Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MĘDRELA-KUDER, EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Niektóre elementy stylu życia młodzieży aktywnie uprawiającej sport
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 1-2, s. 23--26. - 3 wykr. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * MŁODZIEŻ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * STYL ŻYCIA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * UZALEŻNIENIA * BADANIA ANKIETOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KLUB SPORTOWY


2/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Doleżal, Marta; Szpunar, Antoni
Tytuł: Badania nad mykoflorą zabytkowych budynków Krakowa remontowanych z zastosowaniem metody izolacji Peter Coxa
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Summ. - S. 174-179 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie (3 ; 1983 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * ZANIECZYSZCZENIE * BIOLOGIA * ZABYTEK * POWIETRZE * WILGOTNOŚĆ POWIETRZA * METODA * METODA COXA * BADANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Żuława, Grażyna
Tytuł: Występowanie mikroflory w halach sportowych w świetle stosowanych zabiegów dezynfekcyjnych
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Bibliogr. 4 poz. - Summ. - S. 180-186 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie (3 ; 1983 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * BIOLOGIA * HALA SPORTOWA * ZANIECZYSZCZENIE * BADANIA * OCHRONA ZDROWIA * ODKAŻANIE


4/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mikroflora powietrza i jej znaczenie dla kształtowania warunków higienicznych niektórych obiektów i pomieszczeń szkoleniowych AWF Kraków-Czyżyny
W książce: Mikroflora grzybowa i jej rola w kształtowaniu warunków higieniczno-zdrowotnych środowiska treningu. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 66). - Bibliogr. s. 76-79 - S. 43-79 : 3 tab., 5 wykr..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * ROLA * WARUNKI BYTOWE * EKOLOGIA * OBIEKT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CZYŻYNY


5/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Badania nad zasiedlaniem grzybów w nowo wybudowanej hali sportowej w Krakowie-Czyżynach.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1993, T. 26, s. 175-182, 3 tab. 1 wykr. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA OBIEKTÓW SPORTOWYCH * HALA SPORTOWA * AWF KRAKÓW * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE


6/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Badania ciągłe mykoflory powietrza otwartej przestrzeni w wybranym punkcie Krakowa (Czyżyny)
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Bibliogr. 5 poz. - Summ. - S. 168-173 : 1 rys., 1 wykr..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * BIOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CZYŻYNY * BADANIA NAUKOWE * POMIAR


7/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Rola środowiska treningu w rozprzestrzenianiu się grzybów
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1996, nr 2, s. 49--55. - Summ. - 2 tab., 2 wykr. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * TRENING * ŚRODOWISKO * HIGIENA OBIEKTÓW SPORTOWYCH * HALA SPORTOWA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE


8/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wpływ zanieczyszczeń mikologicznych na stan sanitarno-epidemiologiczny obiektów sportowych
W czasop.: Med. Sport.. - 1997, nr 3, s. 9--10. - Summ. - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * OBIEKT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * HIGIENA * BADANIA NAUKOWE * STAN SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY * ŚRODOWISKO WF * ZANIECZYSZCZENIE MIKOLOGICZNE * ZDROWIE * STUDENCI * CHOROBY * GRZYBICA


9/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Skutki zażywania narkotyków w opinii uczniów szkoły średniej.
W czasop.: Lider. - 1999, nr 5, s. 24, 2 wykr..
Słowa kluczowe: * NARKOMANIA * NARKOTYKI * ŚRODKI ODURZAJĄCE * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * UZALEŻNIENIA * PROBLEM * SZKOŁA ŚREDNIA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * POGLĄDY * BADANIA ANKIETOWE


10/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Skutki zażywania narkotyków w opinii uczniów szkoły średniej
W czasop.: Lider. - 2000, nr 1, s. 32. - 2 wykr.
Słowa kluczowe: * NARKOMANIA * NARKOTYKI * UZALEŻNIENIA * PROBLEM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * BADANIA ANKIETOWE


11/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Prewencja narkomanii w środowisku młodzieży licealnej i akademickiej
W czasop.: Lider. - 2000, nr 2, s. 32.
Słowa kluczowe: * NARKOMANIA * ZAPOBIEGANIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ŚWIADOMOŚĆ * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * STUDENCI * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * BADANIA ANKIETOWE


12/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Pilch, Norbert
Tytuł: Ocena stylu życia studentów krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2000, nr 3-4, s. 14--15. - 2 ryc. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * HIGIENA ŻYWIENIA * UŻYWKI * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


13/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Czubowicz, M.
Tytuł: Problematyka uzależnień wśród młodzieży uprawiającej sport
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2000, nr 1, s. 29--36. - Summ. - 5 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 10 poz. - Nadbitka
Słowa kluczowe: * NARKOMANIA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA SPORTOWA * AWF KRAKÓW * ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE * UŻYWKI * NARKOTYKI * ŚRODKI ODURZAJĄCE * ZDROWIE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE


14/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Kantor-Noga, Maria
Tytuł: Wiedza o AIDS w opinii młodzieży szkolnej
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2000, nr 4, s. 142--146. - 4 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * CHOROBY WIRUSOWE * AIDS * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEDZA * OCENA * BADANIA ANKIETOWE


15/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia w poglądach uczniów szkół podstawowych
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 5-6, s. 27. - Bibliogr. 3 poz. - 4 wykr.
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * ZALEŻNOŚĆ * POGLĄDY * OPINIE * STYL ŻYCIA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE * WYNIKI BADAŃ


16/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Poziom wiedzy o narkotykach młodzieży szkół o profilu sportowym
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 6-7, s. 17--20. - 6 wykr. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * NARKOMANIA * ŚRODKI ODURZAJĄCE * NARKOTYK * ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * WYNIKI BADAŃ * SZKOŁA SPORTOWA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


17/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznymna terenie Krakowa z uwzględnieniem zanieczyszczenia pyłowego
W czasop.: Arch. Ochr. Środ.. - Vol. 25 (1999), nr 1, s. 63--70. - 5 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * GRZYBY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


18/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena stanu higienicznego niektórych pomieszczeń AWF w Krakowie - Czyżynach na podstawie zanieczyszczenia mykologicznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1987, nr 2, s. 67--75. - Summ. - 4 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * MIKOLOGIA * GRZYBY * AWF KRAKÓW * STUDENCI * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - CZYŻYNY* MYKOCENOZY * SALA DYDAKTYCZNA * POMIESZCZENIE ZAMKNIĘTE


19/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mikofloflora środowiska treningu jako czynnik kształtujący warunki higieniczno-zdrowotne obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004 - 129 s. : il. ; 23 cm -(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 24) - Summ. - Bibliogr. s. 107-120 - ISBN 83-89121-16-6
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * KLASYFIKACJA * OBIEKT SPORTOWY * NORMY * AWF KRAKÓW * TRENING SPORTOWY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * HALA SPORTOWA * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA* POMIESZCZENIE ZAMKNIĘTE * MIKOFLORA


20/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mycological Air Polution at Sites of Heavy Traffic in Cracow
W czasop.: Acta Biol. Crac. Ser. Bot.. - Vol. 42 (2000), no 1, s. [21]--24. - 2 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


21/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Zagrożenia zdrowotne młodzieży wynikające z łatwego dostępu do narkotyków
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2000, t. 55, supl. 7. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NARKOMANIA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE* 1999


22/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Sezonowe wahania w występowaniu grzybów w powietrzu sal dydaktycznych oraz w powietrzu otwartej przestrzeni
W książce: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99 : [V Konferencja, listopad 1999 r.] / pod red. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak i Jerzego Sowy. - Warszawa : Wydaw. Inst. Ogrzewn. i Wentylacji PW, 2000. - Bibliogr. 9 poz. - Nadb. - S. 139-142 : 5 ryc. - ISBN 83-901146-4-X
Impreza: Konferencja 'Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce' (5 ; 1999 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * KLIMATYZACJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


23/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Badania mikoflory powietrza atmosferycznego wybranych dzielnic Krakowa
W czasop.: Arch. Ochr. Środ.. - 1992, nr 2, s. 61--65. - Summ. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


24/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby toksynotwórcze w pomieszczeniach, w których trenuje młodzież
W książce: Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bydgoszcz, 25-27 września 2002 r. = Mycotoxins in the environment of people and animals / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego . - Bydgoszcz : BiOŚ. AB, 2002. - Bibliogr. 5 poz - S. 65-68 : 4 ryc.. - ISBN 83-912646-1-0
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * OBIEKT SPORTOWY * MŁODZIEŻ


25/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Analiza porównawcza zanieczyszczenia mikologicznego powietrza atmosferycznego i powietrza mieszkań prawidłowo eksploatowanych
W książce: Krajowa Konferencja - Zdrowy Dom : dom Promujący Zdrowie, Warszawa, 23-24 września 1993 : materiały / Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Zakład Promocji Zdrowia ; Politechnika Warszawska. Wydział Architektury. - Warszawa : [IGNIS}, 1993. - S. [182]-184 : 2 tab..
Impreza: Krajowa Konferencja pt.: Zdrowy Dom. Dom Promujący Zdrowie ( 1993 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE * MIESZKANIE * EKOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * PROMOCJA ZDROWIA * KONFERENCJA * REFERAT


26/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie grzybów w powietrzu budynków zabytkowych Krakowa
W czasop.: Acta Mycol.. - T. 27 (1991-1992), nr 1, s. 121--126. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZABYTEK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


27/77

Autor: Strzałka, K.; Majewska, G.; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Effects of Chloramphenicol and Cyclohemixide on the Relative Content of Chlorophyll and Protein in Various Subchloroplast Fractions
W czasop.: Acta Physiol. Plant.. - Vol. 2 (1980), nr 1, s. 49--59. - Summ. - 1 fot., 4 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 22 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * BIOCHEMIA * ROŚLINY * ANTYBIOTYKI * BIAŁKO ROŚLINNE * FOTOSYNTEZA * BADANIA NAUKOWE


28/77

Autor: Doleżal, Marta; Doleżal, Marian; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Research on inhibine effect of herb-honey
W czasop.: Acta Biol. Crac. Ser. Bot.. - 1998, Vol. 30. - 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Presented on 1st June 1987 by Mrs M. Doleżal and J. Starzyk - Nadb.
Słowa kluczowe: * ZIOŁOLECZNICTWO * ROŚLINY * MIÓD * BAKTERIE * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* 1984 * 1985


29/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Młodzież intensywnie trenująca a problem narkomanii
W czasop.: Ann. UMCS. - 2003, t. 58, supl. 13, s. 297--[302]. - Summ. - 4 ryc. - bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * NARKOMANIA * SPORT WYCZYNOWY * STYL ŻYCIA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE* 1999-2001


30/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby toksynotwórcze występujące w otoczeniu człowieka
W książce: Mikotoksyny i dioksyny a środowisko : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Bydgoszcz, 25-27 września 2000 r. = Mycotoxins and dioxins and the environment / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : IBiOŚ AB, 2000. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 211-213 : 1 ryc., 8 tab..
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


31/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Kostkiewicz, Ewa
Tytuł: Wybrane nawyki żywieniowe w populacji osób otyłych
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 28 (2001), t. 2., supl., s. 649--653. - 3 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * DIETA * OTYŁOŚĆ * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE


32/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Niektóre aspekty stylu życia rodziny i studentów AWF
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 2: [Promocja zdrowia rodziny], s. 71--75. - Summ. - 4 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin-Krasne)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * ZACHOWANIE SIĘ * STUDENCI * AWF KRAKÓW * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE


33/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby izolowane z mieszkań jako czyniki warunkujace zdrowie rodziny
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 2: [Promocja zdrowia rodziny], s. 66--70. - Summ. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * MIESZKANIE * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE


34/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Rola rodziców w kształtowaniu zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 2: [Promocja zdrowia rodziny], s. 60--65. - Summ. - 4 ryc. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin-Krasne)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * STYL ŻYCIA * RODZICE * ROLA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


35/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Seasonal variations in the occurrence of culturable airborne fungi in outdoor and indoor air in Cracow
W czasop.: Int. Biodeterior. Biodegrad.. - 2003, nr 52, s. 203--205. - 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * KLIMATYZACJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


36/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Zainteresowanie problematyką żywienia przez studentów krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 30 (2003), nr 1/2, s.454--457. - 2 tab, 2 wykr. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAINTERESOWANIA * ODŻYWIANIE * BŁĘDY DIETETYCZNE * MŁODZIEŻ * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE


37/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Charakterystyka sposobu odżywiania się młodzieży uprawiającej sport
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 30 (2003), nr 1/2, s. 532--537. - Bibliogr. 13 poz. - 2 tab., wykr.
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ODŻYWIANIE * BŁĘDY DIETETYCZNE * MŁODZIEŻ * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD


38/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: The influence of meteorological factors on concentration of fungal spores in the air
W czasop.: Polish J. Natur. Sc. - 2003, nr 15 (3), s. 645--651. - 4 wykr. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZANIECZYSZCZENIE * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * TEMPERATURA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


39/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na samopoczucie kobiet z nadwagą i otyłością
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S58--S59. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OTYŁOŚĆ * METABOLIZM * ZABURZENIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * SAMOPOCZUCIE * SAMOOCENA * TRENING LECZNICZY * JAKOŚĆ ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


40/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena wiedzy na temat żywienia młodzieży licealnej uprawiajacej sport i nieaktywnej fizycznie
W książce: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego : międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa, listopad 2004 r. Cz. 2=Physiological Determinants of Progress in Diet Therapy : international Scientific Conference, Warsaw, November 2004 Cz. 2 / SWzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji. - [Warszawa] : Wydaw. SGGW, 2004. - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - S. 609-[614] : 5 ryc..
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego' ( 2004 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POGLĄDY


41/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Czynniki sprzyjające narkomanii w opinii młodzieży uczącej się oraz uzależnionej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3], s. 396--400. - Summ. - Art. Nr 312 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 10 poz. - 3 ryc.,1 tab.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * OCHRONA ZDROWIA * NARKOMANIA * PRZYCZYNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


42/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Stężenie zarodników grzybów w powietrzu a alergia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3], s. 401--405. - Summ. - Art. Nr 313 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 9 poz. - 4 ryc.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * OCHRONA ZDROWIA * GRZYBY * ALERGIA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


43/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena wiedzy na temat żywienia młodzieży licealnej uprawiającej sport i nieaktywnej fizycznie
W książce: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Warszawa, listopad 2004. Cz. 2 / [red. nauk. Elżbieta Bartnikowska et al.] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2004. - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - S. 609-613 : 5 rys.. - ISBN 83-7244-560-5
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 2004 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * HIGIENA ŻYWIENIA * ODŻYWIANIE * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KONFERENCJA * REFERAT


44/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby należące do poszczególnych klas BSL występujące w powietrzu
W książce: Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 167-170 : 1 tab., 2 rys.. - ISBN 83-91264-62-9
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku' (7 ; 2004 ; Bydgoszcz)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * KLASYFIAKCJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * BADANIA NAUKOWE * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * REFERAT* SALA DYDAKTYCZNA


45/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Charakterystyka aerozolu grzybowego w okresach, gdy prędkość wiatru V < 1
W czasop.: Acta Agraria et Silvestria, Ser. Agraria. - Vol. 42 (2004), s. [311]--316. - Summ. - 1 tab., - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


46/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mikoflora środowiska treningu jako czynnik kształtujący warunki higieniczno-zdrowotne obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004 - 129 s. : il. ; 23 cm.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 24) - Summ. - Bibliogr. s. 107-120 - ISBN 83-89121-16-6
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * MIKOLOGIA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * OBIEKT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * PRACA HABILITACYJNA


47/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Zagrożenie grzybicą w obiektach sportowych w opinii studentów AWF a stan faktyczny
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 49 z. 1 (2005), s. [29]--32. - 1 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 13 poz. - Tytuł i tekst również w jęz. angielskim na s. 33-36
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * OBIEKT SPORTOWY * CHOROBY * GRZYBICA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * OPINIA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


48/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena wiedzy studentów z Akademii Wychowania Fizycznego na temat miażdżycy
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 4, s. 404--407. - art. nr 439 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 4 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * UKŁAD KRĄŻENIA * CHOROBY * MIAŻDŻYCA * WIEDZA * OCENA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


49/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wybrane zachowania zdrowotne studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 4, s. 408--411. - art. nr 440 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 [wykr.] - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DYSCYPLINY SPORTOWE * CZĘSTOTLIWOŚĆ * ŻYWIENIE * ALKOHOL * PALENIE TYTONIU * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


50/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wybrane zwyczaje żywieniowe kobiet w ciąży
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 57, nr 4 (2006), s. 239--395. - Summ. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * CIĄŻA * ODŻYWIANIE * ZMIANA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


51/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2006, nr 10, s. 12--13. - 3 tab.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * UŻYWKI * ALKOHOLIZM * ALKOHOL * NIKOTYNIZM * PALENIE TYTONIU * NARKOMANIA * NARKOTYK * GIMNAZJUM * BADANIA ANKIETOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * GIMNAZJUM


52/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Znaczenie grzybów w niszczeniu materiałów budowlanych
W książce: 'Biotechnologia środowiskowa' : VIII ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r. / kierownictwo nauk. Korneliusz Miksch ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej oraz Naukowa Sieć Tematyczna 'Biotechnologia Środowiskowa' . - Gliwice : PŚ, 2005. - Bibliogr. 32 poz. - S. 153--161 : 1 tab..
Impreza: Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne 'Biotechnologia środowiskowa (8 ; 2005 ; Wisła-Jarzębata)
Słowa kluczowe: * BIOTECHNOLOGIA * MIKROBIOLOGIA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * BUDOWNICTWO * KONFERENCJA * REFERAT


53/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Duliban, Magdalena
Tytuł: Produkty bogate w wapń w diecie kobiet zagrożonych osteoporozą
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 32 (2005), Supl. nr 1 cz. 2, s. 733--737. - Summ. - 4 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * OSTEOPOROZA * DIETA * WAPŃ * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż.


54/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Źródła makro i mikroelementów w diecie uczniów ze środowiska wiejskiego i miejskiego
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 32 (2005), Supl. nr 1 cz. 1, s. 624--629. - HIGIENA ŻYWIENIA - DIETA - MIKROELEMENTY - MAKROELEMENTY - MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) - PŁEĆ M. - PŁEĆ Ż. - TEREN WIEJSKI - TEREN MIEJSKI - DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO - Bibliogr. 11 poz. - Sum m. - 5 ryc. - Bibliogr. 11 poz.


55/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Zielińska, Anna
Tytuł: Żywienie osób uprawiających turystykę pieszą w Tatrach
W książce: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Lucyna Narojek ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2005. - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - S. 81--87 : 4 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-7244-628-8
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * ODŻYWIANIE * TURYSTYKA PIESZA * WYCIECZKA * GÓRY * TATRY * TURYSTA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE* 2003


56/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Stężenie zarodników grzybów należących do rodzaju cladosporium w powietrzu na otwartej przestrzeni
W książce: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne / [org.:] Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej=Microbial Biodegradation and Biodeterioration of Technical Materials : III International Scientific Łódź 2003: Conference Microbial Biodegradation and Biodeterioration of Technical Materials. - [Łódź] : Politechnika Łódzka, 2003. - Summ. - S. 277-280 : 4 ryc. - ISBN 83-919038-2-6
Impreza: )
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA POMIAROWE


57/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wybrane zwyczaje żywieniowe w grupie kobiet z nadwagą lub otyłością
W czasop.: Rocz. PZH. - 2005, nr 4, s. 371--377. - Streszcz. j. ang. - 4 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * BŁĘDY * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * CHOROBY CYWILIZACYJNE * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


58/77

Autor: Stępalska, Danuta; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: The relationship between airborne fungal spore concentration and gas and dust pollution in Cracow in 1999
W książce: Proceedings of the 7th International Congress on Aerobiology, Quebec, Canada. - [Quebec] : [S. n.], 2002. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - 173.
Impreza: International Congress on Aerobiology (ICA) 'Aerobiology : Coming of Age in a New Millennium' (7 ; 2002 ; Montreal)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA* POSTER * 1999


59/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Poziom wiedzy studentów Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) na temat grzybicy skóry i jej przydatków
W czasop.: Mikol. Lek.. - 2006, nr 1, s. 39--42. - Summ. - 2 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * GRZYBICA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE* 2002-2003


60/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie alergenów grzybiczych w powietrzu tunelu lekkoatletycznego
W czasop.: Mikol. Lek.. - 2006, nr 4, s. 261--264. - Summ. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ALERGIA * OBIEKT SPORTOWY * BADANIA NAUKOWE* 2005


61/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy wśród młodzieży akademickiej na temat substancji psychoaktywnych
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 58, nr 2 (2007), s. [453]--458. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * UZALEŻNIENIA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW AWF * BADANIA ANKIETOWE


62/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie grzybów na sprzęcie sportowym
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 10, suppl. 1-2 (2006), s. 174. - Bibliogr. 4 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. na str. 86
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva 2006' ( 2006 ; )
Słowa kluczowe: * HIGIENA * GRZYBY * SPRZĘT SPORTOWY * URZĄDZENIA SPORTOWE * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


63/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wiedza na temat nowotworu piersi wśród studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 434--437. - art. nr 451 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ONKOLOGIA * NOWOTWÓR * PIERŚ * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


64/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wiedza na temat profilaktyki i diagnostyki wybranych chorób nowotworowych
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 438--441. - art. nr 452 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ONKOLOGIA * NOWOTWÓR * ZAPOBIEGANIE * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


65/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Kwiek, Magdalena
Tytuł: Sposób spędzania wolnego czasu przez gimnazjalistów
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 442--445. - art. nr 453 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE* RYGLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


66/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Kwiek, Magdalena
Tytuł: Ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia elementy stylu życia gimnazjalistów
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 446--449. - art. nr 454 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * NARKOTYK * ALKOHOL * PALENIE TYTONIU * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE* RYGLICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


67/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Wójtowicz, Tomasz
Tytuł: Antyzdrowotne zachowania pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera na przykładzie aktywności fizycznej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 450--453. - art. nr 455 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab. - Bibliogr. 8 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w. jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZACHOWANIE ZDROWIA * PACJENCI * SZPITAL * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


68/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Wójtowicz, Tomasz
Tytuł: Próba oceny błędów żywieniowych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 454--458. - art. nr 456 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w. jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * DIETA * MODEL * BŁĘDY DIETETYCZNE * PACJENCI * SZPITAL * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


69/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Bis, Helena
Tytuł: Występowanie grzybów na sprzęcie sportowym
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 8, nr 2 (2007), s. 31--33. - Streszcz. j. ang. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * GRZYBY * OBIEKT SPORTOWY * SPRZĘT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE


70/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2007, nr 3-4, s. 19--20. - 3 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * GIMNAZJUM * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


71/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Occurence of Toxicogenic Fungi of the Genera Aspergillus and Penicillinum in the Air of Closed Rooms and the Danger of cancerous Diseases
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 16, no 5A (2007), s. 343--346. - 1 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * SALA LEKCYJNA * GRZYBY CHOROBOTWORCZE * CHOROBY * NOWOTWÓR * BADANIA NAUKOWE* 2006


72/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Porównanie odżywiania kobiet w okresach przed i w czasie ciąży
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 34, nr 1-2 (2007), s. 701--705. - Streszcz. j. ang. - 1 ryc., 4 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * NAWYK * CIĄŻA * PŁEĆ Ż. * DĘBICA (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA ANKIETOWE


73/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wystęowanie alergizująych i toksynotwórczych grzybów w powietrzu wewnętrznym w cyklu rocznym
W czasop.: Mikol. Lek.. - 2008, nr 1, s. 25--28. - Streszcz. j. ang. - 5 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZDROWIE * NORMA * BADANIA NAUKOWE


74/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Fungal Spores - Significant Allergens in Outdoor and Indoor Environments
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 17, nr 4 A (2008), s. 258--262. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 24 poz. - The 2 Conefence 'Environmental Influences and Prophylaxis of Children's Health'
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KLIMAT * ALERGIA


75/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Changes in Fungal Spores Concentrations in the Atmosphreic Air of Kraków in 2006-2007 Taki8ng into Consideration Meteorological Factors
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 17, No 4B (2008), s. 478--483. - 3 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe: * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * METEOROLOGIA * CZYNNIK * MIKOLOGIA * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* 2006-2007


76/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Znaczenie wentylacji w rozprzestrzenianiu zarodników grzybów w powietrzu i sali ćwiczeń
W książce: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '2007 / pod red. Jerzego Sowy, Macieja Mijakowskiego. - Warszawa : Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, 2008. - Bibliogr. 38 poz. - S. 145-157 : 7 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-901146-9-9
Słowa kluczowe: * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKROKLIMAT * WENTYLACJA * POMIESZCZENIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE* 2007


77/77

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Zwyczaje żywieniowe i sposób wypoczywania otyłych kobiet
W książce: Współczesne zagrożenia zdrowia : pr. zbior. / pod red. Marii Kozioł-Montewki, Stanisławy Spisackiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Zdrowia. - Biała Podlaska : .Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2008. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - Bibliogr. 19 poz. - S. 141-148 : 2 ryc., 4 tab.. - ISBN 978-83-61044-40-6
Słowa kluczowe: * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * BŁĘDY * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * BODY MASS INDEX * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka