Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MATUSIK, STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Badanie normalności rozkładów wapnia, fosfatazy zasadowej, magnezu i fosforu zawartego w osoczu krwi
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 125-145, bibliogr. 19 poz. rez. sum. Aneks: 4 tab. 4 wykr..
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * TESTY * OCENA * KREW * OSOCZE


2/64

Autor: Pociecha, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Efektywność metod uzupełniania brakujących danych w longitudinalnych pomiarach antropometrycznych.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1990, nr 4, s. 49-65, 10 tab. bibliogr. 4 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMETRIA * POMIAR * METODA * SKUTECZNOŚĆ * BADANIA EKSPERYMENTALNE


3/64

Autor: Roziecka, Irena; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wpływ sportu wyczynowego na morfologię i wydolność stóp studentów i studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1990, T. 24, s. 273-288, rys. tab. wykr. bibliogr. 14 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * STOPA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SPORT WYCZYNOWY * KORELACJA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * AWF KRAKÓW * PARAMETRY STATYCZNE


4/64

Autor: Gacek, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży rozpoczynającej studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 48, nr 2 (2004), s. 133--136. - 6 tab. - Bibliogr. 21 poz. - Tekst również w jęz. angielskim na s. 137-140
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZDROWIE * RYZYKO * ZACHOWANIE ZDROWIA * STYL ŻYCIA * UZALEŻNIENIA * NIKOTYNIZM * ALKOHOLIZM * STAN ZDROWIA * HIGIENA OSOBISTA * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DIETETYKA PRAWIDŁOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * BADANIA NAUKOWE* ZACHOWANIA ZDROWOTNE


5/64

Autor: Januszewski, Jerzy; Poznańska, Anna; Matusik, Stanisław
Tytuł: Modyfikacja testu Margarii-Kalamena
W czasop.: Antropomotoryka. - 1996, nr 14, s. 55--66. - Summ. - 1 ryc., 4 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * BIOLOGIA * ONTOGENEZA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * TESTY * TEST MARGARII-KALAMENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA MUZYCZNA


6/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Gołąb, Stanisław; Żarów, Ryszard; Sobiecki, Jan; Matusik, Stanisław
Tytuł: Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu
W czasop.: Pediatr. Pol.. - T. 77 (2002), nr 2, s. 113--119. - Summ. - 3 tab., 5 ryc. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * OTYŁOŚĆ * BODY MASS INDEX * NADWAGA * DZIECI * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


7/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Gołąb, Stanisław; Matusik, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Wpływ wykształcenia i sytuacji rodzinnej na masę i otłuszczenie ciała dorosłych mężczyzn
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2003, t. 58, supl. 13: Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne [Cz. 2], s. 211--215. - Summ. - 2 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Model zdrowego życia jako zadanie interdyscyplinarne' ( 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * BODY MASS INDEX * SOCJOLOGIA * RODZINA * WYKSZTAŁCENIE * STYL ŻYCIA * PRACOWNIK * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


8/64

Autor: Żarów, Ryszard; Gołąb, Stanisław; Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław; Sobiecki, Jan
Tytuł: Aktywność fizyczna dorosłych mężczyzn (komunikat z badań)
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2003, t. 58, supl. 13: Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne [Cz.2], s. 538--542. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Model zdrowego życia jako zadanie interdyscyplinarne' ( 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * KOMUNIKAT


9/64

Autor: Żarów, Ryszard; Matusik, Stanisław; Gołąb, Stanisław; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Rola uwarunkowań społecznych w podejmowaniu aktywności fizycznej przez dorosłych mężczyzn
W książce: Potęgowanie zdrowia : czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne / pod red. Ełły Bulicz. - Radom : WSUPiZ, 2003. - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - S. 402-405 : 2 tab.. - ISBN 83-89511-01-0
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WARUNKI BYTOWE * STATUS SPOŁECZNY * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


10/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław; Gołąb, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Wpływ zmiennych społecznych i stylu życia na dystrybucję tłuszczu u dorosłych mężczyzn
W książce: Potęgowanie zdrowia : czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne / pod red. Ełły Bulicz. - Radom : WSUPiZ, 2003. - Summ. - Bibliogr. 15 poz. - ISBN 83-89511-01-0
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * OTYŁOŚĆ * WARUNKI BYTOWE * STATUS SPOŁECZNY * STYL ŻYCIA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE* WSKAŹNIK WAIST TO HIP RATIO * WSKAŹNIK WHR * ANALIZA ŚCIEŻKOWA


11/64

Autor: Gołąb, Stanisław; Chrzanowska, Maria; Sobiecki, Jan; Żarów, Ryszard; Kościuk, Tomasz; Brudecki, Janusz; Matusik, Stanisław; Pałosz, Jadwiga; Gwardjak, Teresa; Suder, Agnieszka; Cadel, Krystyna; Chrzanowska, Maria Red.; Gołąb, Stanisław Red.
Tytuł: Dziecko krakowskie 2000 : sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. - Kraków : AWF, 2003 - 100, [2] s. : il. ; 27 cm -(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 22) - Bibliogr. s. 98-100 - ISBN 83-89121-95-6
Słowa kluczowe: * ANTROPOMETRIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * POSTAWA CIAŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * WSKAŹNIK BMI * BODY MASS INDEX * CENTYLE


12/64

Autor: Jawień, Bożena; Matusik, Stanisław
Tytuł: Techniki wspomaganego rozrodu - więź biologiczna czy duchowa
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D . - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 2: [Promocja zdrowia rodziny], s. 392--[398]. - Summ. - 1 ryc. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin-Krasne)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * GENETYKA * ETYKA * POŁOŻNICTWO * PSYCHOLOGIA * RODZICE * DZIECI * POGLĄDY * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT* BEZPŁODNOŚĆ * TECHNIKI WSPOMAGANEGO ROZRODU


13/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław; Gołąb, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Rodzinne uwarunkowania nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D . - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 1: [Promocja zdrowia rodziny], s. 303--[307]. - Summ. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr, 10 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * RODZICE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE* 2000 * 'DZIECKO KRAKOWSKIE 2000'


14/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poziomu umieralności niemowląt w gminach województwa małopolskiego
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 4: [Promocja zdrowia rodziny], s. 48--54. - Summ. - 1 mapa, 1 ryc. 2 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * DEMOGRAFIA * NIEMOWLĘTA * ŚMIERTELNOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA* 1997-2001 * WUN


15/64

Autor: Mleczko, Edward; Ozimek, Mariusz; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wpływ selekcji oraz zwiększonej aktywności ruchowej na stan rozwoju somatycznego i funkcjonalnego młodzieży w wieku 15-19 lat
W książce: Nauki o kulturze fizycznej w służbie współczesnego człowieka : materiały : [ogólnopolska konferencja z okazji 25-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, 28-29 października 1994] / pod red. Andrzeja Pawłuckiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. - Gdańsk : AWF, 1996. - Bibliogr. 11 poz. - S. 286-280. - ISBN 83-85968-77-6
Impreza: Ogólnopolska konferencja z okazji 25-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku ( 1994 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TEORIA SPORTU * SPORT WYCZYNOWY * NABÓR I SELEKCJA * TRENING SPORTOWY * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * ZAWODNICY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


16/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Umieralność niemowląt w gminach województwa małopolskiego na przełomie XX i XXI wieku
W książce: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. - Lublin : IMW , 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; nr 35). - Summ. - Bibliogr. 14 poz. - S. 556-564 : 3 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-07090-090-9
Impreza: 2004 ; )
Słowa kluczowe: * DEMOGRAFIA * ŚMIERTELNOŚĆ * NIEMOWLĘTA * WIEŚ * MIASTO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


17/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na wydatki z budżetów gmin na kulturę fizyczną i sport w województwie małopolskim w latach 1996-2000
W książce: Strategie rozwoju lokalnego / pod red. Mieczysława Abramowicza. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003. - Summ. - Bibliogr. 14 poz. - S. 227-240 : 3 mapy, 1 ryc., 6 tab. . - ISBN 83-7244-463-3
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: 'Strategie Rozwoju Lokalnego' ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * SAMORZĄD TERYTORIALNY * FINANSE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT* 1996-2000


18/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Wydatki budżetowe na kulturę fizyczną i sport w gminach województwa małopolskiego w latach 1996 i 2000
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. 3 / red. nauk. Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonometrii i Informatyki. - Warszawa 2003 : Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW, 2003. - Summ. - Bibliogr. 12 poz. - S. 139-154 : 3 mapy, 4 tab.. - ISBN 83-7244-418-8
Impreza: Konferencja Naukowa nt.:'Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (3 ; 2003 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * SAMORZĄD TERYTORIALNY * FINANSE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT* 1996 * 2000


19/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Załącznik nr 2
W książce: W poszukiwaniu struktury motoryczności: analiza czynnikowa cech somatycznych, funkcjonalnych i prób sprawności fizycznej u chłopców i dziewcząt w wieku 8 - 19 lat., 1988. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 35). - S. 64-104 : 36 tab..
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ANALIZA CZYNNIKOWA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


20/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Charakterysytyka metod statystycznych
W książce: Struktura wewnętrzna zdolności motorycznych dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat / Władysław Mynarski ; Akademia wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 1995. - (Studia nad Motorycznnością Ludzką ; 2). - S. 200-203. - ISBN 83-902927-5-0
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ANALIZA CZYNNIKOWA * METODA


21/64

Autor: Pytel, K.; Matusik, Stanisław
Tytuł: Regular and Subregular Formalismus for Description in the Immiscibility Gap in binar Systems: CaO-SiO2 and MnO-SiO2
W czasop.: Metal. Odlew.. - T. 15 (1989), z. 1, s. [59]--86. - Rez. s. 86 - 12 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 12 poz. - Tekst również w j. pol., s. 76-85, bez ilustracji. - Odb.
Słowa kluczowe: * MATEMATYKA * METALURGIA * MODELOWANIE* ANALIZA STATYSTYCZNA


22/64

Autor: Kawecka-Cebula, E.; Kalicka, A.; Pytel, K.; Mamro, K.; Matusik, Stanisław
Tytuł: Statistical termodinamic Models for Insterstitial Iron Solutions. Cz. 5 The Lattice Quasichemical Model Applied to Three-Component Liquid Iron Solutions with Interstitial Components
W czasop.: Metal. Odlew.. - T. 10 (1984), z. 1, s. [17]--26. - Rez. s. 31 - Bibliogr. 15 poz. - Tekst równiez w j. pol., bez ilustracji, s. 26-31
Słowa kluczowe: * METALURGIA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * MODELOWANIE* ANALIZA STATYSTYCZNA


23/64

Autor: Matusik, Stanisław; Jędrzejowska -Tyczkowska, Halina
Tytuł: Statyczny model złoza weglowodorów - przybliżenie statystyczne
W czasop.: Nafta - Gaz. - 2000, nr 9, s. 465--470. - 1 ryc. 5 tab.
Słowa kluczowe: * GEOLOGIA * MODELOWANIE* ANALIZA MATEMATYCZNA


24/64

Autor: Siuta, Tadeusz; Matusik, Stanisław
Tytuł: Możliwości wyboru funkcji regresji do opisu wyników badań procesu oczyszczania paliwa z cząstek mineralnych w filtrze szklano-włókninowym
W czasop.: Probl. Eksploat.. - 2002, nr 1, s. 285--291. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Pojazdach' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MECHANIKA * POJAZD MECHANICZNY * PALIWO * EKOLOGIA * MATEMATYKA * MODEL * KONFERENCJA * REFERAT* FILTR PALIWA


25/64

Autor: Jędrzejewska-Tyczkowska, Halina; Matusik, Stanisław
Tytuł: Przestrzenna parametryzacja osrodka geologicznego w aspekcie modelowania pola falowego w ośrodku anizotropowym. - Kraków : Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 2002 - S. 167-172 : 4 ryc. - Summ. - 4 ryc. - Bibliogr. 3 poz. - Na str. tytułowej: Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych - innowacje i osiągnięcia : wydanie konferencyjne - Na okładce: Konferencja Organizowana pod patronatem Dyrektora Oddziału Górnictwo Naftowe PGNiG SA
Impreza: Konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2002 nt. Pozyskiwanie paliw węlowodorowych ze źródeł krajowych - innowacje i osiągnięcia ( 2002 ; Zakopane )
Słowa kluczowe: * GEOLOGIA * MODELOWANIE* POLE FALOWE


26/64

Autor: Gacek, Maria; Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wybrane zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 40-50 lat aktywnych zawodowo
W książce: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Warszawa, listopad 2004 r. Cz. 2 / [red. nauk. Elżbieta Bartnikowska et al.] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2004. - Summ. - Bibliogr. 11 poz. - S. 497-[502] : 4 tab..
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego' ( 2004 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * NAWYK * PRACOWNIK FIZYCZNY * PRACOWNIK UMYSŁOWY * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


27/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Harmonia i dysharmonia rozwoju wysokości i masy ciała w populacji dzieci i młodzieży Krakowa : zmiany z wiekiem i trendy w ostatnim trzydziestoleciu
W czasop.: Med. Wieku Rozw.. - T. 8, nr 1 [2004], s. 53--64. - 6 rys., 2 tab. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * MASA CIAŁA * WZROST * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE


28/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin woj. małopolskiego w 2001 r. w ujęciu drzew decyzyjnych
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - IV / red. nauk. Arkadiusz Orłowski. - Warszawa, 2004. - Summ. - Bibliogr. 11 poz. - S. 166-179 : 1 mapa, 3 ryc., 4 tab. . - ISBN 83-7244-596-6
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ANALIZA STATYSTYCZNA * FINANSE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * POZIOM * MODEL* 1996-2000


29/64

Autor: Gacek, Maria; Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Environmental conditions of the feeding behaviours in professionally engaged men aged 40-50
W książce: Zdorov'e celoveka - 4 : materialy IV Mezdunarodnogo kongressa valeologov 19-21 aprielja 2005 g. Sankt - Peterburg, Rossija=Human Health - 4 Materials of the 3-rd International Valeologists' Congress 2005, April 19-21 Saint Petersburg, Russia. - Sankt-Petersburg : Associacija Valeologov; Akademija Postdiplomnogo Pedagogiceskogo Obrazovanija, 2005. - Summ. - W wersji angielskiej tytułu prawdopodobnie podano błędny numer kongresu - S. 143-144. - ISBN 5-7434-0291-4
Impreza: Międzynarodowy Kongres Waleologów (4 ; 2005 ; Sankt-Petersburg)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * ŻYWIENIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* WALEOLOGIA


30/64

Autor: Matusik, Stanisław; Adamus, W.
Tytuł: Vlijanie izbrannych obscestvennych uslovij na smertnost' v malopolskom voevodstve c 1996 po 2002 god
W książce: Zdorov'e celoveka - 4 : materialy IV Mezdunarodnogo kongressa valeologov 19-21 aprielja 2005 g. Sankt - Peterburg, Rossija = Human Health - 4 Materials of the 3-rd International Valeologists' Congress 2005, April 19-21 Saint Petersburg, Russia. - Sankt-Petersburg : Associacija Valeologov; Akademija Postdiplomnogo Pedagogiceskogo Obrazovanija, 2005. - Summ. - W wersji angielskiej tytułu prawdopodobnie podano błędny numer kongresu - S. 189 -191. - ISBN 5-7434-0291-4
Impreza: Międzynarodowy Kongres Waleologów (4 ; 2005 ; Sankt-Petersburg)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * ANALIZA STATYSTYCZNA * DEMOGRAFIA * ŚRODOWISKO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * GMINA * UMIERALNOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


31/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Biologiczne i społeczne determinanty samooceny stanu zdrowia dorosłych mężczyzn
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 246--251. - Summ. - Art. Nr 55 (W ramach suplementu 16 - 6 tomów) numeracja ciągła artykułów - 3 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * STAN ZDROWIA * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


32/64

Autor: Gołąb, Stanisław; Sobiecki, Jan; Matusik, Stanisław
Tytuł: Uwarunkowania sprawności i wydolności fizycznej mężczyzn z populacji krakowskiej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.2], s. 66--70. - Summ. - Art. Nr 124 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


33/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Społeczne uwarunkowania umieralności w województwie małopolskim w latach 1996-2002
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3 ], s. 385-396. - Summ. - Art. Nr 310 (W ramach suplementu 16 - 6 tomów numeracja ciągła artykułów) - mapa, 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartośc'i ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * DEMOGRAFIA * ŚMIERTELNOŚĆ * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* 1996-2002


34/64

Autor: Żarów, Ryszard; Matusik, Stanisław
Tytuł: Aktywność fizyczna a poziom sprawności motorycznej kobiet
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 468--472. - Summ. - Symm - Art. Nr 673 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 ryc.,1 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartośc'i ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * GIMNASTYKA SPORTOWA * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * AKROBATYKA SPORTOWA * PŁEĆ Ż. * POLSKA * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


35/64

Autor: Perzyńska-Biskup, Anna; Biskup, Leon; Matusik, Stanisław; Knapik-Gruca, Krystyna
Tytuł: Przyczyny odchodzenia kobiet od sportu
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.4], s. 304--307. - Summ. - Art. Nr 405 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 4 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SPORT WYCZYNOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GIMNASTYKA SPORTOWA * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * AKROBATYKA SPORTOWA * PŁEĆ Ż. * POLSKA * KARIERA SPORTOWA * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


36/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Modeling a Level of Development in Malopolskie Using Decision Trees
W czasop.: Intern. Adv. Econ. Res.. - T. 11 nr 3 (2005), s. 343--344. - Summ. - Projekt 2P06R01026 pod patronatem KBN w 2004 r. (JEL C10, O10, R10)
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ANALIZA STATYSTYCZNA * FINANSE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * POZIOM * MODEL * STRESZCZENIE


37/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Żarów, Ryszard; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wpływ wybranych zmiennych biologicznych i społecznych na samoocenę stanu zdrowia mężczyzn z populacji krakowskiej
W czasop.: Prz. Antrop.. - 2005, supl. 4, s. 25. - Summ.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (40 ; 2005 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * STAN ZDROWIA * BODY MASS INDEX * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* WSKAŹNIK BMI * WSKAŹNIK WHO


38/64

Autor: Matusik, Stanisław; Matusik, Katarzyna
Tytuł: Improvement health in programs of commune Krakow
W książce: Ulucsenie, sohranenie i reabilitacia zdorov'a v kontekste mezdunarodnogo sotrudnicestva : materialy mezdunarodnoi naucno-prakticeskoj konferencii (Brest, 21-23 oktabra 2005) / Ministerstvo Obrazovania Belarus' [i in.]. - Brześć : 'Akademia' , 2005. - S. 243-245 : 1 ryc.. - ISBN 985-505-005-3
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZAPOBIEGANIE * PROGRAM * PROGRAM 'AGENDA 21' * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA CIĄGŁE* 1996-2002


39/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminach województwa małopolskiego w świetle społeczno-ekonomicznych modeli opartych na drzewach decyzyjnych
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. 5 / red. nauk. Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonometrii i Informatyki. - Warszawa : Wydaw.SGGW, 2005. - Summ. - Bibliogr. 22 poz. - S. [208]-222 : 2 mapy, 4 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-7244-698-9
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * GMINA * MIGRACJA * MODELE MATEMATYCZNE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE* DRZEWA DECYZYJNE


40/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Gołąb, Stanisław; Żarów, Ryszard; Matusik, Stanisław; Sobiecki, Jan
Tytuł: Rola zmiennych społecznych i stylu życia w różnicowaniu BMI u dorosłych mężczyzn z populacji wielkomiejskiej
W książce: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek=The Human is a Measure of All Things. - Sopot : Tower Press, 2006. - Bibliogr. 12 poz. - S. 149-153 : 2 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-87342-83-1
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTA 'Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek' ( 2003 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * BODY MASS INDEX * STYL ŻYCIA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * MIASTO * BADANIA NAUKOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * KONFERENCJA * REFERAT* ANALIZA ŚCIEŻKOWA


41/64

Autor: Woźniacka, Renata; Matusik, Stanisław
Tytuł: The influence of sport training on the differentiation of BMI and sum of three skinfolds in boys and girls aged 9-10 years
W czasop.: Intern. J. Obes.. - Vol. 30 Supl. 2 (2006), s. S34. - Numer posiada tytuł: Childhood obesity: a pandemic of the twenthy-first century : abstracts for the 16 th Workshop of the European Childhood Group (ECOG) 1-3 June 2006 Rzeszów, Poland
Impreza: Workshop of the European Childhood Group (ECOG) (16 ; 2006 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * STATYSTYKA * OTYŁOŚĆ * BODY MASS INDEX * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* WIELOCZYNNIKOWA ANALIZA WARIANCJI * 2002-2004


42/64

Autor: Gołąb, Stanisław; Matusik, Stanisław
Tytuł: Regres siły eksplopzywnej z wiekiem mężczyzn na tle zmiennych społecznych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 2, s. 268--272 . - Summ. - 4 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SIŁA EKSPLOZYWNA * PŁEĆ M. * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


43/64

Autor: Woźniacka, Renata; Matusik, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Ocena jakości życia osób widzących i z dysfunkcją wzroku
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s. 360--363. - art. nr 906 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * TEST CHI-KWADRAT * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


44/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Male inhabitants of Cracow and their self-assesment of health condition in the light of some selected biological traits, social variables, and lifestyles
W książce: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe : środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów. - Nałęczów : Akademia Medyczna w Lublinie, 2006. - Również plakat, s. 428 - S. 82.
Impreza: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe nt.'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' ( 2006 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * CECHY SOMATYCZNE * STYL ŻYCIA * STAN ZDROWIA * SAMOOCENA * POPULACJA * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


45/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Wodne uwarunkowania produkcji żywności w województwie małopolskim
W książce: Konferencja naukowa 'Woda dla zdrowia', Kraków 12-13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne [et.al]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne [et.al], 2006. - S. 57.
Słowa kluczowe: * ŻYWNOŚĆ * PRODUKCJA * WODA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * PLAKAT* 2002


46/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Male Inhabitants of Kracow and Their Self-Assesment of Health Condition in the Light of Some Selected Biological Traits, Social Variables, and Lifestyles
W czasop.: Polish J. Environ. Stud.. - Vol. 15, no 2B, p. 4 (2006), s. [1034]--1037.
Impreza: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe nt.'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' ( 2006 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * CECHY SOMATYCZNE * STYL ŻYCIA * STAN ZDROWIA * SAMOOCENA * POPULACJA * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


47/64

Autor: Żarów, Ryszard Red.; Brudecki, Janusz; Chrzanowska, Maria; Kowal, Małgorzata; Matusik, Stanisław; Sobiecki, Jan; Woronkowicz, Agnieszka
Tytuł: Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym / pod red. Ryszarda Żarowa. - Kraków : AWF, 2006 - S. 165 : 34 ryc., 99 tab., 34 wykr.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisław Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 36) - Summ. - Bibliogr. 210 poz. - ISBN 83-89121-62-X
Słowa kluczowe: * TREND SEKULARNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA CIĄGŁE


48/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Demographic Factors in Economic Development in Communes of the Malopolskie Voivodeship
W książce: 24th International Conference Mathematical Methods in Economics, Pilsen, Czech Republic, 13th-15th September 2006 : Book of Abstracts / Czech Society for Operations Research, Czech Econometric Society Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen. - Pilsen : University of West Bohemia, 2006. - S. 48. - ISBN 80-7043-479-1
Impreza: International Conference 'Mathematical Methods in Economics' (24 ; 2006 ; Pilsen)
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * ROZWÓJ GOSPODARCZY * DEMOGRAFIA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * ANALIZA * STRESZCZENIE


49/64

Autor: Żarów, Ryszard; Gołąb, Stanisław; Sobiecki, Jan; Matusik, Stanisław; Brudecki, Janusz
Tytuł: Growth Velocity of 11-12 Old Boys with Different Activity Level - Knemometric Measurements
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 15, no 5b, p. 2 (2006), s. [774]--776. - 3 tab. - Bibliogr. 23 poz. - Conference 'Environmental influences and prophylaxis of children's health'
Słowa kluczowe: * ANTROPOMETRIA * PIŁKA RĘCZNA * KOŃCZYNA DOLNA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POKWITANIE * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT* KNEMOMETRIA


50/64

Autor: Chrzanowska, Maria; Sobiecki, Jan; Kowal, Małgorzata; Kościuk, Tomasz; Matusik, Stanisław
Tytuł: Is there a relationship between body build and the serum level of cholesterol and triglicerydes in women?
W czasop.: Przegl. Antrop.. - 2006, vol. 69, s. [37]--47. - 2 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * MASA CIAŁA * BODY MASS INDEX * CHOLESTEROL * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * METODA HEATH CARTER* 2003-2004


51/64

Autor: Matusik, Stanisław; Woźniacka, Renata
Tytuł: The model of growth increment rate of long bones in children of differentiate physical activity based on decision trees method
W książce: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' : Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T. 1 / [Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Higieny. Oddział Lubelski, Katedra i Zakład Chemii Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie]. - Lublin : Wydawnictwi Polihymnia, 2007. - Na s. tyt. Nałęczów jako miejsce sympozjum - Błąd w tyt. w jęz. pol. i ang. - S. 184.
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' (2 ; 2007 ; Kazimierz Dolny)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * KOŚCI DŁUGIE * WZROST * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* METODA DRZEWA DECYZYJNEGO


52/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako wskaźnik dywergencji gmin woj. małopolskiego
W czasop.: Wiad. Stat.. - 2007, nr 4, s. 31--44. - 1 tab. - 7 wykr. - Summ.
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


53/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Zmiany poziomu stopy bezrobocia w latach 2002-2005 w gminach województwa małopolskiego
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Nr VIII (2007) / red. nauk. Bolesław Borkowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2007. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. s. 202 - S. [193]-202 : 2 rys..
Impreza: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (8 ; 2007 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * EKONOMETRIA * BEZROBOCIE * MIGRACJA * DEMOGRAFIA * STRUKTURA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * ANALIZA DANYCH


54/64

Autor: Łaska-Mierzejewska, Teresa; Matusik, Stanisław; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania dojrzewania płciowego dziewcząt wiejskich w świetle metody drzew decyzyjnych
W czasop.: Przegl. Antrop.. - 2007, supl. 5, s. 91.
Impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (41 ; 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * TEREN WIEJSKI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* METODA DRZEWA DECYZYJNEGO


55/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Bezrobocie w gminach województwa małopolskiego w 2002 r.
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. 6 / red. nauk. Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Informatyki. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 8 poz. - S. [226]-235 : 2 mapy, 1 tab.. - ISBN 978-7244-863-7
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * EKONOMETRIA * RYNEK PRACY * BEZROBOCIE * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * PŁEĆ * MIASTO * WIEŚ * BADANIA STATYSTYCZNE* 2002 R.


56/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Demographic Factors in Economic Development Models for the Malopolskie Communes in 2002
W książce: Modelling Economies in Transition 2006 / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łodź : Wyd. 'GREEN', 2007. - (Amfet Monographs). - Bibliogr. s. 167-169 - S. [153]-169 : 4 ryc., 3 tab., 3 mapy. - ISBN 978-83-917654-7-0
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * ROZWÓJ GOSPODARCZY * DEMOGRAFIA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA


57/64

Autor: Gacek, Maria; Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wybrane zachowania żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 58, nr 3 (2007), s. 549--556. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * NAWYK * ZDROWIE * WIEK KALENDARZOWY * PRACOWNIK * PŁEĆ M. * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * BADANIA ANKIETOWE


58/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Kształtowanie się stopy bezrobocia w gminach woj. małopolskiego
W czasop.: Wiad. Stat.. - 2008, nr 1, s. 60--72. - 7 wykr. - Bibliogr. s. 71-72 - Streszcz. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. ros.
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * RYNEK PRACY * BEZROBOCIE * POLSKA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


59/64

Autor: Matusik, Stanisław; Woźniacka, Renata
Tytuł: Model of long bones growth increase rate among children with different physical activity based on the decision trees method
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 16, no 5C, p. 2 (2007), s, 371--[376]. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * KOŃCZYNA DOLNA * WZROST * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STATUS SPOŁECZNY * WARUNKI BYTOWE * MODEL * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE* KNEMOMETRIA * DRZEWO DECYZYJNE


60/64

Autor: Woźniacka, Renata; Bac, Aneta; Matusik, Stanisław
Tytuł: Feet Defects, Fatness and BMI in Children Aged 7-12 Years
W czasop.: Polish J. Environ. Stud.. - Vol. 17, nr 4 A (2008), s. 459--463. - 6 tab. - Bibliogr. 13 poz. - The 2nd Conference 'Environmental Influences and Prophylaxis of Children's Health'
Impreza: Conefence 'Environmental Influences and Prophylaxis of Children's Health' (2 ; 2008 ; Kazimierz Dolny)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * OTYŁOŚĆ * PŁASKOSTOPIE * BODY MASS INDEX * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


61/64

Autor: Woźniacka, Renata; Bac, Aneta; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wady stóp a poziom otłuszczenia i wskaźnik BMI u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
W książce: Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 9-10 października 2008 : program i streszczenia / Zakład Propedeutyki Pediatrii, Kliniaka Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. - Lublin : Wschód Agencja Usługowa, 2008. - Wersja art. w jęz. ang. na s. 194 - Tyt. okł. 'Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa' - S. 194.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego' (2 ; Kazimierz Dolny)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * OTYŁOŚĆ * STOPA * PŁASKOSTOPIE * BODY MASS INDEX * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


62/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Zastosowanie SEM w analizie czynników określających poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gmin woj. małopolskiego
W książce: Współczesne trendy w ekonometrii / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Olsztyn : Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 2008. - Bibliogr. s 122-124 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [111]-124 : 1 ryc., 3 tab.. - ISBN 978-83-87867-67-6
Impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa 'Współczesne trendy w ekonometrii' ( 2008 ; Olsztyn)
Słowa kluczowe: * EKONOMETRIA * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * CZYNNIK * ANALIZA * METODA * MODELOWANIE * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* METODA MODELOWANIA STRUKTURALNEGO * STRUCTURAL EQUATION MODELING


63/64

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Czynniki rozwoju gmin województwa małopolskiego w ujęciu metody analizy ścieżkowej
W książce: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - Bibliogr. 203-[205] - Streszcz. w jęz. ang. - S. 195-[205] : 3 ryc., 1 tab.. - ISBN 978-83-7571-092-2
Słowa kluczowe: * EKONOMETRIA * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * CZYNNIK * ANALIZA * METODA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE* ANALIZA ŚCIEŻKOWA


64/64

Autor: Matusik, Stanisław; Zagata-Łuc, Ewa
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe poziomu sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego
W książce: Sporty zimowe - nabór i selekcja / pod red. Szymona Krasickiego. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 52). - Bibliogr. s. 117-128 - S. [47]-55 : 4 ryc., 2 tab. - ISBN 978-83-89121-98-1
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE* WSPÓŁCZYNNIK ŚCIEŻKOWY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka