Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GAZUREK, DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Autor: Gazurek, Dorota; Gasińska, Monika
Tytuł: Kompleksowa rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. 6 poz. - S. 275-302 : 9 ryc..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * DZIECI * CHOROBY * UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * USPRAWNIANIE RUCHOWE * ROZWÓJ MOTORYCZNY * FIZYKOTERAPIA * HYDROTERAPIA * TERAPIA ZAJĘCIOWA * HIPOTERAPIA * LOGOPEDIA * MUZYKOTERAPIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


2/13

Autor: Gazurek, Dorota; Gasińska, Monika
Tytuł: Kompleksowa rehabilitacja dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. 16 poz. - S. 323-341 : 7 ryc..
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * UKŁAD NERWOWY * DZIECI * CHOROBY * PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


3/13

Autor: Gasińska, Monika; Gazurek, Dorota
Tytuł: Usprawnianie ruchowe według koncepcji NDT-Bobath
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - Bibliogr. 4 poz. - S. 35-45 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * NEUROLOGIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZABURZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * USPRAWNIANIE RUCHOWE * METODA BOBATHA * KONCEPCJA * RUCH * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


4/13

Autor: Lis, Grzegorz; Bręborowicz, Anna; Cichocka-Jarosz, Ewa; Światły, Aleksandra; Głodzik, Izabela; Gazurek, Dorota; Sobkowiak, Paulina; Alkiewicz, Jerzy; Pietrzyk, Jacek J.
Tytuł: Wzrost występowania astmy oskrzelowej u dzieci szkolnych w Krakowie i w Poznaniu - badanie ISAAC
W czasop.: Pneumonol. Alergol. Pol.. - 2003, nr 7-8, s. 336--343. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE) * BADANIA CIĄGŁE* ISAAC * INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGIES IN CHILDHOOD


5/13

Autor: Lis, Grzegorz; Bręborowicz, Anna; Cichocka-Jarosz, Ewa; Światły, Aleksandra; Głodzik, Izabela; Gazurek, Dorota; Sobkowiak, Paulina; Alkiewicz, Jerzy
Tytuł: Występowanie alergicznego nieżytu nosa i atopowego zapalenia skóry w populacji dzieci szkolnych w swietle badań ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)
W czasop.: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.. - Vol. 9, no2 (2003), s. 79.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ALERGIA * CHOROBY * SKÓRA * NOS * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE) * BADANIA CIĄGŁE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* ISAAC * INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGIES IN CHOLDHOOD


6/13

Autor: Bręborowicz, Anna; Lis, Grzegorz; Cichocka-Jarosz, Ewa; Sobkowiak, Paulina; Głodzik, Izabela; Gazurek, Dorota; Światły, Aleksandra; Alkiewicz, Jerzy
Tytuł: Astma oskrzelowa w populacji dzieci szkolnych - narastający problem zdrowotny w swietle badan ISAAc (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)
W czasop.: Intern. Rev. Allergol. Clin. Immunol.. - Vol. 9, no 2 (2003), no 2, s. 39.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA OSKRZELOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE) * BADANIA CIĄGŁE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


7/13

Autor: Lis, Grzegorz; Bręborowicz, Anna; Cichocka-Jarosz, Ewa; Światły, Aleksandra; Głodzik, Izabela; Gazurek, Dorota; Sobkowiak, Paulina; Alkiewicz, Jerzy
Tytuł: Prevalence of asthma in Polish school children from Krakow and Poznan - international Study of Asthma an Allergies in Childhood (ISAAC) Phase III
W książce: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology 'Allergy as a Global Problem, EAACI 2003', 7-11 June 2003 Paris : abstract Book / guest ed. Annick Barbaud et all. ; EAACI. - Paris : [s. n.], 2003. - S. 149.
Impreza: Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology 'Allergy as a Global Problem, EAACI 2003' (23 ; 2003 ; Paryż)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. IELKOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * ISAAC * INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGIES IN CHILDHOOD * REFERAT * STRESZCZENIE


8/13

Autor: Lis, Grzegorz; Cichocka-Jarosz, Ewa; Głodzik, Izabela; Gazurek, Dorota
Tytuł: Czy wzrasta częstość astmy u dzieci w Krakowie?
W książce: 27 Spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrami 14-15 lutego 2003 : streszczenia / Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. - Kraków : polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału lekarskiego UJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, 2003.
Impreza: Spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrami (27 ; 2003 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * CHOROBY * ASTMA * DZIECI * BADANIA NAUKOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT* ISAAC * INTERNATIONAL STUDY OF ASHMA AND ALLERGIES IN CHILDHOOD


9/13

Autor: Lis, Grzegorz; Bręborowicz, Anna; Cichocka-Jarosz, Ewa; Światły, Aleksandra; Głodzik, Izabela; Gazurek, Dorota; Sobkowiak, Paulina; Alkiewicz, Jerzy
Tytuł: Wzrost częstości występowania astmy oskrzelowej u dzieci szkolnych w świetle badania ISAAC 1994/1995 i 2001/2002
W książce: 27 Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra zdrowia Leszka Sikorskiego, Bydgoszcz, 12-15. 06. 2003 ; Societas Pediatricia A. prof. Josepho-Brudziński. - Bydgoszcz : [s. n.], 2003. - Opis na podst. informacji dostarczonych przez autora - S. p.] : 1 tab..
Impreza: Zjazd Pediatrów (27 ; 2003 ; Bydgoszcz)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA CIĄGŁE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* IISAAC * INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGIES IN CHILDHOOD


10/13

Autor: Lis, Grzegorz; Bręborowicz, Anna; Cichocka-Jarosz, Ewa; Sobkowiak, Paulina; Głodzik, Izabella; Gazurek, Dorota; Światły, Anna; Alkiewicz, Jerzy
Tytuł: Increasing prevalence of asthma in Polish schoolchildren - ISAAC study
W czasop.: Eur. Respir. J.. - T. 22 (2003), nr 3, [Supl.], s. 506. - Na okładce: Annual Congress Vienna, September 27 - October 1- 2003, European Respiratory Society, Abstracts
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* ISAAC * INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND ALLERGIES IN CHILDHOOD * 1994-1995 * 2001-2002


11/13

Autor: Spodaryk, Krzysztof; Gazurek, Dorota
Tytuł: Rehabilitacja
W książce: Domowy poradnik medyczny / pod. red. Kazimierza Janickiego ; aut. Marian Barczyński [et al.].- Wyd. 5 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004. - Opis na podst. informacji dostarczonych przez autora - [S. p.]. - ISBN 83-200-2867-1
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * PORADNIK


12/13

Autor: Lis, Grzegorz; Bręborowicz, Anna; Cichocka-Jarosz, Ewa; Sobkowiak, Paulina; Gazurek, Dorota; Światły, Aleksandra; Alkiewicz, Jerzy; Pietrzyk, Jacek J.
Tytuł: Częstość alergicznego nieżytu nosa i spojówek u dzieci szkolnych w Krakowie i w Poznaniu w świetle badania ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)
W czasop.: Otolaryngol. Pol.. - T. 58, nr 6 (2004), s. 1--7. - Bibliogr. 17 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * EPIDEMIOLOGIA * CHOROBY * ALERGIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE)


13/13

Autor: Gazurek, Dorota; Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Effect of extremely weak pulsed magnetic field type bemer 3000 on ratings of perceived exertion
W czasop.: Biol. Sport. - Vol. 25, nr 2 (2008), s. [147]--165. - 2 ryc., 6 tab. - Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * POLE ELEKTROMAGNETYCZNE * STUDENCI * PŁEĆ M. * AWF KRAKÓW * CYKLOERGOMETR * TESTY * BADANIA NAUKOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka