Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MARCHEWKA, ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 76Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/76

Autor: Marchewka, Anna; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Plan treningu wytrzymałościowego początkującej grupy inwalidów ze schorzeniami narządu ruchu, uprawiających maraton na wózkach.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1995, T.9 z. 3, s. 81-88, 1 tab. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * PARAPLEGIA * AMPUTACJA * WÓZEK INWALIDZKI * MARATON * TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY * PLAN * CYKL ROCZNY * MIKROCYKL


2/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Kliniczna metoda oceny stanu funkcjonalnego stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej dla potrzeb rehabilitacji.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1998, T. 12 z. 4, s. 19-40, 18 tab. bibliogr. 11 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REUMATOLOGIA * REHABILITACJA * STAW BIODROWY * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA * BIOMECHANIKA * DIAGNOSTYKA * PARAMETR * POMIAR


3/76

Autor: Marchewka, Anna; Karch A.
Tytuł: Wpływ uprawiania squard rugby na samopoczucie psychofizyczne zawodników niepełnosprawnych
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, R. 15, nr 9, (1999), s. 32--33.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GRY SPORTOWE * QUARD RUGBY * RUGBY * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * ZAWODY * SAMOPOCZUCIE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


4/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wychowanie fizyczne specjalne. - Kraków : AWF, 1999 - 132 s. : tab. ; 23 cm.-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 7) - Bibliogr. s. 125-132
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WF SPECJALNE * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA SPECJALNA * SOCJOLOGIA * TERMINOLOGIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SZKOŁA SPECJALNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * GŁUSI * SŁUCH * ZABURZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * MŁODZIEŻ TRUDNA * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * LEKCJA * NAUCZYCIEL WF * ZASADY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* CHOROBY PRZEWLEKŁE


5/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Czas wolny młodzieży głuchej zamieszkałej w internacie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2000, nr 4-5, s. 30--32. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * REHABILITACJA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA ANKIETOWE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/76

Autor: Marchewka, Anna; Schmidt, Olga
Tytuł: Cechy indywidualne a sprawność fizyczna osób umysłowo upośledzonych
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2000, nr 2/3, s. 98--106. - 6 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


7/76

Autor: Marchewka, Anna; Schmidt, Olga
Tytuł: Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 8, nr 1 (2000), s. 3--8. - Sum. - 3 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ


8/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Olimpiady specjalne jako środek oddziaływania na sprawność motoryczną osób umysłowo upośledzonych
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 3, s. 37--42. - Summ. - 1 ryc. - 8 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ SPORTOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ZAWODY * IGRZYSKA INWALIDÓW


9/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Sytuacja życiowa osób niewidomych
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 11, s. 18--21. - Summ. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA PSYCHICZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SYTUACJA ŻYCIOWA * ADAPTACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PRACA ZAWODOWA * OPINIA SPOŁECZNA * SZKOŁA INTEGRACYJNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * RODZINA * MAŁŻEŃSTWO


10/76

Autor: Marchewka, Anna; Dyrga, Urszula
Tytuł: Uczestnictwo w olimpiadach specjalnych a rozwój motoryczny i dojrzałość społeczna młodzieży umysłowo upośledzonej w stopniu umiarkowanym
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 8, nr 4 (2000), s. 21--23.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ROZWÓJ MOTORYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * IGRZYSKA INWALIDÓW * UCZESTNICTWO * ROLA


11/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wychowanie fizyczne w opinii młodzieży umysłowo upośledzonej i niesłyszącej oraz młodzieży pełnosprawnej, uczącej się w krakowskich szkołach
W czasop.: Med. Sport.. - 2001, nr 2, s. 45--49. - Summ. - 8 tab. - Bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI * EDUKACJA * UCZNIOWIE * SZKOŁA SPECJALNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA WF * BADANIA ANKIETOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * GŁUSI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * INTEGRACJA SPOŁECZNA


12/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Stan dostosowania infrastruktury sportowej miasta Krakowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
W czasop.: Med. Sport.. - 2001, nr 8, s. 307--311. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * INFRASTRUKTURA SPORTOWA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OBIEKT SPORTOWY * BASEN KĄPIELOWY * HALA SPORTOWA * DOSTĘPNOŚĆ * POTRZEBY* BARIERY ARCHITEKTONICZNE


13/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ ćwiczeń usprawniających na równowagę osób umysłowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym
W czasop.: Med. Sport.. - 2002, nr 3, s. 111--115. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 8 poz. - Tytuł rownież w j. ang.: The influence of the improving physical exercises for the body balance of mentally handicaped persons, in the moderate degree of retardation
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


14/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Problemy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 7-8, s. 16--18. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPOŁECZEŃSTWO * INTEGRACJA * NARZĄDY RUCHU * URAZY * WÓZEK INWALIDZKI * BARIERY * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * PRACA ZAWODOWA * BADANIA ANKIETOWE


15/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na aktywność sportową osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
W czasop.: Med. Sport.. - 2002, nr 7, s. 241.
Impreza: Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (25 ; 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAWODY * BADANIA * SZKOŁA SPECJALNA * UCZNIOWIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


16/76

Autor: Marchewka, Anna; Mirek, Wacław; Żychowicz, Paweł; Ridan, Tomasz
Tytuł: Wojewódzkie mityngi lekkoatletyczne w strukturze olimpiad specjalnych
W książce: Lekkoatletyka w badaniach naukowych : materiały Konferencji Naukowej z okazji 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i 75-lecia Krakowskiego Związku Lekkiej Atletyki 16-17 września 1997 r. / pod red. Edwarda Mleczki i Ryszarda Wasztyla. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839). - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. 'Lekka Atkletyka w badaniach naukowych' ( 1997 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * LEKKOATLETYKA * IGRZYSKA INWALIDÓW * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ORGANIZACJE SPORTOWE * KONFERENCJA * REFERAT


17/76

Autor: Marchewka, Anna; Ridan, Tomasz; Kaczmarski, Dariusz; Żychowicz, Paweł
Tytuł: Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych
W książce: Lekkoatletyka w badaniach naukowych : materiały konferencji naukowej z okazji 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i 75-lecia Krakowskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, 16-17 września 1997 r. / pod red. Edwarda Mleczki i Ryszarda Wasztyla. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 79). - Bibliogr. 3 poz. - S. 57-64 : 12 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. 'Lekka Atletyka w badaniach naukowych' ( 1997 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * IMPREZY SPORTOWE * HISTORIA SPORTU * STOWARZYSZENIE OLIMPIAD SPECJALNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO* OGÓLNOPOLSKI MITYNG LEKKOATLETYCZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH


18/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2003, nr 1-2, s. 14--16. - 5 tab. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * CZAS WOLNY * ORGANIZACJE * RODZINA * DZIECI * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY* POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM


19/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Terapia zajęciowa a sprawność manualna osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 3, nr 3 (2003), s, 133--136. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KOŃCZYNA GÓRNA * BADANIA NAUKOWE


20/76

Autor: Marchewka, Anna; Potępa, Łukasz
Tytuł: Nurkowanie jako forma rehabilitacji: kursy, stopnie i programy szkoleniowe w systemie Handicapped Scuba Association
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 19, nr 9 (11-12) (2003), s. 403--408. - Summ. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * NURKOWANIE * KURS * STOPIEŃ TRUDNOŚCI * PROGRAM SZKOLENIA * SYSTEM * ORGANIZACJE* STOWARZYSZENIE NURKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH * HANDICAPPED SCUBA ASSOCIATION


21/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na aktywność sportową osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
W czasop.: Med. Sport.. - 2004, nr 1, s. 21--28. - Summ. - 10 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAWODY * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * INTEGRACJA SPOŁECZNA


22/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Trening i zawody sportowe a dojrzałość społeczna osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 46, Suplement Nr 1, Cz. 1 (2002), s. 209--210. - 1 tab. - Bibliogr. 2 poz. - Sekcja 6: Sport osób niepełnosprawnych, programy i efektywność specjalnej aktywności fizycznej
Impreza: Międzynarodowy Kongres Naukowy 'Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich', Warszawa 6-9 czerwca 2002 ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * TRENING SPORTOWY * ZAWODY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CHOROBY * ZESPÓŁ DOWNA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


23/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Training and sports competitions versus physical efficiency and social maturity of people mentally retarded to a moderate and considerable degrees
W książce: 8th Annual Congress of the European College of Sport Science 9 - 12 July 2003 Hosted by the Institute of Sport Science, University of Salzburg (...) / Ed. Muller E, Schwameder H, Zallinger G, Fastenbauer V . - Salzburg : Inst. of Sport Science , 2003. - Bibliogr. 2 poz. - [S. p.] : 2 tab..
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * TRENING SPORTOWY * ZAWODY * MOTORYCZNOŚĆ * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * KONFERENCJA * REFERAT


24/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Dostępność wybranych obiektów miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie : (wyniki badań naukowych) / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - Poznań : WSHiG, 2003. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu). - Bibliogr. 7 poz. - Uwaga ogólna: Podany na s. red. ISSN 1640-1298 dotyczy wydawnictwa: Rocznik Naukowy - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - S. 522-530 : 7 tab.. - ISBN 83-88537-15-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OBIEKT TURYSTYCZNY * BARIERY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


25/76

Autor: Marchewka, Anna; Głodzik, Jacek
Tytuł: Sprawność ogólna i manualna masażystów z uszkodzonym narządem wzroku
W książce: Nauczyciel i uczeń wyzwaniem dla przyszłości / red. naukowa Radosław Muszkieta ; Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań ; Śrem : WIGO, 2003. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 210-[225] : 7 tab.. - ISBN 83-917202-1-7
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * NIEWIDOMI * MASAŻ LECZNICZY * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * BADANIA NAUKOWE * TESTY* MEDYCZNE STUDIUM MASAŻU LECZNICZEGO


26/76

Autor: Marchewka, Anna; Kupczyk, Edyta
Tytuł: Rola obozu rekreacyjno-sportowego, organizowanego przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Osób Sparaliżowanych, w procesie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych
W książce: Sport powszechny w integracji z niepełnosprawnymi we wspólnej Europie / red. Józef Bergier ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Zakład Turystyki i Rekreacji. - Biała Podlaska : PWSZ, 2003. - Bibliogr. 6 poz. - S. 265-274 : 1 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-916235-3-X
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * OBÓZ SPORTOWY * JAKOŚĆ ŻYCIA * SZWAJCARIA * EUROPA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT* SCHVEIZERISCHE VEREINIGUNG DER GELAHMTEN * SVG * 2002


27/76

Autor: Marchewka, Anna; Kupczak, Edyta
Tytuł: Die Auswirkung von Sportkursen auf menschen mit Beinderungen
W czasop.: Fair Face. - 2003, nr 5, s. 10. - Tytuł i tekst również w jęz. francuskim, str. 17
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * OBÓZ SPORTOWY * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE* SCHVEIZERISCHE VEREINIGUNG DER GELAHMTEN * SVG * 2002


28/76

Autor: Marchewka, Anna; Kowalska, Magdalena
Tytuł: Metoda Weroniki Sherborne a rozwój poznawczy, emocjonalny, ruchowy i społeczny dzieci autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8, nr 3 (2004), s. 15--18. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr, 4 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AUTYZM * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO * SHERBORNE, WERONIKA * BADANIA NAUKOWE


29/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Trening i zawody sportowe a sprawność fizyczna i dojrzałość społeczna osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3], s. 374--380. - Summ. - Art. Nr 308 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 16 poz. - 3 tab.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TRENING * ZAWODY SPORTOWE * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


30/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Idea promocji zdrowia wśrod dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo, realizowana w ośrodkach edukacyjno - wychowawczych i warsztatach terapii zajęciowej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16 : Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3], s. 381--384. - Summ. - Art. Nr 309 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PROMOCJA ZDROWIA * LECZENIE * WARSZTAT * OŚRODEK * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


31/76

Autor: Marchewka, Anna; Kowalska, Magdalena
Tytuł: Metoda Weroniki Sherborne a rozwój poznawczy, emocjonalny, ruchowy i społeczny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. 67--68.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO * SHERBORNE, WERONIKA * BADANIA NAUKOWE * STRESZCZENIE


32/76

Autor: Marchewka, Anna; Włodarska, Iwona
Tytuł: Czas wolny młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie uczącej się w szkołach specjalnych w Londynie i Krakowie
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 12, (2004), nr 3, s. 56--66. - Summ. - 10 rys. - Bibliogr. 8 poz. - Tekst równ. w j. ang.
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * FORMA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * SZKOŁA SPECJALNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LONDYN (WIELKA BRYTANIA)


33/76

Autor: Marchewka, Anna; Włodarska, Iwona
Tytuł: Poziom sprawności fizycznej młodzieży niepełnosprawnej umysłowo uczącej się w ośrodkach specjalnych w Krakowie i Londynie
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 12, (2004), nr 2, s. 13--22. - Summ. - 1 tab. - 7 rys. - Bibliogr. 28 poz. - Tekst równ. w j. ang.
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * SZKOŁA SPECJALNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LONDYN (WIELKA BRYTANIA)


34/76

Autor: Głodzik, Jacek; Chwała, Wiesław; Skura, Antoni; Kret, Mariusz; Marchewka, Anna
Tytuł: Ocena niepełnosprawności rolników z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie metod subiektywnych i obiektywnych
W książce: Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie : praca zbior. / pod red. Leszka Soleckiego. - Lublin : Instytut Medycyny Wsi, 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi. Nr 36). - Summ. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 215-227. - ISBN 83-7090-091-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie (10 ; 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * REUMATOLOGIA * KRĘGOSŁUP * BÓL * CHOROBY * BADANIA NAUKOWE * PRACOWNIK * ROLNICTWO * SANATORIUM * IWONICZ ZDRÓJ (WOJ. PODKARPACKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


35/76

Autor: Marchewka, Anna; Baranowski, Jarosław
Tytuł: Aktywność turystyczna a poziom sprawności fizycznej i przystosowanie społeczne osób niepełnosprawnych umysłowo
W książce: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych / red. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (1960-2004). Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : 'Typoscript' ; PTWzK. OW, 2004. - Summ. - Bibliogr. 11 poz. - Na s. tyt.: Monografia w zakresie rekereacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych - Opis na podstawie informacji od autora - S. 91-98. - ISBN 83-89366-35-5 ; 83-920186-2-1
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych' (1 ; 2003 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPOŁECZEŃSTWO * PRZYSTOSOWANIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * KONFERENCJA * REFERAT


36/76

Autor: Marchewka, Anna; Pająk, Magdalena
Tytuł: Ocena dostępności Kopalni Soli i Zamku Żupnego w Wieliczce dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; [tł. tekstu na j. ang. Stanisław H. Kaj] ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.. - Poznań : Wydawn. WSHiG, 2004. - (Podręczniki i Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1640-1298). - Bibliogr. 42 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 775-791.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * DOSTĘPNOŚĆ * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/76

Autor: Marchewka, Anna; Potępa, Katarzyna; Grzyb, Józef
Tytuł: Miejsce aktywności fizycznej w życiu młodzieży niesłyszącej w opinii uczniów i rodziców
W książce: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; [tł. tekstu na j. ang. Stanisław H. Kaj] ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.. - Poznań : Wydawn. WSHiG, 2004. - (Podręczniki i Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1640-1298). - Bibliogr. 2 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 227-237.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * GŁUSI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * REHABILITACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


38/76

Autor: Baranowski, Jarosław; Marchewka, Anna
Tytuł: Umysłowo niepełnosprawni, ale normalni
W książce: Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia : teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepelnosprawnością umyslową od dzieciństwa di późnej dorosłości / pod red. Joanny Głodkowskiej i Andrzeja Giryńskiego. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - Bibliogr. 22 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 121-124. - ISBN 83-87079-88-X
Impreza: Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakłady Terapii Pedagogicznej oraz Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie ( 2003 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WYCHOWANIE * KSZTAŁCENIE * REHABILITACJA * KONFERENCJA * REFERAT


39/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005 - 162 s. : il. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 34) - Summ. - Bibliogr. s. 109-119 - ISBN 83-89121-37-9
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA SPECJALNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA NAUKOWE * TEST EUROFIT * PRACA HABILITACYJNA * UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE * TEST KOMPETENCJI SPOŁECZNEJ GUNZBURGA


40/76

Autor: Marchewka, Anna; Potępa, Łukasz
Tytuł: Nurkowanie a sprawność ogólna i funkcjonalna osób po urazie rdzenia kręgowego - studium przypadku
W czasop.: Med. Sport.. - 2005, nr 6, s. 432--438. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * RDZEŃ KRĘGOWY * URAZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * NURKOWANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA NAUKOWE


41/76

Autor: Marchewka, Anna; Janusiewicz, Anna
Tytuł: Wpływ rehabilitacji na zdrowie w ocenie mieszkańców Domu Opieki Społecznej
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 4, s. 347--352. - art. nr 426 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 7 [wykr.] - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 4 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ZDROWIE * LECZENIE * EFEKTYWNOŚĆ * OCENA * DOM POMOCY SPOŁECZNEJ * PŁEĆ Ż. * WIEK STARCZY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


42/76

Autor: Marchewka, Anna; Chwała, Wiesław
Tytuł: The analysis of gait in people with Down Syndrome - comparison with the norm in healthy people
W czasop.: Biol. Sport. - Vol. 24, nr 2 (2007), s. [167]--175. - 6 ryc. - 1 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Summ.
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA RUCHU * RUCH * CHÓD * NORMA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ZESPÓŁ DOWNA * BADANIA NAUKOWE * ANALIZA PORÓWNAWCZA


43/76

Autor: Chwała, Wiesław; Serafin, Witold; Marchewka, Anna
Tytuł: Biomechaniczna analiza zaburzeń chodu u osoby poddanej alloplastyce stawu biodrowego
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 7, nr 2 (2007), s. 185--197. - 10 ryc - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * STAW BIODROWY * ENDOPROTEZOPLASTYKA * CHÓD * ANALIZA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż.* TRÓJWYMIAROWA ANALIZA CHODU


44/76

Autor: Marchewka, Anna; Siwoń, Piotr
Tytuł: Aktywność fizyczna uprawiana w przeszłości a ocena zdrowia przez kobiety po 70 roku życia
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 4, s. 353--356. - Summ. - 5 ryc. - Bibliogr. 7 poz. - Art. nr 427 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów)
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


45/76

Autor: Żychowicz, Paweł; Marchewka, Anna; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Zakres dostępności wybranych obiektów sportowych miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Hale sportowe.
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych. II Konferencja Naukowa Krynica 12-14 maja 1999. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999 . - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - II Konferencja Naukowa 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych', Krynica 1999 - S. 209-215.
Impreza: , , , , , , , )


46/76

Autor: Marchewka, Anna; Turczyk, A.
Tytuł: Świadomość prawna i społeczna osób niepełnosprawnych zamieszkałych w województwie małopolskim i mazowieckim, w zakresie polityki Unii Europejskiej wobec niepełnosprawnych obywateli
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 85.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PRAWO * OPIEKA SPOŁECZNA * UNIA EUROPEJSKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


47/76

Autor: Marchewka, Anna; Głowacz, Katarzyna
Tytuł: Ocena postępów w rehabilitacji ogólnej i zawodowej osób lekko i głębiej niepełnosprawnych umysłowo, uczestników zaęć w warsztatach terapii zajęciowej (WZT), na przykładzie placówki w Zebrzydłowicach w Małopolsce
W książce: Problemy osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Turowskiego, Piotra Paluszkiewicza, Stanisławy Spisackiej ; [aut. Marta Arendarczyk et al.]. - Biała Podlaska : Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, 2007. - Bibliogr. 10 poz. - S. 21-27 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-923366-7-9
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * TERAPIA ZAJĘCIOWA * WARSZTATY * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * ZEBRZYDOWICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/76

Autor: Kowalski, Robert; Teległów, Aneta; Brzostek, Tomasz; Sawicka, Anna; Jasiak-Tyrkalska, Bożena; Rzeszutko, Marcin; Marchewka, Anna; Dropiński, Jerzy; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Kliniczne i reologiczne efekty rehabilitacji prowadzonej na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym u chorych z chromaniem przestankowym
W czasop.: Kardiol. Pol.. - T. 65, nr 8, supl. 3 (2007), s. 151--[152]. - 1 ryc. - Zob. Kopeć, Aneta - Tytuł okładkowy: Książka streszczeń=Abstract Book
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (11 ; 2007 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * CHROMANIE PRZESTANKOWE * UKŁAD KRĄŻENIA * KREW * CYKLOERGOMETR ROWEROWY * BIEŻNIA RUCHOMA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* REOLOGIA


49/76

Autor: Stachura, Karolina; Pietrzycka, Agata; Marchewka, Anna; Teległów, Aneta; Drożdż, Maciej; Stępniewski, Marek; Marona, Henryk
Tytuł: Ocena odkształcalności i agregacji krwinek czerwonych oraz całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza u pacjentów przed i po hemodializie
W czasop.: Acta Haematol. Pol.. - Vol. 39, nr 3 (2008), s. 461--467. - Streszcz. j. pol. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * KREW * ERYTROCYTY * NERKI * HEMODIALIZA* FRAP


50/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Olimpiady specjalne i zajęcia sportowo-rekreacyjne jako środek adaptacji i integracji społecznej osób głębiej upośledzonych umysłowo
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 2 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 351-354 - S. 102-105 : 1 tab.. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * HISTORIA * CELE SPORTU * INTEGRACJA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


51/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Uwarunkowania wydolności fizycznej osób starszych i ich postawy wobec aktywności fizycznej
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 379-382 - S. 131-134 : 5 tab.. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


52/76

Autor: Teległów, Aneta; Marchewka, Anna; Dąbrowski, Zbigniew
Tytuł: Rheological parameters and blood indices of rats subjected to swimming exercice in cold (4o C) water
W książce: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism : materials of 16th International Symposium of Polish network of Molecular and Cellular Biology / ed. by Henryk Lach ; Pedagogical University of Cracow., 2007. - Bibliogr. 2 poz. - Błąd w tyt. : exer'cise - S. 471-472. - ISBN 978-83-7271-430-5
Impreza: International Symposium of Polish network of Molecular and Cellular Biology (16 ; 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * PŁYWANIE * KREW * TEMPERATURA * ZWIERZĘTA DOŚWIADCZALNE * SZCZUR * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* REOLOGIA


53/76

Autor: Teległów, Aneta; Marchewka, Anna; Dąbrowski, Zbigniew
Tytuł: Effects of swimming exercise in cold water (4o C) on RBC Rheology and membrane fatty acids compostion
W książce: 14 Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation, 27-30 June 2007, Drezden, Germany : abstracts., 2007. - S. 98.
Impreza: Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation (14 ; 2007 ; Drezno)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * TEMPERATURA * PŁYWANIE * KREW * ZWIERZĘTA DOŚWIADCZALNE * SZCZUR * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


54/76

Autor: Ridan, Tomasz; Marchewka, Anna; Żychowicz, Paweł
Tytuł: Analiza dostępności głównych obiektów komunikacyjnych miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : (materiały konferencyjne) / Przesiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO' . - Kraków : Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO', 1997. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 28-31. - ISBN 83-909906-0-1
Impreza: )
Słowa kluczowe: * TRANSPORT * KOMUNIKACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BARIERY * DOSTĘPNOŚĆ * WÓZEK INWALIDZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


55/76

Autor: Marchewka, Anna; Rudka, Aleksandra
Tytuł: Ocena dostępności Drogi Królewskiej na Wawel w Krakowie dla turystów niepełnosprawnych poruszajšcych się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : (materiały konferencyjne) / Przesiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO' . - Kraków : Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO', 1997. - Konferencja Naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych ', maj 1997, Krynica - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 32-43. - ISBN 83-909906-0-1
Impreza: )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * BARIERY * DOSTĘPNOŚĆ * TRASY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


56/76

Autor: Żychowicz, Paweł; Marchewka, Anna; Ridan, Tomasz
Tytuł: Możliwości rozwiązań organizacyjnych i komunikacyjnych miasta Krakowa na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób niepełnosprawnych
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : (materiały konferencyjne) / Przesiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO' . - Kraków : Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO', 1997. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 44-47.
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych ', maj 1997, Krynica ()
Słowa kluczowe: * TRANSPORT * KOMUNIKACJA * BARIERY * WÓZEK INWALIDZKI * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


57/76

Autor: Marchewka, Anna; Adamska, Anna
Tytuł: Oświęcim - analiza dostępności obiektów turystycznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : II konferencja naukowa, Krynica, 12-14 maja 1999 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Poznawaga. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '99 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 97-102. - ISBN 83-87854-80-8
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych (2 ; 1997 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * BARIERY * DOSTĘPNOŚĆ * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


58/76

Autor: Marchewka, Anna; Hrynczuk, Anna
Tytuł: Wieliczka - ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : II konferencja naukowa, Krynica, 12-14 maja 1999 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '99 - Streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 103-110. - ISBN 83-87854-80-8
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych' (2 ; 1999 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


59/76

Autor: Marchewka, Anna; Salach, Karina
Tytuł: Dostępność wybranych obiektów kulturalnych miasta Krakowa dla osób poruszajšcych się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych : III konferencja naukowa, Krynica, 10-12 maja 2001 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '2001 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 81-86. - ISBN 83-87854-43-3
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych' (3 ; 2001 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * KULTURA * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


60/76

Autor: Marchewka, Anna; Ryś, Monika
Tytuł: Dostępność Drogi Królewskiej na Wawel w Krakowie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - porównanie do stanu z roku1996
W książce: Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych : III konferencja naukowa, Krynica, 10-12 maja 2001 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '2001 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 75-79. - ISBN 83-87854-43-3
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych' (3 ; 2001 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ZABYTEK * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT* 1996 * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - DROGA KRÓLEWSKA


61/76

Autor: Marchewka, Anna; Salach, Karina
Tytuł: Dostępność wybranych obiektów komunikacyjnych i hotelowych Krakowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych : III konferencja naukowa, Krynica, 10-12 maja 2001 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '2001 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 69-74. - ISBN 83-87854-43-3
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych' (3 ; 2001 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * KOMUNIKACJA * HOTEL * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * KONFERENCJA * REFERAT


62/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ Olimpiad Specjalnych na rozwój sprawności psychomotorycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo
W książce: Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Rutkowskiej. - Lublin, 1998. - Opis na podst. informacji uzyskanej od autora - S. 156-159.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób' ( 1998 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * ROZWÓJ MOTORYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


63/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Czas wolny młodzieży głębiej upośledzonej umysłowo-uwarunkowania wpływające na aktywność pozaszkolną
W książce: Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych : diagnoza i propozycje rozwiązań : praca zbiorowa / pod red. naukową Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ; Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego, 2000. - Streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 307-317. - ISBN 8391177041
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT


64/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na podejmowanie przez młodzież głębiej upośledzoną umysłowo aktywności sportowo-rekreacyjnej
W książce: Dziecko niepełnosprawne, aktywność ruchowa, działalność szkoły / red. Stanisław Kowalik, Mirosław Górny ; Univerzita Palackého v Olomouci ; Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF w Poznaniu]. - Olomouc : Univerzita Palackého ; Poznań, 2001. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 96-108. - ISBN 802440351X
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZYNNIK


65/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Czynniki wpływające na rozwój turystyki wśród osób upośledzonych umysłowo
W książce: Rekreacja i turystyka : współczesne dylematy, zadania i perspektywy / [red. tomu Wiesław Siwiński et al.] ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. - Poznań, 2001. - Streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - s. 279-285. - ISBN 8391530809
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEOPEŁNOSPRAWNYCH * ROZWÓJ * CZYNNIK * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO


66/76

Autor: Marchewka, Anna; Głodzik, Jacek; Aleksander, Paulina
Tytuł: Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych umysłowo
W książce: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych : II międzynarodowe sympozjum naukowe, 26-28 kwietnia 2007, Nałęczów. T. 1. . - Lublin : Wydaw. Polihymnia, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 40-46. - ISBN 978-83-925940-7-9
Impreza: Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. 'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' (2 ; 2007 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * KONFERENCJA * REFERAT


67/76

Autor: Kowalski, R.; Teległów, Aneta; Brzostek, Tomasz; Górkiewicz, M.; Marchewka, Anna
Tytuł: Comparsion of rheological properties of erythrocytes in patients with claudication after treadmill and cycloergometer training. Examination with Lorca device
W czasop.: Selected Proceedings of the 14th European Conference for Clinical Hemorheology and Microcirculation, Dresden, Germany, June 27–30, 2007. - S. 49. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Impreza: Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation (14 ; 2007 ; Drezno)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOLOGIA * KREW * ERYTROCYTY * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * CHÓD * CYKLOERGOMETR * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


68/76

Autor: Aleksander, Paulina; Ciszek, Elżbieta.; Marchewka, Anna
Tytuł: Najczęstsze schorzenia i urazy sportowe w obrębie kończyny górnej oraz ich skutki na przykładzie osób uprawiających tenis ziemny
W książce: Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych / pod red. Dariusza Muchy i Romualdy Zięby. - Nowy Targ : PPWSZ, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej od autora - S. 255-26 .
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.'Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych' ( 2007 ; Nowy Targ)
Słowa kluczowe: * TENIS ZIEMNY * KOŃCZYNA GÓRNA * URAZY * ZAWODNICY * KONFERENCJA * REFERAT


69/76

Autor: Aleksander, Paulina; Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ aktywności fizycznej na profilaktykę i leczenie osteoporozy
W książce: Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych / pod red. Dariusza Muchy i Romualda Zięby. - Nowy Targ : PPWSZ , 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 341-346.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. 'Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych' ( 2007 ; Nowy Targ)
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * OSTEOPOROZA * ZAPOBIEGANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONFERENCJA * REFERAT


70/76

Autor: Głodzik, Jacek; Marchewka, Anna; Chwała, Wiesław; Skura, Antoni
Tytuł: Długość stażu pracy a przebieg dolegliwości w zespołach dolnego odcinka kręgosłupa
W książce: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych : II międzynarodowe sympozjum naukowe, 26-28 kwietnia 2007, Nałęczów. - Lublin : Wydaw. Polihymnia, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-83-925940-7-9
Impreza: Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. 'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' (2 ; 2007 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * KREGOSŁUP * CHOROBY * PRACA ZAWODOWA * KONFERENCJA * REFERAT


71/76

Autor: Głodzik, Jacek; Chwała, Wiesław; Marchewka, Anna; Ruchlewicz, Tadeusz; Skura, Antoni
Tytuł: Ocena siły i wytrzymałości mięśni tułowia pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 12, nr 3 (2008), s. 15--23. - Streszcz. j. ang. - 2 fot., 5 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MIĘŚNIE * TUŁÓW * SIŁA * WYTZRZYMAŁOŚĆ * KRĘGOSŁUP * KRZYŻ * BÓL * PŁEĆ M. * PŁEC Ż. * BADANIA NAUKOWE * POMIAR


72/76

Autor: Teległów, Aneta; Bilski, Jan; Marchewka, Anna; Głodzik, Jacek; Jaśkiewicz, Jerzy; Staszek, Przemysław
Tytuł: Cechy reakcji organizmu na wysiłek fizyczny w niskiej temperaturze wody
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9, nr 4 (2008), s. 66--72. - Streszcz. j. ang. - 2 ryc. - Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * TERMOREGULACJA * ZIMNO * PŁYWANIE * WYSIŁEK FIZYCZNY * UKŁAD KRWIONOŚNY * UKŁAD WSPÓŁCZULNY* 'MORSY'


73/76

Autor: Chwała, Maciej; Spannbauer, Anna; Teległów, Aneta; Cencora, Andrzej; Marchewka, Anna; Hardeman, Max R.; Dąbrowski, Zbigniew
Tytuł: Red blood cell rheology in patients with chronic venous disease (CVD)
W czasop.: Clin. Hemorheol. Microcircul.. - DOI10.3233/CH-2008-1171. - 1 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 35 poz. - Vol. 41, nr 3 (2009), s. 189--195
Słowa kluczowe: * ŻYŁY * CHOROBY * KRĄŻENIE KRWI * ERYTROCYTY * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE* CVD * REOLOGIA


74/76

Autor: Marchewka, Anna; Sułkowska, Barbara
Tytuł: Wpływ szkół: specjalnej, integracyhjnej i publicznej na rozwój zainteresowań i wykorzystanie czasu wolnego uczniów
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 24, nr 5 (2008), s. 330--336. - Streszcz. j. pol. - Streszcz. j. ang. - 2 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * GIMNAZJUM * SZKOŁA INTEGRACYJNA * SZKOŁA SPECJALNA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


75/76

Autor: Marchewka, Anna; Chwała, Wiesław
Tytuł: The effect of rehabilitation exercises on the gait in people with Down syndrome
W czasop.: Biol. Sport.. - Vol 25, nr 4 (2008), s. [339]--350. - Streszcz,. j. ang. - 6 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * ZESPÓŁ DOWNA * ĆWICZENIA * SZKOŁA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


76/76

Autor: Marchewka, Anna; Jungiewicz, Magdalena
Tytuł: Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku
W czasop.: Gerontol. Pol.. - Tom 16, nr 2 (2008), s. 47--50. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr, 14 poz. - W wersji elektronicznej: www,gp.viamedica.pl [Data otwarcia 09.12.2009], s. 127-130
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK STARCZY * JAKOŚĆ ŻYCIA * GERONTOLOGIA * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka