Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GROCHMAL, STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 76Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Klimek, Adam; Kubica, Ryszard; Muszyński, E.
Tytuł: Występowanie progu znużenia w zależności od rytmu pracy, obciążenia i przerw wypoczynkowych
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1960, R. 14 (1960), nr 10, s. 751--758. - 1 tab., 3 ryc., 6 wykr. - Bibliogr. 7 poz. - Również w czasop. Kult. Fiz. 1961R. 14, s. 163--170 - W numeracji roczników nastąpił błąd wydawcy: pow. być R. 13 (1960)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * ZNUŻENIE * PRACA * OBCIĄŻENIE * ODPOCZYNEK


2/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Zdrowotne znaczenie narciarstwa.
W książce: Narciarstwo. Zarys encyklopedyczny.. - Warszawa, 1957. - s. 547-554, bibliogr..
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * ZDROWIE


3/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Majewska, Jolanta; Roziecka, Irena; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Wpływ środka farmakologicznego na napięcie mięśniowe u dzieci i dorosłych
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - s. 60-61.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * UKŁAD NERWOWY * NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * DZIECI * WIEK DOJRZAŁY


4/76

Autor: Klimek, Adam Aut.; Grochmal, Stanisław; Kubica, Ryszard; Muszyński, E.
Tytuł: Występowanie progu znużenia w zależności od rytmu pracy, obciążenia i przerw wypoczynkowych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1960, R. 14 nr 10, s. 751-758, tab. wykr. bibliogr.. - Przedruk Kult. Fiz. 1961 R. 14 nr 3 s. 163-170, tab. wykr. bibliogr.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * ZMĘCZENIE * PRÓBY CZYNNOŚCIOWE


5/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: Zastosowanie próby duszności jako uzupełnienie prób czynnościowych układu krążeniowo-oddechowego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1965, T. 3 Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 123-125, 2 tab..
Słowa kluczowe: * ANATOMIA * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY * TESTY


6/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Agacińska, Łucja; Brachacki, Antoni
Tytuł: Wpływ zabiegów fizykalnych na elastyczność mięśni u chorych z porażeniem połowiczym.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 3 Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 115-122, 5 tab. bibliogr. 15 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * MIĘŚNIE


7/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Chrzanowska, Maria; Majewska, Jolanta; Roziecka, Irena
Tytuł: Wpływ środków farmakologicznych na napięcie mięśniowe u dzieci i dorosłych
W książce: II Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego : Kraków, 17-19 listopada 1968. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 3). - S. 45-47.
Impreza: Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego (2 ; 1968 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * FARMAKOLOGIA * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE * DZIECI * WIEK DOJRZAŁY * KONFERENCJA * REFERAT


8/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rola wychowania fizycznego w zapobieganiu chorobom układu nerwowego i starzeniu się.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 3 Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 101-113, tab. wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * UKŁAD NERWOWY * CHOROBY


9/76

Autor: Knychalska-Karwan, Zofia; Grochmal, Stanisław
Tytuł: Ocena wydolności mięśniowej u sportowców
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 6, s. 371-374..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * MEDYCYNA * MIĘŚNIE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * SPORTOWCY


10/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Badanie elektroencefalograficzne w warunkach doświadczalnego dyspnoe.
W czasop.: Fol. Med. Crac.. - 1966, T. 8, s. 629-639, 4 rys. 2 tab. 1 wykr. bibliogr. 20 poz..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WIOŚLARSTWO * SPORTOWCY * ELEKTROENCEFALOGRAM * HIPOKSJA * HIPERKAPNIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PRÓBY CZYNNOŚCIOWE


11/76

Autor: Pąchalski, Adam; Grochmal, Stanisław; Damasiewicz, M.
Tytuł: Physician and patient in disabled mens cooperatives.
W czasop.: Psychotherapy and Psychosomatics. - 1970, nr 18, s. 47-49.. - Tł. tyt.: Wspólne działanie lekarza i pacjenta.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOTERAPIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * LEKARZ * WSPÓŁPRACA * KONFERENCJA


12/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Współczesne kierunki fizjoterapii.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1989, t 3 z. 1, s. 5-11, bibliogr. 3 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * METODA * ZADANIA * CEL * PACJENCI * LECZENIE * NEUROFIZJOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA


13/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Zkouzka dusnostiv v uzavrene prosto jako index stupne sportovni pravenosti
W czasop.: Cas. Lek. Cesk.. - 1948, nr 26, s. 771-773, tab. oraz w jęz. niem..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * PRÓBY CZYNNOŚCIOWE * UKŁAD ODDECHOWY * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * SPORTOWCY


14/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Grela J.; Brachacki, Antoni
Tytuł: Les traitement des lombalgies sciatiques par traction discontinue. IVe Congres International du Medicine Physique Paris 6-11 Septembre. Excerpta Medica nr 76. /Streszcz. w j.polskim/.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - s. 331..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KRĘGOSŁUP * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * TRAKCJA KRĘGOSŁUPA


15/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Znużenie w sporcie.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1952, nr 1, s. 16-20..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * ZMĘCZENIE * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU


16/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Znaczenie usprawnienia ruchowego w nauczaniu a wychowanie fizyczne. /Streszcz./
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1959, T. 3 nr 1-2, s. 29-30..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DYDAKTYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


17/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Znaczenie układu ruchowego dla wychowania, rozwoju umysłowego i nauczania.
W książce: Wprowadzenie do teorii i nauczania.. - W-wa, 1961. - s. 275-288, bibliogr..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ UMYSŁOWY * UKŁAD RUCHOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


18/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w przedłużeniu sprawności zawodowej.
W czasop.: Rekreacja Fizyczna. - 1976, nr 10, s. 1,3,13, 4 fot..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAANGAŻOWANIE * PRACA ZAWODOWA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA


19/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Zagadnienie treningu fizycznego w świetle badań pojemności odruchowej płuc u sportowców.
W czasop.: Pol. Gaz. Lek.. - 1939, nr 30, s. 629-634, rys. tab. bibliogr..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * TRENING * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * SPORTOWCY


20/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Kobiela, Jan; Smolaga, Jerzy.
Tytuł: Zagadnienie przypadkowości utonięć w świetle medycyny społecznej i sportowej.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1952, nr 8, s. 595-603, tab. bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PŁYWANIE * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY


21/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: Z badań nad zależnością siły mięśniowej od wagi ciała.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1962, nr 12, s. 922-926, tab. wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA * DYNAMOMETRIA * MIĘŚNIE * SIŁA * MASA CIAŁA * KORELACJA


22/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Zaburzenia psychoruchowe a sport i wychowanie fizyczne w szkole.
W czasop.: Wychow. Fiz.. - 1948, nr 12, s. 24-27..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * PSYCHOMOTORYKA


23/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Klimek, Adam Aut.
Tytuł: Zagadnienie wychowania fizycznego w szkole w świetle niektórych fizjologicznych wskaźników rozwoju
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1960, T. 4 (1960), nr 1, s. 85--89. - 1 tab., 4 ryc.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * FIZJOLOGIA * WSKAŹNIK * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA


24/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Zaburzenia płciowe w wieku dojrzewania.
W czasop.: Biul. GBL. - 1957, nr 7, s. 437-438..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BIOLOGIA * POKWITANIE * ZABURZENIA * PŁEĆ


25/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Wychowanie fizyczne w sanatoriach i prewentoriach dziecięcych przeciwgruźliczych.
W czasop.: Pediatr. Pol.. - 1952, T. 27 nr 1, s. 86-98..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ĆWICZENIA RUCHOWE * CHOROBY * GRUŹLICA * DZIECI * SANATORIUM * PREWENTORIUM


26/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Współczesne kierunki i metody rehabilitacji chorób gośćcowych.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1968, T. 24 nr 12, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * REUMATYZM * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * METODA


27/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia; Piotrowska B.
Tytuł: Wskazówki metodyczne do prowadzenia ćwiczeń fizycznych z dziećmi w domach zdrowia oraz sanatoriach i prewentoriach przeciwgruźliczych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1960, nr 1, 15 s..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * METODA * DZIECI * GRUŹLICA * SANATORIUM * PREWENTORIUM


28/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Wskazania do leczenia balneologicznego chorób narządu ruchu ze stanowiska neurologa.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1960, T. 16 nr 5, s. 9..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * WODOLECZNICTWO * BALNEOTERAPIA * UKŁAD RUCHOWY * LECZENIE


29/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Piotrowska B.
Tytuł: Wpływ zorganizowanego ruchu na stan fizyczny dzieci w prewentoriach.
W czasop.: Gruźlica. - 1960, T. 28 nr 6, s. 463-470, tab. wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ĆWICZENIA RUCHOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * PREWENTORIUM


30/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Wpływ środowiska i dziedziczności na rozwój dziecka.
W czasop.: Kalendarz Rodzinny. - 1957, s. 239-246..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * SOCJOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DZIECI * ŚRODOWISKO * DZIEDZICZNOŚĆ


31/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Wczesne rozpoznanie dziecięcego porażenia mózgowego i koncepcje postępowania rehabilitacyjnego : (z przemówienia przy otwarciu konferencji i z udziału w dyskusji)
W książce: II Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego : Kraków, 17-19 listopada 1968. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 3). - S. 9-14.
Impreza: Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego (2 ; 1968 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * PATOLOGIA * DZIECI * LECZENIE * KONFERENCJA


32/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akad. 1967/1968.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1970, T. 9, s. 357-364..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1967/1968


33/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akad. 1965/1966.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 3. Informacje, s. 251-260..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1965/1966


34/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Społeczne znaczenie rehabilitacji leczniczej w dziecięcym porażeniu mózgowym. Mater. z I Krajowego Zjazdu Sekcji Lekarzy Pol. Tow. Walki z Kalectwem. Poznań, 20-21 listopada 1964.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - s. 328..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA SPOŁECZNA * ROLA * PORAŻENIE * DZIECI


35/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rola pierwszego i drugiego układu sygnałowego w kształtowaniu się typu nerwowego dziecka w procesie wychowania.
W czasop.: Spraw. PAN Oddz. Krak.. - 1963, z. 11, s. 145-146..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE * ROZWÓJ PSYCHICZNY * UKŁAD NERWOWY * DZIECI


36/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rekreacja fizyczna a zdrowie psychiczne.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1971, T. 28 nr 7, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * PSYCHOMOTORYKA * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


37/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rehabilitacja lecznicza w wieku podeszłym.
W czasop.: Szpitaln. Pol.. - 1967, T. 11 nr 6, s. 288-290..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * GERIATRIA * KINEZYTERAPIA * PSYCHOTERAPIA


38/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rehabilitacja chorych z porażeniem połowiczym. Pol. Tow. Walki z Kalectwem. Mater. z Konferencji, Trzebnica 31.V.-1.VI. 1963.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - s. 304..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA


39/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Psychoterapeutyczna rola ruchu w rekreacji i rehabilitacji. Pol. Tow. Higieny Psychicznej - Humanizm Pracy.. - W-wa, 1971 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * PSYCHOTERAPIA


40/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: Próba dynamometrycznego określenia czucia siły mięśniowej u sportowców.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1968, nr 6, s. 261-262..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOMECHANIKA * DYNAMOMETRIA * MIĘŚNIE * PROPRIORECEPTORY


41/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Próby czynnościowe układu krążenia w kontroli treningu.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1954, nr 6, s. 438--446. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * TRENING * PRÓBY CZYNNOŚCIOWE * UKŁAD KRĄŻENIA * TESTY * KONTROLA LEKARSKA


42/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Lankosz, Jan
Tytuł: Poradnik zdrowia sportowca.. - Warszawa, 1954 - 103 s. il.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * SPORTOWCY * PODRĘCZNIK


43/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska, Zofia
Tytuł: Pomiary dynamometryczne u sportowców.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1961, R. 14 nr 10, s. 683-688, tab. wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOMECHANIKA * DYNAMOMETRIA * SPORTOWCY


44/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Physical education and the didactic significance of improving the pupils motor faculty
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1959, nr 1-2, s. 215. Streszcz. ref. /j.ros./ s.292-293..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * NAUCZANIE * UZDOLNIENIA RUCHOWE


45/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: O zależności siły mięśniowej od stanu odżywiania.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1964, T. 8 nr 3, s. 349-353, tabl. bibliogr..
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * MIĘŚNIE * SIŁA * KORELACJA


46/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Zielińska S.
Tytuł: Organizacja leczniczej rehabilitacji chorych po urazach mózgowych.
W książce: Rehabilitacja.. - PZWL W-wa, 1966. - s. 125-130, 1 rys. 2 wykr..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ORGANIZACJA * CHORZY * PORAŻENIE * OPIEKA LEKARSKA


47/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Opieka domowa nad chorym po udarze mózgu.. - PZWL W-wa, 1966 - 68 s. il.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * OPIEKA LEKARSKA * KINEZYTERAPIA * LECZENIE


48/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: O pobudliwości nerwowo-mięśniowej u sportowców.
W czasop.: Wychow. Fiz.. - 1950, nr 1-2, s. 48-57, Biblioteka Medycyny Sportowej z. 28..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * MIĘŚNIE * POBUDZANIE * CZAS REAKCJI * SPORTOWCY


49/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: O odruchowej pojemności życiowej płuc i jej wartości fizjologiczno-klinicznej.
W czasop.: Nowiny Lek.. - 1935, nr 15 s.449-454, nr 16 s. 477-483, wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * MEDYCYNA * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * WSKAŹNIK


50/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Odruchowa pojemność życiowa płuc jako wskaźnik ich fizjologicznej sprawności.
W czasop.: Prz. Fizjol. Ruchu. - 1936, nr 3/4, s. 293-307, il. bibliogr..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * WSKAŹNIK


51/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Roziecka, Irena; Majewska, Jolanta
Tytuł: Ocena sprawności ruchowej u dzieci z niedorozwojem umysłowym
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 59-60.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * DZIECI


52/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Najbliższe zadania i perspektywy rozwojowe WSWF w Krakowie. Przemówienie wygł. w dniu 5 X 1967 podczas otwarcia uroczystości z okazji Jubileuszu 40-lecia Uczelni.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 9-11..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * PERSPEKTYWY


53/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Leczniczo-wychowawcze zagadnienia w przystosowaniu do życia dzieci z uszkodzeniem mózgu.
W czasop.: Rocz. Nauk. Komis. Nauk. Pedag. PAN Oddz. Kraków. - 1965, T. 5, s. 3-35, 1 rys. 1 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * MÓZG * USZKODZENIA * KINEZYTERAPIA * WYCHOWANIE * METODA * DZIECI


54/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Le traitment des lombo-sciatiques par la traction discontinue. Leczenie chorych z bólowym zespołem lędźwiowo-kulszowym. Experta Medica Intern. Series nr 107 r.1964 . Streszcz w j. pol.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - 331 s..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ LECZNICZY * TRAKCJA KRĘGOSŁUPA


55/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Leczenie chirurgiczne 'spastyczności' a rehabilitacja chorych z kurczowym porażeniem kończyn dolnych.
W czasop.: Pol. Tyg. Lek.. - 1959, nr 44, s. 1958-1963..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * KOŃCZYNA DOLNA * KINEZYTERAPIA * LECZENIE


56/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Kilka uwag o postawie.
W czasop.: Wychow. Fiz. Szkol.. - 1955, nr 6, s. 20-25, bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA LECZNICZA * POSTAWA CIAŁA


57/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Higiena psychiczna a sport i wychowanie fizyczne młodzieży.
W czasop.: Zdrowie Psych.. - 1948, nr 1-2, s.7-8. Biblioteczka Odbitkowa 'Zdrowia Psychicznego' nr 7 s.10.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * PSYCHOSOMATYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * MŁODZIEŻ


58/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Gimnastyka lecznicza w połowiczym porażeniu kurczowym.
W czasop.: Neurol. Neurochir. Psychiatr. Pol.. - 1955, nr 1, s. 39-56, il. tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * PORAŻENIE


59/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Funkcje lecznicze ruchu w zaburzeniach psychosomatycznych.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1973, nr 2, s. 89-92, bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOSOMATYKA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


60/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Fizjologiczne podstawy usprawnienia ruchowego.. - Warszawa : SiT, 1966 - 159 s. 8 tabl. tab.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * FIZJOLOGIA


61/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Fizjologiczne podstawy leczniczej kultury fizycznej a teoria wychowania fizycznego.
W książce: Konferencja naukowa poświęcona teorii kultury fizycznej. Warszawa, 20-22 XII 1954.. - W-wa, 1955. - s. 211-215..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * FIZJOLOGIA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


62/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Etiologia i patogeneza dziecięcych porażeń mózgowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 2. Prace przyrodnicze, s. 171-187, 12 rys. bibliogr. 17 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * MÓZG * PORAŻENIE * PATOLOGIA * PRZYCZYNY * DZIECI * REHABILITACJA LECZNICZA


63/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Ergographic investigations in the rehabilitation of hemiplegic patients. Disability prevention - rehabilitation. Streszcz. w j.pol.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - Warszawa, 1966. - S. 303.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * PORAŻENIE * ERGOGRAFIA


64/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Dziś i jutro rehabilitacji. Korespondencja z USA
W czasop.: Służba Zdrowia. - 1957, nr 39, s. 4..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * CEL * ZADANIA * STANY ZJEDNOCZONE


65/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: Częstotliwość objawu Chwostka u sportowców.
W książce: Probl. Med. Wychow. Fiz. Sportu., 1973. - nr 1, s. 223-227, 4 tab. bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA * ODRUCH * POBUDZANIE * UKŁAD NERWOWY * MIĘŚNIE * OBJAW CHWOSTKA * SPORTOWCY


66/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Cele i zadania międzyszkolnej poradni sportowo-lekarskiej.
W czasop.: Pediatr. Pol.. - 1950, nr 12, s. 1092-1097, bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * CEL * ZADANIA * SZKOŁA


67/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Klimek, Adam; Kubica, Ryszard
Tytuł: Les recherches pneumographique pendant 'le travail limite' en fonction de la charge et du rythme. Badania pneumograficzne w czasie 'pracy granicznej' jako funkcja obciążenia i rytmu.Poumon, respiration et sport. 1-er Congres European de Medicine, Prague 1963, 1965. Streszcz w jęz. pol.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - s. 282..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * ODDYCHANIE * PRÓBY CZYNNOŚCIOWE


68/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Niemierko S.; Pawlak B.
Tytuł: Badania fizjologiczne sportów wodnych. IV wymiana gazowa w czasie 'martwego punktu' u wioślarzy.
W czasop.: Prz. Fizjol. Ruchu. - 1937, nr 3-4, s. 227-242, tab. wykr. bibliogr. Zsfg.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * SPORTY WODNE * WIOŚLARSTWO * ZAWODNICY * PRÓBY CZYNNOŚCIOWE * WYMIANA GAZOWA


69/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Badania nad przyrostem siły i wytrzymałości u chorych w zależności od obciążenia i rytmu ćwiczeń oporowych.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1962, T. 6 nr 2, s. 133-153, tab. wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * ĆWICZENIA OPOROWE * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ


70/76

Autor: Gątarski J. Aut.; Klimek, Adam; Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: Badania elektroencefalograficzne w warunkach doświadczalnego dyspnoe.
W czasop.: Fol. Med. Crac.. - 1966, T. 8, s. 629-639, 4 rys. 2 tab. 1 wykr. bibliogr. 20 poz..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * ELEKTROENCEFALOGRAM * WIOŚLARSTWO * WYSIŁEK FIZYCZNY * HIPOKSJA * HIPERKAPNIA * PRÓBY CZYNNOŚCIOWE


71/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Majewska, Jolanta; Roziecka, Irena; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Wpływ środka farmakologicznego na napięcie mięśniowe u dzieci o dorosłych.
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 60-61.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * FARMAKOLOGIA * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE * DZIECI * WIEK DOJRZAŁY * KONFERENCJA


72/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Aktualne zadania psychosocjalne rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1993, T. 7 z. 3, s. 107-110..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * PORAŻENIE * OPIEKA ZDROWOTNA * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PROBLEM * POGLĄDY


73/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Neurofizjologiczne podstawy terapii opartej o zastępcze sprzężenie zwrotne.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1985, T. 2 z. 2, s. 7-18, bibliogr. 26 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * NEUROLOGIA * REHABILITACJA * FIZJOLOGIA * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * STEROWANIE * PROGNOZOWANIE * PROPRIORECEPTORY * ZABURZENIA * LECZENIE * SPRZĘŻENIE ZWROTNE


74/76

Autor: Grochmal, Stanisław; Klimek, Adam
Tytuł: Zagadnienie wychowania fizycznego w szkole w świetle niektórych fizjologicznych wskaźników rozwoju
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1959, T. 3 (1959), nr 1-2, s. 30--31. - Streszczenia prac I Międzynarodowego Sympozjum 'Wychowanie FIzyczne w Szkole'. Również w jęz. fr.: Resumes des travaux du Ier Symposium International sur l'Education Physique a l'Ecole - rez. s. 116--117
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Wychowanie Fizyczne w Szkole' (1 ; 1959 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * FIZJOLOGIA * WSKAŹNIK * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOŁA * REFERAT * KONFERENCJA


75/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: [Głos w dyskusji na Konferencji Komitetu Kultury Fizycznej PAN]
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 13, nr 3 (1969), s. 86--87.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * DYSKUSJA * REFERAT * OCENA * KONFERENCJA


76/76

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Dziecko trudne czy chore?
W książce: Terapia pedagogiczna / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków : nakł. UJ, 1991. - (Skrypty Uczelniane - Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017, nr 656). - Bibliogr. 13 poz. - Skrypt jest przeznaczony dla studentów pedagogiki oraz dla studentów kierunków nauczycielskich - S. 19-44 : 6 ryc.. - ISBN 83-233-0499-8
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA SPECJALNA * PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA * SZKOŁA * WYCHOWANIE * NAUCZYCIEL * DZIECI TRUDNE * ZACHOWANIE SIĘ * ZABURZENIA * STRES * KONFLIKT * NEUROLOGIA * NERWICA * MÓZG * DYSFUNKCJA * WIEK ROZWOJOWY * GENETYKA * UKŁAD NERWOWY * NARZĄD SŁUCHU * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka