Wynik wyszukiwania

Zapytanie: FENCZYN, JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 106Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Elementy psychologii dla studentów AWF kierunku turystyka i rekreacja. - Kraków : AWF, 1993 - 117 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 128) - Bibliogr. s. 114-118
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * REKREACJA * OSOBOWOŚĆ * TERMINOLOGIA * POGLĄDY * ONTOGENEZA * SPOŁECZEŃSTWO * STOSUNKI INTERPERSONALNE * STOSUNKI SPOŁECZNE * GRUPA * ŚRODOWISKO * ADAPTACJA * ZMĘCZENIE * ZNUŻENIE * STRES * KONFLIKT * NERWICE * PSYCHOSOMATYKA * CHOROBY * PSYCHOTERAPIA * MENEDŻER * PRACA ZAWODOWA * ROLA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


2/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Kasperczyk, Tadeusz; Maciejowski, Jerzy
Tytuł: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na kierunki turystyka i rekreacja krakowskiej AWF
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 3-24. - Summ. - 24 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * EKSTRAWERTYK * INTROWERTYK * AGRESYWNOŚĆ * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * TESTY


3/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Wodyński, Jacek
Tytuł: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na I rok turystyki i rekreacji w krakowskiej AWF w roku akademickim 1991/92
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 53--63. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * PEDAGOGIKA * AWF KRAKÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * KANDYDACI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * TESTY


4/106

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Program zajęć z przedmiotu psychologia i sposób jego realizacji na kierunkach turystyka i rekreacja krakowskiej AWF w percepcji oraz ocenie studentów.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 179--191. - Sum. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * PSYCHOLOGIA * PROGRAM * PERCEPCJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


5/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Refleksje nad nowym programem nauczania psychologii na kierunkach turystyka i rekreacja krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 41-45.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE * CEL * NAUCZANIE * PROGRAM * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


6/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Podsumowanie i wnioski
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 121-124.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUKI HUMANISTYCZNE * ETYKA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * FILOZOFIA * PATOLOGIA * SPOŁECZNY * WYCHOWANIE * MŁODZIEŻ * STUDENCI * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * NAUCZANIE * REFERAT


7/106

Autor: Fenczyn, Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Metody badań psychologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 3 poz. - s. 99-109 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI HUMANISTYCZNE * PSYCHOLOGIA * METODOLOGIA * EKSPERYMENT * OBSERWACJA * WYWIAD * GRUPA * STRUKTURA * SOCJOMETRIA * TESTY


8/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna. - Kraków : AWF, 1998 - 97 s. : 29 tab. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 3) - Bibliogr. s. 81-84 - Summ.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WĘDKARSTWO * WĘDKARZ * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SPRZĘT WĘDKARSKI * BADANIA ANKIETOWE


9/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Psychopedagogiczne implikacje wynikające z porównawczych badań wybranych cech osobowości słuchaczy dwóch kolejnych roczników kierunków turystyka i rekreacja krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, t. 28, s. 7--18. - Sum. - 5 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * CECHY PSYCHICZNE * EKSTRAWERTYK * INTROWERTYK * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * TESTY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * METODY STATYSTYCZNE * WYNIKI BADAŃ * WYKORZYSTANIE


10/106

Autor: Czarnocka, Idalia; Surówka-Fenczyn, Irena; Ładecki, Bolesław; Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychologiczne podstawy organizacji i realizacji turystyki oraz rekreacji osób niepełnosprawnych - nowy przedmiot nauczania w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego?
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, T. 28 (1999), s. 129--137. - Summ. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * REHABILITACJA * PRZEDMIOT NAUCZANIA * AWF KRAKÓW


11/106

Autor: Fenczyn, Jan; Szmigiel, Czesław
Tytuł: O potrzebie rehabilitacji młodzieży z otyłością prostą w wieku 12-16 lat (na podstawie badań obrazu samego siebie i aktywności chłopców otyłych i nieotyłych)
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 14, z. 2 (2001), s. 49--58. - Summ. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * PSYHOLOGIA * SAMOOCENA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZALEŻNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * WYNIKI BADAŃ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * UCZNIOWIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* OTYŁOŚĆ PROSTA


12/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rola motywacji zdrowotnej w uprawianiu turystyki górskiej przez studentów wyższych uczelni Krakowa
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 5, nr 3 (2001), s. 167--176. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * WYŻSZE UCZELNIE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * ZDROWIE * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/106

Autor: Fenczyn, Jan; Mrozowicz, Kazimierz
Tytuł: Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów wyższych uczelni Krakowa
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 5-6, s. 8--13. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * TURYSTYKA MASOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * STYL ŻYCIA * REKREACJA * BADANIA ANKIETOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ (KRAKÓW) * AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA (KRAKÓW) * POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI


14/106

Autor: Fenczyn, Jan; Szmigiel, Czesław
Tytuł: Self-evaluation among adolescents with mild obesity
W czasop.: Arch. Psych. Psychoter. . - Vol. 6, nr 1 (2004), s. 23--36.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * MASA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * ONTOGENEZA * EMOCJE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY* CECHY FIZYCZNE * AUTOREFLEKSJA * SAMOAKCEPTACJA * POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI * OBRAZ SAMEGO SIEBIE


15/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawa i lęk przed głęboką wodą u młodzieży umiejącej pływać
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2003, nr 2, s. 21--23. - 2 tab.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Wiek i wpływy środowiskowe a emocjonalne ustosunkowanie do macierzyństwa dziewcząt w okresie dojrzewania
W czasop.: Pediatr. Pol.. - 2003, nr 2, s. 117--122. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * EMOCJE * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * RODZINA * DZIECI * WIEK KALENDARZOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * BADANIA ANKIETOWE* MACIERZYŃSTWO


17/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Nauczyciel wf jako wzór osobowy zachowań prozdrowotnych
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 32 poz. - S. 65-72. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ROLA * OSOBOWOŚĆ * WZORCE * ZACHOWANIE ZDROWIA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ * AUTORYTET * PROGRAM NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT


18/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Stosunek emocjonalny polskich adolescentów do zbliżającej się konieczności bycia dorosłym
W czasop.: Czas. Psychol.. - 2003, nr 1, s. 41--45. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * EMOCJE * POGLĄDY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE* TEST U


19/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawy i lęki dorastającej młodzieży związane z odrzuceniem i wyśmianiem przez grupę rówieśniczą
W czasop.: Lęk i Depresja. - 2002, nr 4, s. 268--279. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * GRUPA * LĘK * MŁODZIEŻ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


20/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Angling as a recreational activity of the inhabitants of southern Małopolska
W czasop.: Studies in Psychical Culture and Tourism. - S. 135-143. - 2 tab. - Bibliogr. 20 poz. - Tłum. tytułu: Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna mieszkańców południowej Małopolski
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * REKREACJA * CZAS WOLNY * WĘDKARSTWO * MOTYWACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKA POŁUDNIOWA * CZAS WOLNY


21/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Świadomość - czy tylko funkcja mózgu?
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 89-90 - S. 79-90. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * SAMOOCENA * TERMINOLOGIA * SAMOŚWIADOMOŚĆ * SAMOKONTROLA * POGLĄDY * FIZJOLOGIA * PODŚWIADOMOŚĆ * DUCHOWOŚĆ * PSYCHOANALIZA * CZŁOWIEK * OSOBOWOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT* SAMOAKCEPTACJA


22/106

Autor: Kasperczyk, Tadeusz Red.; Fenczyn, Jan Red.
Tytuł: Podręcznik odnowy psychosomatycznej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996 - 215 s., [3] k. tabl. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-200-1962-1
Słowa kluczowe: * KINEZYTERAPIA * ODNOWA PSYCHICZNA * ŻYWIENIE * ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


23/106

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Fenczyn, Jan
Tytuł: Przedmowa
W książce: Podręcznik odnowy psychosomatycznej / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jana Fenczyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. - S. 5. - ISBN 83-200-1962-1
Słowa kluczowe: * ODNOWA BIOLOGICZNA * ODNOWA PSYCHICZNA * MASAŻ LECZNICZY * ZMĘCZENIE * STRES * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * ODŻYWIANIE * PRZEDMOWA


24/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Zagadnienia wstępne
W książce: Podręcznik odnowy psychosomatycznej / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jana Fenczyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. - Bibliogr. s. 22-23 - S. 11-22. - ISBN 83-200-1962-1
Słowa kluczowe: * ODNOWA BIOLOGICZNA * ODNOWA PSYCHICZNA * CHOROBY * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE * METABOLIZM * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ADAPTACJA * ZDROWIE * RÓWNOWAGA OGÓLNA


25/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychospołeczne aspekty masażu
W książce: Podręcznik odnowy psychosomatycznej / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jana Fenczyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. - Bibliogr. s. 216 - S. 200-216. - ISBN 83-200-1962-1
Słowa kluczowe: * ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ LECZNICZY * MASAŻYSTA * PACJENCI * INTERAKCJE SPOŁECZNE * KOMUNIKACJA SPOŁECZNA * POSTAWA SPOŁECZNA * MASAŻ LECZNICZY


26/106

Autor: Fenczyn, Jan; Kulesza, Wanda
Tytuł: Niektóre kontrowersje wokół osobowosci nauczyciela
W czasop.: Zesz. Wszechnicy Świętokrzyskiej . - 1997, nr 6, s. 53--61.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * NAUCZYCIEL * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KSZTAŁCENIE KADR


27/106

Autor: Fenczyn, Jan; Kulesza, Wanda; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Motives for taking up recreational movement by high school students in Poland
W książce: Kazdy jedinec je vyzva : sbornik prispevku z mezinarodni konference o aplikovanych pohybovych aktivitach deti a mladeze. - Olomouc : Faculty of Physical Culture. Palacky Universitet Olomouc, 1996. - Tyt. również w j. ang. - Bibliogr. 9 poz. - S. 43-47 : 2 tab. .
Impreza: International Conference on adapted Physical Activity of Children and Youth ( 1996 ; Ołomuniec)
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA * RODZINA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * ŚLĄSK


28/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: The Emotional Reaction of Adolescents Towards Death, Illnes and Pain
W czasop.: Pain Clin.. - Vol. 16, no. 3 (2004), pp. 269--273. - Opis na podstawie danych dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA * EMOCJE * POGLĄDY * CHOROBY * CIERPIENIE * ŚMIERĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE


29/106

Autor: Szmigiel, Czesław; Fenczyn, Jan
Tytuł: Self-evaluation amongst girls aged 12-16 suffering from simple obesity and the resulting therapeutic proposals
W czasop.: Stud. Phys. Cult. Tour.. - Vol. 11, no. 1 (2004), pp. 75--82. - Opis na podstawie danych dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYHOLOGIA * SAMOOCENA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZALEŻNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * WYNIKI BADAŃ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * UCZNIOWIE* OTYŁOŚĆ PROSTA


30/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Turystyka jako forma fizycznej aktywności rekreacyjnej młodzieży słabo widzącej - motywy jej podejmowania
W czasop.: Antropomotoryka. - 2005, nr 29, s. 47--51. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * MŁODZIEŻ * NIEWIDOMI * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


31/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawy współczesnej młodzieży polskiej, 2002 - 222 s. : il. - Bibliogr. s. 207-218 - ISBN 83-905300-4-X
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ * POLSKA


32/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Tryb życia studentów a ich wiedza na temat dbałości o zdrowie
W czasop.: Pedag. Szk. Wyż. . - 1998, nr 11-12, s. 143--152.
Słowa kluczowe: * STUDENCI * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIE ZDROWIA * BADANIA ANKIETOWE


33/106

Autor: Czarnocka, Idalia; Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan; Ładecki, Bolesław
Tytuł: Psychological Basis of Organization and Realization of Tourism and Recreation for the Disabled - New Subject at Cracow Academy of Physical Education?
W czasop.: Telesna Kultura. - 1995/96, nr 26, s. 141--149. - Summ. - Bibliogr. 21 poz
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA


34/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Wczesna prognoza i perspektywy terapeutyczne specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci
W czasop.: Scholasticus : pedagogika, psychologia, logopedia. - 1993, nr 1, s. 41--46. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DIAGNOSTYKA * LECZENIE


35/106

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Rozwój intelektualny i poziom neurotyzmu a osiągnięcia w nauce szkolnej młodzieży w okresie dorastania
W czasop.: Scholasticus : pedagogika, psychologia, logopedia. - 1993, nr 2, s. 49--54. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ PSYCHICZNY * NERWICA * OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE * MŁODZIEŻ * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * BADANIA NAUKOWE


36/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Maciejowski, Jerzy
Tytuł: Rezultaty osiągane w Ogólnym Teście Klasyfikacyjnym (OTK) przez młodzież w wieku 18;0-21;0 (studenci, uczniowie, młodzież niedostosowana społecznie) - doniesienie z badań
W czasop.: Scholasticus : pedagogika, psychologia, logopedia. - 1994, nr 3-4, s. 59--68. - 3 tab. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * MŁODZIEŻ TRUDNA * STUDENCI * INTELIGENCJA * ANALIZA PORÓWNAWCZA * BADANIA NAUKOWE* OGÓLNY TEST KWALIFIKACJI (OKT)


37/106

Autor: Fenczyn, Jan; Rosa-Chłobowska, Renata; Chłobowski, Andrzej
Tytuł: Podręcznik psychologii - Z. Włodarski, A. Matczak 'Wprowadzenie do psychologii' - w opinii studiujących nauczycieli
W czasop.: Dydakt. Szk. Wyż.. - 1990, nr 2, s. 81--89. - 3 tab.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI * OCENA * STUDENCI * BADANIA


38/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: O potrzebie opracowania metody prognozowania niepowodzeń w nauce czytania i pisania u dzieci w wieku 5-6 lat
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1989, nr 1-2, s. 38--46. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * METODY DIAGNOSTYCZNE


39/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jarosz, Józef
Tytuł: Młodzież polska a problem narkomanii
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1981, nr 2, s. 23--29. - Summ. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * UZALEŻNIENIA * NARKOMANIA * MŁODZIEŻ * POLSKA


40/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Z badań nad spostrzeganiem dzieci o fragmentarycznych zaburzeniach percepcji wzrokowej
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1981, nr 3, s. 368--382. - Summ. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * WADY WZROKU * BADANIA EKSPERYMENTALNE


41/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania jako przejaw 'zaburzeń analizy i syntezy korowej'
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1982, nr 3, s. 293--302. - Summ. - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * BADANIA NAUKOWE


42/106

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Analiza krytyczna niektórych teorii rozwoju zawodowego
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1983, nr 1, s. 45--53. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ZAWÓD * WYBÓR * ROZWÓJ * MOTYWCJA * PORADNICTWO


43/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Niektóre problemy zaocznych studiów psychologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim
W czasop.: Dydakt. Szk. Wyż.. - 1983, nr 4, s. 81--90. - 8 tab. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * REFORMA * STUDENCI * STUDIA ZAOCZNE * PSYCHOLOGIA * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * BADANIA ANKIETOWE


44/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Reprodukcja prostych kształtów geometrycznych przez dzieci w wieku 5;0-6;0
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1983, nr 5-6, s. 41--52. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE* SPRAWNOŚĆ GRAFOMOTORYCZNA


45/106

Autor: Jarosz, Józef; Fenczyn, Jan
Tytuł: Obraz elektroencefalograficzny u dzieci z zaburzeniami czytania i pisania w świetle wyników testu Bender-Koppitz i danych wywiadów anamnestycznych
W czasop.: Fol. Med. Crac.. - Vol. 25, z. 1-2 (1984), s. 127--138. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * ELEKTROENCEFALOGRAFIA * BADANIA NAUKOWE* TEST BENDERA-KOPPITZA * WYWIAD ANAMNESTYCZNY


46/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Przydatność zawodowa absolwentów zaocznych studiów psychologicznych
W czasop.: Dydakt. Szk. Wyż.. - 1984, nr 4, s. 21--32. - Summ. - 8 tab.
Słowa kluczowe: * PRACA ZAWODOWA * KOMPETENCJE * STUDENCI * STUDIA ZAOCZNE * PSYCHOLOGIA


47/106

Autor: Jarosz, Józef; Fenczyn, Jan
Tytuł: Współczesna młodzież polska a problem narkomanii
W czasop.: Rocz. Komis. Nauk Pedagog. PAN. - 1984, T. 32, s. 217--232. - Summ.
Słowa kluczowe: * UZALEŻNIENIA * NARKOMANIA * MŁODZIEŻ * POLSKA


48/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: O zastosowaniu sugestologii i sugestopedii do terapii i reedukacji w nauce czytania i pisania
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1984, nr 4, s. 15--22. - Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DZIECI * LECZENIE * METODA* SUDESTIOLOGIA * SUGESTOPEDIA


49/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Z doświadczeń nad testem Pintnera-Cunnighama
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1985, nr 4, s. 65--74. - 2 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * INTELIGENCJA * BADANIA * METODA * TEST* TEST PINTNERA-CUNNINGHAMA * PRIMARY MENTAL TEST


50/106

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Teoria rozwoju zawodowego A. Roe
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1987, nr 1, s. 26--31. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * ZAWÓD * WYBÓR * MOTYWCJA * DETERMINACJA* KONCEPCJA A. ROE


51/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Rola testu wiadomości w obiektywizacji egzaminu wstępnego
W czasop.: Dydakt. Szk. Wyż. . - 1977, nr 4, s. 135--140. - 4 tab.
Słowa kluczowe: * EGZAMIN WSTĘPNY * WIEDZA * TEST * BADANIA PORÓWNAWCZE


52/106

Autor: Czarnecki, Jan; Dąbroś, Tadeusz; Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Próba obiektywizacji ocen i ustalenia niektórych przyczyn niepowodzeń w studiach
W czasop.: Dydakt. Szk. Wyż. . - 1978, nr 3, s. 101--111. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * PROCES NAUCZANIA * NIEPOWODZENIE * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * TESTY


53/106

Autor: Romaniszyn, Andrzej; Fenczyn, Jan
Tytuł: Program testu U dla dwóch wskaźników struktury (procentów)
W czasop.: Przegl. Psychol.. - T. 22, nr 1 (1979), s. 191--192. - Bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: * BADANIA STATYSTYCZNE * WYNIKI BADAŃ * OPROGRAMOWANIE * TESTY* TEST U


54/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia - zbiór 1 (…)
W czasop.: Przegl. Psychol.. - T. 22, nr 1 (1979), s. 207--212. - Rec. książki: Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Zbiór 1 / praca zbiorowa pod red. A. Góreckiego. - Warszawa : WNT, 1977.- 190 ss.
Słowa kluczowe: * NAUCZANIE * UCZENIE SIĘ * METODA * RECENZJA


55/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jarosz, Józef
Tytuł: Dominacja stronna a wyniki testu Bender-Koppitz
W czasop.: Zag. Wychow. Zdr. Psych.. - 1980, nr 2, s. 86--95. - 1 ryc., 6 tab. - Bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DIAGNOZA * METODY * TESTY * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE* TEST R. ZAZZO * TEST BENDER-KOPPITZ


56/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Samodzielność studentów w przezwyciężaniu niepowodzeń w nauce
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1981, nr 6, s. 37--44. - 1 tab. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * PROCES NAUCZANIA * NIEPOWODZENIE * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * TESTY


57/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Poziom wiadomości z biologii uczestników kursu przygotowawczego na wyższe uczelnie w świetle badań testowych
W czasop.: Rocz. Komis. Nauk Pedagog. PAN. - 1981, t. 27, s. 119--126. - Summ. - 6 tab. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * WIEDZA * STUDIA * KANDYDACI * KURS SZKOLENIOWY * BADANIA NAUKOWE * TESTY


58/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Odtwarzanie kształtów geometrycznych S. Szumana a prognozowanie trudności w opanowaniu języka pisanego u dzieci w wieku 5-6 lat
W czasop.: Zag. Wychow. Zdr. Psych.. - 1984, nr 5-6, s. 59--68. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE* EKSPERYMENTA S. SZUMANA * ODTWARZANIE KSZTAŁTÓW


59/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1978, nr 4, s. 171--174. - Rec. książki: Psychospołeczne problemy wychowania / Zbigniew Zaborowski. - Warszawa : Nasz Księgarnia, 1977.- 154 ss.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA * SPOŁECZEŃSTWO * KSIĄŻKA * RECENZJA


60/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rodzina a osobowość
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1976, nr 4, s. 126--128. - Rec. książki: Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * RODZINA * DZIECKO * OSOBOWOŚĆ * UWARUNKOWANIA * KSIĄŻKA * RECENZJA


61/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Etapy razwitja dietskogo myszlenija (Formirowanije elementow naucznogo myszlenija u riebionka)
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1975, nr 2, s. 205--209. - Rec. książki: Etapy razwitja dietskogo myszlenija (Formirowanije elementow naucznogo myszlenija u riebionka) / L. F. Obuchowa. - Izdatielstwo Moskowskogo Uniwersiteta, 1972, 150 ss. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ROZWÓJ PSYCHICZNY * DZIECI * RECENZJA


62/106

Autor: Ligęza, Maria; Fenczyn, Jan
Tytuł: Rozumienie niektórych pojęć przyrodniczych przez dzieci szkoły wiejskiej
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1975, nr 4, s. 131--137. - 6 tab.
Słowa kluczowe: * NAUKI PRZYRODNICZE * WIEDZA * ROZUMIENIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE


63/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Z badań nad przygotowaniem kandydatów na studia wyższe
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1979, nr 4, s. 35--41.
Słowa kluczowe: * STUDIA * KANDYDACI * STUDENCI * WIEDZA * BADANIA EKSPERYMENTALNE * PRZEGLĄD


64/106

Autor: Trąbka, Jan; Sekuła, Jan; Miodoński, Adam; Fenczyn, Jan
Tytuł: Otiatryczny Zespół Minimalnego Uszkodzenia Mózgu (OZMUM). Cz. 1
W czasop.: Folia Med. Crac.. - T. 16, z. 1 (1974), s. 45--55. - Streszcz. w jęz. ang. - 7 ryc. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * MÓZG * USZKODZENIA * CHORZY * ELEKTROENCEFALOGRAFIA * EEG * BADANIA NAUKOWE* MINIMALNE USZKODZENIE MÓZGU * OZMUM


65/106

Autor: Trąbka, Jan; Sekuła, Jan; Miodoński, Adam; Fenczyn, Jan
Tytuł: Otiatryczny Zespół Minimalnego Uszkodzenia Mózgu (OZMUM). Cz. 2
W czasop.: Folia Med. Crac.. - T. 16, z. 2 (1974), s. 203--216. - Streszcz. w jęz. ang. - 6 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * MÓZG * USZKODZENIA * CHORZY * ELEKTROENCEFALOGRAFIA * EEG * BADANIA NAUKOWE* MINIMALNE USZKODZENIE MÓZGU * OZMUM


66/106

Autor: Trąbka, Jan; Sekuła, Jan; Miodoński, Adam; Fenczyn, Jan
Tytuł: Otiatryczny Zespół Minimalnego Uszkodzenia Mózgu (OZMUM). Część 3
W czasop.: Folia Med. Crac.. - T. 16, z. 3 (1974), s. 317--332. - Streszcz. w jęz. ang. - 9 ryc., 1 tab - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * MÓZG * USZKODZENIA * CHORZY * ELEKTROENCEFALOGRAFIA * EEG * BADANIA NAUKOWE* MINIMALNE USZKODZENIE MÓZGU * OZMUM


67/106

Autor: Czarnecki, Jan; Dąbroś, Tadeusz; Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Program do statystycznego opracowania wyników badań testowych
W czasop.: Przegl. Psychol.. - T. 21, nr 3 (1978), s. 627. - Komunikat
Słowa kluczowe: * PROCES NAUCZANIA * NIEPOWODZENIE * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * TESTY


68/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Pro i kontra rozwoju turystyki na polsko-ukraińskim pograniczu Roztocza w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
W książce: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.]. - Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2001. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - s. 5-11.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 2001 ; Horyniec-Zdrój)
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ TURYSTYKI * OCHRONA ŚRODOWISKA * DZIEDZICTWO KULTUROWE * ROZTOCZE (WYŻYNA) * KONFERENCJA * REFERAT


69/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Zmiana wizerunku sąsiada w stosunkach polsko-ukraińskich
W książce: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.].. - Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2001. - Referat - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 23--27.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 2001 ; Horyniec-Zdrój)
Słowa kluczowe: * STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE * STOSUNKI SPOŁECZNE * POLSKA * UKRAINA * KONFERENCJA * REFERAT


70/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Zaborowski, Zbigniew
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1977 - 154 S. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


71/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychologia : wybór zagadnień dla studentów kierunku turystyka i rekreacja- Wyd. 2 popr.. - Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza 'Ostoja', 1999 - 124, [4] s. - Bibliogr. s. 121-124
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


72/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Niektóre psychospołeczne aspekty przestępczości nieletnich
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1985, nr 1, s. 26--36. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * MŁODZIEŻ TRUDNA * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH


73/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Przydatność zawodowa absolwentów zaocznych studiów psychologicznych
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1983, nr 1, s. 87--94. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * STUDIA WIECZOROWE * ABSOLWENCI * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE


74/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Samodzielność studentów w walce z niepowodzeniami w nauce
W czasop.: Zesz. Nauk. / WSP Szczecin. - 1983, nr 13, s. 233--240. - Referat - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Impreza: Konferencja 'Kształcenie samodzielności studentów w procesie studiów wyższych' ( 1981 ; )
Słowa kluczowe: * UCZENIE SIĘ * PROBLEM * NIEPOWODZENIE * STUDENCI


75/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Kilka impresji na temat II Wiosennej Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii
W czasop.: Chem. Szk.. - 1981, nr 5, s. 121--124. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * CHEMIA * DYDAKTYKA * PROBLEM


76/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Zaborowski, Zbigniew
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania
W czasop.: Przegl. Ośw.-Wychow.. - 1979, nr 1, s. 61--64. - Recenzja - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


77/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jarosz, Józef
Tytuł: Wartość próby odtwarzania struktur rytmicznych dla diagnozy i reedukacji trudności w nauce czytania i pisania
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1979, nr 4, s. 39--46. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DIAGNOZA * LECZENIE


78/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Dojrzałość jako problem psychopedagogiczny
W czasop.: Zesz. Nauk. / WSC MSW. - 1989, nr 1, s. 210--215. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * DOJRZAŁOŚĆ


79/106

Autor: Fenczyn, Jan; Kulesza, Wanda; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Wzór osobowy nauczyciela akademickiego w opinii studentów krakowskiej AWF
W książce: Student-nauczyciel akademicki (relacje interpersonalne) / pod red. Edwarda Radeckiego. - Szczecin : 'PoNaD', 1998. - (Monografie Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej ; T. 1). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 195-200. - ISBN 83-86627-85-9
Słowa kluczowe: * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * OSOBOWOŚĆ * WZORCE * OPINIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


80/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Metody badań psychologicznych w naukach o kulturze fizycznej
W czasop.: Zesz. Wszechnicy Świętokrzyskiej. - 1997, z. 5, s. 55--72. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PSYCHOLOGIA SPORTU * BADANIA * METODOLOGIA


81/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Niektóre determinanty poziomu obaw adolescentów związane z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej
W czasop.: Lek. Wojskow.. - 2003, nr 2, s. 99--101. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA * ABSOLWENCI * LĘK


82/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rodzaj bodźca, wiek, płeć i środowisko jako determinanty obaw polskich adolescentów
W czasop.: Psychiatr. Psychol. Klin.. - 2002, nr 3, s. 71--85. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * BODŹCE * WIEK * PŁEĆ * ŚRODOWISKO * ABSOLWENCI * LĘK * POLSKA


83/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Postawy dorastającej młodzieży wobec zła i związanych z nim pokus oraz złego towarzystwa
W czasop.: Lęk i Depresja. - 2003, nr 2, s. 114--128. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * ZŁO * MŁODZIEŻ TRUDNA * MŁODZIEŻ * POSTAWA SPOŁECZNA


84/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Lęk moralny młodzieży - pomiędzy samooceną odporności wobec zła a obawami przed wyrzutami sumienia
W czasop.: Lęk i Depresja. - 2003, nr 2, s. 98--113. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ZŁO * MŁODZIEŻ * POSTAWA MORALNA


85/106

Autor: Fenczyn, Jan; Szmigiel, Czesław
Tytuł: Podobieństwa i różnice samooceny chłopców i dziewcząt z otyłością prostą
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 7, nr 1 (2003), s. 31--47. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * OTYŁOŚĆ * SAMOOCENA * PŁEĆ * DZIECI * MŁODZIEŻ


86/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Czynnik środowiskowy a obawy i lęki adolescentów
W czasop.: Psychiatr. Pol.. - 2003, nr 1, s. 71--85. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * ABSOLWENCI * LĘK


87/106

Autor: Ligęza, Maria; Fenczyn, Jan; Sęk, Z.
Tytuł: Psychologiczna analiza problemów początkowego nauczania historii
W czasop.: Przegl. Oświatowo-Wychowawczy. - 1977, nr 4, s. 37--48. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA * PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA * NAUCZANIE POCZĄTKOWE * PROBLEM


88/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian; Petlicki, J.
Tytuł: Poziom przygotowania w zakresie chemii, matematyki i fizyki kandydatów na studia wyższe w roku 1976
W czasop.: Chem. Szk.. - 1978, nr 3, s. 139--141. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * CHEMIA * MATEMATYKA * FIZYKA * WIEDZA TEORETYCZNA * KANDYDACI * STUDIA WYŻSZE


89/106

Autor: Klimas-Ulatowska, E.; Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Przydatność zawodowa a zdrowie psychiczne przyszłych nauczycieli
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1978, nr 4, s. 16--27. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * STUDIA WYŻSZE * ABSOLWENCI * ZDROWIE PSYCHICZNE * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE


90/106

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan; Szatko, D.
Tytuł: Rozwój społeczny a zjawisko przestępczości dzieci i młodzieży
W czasop.: Zesz. Nauk. / WSC MSW. - 1988, nr 3, s. 425--441. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SPOŁECZNY * PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH * MŁODZIEŻ TRUDNA


91/106

Autor: Borysowicz, B.; Fenczyn, Jan; Rosa-Chłobowska, Renata
Tytuł: Próba zastosowania Skali Oceny Dysgrafii J. de Ajuriaguerry w warunkach polskich
W czasop.: Rocz. Nauk.-Dydakt. / WSP Kraków. - 1989, s. 145--159. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * DYSLEKSJA I DYSGRAFIA * DIAGNOSTYKA * LECZENIE * METODA* SKALA OCEN DYSGRAFII J. DE AJURIAGUERRY


92/106

Autor: Jaskuła, Marian; Fenczyn, Jan; Maziarz, Czesław
Tytuł: Dydaktyka studiów dla pracujących, wybrane zagadnienia. - Warszawa : Państw. Wydaw. Nauk, 1976 - 215 S. : il. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * STUDIA WIECZOROWE


93/106

Autor: Czarnecki, Jan; Dąbroś, Tadeusz; Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Testing as a Method of Establishing Some of the Reasons of Students Lack of Success in the Course of Studies
W czasop.: Zesz. Nauk. / UJ. - 1978, nr 29, s. 41--55. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * UCZENIE SIĘ * NIEPOWODZENIE * STUDENCI * PRZYCZYNY * TESTY


94/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Maciejowski, Jerzy
Tytuł: Związki rozwoju intelektualnego i niedostosowania społecznego w świetle bimodalnej koncepcji społecznego rozwoju człowieka
W czasop.: Zesz. Nauk. / WPP ASW. - 1990, nr 1, s. 61--74. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * KONCEPCJA


95/106

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian; Czupiał, Krystyna
Tytuł: Metodyka testu chemicznego
W czasop.: Chem. Szk.. - 1979, nr 1, s. 45--47. - Recenzja - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * CHEMIA * NAUCZANIE * METODYKA * TESTY


96/106

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Agroturystyka - bariery psychologiczne - możliwości ich likwidacji
W książce: Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Horyńcu Zdroju / pod red. nauk. Antoniego Jarosza, Romana Fedana ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej. - Jarosław : PWSZ, 2000. - Referat - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - s. 61--66.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Agroturystyka szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej' ( 2000 ; Jarosław)
Słowa kluczowe: * AGROTURYSTYKA * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE


97/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rekreacyjna aktywność ruchowa młodzieży w wieku 12-18 lat po przebytej chirurgicznej korekcji wady serca
W czasop.: Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizyicnogo vyhovanna i sportu. - 2005, no 2, s. 88--107. - 8 tab. - Bibliogr. 26 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RODZICE * SERCE * WADY WRODZONE * LECZENIE CHIRURGICZNE * BADANIA NAUKOWE


98/106

Autor: Fenczyn, Jan; Trojak, Ewa; Gromnicka, Matylda
Tytuł: Odwaga w samoocenach młodzieży
W czasop.: Lęk i Depresja. - 2004, nr 4, s. 227--256. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * SAMOOCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE* ODWAGA


99/106

Autor: Fenczyn, Jan; Woźniak, Maria A.
Tytuł: Akceptacja własnego ciała przez osoby w wieku 15-16 i 23-24 lat
W czasop.: Psychiatr. Psychol. Klin.. - 2004, nr 1, s. 20--33. - tab. - Bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * CIAŁO * SAMOOCENA * PŁEĆ * WIEK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE* AKCEPTACJA


100/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawy i lęki młodzieży małopolskiej w świetle wyników skali X-2 testu STAI oraz skali N Inwentarza Osobowości MPI-64
W książce: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Acta Academiae Modrevianae). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej 'Państwo i społeczeństwo XXI wieku' - S. 158-165. - ISBN 83-89823-60-8
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * TESTY * SKALA* INWENTARZ OSOBOWOŚCI


101/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawa i lęk przed samotnością u współczesnej młodzieży polskiej w okresie dorastania
W czasop.: Psychiatr. Psychol. Klin.. - Vol. 3, nr 1 (2003), s. 4--10. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ * POKWITANIE * BADANIA NAUKOWE* SAMOTNOŚĆ


102/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rola ludzi dobrej woli w organizowaniu turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych : Materiały Pierwszego Europejskiego Kongresu 'Niepełnosprawni Bliżej Europy', Kraków 19-21 kwietnia 1993, Polska. T. 3 / pod red. Jana Fenczyna i Janiny Wyczesany ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie., 1994. - Bibliogr. s. 86 - Streszcz. w jęz. ang. - Tyt. okł. 'Problemy edukacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem' = 'Problems education and integration of disabled people with the society' - S. 83-86. - ISBN 83-900625-6-9
Impreza: Pierwszy Europejski Kongres 'Niepełnosprawni Bliżej Europy' (1 ; 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * POTRZEBY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BARIERY * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PRACA SPOŁECZNA * KONFERENCJA * REFERAT


103/106

Autor: Fenczyn, Jan Red.; Wyczesany, Janina Red.
Tytuł: Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych : Materiały Pierwszego Europejskiego Kongresu 'Niepełnosprawni Bliżej Europy', Kraków 19-21 kwietnia 1993, Polska. T. 3, 1994 - 244 s. : il. - Bibliogr. przy ref. - Streszcz. ang. przy ref. - Tyt. okł. 'Problemy edukacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem' = 'Problems education and integration of disabled people with the society' - ISBN 83-900625-6-9
Impreza: Pierwszy Europejski Kongres 'Niepełnosprawni Bliżej Europy' (1 ; 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI * NAUCZANIE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * REHABILITACJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


104/106

Autor: Fenczyn, Jan; Pieczarkowska, Joanna
Tytuł: Aktywność rekreacyjna jako jedna z form odreagowywania negatywnych napięć emocjonalnych u dziewcząt w wieku 12-18 lat
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 17, nr 39 (2007), s. 73--78. - 3 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * MOTYWACJA * EMOCJE * LĘK * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * BADANIA NAUKOWE


105/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obraz samego siebie i aktywność ruchowa chłopców z otyłością prostą w wieku 12, 14 i 16 lat
W książce: Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży / [kol. red. Krzysztof Spodaryk et al.]. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 82). - Bibliogr. s. 54-55 - S. [37]-55 : 10 tab..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * SAMOOCENA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * CECHY PSYCHICZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KWESTIONARIUSZ


106/106

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychologia : wybór zagadnień dla studentów kierunku turystyka i rekreacja. - Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza 'Ostoja', 1999 - 124, [2], : rys. - Bibliogr. s. 121-124
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka