji
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 6-8 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * AWF KRAKÓW * JUBILEUSZ * WSPOMNIENIE * KSIĄŻKA


33/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Nie tylko gimnastyk - Ludomir Stanisław Mazurek
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 76-77 : 2 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * 20 W. * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * WSWF KRAKÓW * GIMNASTYKA * TRENER SPORTOWY * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * MAZUREK, LUDOMIR


34/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: 'Sokół' wyleciał ze Lwowa...
W książce: 140 lat Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Polsce : sympozjum naukowe, Lwów, 16 czerwca 2007, Kraków, 22 czerwca 2007 / red. Andrzej Łopata ; Rada Odrodzonych Towarzystw Gimnastycznych 'Sokół' w Polsce. - Kraków : Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół', 2007. - Bibliogr. przy pracy - S. 5-[11]. - ISBN 978-83-904971-6-7
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * LWÓW (UKRAINA) * 19 W. * 20 W.


35/47

Autor: Wardęga, Jerzy; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Tygrys - Ludomir Mazurek
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 104-106 : 2 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * PRACA DYDAKTYCZNA * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * WSWF * AWF KRAKÓW * MAZUREK, LUDOMIR


36/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół' 1867-2007 w świetle źródeł prasowych
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 19, s. [113]--140. - Streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * PRASA* 1867-2007


37/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w towarzystwie gimnastycznym 'Sokół' 1867-2007
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 18, s. . - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. s. 136-140
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * PRASA* 1867-2007


38/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: 'Do wody Wójcicki nas gna' - Andrzej Wójcicki
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 109-111 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * OBÓZ LETNI * PŁYWANIE * WSPOMNIENIE * WÓJCICKI, ANDRZEJ * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW


39/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata Red.
Tytuł: Lata 1927-1939
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S.113 : 11 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * FOTOGRAFIA * WSPOMNIENIE* 1923-1939


40/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Lata 80.-90.
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 171-173 : 2 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * AWF KRAKÓW * STUDENCI * POLITYKA * STUDIA * WSPOMNIENIE* STAN WOJENNY


41/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Pokolenie stanu wojennego
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 176-177 : 2 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * AWF KRAKÓW * OBÓZ SZKOLENIOWY * STUDENCI * WSPOMNIENIE* STAN WOJENNY


42/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Mazurskie wspomnienia
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - (Lata 80.-90.). - S. 179-181 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * OBÓZ LETNI * AWF KRAKÓW * STUDENCI * WSPOMNIENIE * MAZURY


43/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Czarnobyl
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - (Lata 80.-90.). - S. 181. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * AWF KRAKÓW * STUDIA * WOJSKO * WSPOMNIENIE


44/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Okiem prowadzącego obozy wędrowne
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - (Lata 90.). - S. 184-187 : 6 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * AWF KRAKÓW * OBÓZ SZKOLENIOWY * WĘDRÓWKA * STUDENCI * WSPOMNIENIE


45/47

Autor: Toporowicz, Kazimierz; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Zarys dziejów krakowskiej uczelni wychowania fizycznego
W czasop.: Studia Humanist.. - 2007, nr 7, s. [15]--36. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - 14 fot. - Bibliogr. s. 33-36
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * JUBILEUSZ* UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


46/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Działalność artystyczna Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Galicji
W czasop.: Studia Humanist.. - 2007, nr 7, s. [99]--113. - Streszcz. j. pol. - Streszcz. j. ang. - 10 ryc.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SZTUKA * TEMATY I MOTYWY * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * GALICJA (POLSKA ; REGION)


47/47

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół' w Galicji do wybuchu I wojny światowej
W książce: Wkład Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich : w 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Rzeszowie (1886-2007) / pod red. Stanisława Zaborniaka i Marcina Obodyńskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - AWF 65517 - S. [85]-97. - ISBN 978-83-7338-388-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * HISTORIA TURYSTYKI * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * GALICJA (POLSKA ; REGION) * 19 W. * 20 W.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka