Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KAGANEK, KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Potrzeby działań państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 101-103.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK * LECZENIE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * PAŃSTWO * POLITYKA TURYSTYCZNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * REFERAT


2/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Oferta biur podróży w Stanach Zjednoczonych w zakresie organizowania wybranych specjalistycznych form turystyki do krajów europejskich : głos w dyskusji
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 219-222 : 5 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * OFERTA TURYSTYCZNA * WYCIECZKA ROWEROWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * STANY ZJEDNOCZONE * EUROPA * KONFERENCJA


3/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność osób po udarze mózgu a uprawianie turystyki i rekreacji
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 97--117. - Sum. - 6 ryc. , 8 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PACJENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE


4/46

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Dorota; Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Marketing i sponsoring w firmie sportowo-rekreacyjnej w warunkach integracji europejskiej
W książce: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały z konferencji / [oprac. red. Wojciech Majchrowski]. - Kraków : Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Modrzewskiego, 2001. - (Acta Acacademiae Modrevianae). - Bibliogr. 16 poz. - S. 13-151 : 1 tab.. - ISBN 83-913515-6-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * PRZEDSIĘBIORSTWO * GOSPODARAKA RYNKOWA * MARKETING * KONFERENCJA * REFERAT


5/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Turystyka kwalifikowana
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna. - Warszawa : Eurecna srl - CNA Veneto International Services ; Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu Uniconsult s.c. ; Olimpijskie Biuro Podróży Sp. z o.o., 2003. - Na k. tyt.: Projekt "Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD, przeznaczonych na działanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrażane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S. 113-120. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * ZADANIA * TURYSTYKA AKTYWNA * FORMY TURYSTYKI


6/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Gawinek, Marian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo
W książce: Niepełnosprawny turysta : poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych :praca zbiorowa /[ aut. Marian Gawinek et al. ; wstęp Mirosław Boruszczak ]. - Szczecin : Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, 2003. - Publikacja powstała w ramach projektu 'Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych' dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Bibliogr. 7 poz. - S. 50-61. - ISBN 83-87978-41-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * TURYSTA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PILOT WYCIECZKI


7/46

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Fitness - ćwiczenia siłowe : podręcznik dla instruktorów rekreacji ruchowej. - Warszawa : TKKF. Zarząd Główny, 2002 - 122, [1] s. : il. ; 21 cm - Bibliogr. s. 108-112 - Na str. tyt. : zeszyt nr 2 - ISBN 83-88800-07-8
Słowa kluczowe: * FITNESS * ĆWICZENIA SIŁOWE * INSTRUKTOR * PODRĘCZNIK


8/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Podstawy warsztatu pilota i przewodnika - kadra w turystyce osób niepełnosprawnych
W książce: Niepełnosprawny turysta : poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych : praca zbiorowa / [aut. Marian Gawinek et al. ; wstęp Mirosław Boruszczak]. - Szczecin : Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, 2003. - Publikacja powstała w ramach projektu 'Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych' dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - S. 38-49. - ISBN 83-87978-41-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * KSZTAŁCENIE KADR * PILOT WYCIECZKI * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY


9/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Elementy psychologii turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Niepełnosprawny turysta : poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych : praca zbiorowa / [aut. Marian Gawinek et al. ; wstęp Mirosław Boruszczak]. - Szczecin : Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, 2003. - Bibliogr. 15 poz. - Publikacja powstała w ramach projektu 'Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych' dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - S. 24-37. - ISBN 83-87978-41-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * REHABILITACJA


10/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Obsługa klienta
W książce: Marketing turystyki : wybrane zagadnienia / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska oraz Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. - Kraków : IT, 1999. - Na str. tytułowej: Współfinansowano przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej (Ustawa 212/92) oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Realizatorzy projektu: AVSI, AVSI Polska, Instytut Turystyki w Karkowie
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * KLIENT * PODRĘCZNIK


11/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Uprawianie turystykim kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.2], s. 312--316. - Summ. - Art. Nr 179 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJA * WYWIAD * KONFERENCJA * REFERAT


12/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Miller, Alicja
Tytuł: Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie stowarzyszenia 'Wypoczynek w Zabytkach'
W czasop.: Folia Turistica. - 2004, nr 15, s. [147]--178. - Summ. - 12 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZABYTEK * HOTEL * ORGANIZACJE * STOWARZYSZENIE 'WYPOCZYNEK W ZABYTKACH' * BADANIA ANKIETOWE


13/46

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Dorota
Tytuł: Miejsce treningu siłowego w fitness
W książce: Nowe tendencje w turystyce i rekreacji / pod red. Jacka Bilińskiego, Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informacji i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2004. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 5 poz. - S. 175-182 : 2 rys., 5 tab.. - ISBN 83-87658-61-8
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING SIŁOWY * FITNESS * STYL ŻYCIA * ZDROWIE


14/46

Autor: Ambroży, Dorota; Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Tadeusz; Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu
W książce: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej / pod red. Jacka Bilińskiego, Darii Sawaryn ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 16 poz. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów - S. [191]-203. - ISBN 83-87658-44-8
Słowa kluczowe: * SPORT * SPONSOROWANIE * MARKETING * CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * KONFERENCJA * REFERAT


15/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Niemczyk, Barbara
Tytuł: Wykorzystanie obiektów przemysłowych dla celów turystycznych na terenie województwa podkarpackiego
W książce: Nowe tendencje w turystyce i rekreacji / pod red. Jacka Bilińskiego, Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informacji i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2004. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 10 poz. - S. 49-68 : 9 rys., 7 tab.. - ISBN 83-87658-61-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO * OBIEKT TURYSTYCZNY * PRZEMYSŁ * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


16/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Lewandowska, Magdalena
Tytuł: Aktywność turystyczna młodzieży szkół średnich
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / red. Danuta Umiastowska. - Szczecin : Albatros, 2004. - Bibliogr. 7 poz. - S. 425-433. - ISBN 83-88038-40-0
Impreza: Konferencja naukowa 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (8 ; 2004 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ZDROWIE * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * BADANIA ANKIETOWE * MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO * WYPOCZYNEK CZYNNY


17/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Pozytywne aspekty uprawiania spadochroniarstwa
W książce: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej / pod. red. Tadeusza Mieczkowskiego ; Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kultury Fizycznej. - Szczecin : [S. n.], 2004. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. [349]-355 : 3 ryc, 1 tab..
Słowa kluczowe: * SPADOCHRONIARSTWO * MOTYWACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE * POLSKA


18/46

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella; Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Możliwości rozwoju terapii z wykorzystaniem jazdy konnej w gospodarstwach wiejskich
W książce: Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej / pod red. nauk. Józefa Bergiera, Bogusława Sawickiego. - Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 105-110. - ISBN 83-916235-9-9
Słowa kluczowe: * GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE * HIPOTERAPIA * ROZWÓJ


19/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Bariery uprawiania turystyki w opinii osób niepełnosprawnych
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 115-122. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * OPINIE * BADANIA


20/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Dorota
Tytuł: Aktywność fizyczna jako realizacja wartości zdrowotnych w kulturze fizycznej na przykładzie fitness
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 2, S. 305--311. - art. nr 178 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 wyrk. - Streszcz. - Bibliogr. 4 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KULTURYSTYKA * FITNESS * WATOŚCI RUCHU * TRENING FIZYCZNY * MOTYWACJA * TECHNIKA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ŻYWIENIE * BADANIA NAUKOWE * ANKIETA


21/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Uprawianie turystyki kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 2, s. 312--316. - art. nr 179 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Błąd w tytule w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI * FORMY TURYSTYKI * CZĘSTOTLIWOŚĆ * BARIERY * FINANSE * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


22/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Dulińska, Małgorzata
Tytuł: Czas wolny i turystyka zakonników klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 309-317. - ISBN 83-88038-46-X
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * ZAKONNIK * CZERNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA * WYWIAD* ZAKON KARMELITÓW BOSYCH


23/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Płeć, stan cywilny i liczba dzieci w rodzinie jako determinanty uprawiania niektórych form turystyki i aktywności ruchowych u osób z dysfunkcją narządu ruchu
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 125--130. - art. nr 262 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Streszcz. - Summ. - Błąd w tyt. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJA RUCHU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PŁEĆ * STAN CYWILNY * RODZINA * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


24/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Wybrane determinanty uprawiania turystyki i aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 131--136. - art. nr 263 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Streszcz. - Summ.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * DYSFUNKCJA RUCHU * NIEWIDOMI * GŁUSI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ * STAN CYWILNY * RODZINA * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


25/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Stanuch, Helena
Tytuł: Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby nieoelnosprawne wzrokowo i ruchowo
W czasop.: Bio Algor. Med.-Sist.. - Vol 1, nr 1-2 (2005), s. 221--226. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TURYSTYKA AKTYWNA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * BADANIA ANKIETOWE * MODELE MATEMATYCZNE* MODEL REGRESJI LOGISTYCZNEJ * 2003 * 2004


26/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Niektóre uwarunkowania uprawiania wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne
W książce: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 215-221. - ISBN 83-923366-5-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI * UWARUNKOWANIA * PŁEĆ * STAN CYWILNY * WYKSZTAŁCENIE * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


27/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, cz. 2 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 257-264. - ISBN 83-88038-56-7, ISBN 978-83-88038-56-3
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI


28/46

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella; Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność ruchowa a sprawność wśród weekendowych turystów i osób jeżdżących konno
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, cz. 2 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2006. - Bibliogr. 4 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 238-243 : 7 tab.. - ISBN 83-88038-56-7, ISBN 978-83-88038-56-3
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * JAZDA KONNA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WĘDRÓWKA * TURYSTYKA PIESZA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * JEŹDZIEC * TURYSTA * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA PORÓWNAWCZE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


29/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Turystyka a zdrowie człowieka
W książce: Konferencja 'Turystyka Wzbogaca' : Ogólnopolskie Obchody Światowego Dania Turystyki, Kielce, 12-14 Października 2006 r. / prac. zbior. pod red. Cezarego Jastrzębskiego ; Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. - Kielce : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 44-[52] : 2 fot..
Impreza: Konferencja 'Turystyka Wzbogaca' ( 2006 ; Kielce)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * CELE TURYSTYKI * ZDROWIE


30/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. s. 616-617 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [605]-617 : 7 tab.. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * FUNKCJE TURYSTYKI * NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI


31/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Kreowanie produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński ; Forum Turystyki Regionów. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Bibliogr. 7 poz. - S. 9-18 : 1 rys., 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * PRODUKT TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * POTRZEBY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI


32/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Psychologia pracy w turystyce z osobami niepełnosprawnymi
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński ; Forum Turystyki Regionów. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Bibliogr. 10 poz. - S. 19-30.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * POTRZEBY * REHABILITACJA SPOŁECZNA * ZDROWIE PSYCHICZNE * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * GRUPA TURYSTYCZNA * OBSŁUGA


33/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński ; Forum Turystyki Regionów. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Bibliogr. 6 poz. - S. 31-45.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO * DYSFUNKCJA RUCHU * SPRZĘT TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * DOSTĘPNOŚĆ


34/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Przykładowe formy turystyki, rekreacji i sportu dla osób niepełnosprawnych
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński ; Forum Turystyki Regionów. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Bibliogr. 5 poz. - S. 92-107.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * FORMY TURYSTYKI * WYCIECZKA * WĘDRÓWKA * OBÓZ ZDROWOTNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * JAZDA KONNA * NURKOWANIE * WSPINACZKA SKAŁKOWA


35/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Uprawianie wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wieku i dochodów
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 224--228. - art. nr 273 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 4 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * FORMY TURYSTYKI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI * WIEK * DOCHODY * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


36/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Bariery limitujuce vykonavanie turistiky u osob so zdravotnym postihnutim
W czasop.: Telesna vychova and sport. - R. 18, nr 1 (2008), s. 32--36. - 2 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WADY WZROKU * GŁUSI * UKŁAD RUCHOWY * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * BADANIA NAUKOWE


37/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych - przegląd wybranych koncepcji zagranicznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2007, nr 18, s. [143]--156. - Bibliogr. s. 154-155 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * RYNEK TURYSTYCZNY * BADANIA * PRZEGLĄD * METODOLOGIA


38/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich. - Kraków : European Association for Security, 2008 - 111, [1] s. : il. - ISBN 978-83-925072-9-1
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * STANDARD * BEZPIECZEŃSTWO


39/46

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaganek, Krzysztof; Kost, Mirosław; Pilch, Wanda
Tytuł: Ćwiczenia siłowe i odżywianie w treningu fitness. - Kraków : European Assciation for Security, 2008 - 155, [1] s. : fot., ryc., tab. - Bibliogr. s. 147-153 - ISBN 978-83-61645-00-9
Słowa kluczowe: * FITNESS * TRENING SIŁY * FIZJOLOGIA TRENINGU SPORTOWEGO * METODY TRENINGU * ĆWICZENIA SIŁOWE * PLAN * ODŻYWIANIE * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * HISTORIA * PODRĘCZNIK


40/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych w badaniach naukowych - teoria i praktyka na przykładach zachodnich
W książce: Sprawnie dla niepełnosprawnych : profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego : praca zbiorowa / [aut. Agata Borowicka et al.]. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2008. - Bibliogr. 11 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 9-17. - ISBN 978-83-61289-00-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BADANIA * KIERUNEK * PRZEDMIOT BADAŃ * PRZEGLĄD


41/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Osoby niepełnosprawne ruchowo
W książce: Sprawnie dla niepełnosprawnych : profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego : praca zbiorowa / [aut. Agata Borowicka et al.]. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2008. - Bibliogr. 6 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 28-38. - ISBN 978-83-61289-00-5
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO * INTEGRACJA SPOŁECZNA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA


42/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Działalność Unii Europejskiej w aspekcie turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Sprawnie dla niepełnosprawnych : profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego : praca zbiorowa / [aut. Agata Borowicka et al.]. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2008. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 98-104. - ISBN 978-83-61289-00-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UNIA EUROPEJSKA * DZIAŁALNOŚĆ


43/46

Autor: Kaganek, Krzysztof; Wołowiec, Tomasz
Tytuł: Zasady pobierania opłat za pobyt w uzdrowisku w 2008 roku
W czasop.: Jedziemy do Wód w... : lecznictwo, gospodarka, ekologia, turystyka, kultura : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. - 2008, nr 1, s. [32]--36. - Dostępny w Internecie: http://www.sgurp.pl/index1.htm - Aktualizacja: 08.07.2009
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * UZDROWISKO * POBYT TURYSTYCZNY * OPŁATA * PRAWO * USTAWA * POLSKA* OPŁATA MIEJSCOWA * STAN NA ROK 2008


44/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych
W książce: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych / pod red. Andrzeja Stasiaka ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK 'Kraj', 2008. - Bibliogr. s. 87 - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 79-87. - ISBN 978-83-7005-498-4
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BADANIA * KIERUNEK * PRZEDMIOT BADAŃ * PRZEGLĄD


45/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Wybrane problemy turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Ogólnopolskie Seminarium 'Turystyka Osób (Nie)pełnosprawnych', 19-20.VI.2008 r. / red. Wydział Promocji, Urząd Miasta Mysłowice. - [Mysłowice] : Urząd Miasta Mysłowice, 2008. - Bibliogr. 3 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [B. s.].
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium 'Turystyka Osób (Nie)pełnosprawnych' ( 2008 ; Mysłowice)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDMIOT BADAŃ


46/46

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Wpływ wieku i dochodów osób niepełnosprawnych na sposób organizacji wyjazdów turystycznych
W książce: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej = Tourism and recreation as forms of social activity / red. Wanda Staniewska-Zątek, Tadeusz Sankowski, Radosław Muszkieta. - Poznań : Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, 2008. - (Monografie / Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ; nr 1). - Bibliogr. 3 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - Na okł. red. Wanda Staniewska-Zątek, Tadeusz Sankowski, Ewa Szczepanowska, Radosław Muszkieta - S. 345-353 : 4 tab.. - ISBN 978-83-927029-0-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * ORGANIZACJA TURYSTYKI * WIEK * DOCHODY * WARUNKI MATERIALNE * BADANIA NAUKOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka