Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DUDEK, DOBIESŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Działalność Drużyn Podhalańskich na Podhalu w latach 1912-1914
W czasop.: Wierchy. - 1987, R. 56, s. 121--131. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * WOJSKO * ORGANIZACJE * TOWARZYSTWA SPORTOWE * DRUŻYNA PODHALAŃSKA * ZWIĄZKI DRUŻYN PODHALAŃSKICH * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * STATUT * PODHALE * 1912-1914


2/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Józef Piłsudski o kulturze fizycznej młodzieży
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1997, nr 5-6, s. 1. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * PIŁSUDSKI, JÓZEF * POGLĄDY


3/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pasje i zainteresowania Józefa Piłsudskiego. Cz. I. Pasjanse.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1999, nr 5-6, s. 15-18, 1 fot..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI J. * BIOGRAFIA * ZAINTERESOWANIA * GRY SPORTOWE * GRY I ZABAWY


4/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pasje i zainteresowania Józefa Piłsudskiego. Cz. II. Szachy.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1999, nr 7-8, s. 11-14, 1 fot..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI J. * BIOGRAFIA * ZAINTERESOWANIA * GRY I ZABAWY * SZACHY


5/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Józef Piłsudski w sportowej karykaturze politycznej.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1999, nr 9-10, s. 24-26, 5 ryc..
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * BIOGRAFIA * SZTUKA * RYSUNEK * KARYKATURA * POLITYK * PIŁSUDSKI J. * PRASA


6/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Władze II Rzeczpospolitej Polskiej wobec galicyjskich organizacji niepodległościowych na przykładzie wybranych aktów normatywnych
W książce: 130 lat Sokolstwa Polskiego : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków-Lwów 21.06-30.06.1997 / [red. Andrzej Łopata]. - Kraków : Polskie Tow. Gimnastyczne 'Sokół', 1997. - S. 23-33 : 1 tab.. - ISBN 83-904971-1-5
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLITYKA * PRAWO * TOWARZYSTWA SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * WOJSKO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * GALICJA (POLSKA ; REGION) * KONFERENCJA * MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA '130 LAT SOKOLSTWA POLSKIEGO' * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1997 * REFERAT


7/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: 'Sokół' na tle przygotowań niepodległościowych w Galicji
W książce: Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych 'Sokół'. - Gdańsk : Pionier, 1996. - S. 39-44.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * TOWARZYSTWA SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * WOJSKO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * GALICJA (POLSKA ; REGION) * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * PATRIOTYZM


8/61

Autor: Snopko, Jan; Dudek, Dobiesław
Tytuł: Sokolstwo polskie w latach 1867-1918. 2. Rozwój ruchu sokolego w zaborze austriackim
W książce: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997 / pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 2001. - S. 13-29. - ISBN 83-7098-498-3
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * 1867-1918 * WOJSKO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * HISTORIA * PATRIOTYZM * RUCH SOKOLI * GNIAZDO SOKOLE* ZABÓR AUSTRIACKI


9/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Cztery dokumenty w sprawie przemianowania CIWF na Bielanach na CIWF Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 9-10, s. 2--5. - 4 ryc.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * SPORT KOBIET * AWF WARSZAWA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI, JÓZEF * ŚMIERĆ * 1935* PROTEKTOR SPORTU * ŻAŁOBA NARODOWA


10/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Zarys dziejów i organizacja stowarzyszeń kultury fizycznej. - Kraków : AWF, 2001 - 255 s. : 8 ryc., 3 tab.; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN ISSN 1429-8627 ; nr 16) - Bibliogr. s. 131-142
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * ORGANIZACJA SPORTU * STOWARZYSZENIA SPORTOWE * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJE SPORTOWE * AKTY PRAWNE * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA)


11/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Nagrody sportowe z konterfektem marszałka Piłsudskiego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 11-12, s. 28--29. - 1 tab.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * ZAWODY * NAGRODY * MEDAL * PIŁSUDSKI, JÓZEF * UCHWAŁA * MUZEA * ZBIORY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


12/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Stowarzyszenia kultury fizycznej
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - S. 71-97 : 3 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * STRUKTURA ORGANIZACYJNA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJE * DEFINICJA * PRAWO * POLSKA * TRANSFORMACJA USTROJOWA * DEMOKRACJA * KONSTYTUCJA * USTAWA * 1997 * NOWELIZACJA * 1999 * KLUB SPORTOWY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY * POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI * POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI* USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * 1996


13/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Sanacyjny projekt ustawy o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego młodzieży i o przysposobieniu wojskowym
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 313-328. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * USTAWA * PROJEKT * 1920 * 1922 * 1925 * 1927 * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * KONFERENCJA * REFERAT* USTAWA 'O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MŁODZIEŻY I O PRZYSPOSOBIENIU WOJSKOWYM' * 1928


14/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Statutowe zabezpieczenia majątku stowarzyszeń kultury fizycznej przed niekontrolowaną prywatyzacją
W czasop.: Studia Humanist.. - 2001, nr 1, s. 137--148. - Numer posiada tytuł: Sport - pieniądze - etyka : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 27 i 28 listopada 2000 roku
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * ORGANIZACJE SPORTOWE * STATUT * ZABEZPIECZENIE * PRYWATYZACJA * TEORIA SPORTU * DEFINICJA * PIENIĄDZE * ETYKA SPORTOWA * GOSPODARKA RYNKOWA * KOMERCJALIZACJA * KONFERENCJA * REFERAT


15/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Zlot Grunwaldzki 1910
W czasop.: Prz. Sokoli. - 2003, nr 12, s. 26--29. - 10 fot.
Impreza: Zlot Sokolstwa Polskiego (5 ; 1910 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * GIMNASTYKA * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * ZLOT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


16/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: A zaczęło się w Skolem...
W czasop.: Prz. Sokoli. - 2002, nr 10, s. 7--9. - 12 fot. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * KURS * GRY I ZABAWY * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * SKAUTING * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * GALICJA (POLSKA ; REGION) * SKOLE (UKRAINA)


17/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Prasa dwudziestolecia międzywojennego z zakresu kultury fizycznej wobec śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Rocz. Hist. Prasy Pol.. - T. 6 (2003), z. 2 (12), s. 110--128. - 6 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PRASA * ORGANIZACJE * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA* PIŁSUDSKI, JÓZEF


18/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport w sanacyjnym budżecie państwa
W książce: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 1, Historia kultury fizycznej : (studia i szkice) / red. nauk. Tadeusz Rychta, Jerzy Chełmecki ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii Kultury Fizycznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003. - S. 106-109 : 1 tab.. - ISBN 83-910902-1-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * SPORT WYCZYNOWY * SPORT SZKOLNY * SPORT AKADEMICKI * BUDŻET * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


19/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Zapomniane losy parku sportowego TS 'Wisła' na Oleandrach
W czasop.: Stud. Hist.. - R. 46 (2003), Z. 3-4, s. [311]--325. - Summ. Ten sam artykuł opublikowany również jako: Park Sportowy Towarzystwa Sportowego 'Wisła' w Oleandrach i jego związki z epopeją strzelecko-legionową 1914 roku. 'Krzysztofory'. Zeszyty Nauk. Muzeum Hist. Miasta Krakowa 2002 nr 21, s,89--99
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REKREACJA * PARK * HISTORIA * 20 W. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* TS 'WISŁA'


20/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: O pewnym rozumieniu pojęcia kultury fizycznej
W czasop.: Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego. - 1978, nr 4, s.67--69.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA * NAUKA


21/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Polskie organizacje paramilitarne w Galicji w przededniu I wojny światowej wobec problemów kultury fizycznej
W książce: Sport na progu Polski Niepodległej / red. S. Drążdżewski, W. Góra. - Warszawa : Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, 1990. - S. 193-207.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * GALICJA (POLSKA; REGION) * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW)


22/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Podstawy prawne organizacji przysposobienia wojskowego działających do I wojny światowej na terenie Galicji
W czasop.: Studia Historyczne. - 1991, z.1, s. 71--78.
Słowa kluczowe: * PRAWO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * GALICJA (POLSKA; REGION) * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW)


23/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Ruch skautowy na terenie Galicji przed I wojną światową
W książce: Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992 / red. Marek Szczerbiński. - Gorzów Wielkopolski : Pol.Tow. Nauk. Kult. Fiz., 1992. - S. 43-48.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * SKAUTING * GALICJA (POLSKA; REGION) * 1912-1992


24/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Znaczenie zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie dla odtworzenia dziejów kultury fizycznej w Polsce
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce / red. Leonard Szymański. - Wrocław : AWF, 1993. - (Studia i Monografie / AWF Wrocław ; nr 37).
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * WOJSKO * ARCHIWUM


25/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' przed I wojną światową. - Nowy Sącz : Sądecka Ofic. Wydaw. Wojew. Ośr. Kultury 'Sowy' , 1994 - 48 s.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * WOJSKO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW)


26/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Nieznany artykuł Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Prz. Hist.. - 1995, z. 3-4, s. 369--374.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIENNIKARSTWO * PUBLICYSTYKA * PIŁSUDSKI, JÓZEF


27/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Działalność Drużyn Bartoszowych na polu wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w latach 1908-1914 na terenie Galicji
W książce: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' / red. Marek Mirkiewicz. - Rzeszów : Pol.Tow. Nauk. Kult. Fiz. ; WSP, 1996. - S. 67-78.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * 1975-1918 (OKRES ZABORÓW) * ORGANIZACJE SPORTOWE * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * GALICJA (POLSKA ; REGION)* 1908-1914


28/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Działalność związków strzeleckich Józefa Piłsudskiego na polu przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego w Galicji
W książce: Studia z historii i organizacji kultury fizycznej / red. Andrzej Nowakowski. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1998. - S. 93-109. - ISBN 83-7098-391-X
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZWIĄZEK STRZELECKI I DRUŻYNY STRZELECKIE * PIŁSUDSKI, JÓZEF * GALICJA (POLSKA; REGIONY)


29/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Józef Piłsudski na zawodach sportowych
W książce: Marszałek Józef Piłsudski patron Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie / red. Kajetan Hądzelek. - Warszawa : AWF, 1998. - S. 30-38. - ISBN 83-87210-41-2
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AWF WARSZAWA * PIŁSUDSKI, JÓZEF


30/61

Autor: Hądzelek, Kajetan; Rotkiewicz, Maria; Chełmecki, Jerzy; Dorcz, Waldemar; Dudek, Dobiesław
Tytuł: Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
W książce: Marszałek Józef Piłsudski patron Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie / red. Kajetan Hądzelek. - Warszawa : AWF, 1998. - Referat wygłoszony przez H. Sozańskiego na konferencji naukowej z okazji 70-lecia CIWF/AWF w 1997 r. - S. 15-26. - ISBN 83-87210-41-2
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AWF WARSZAWA * PIŁSUDSKI, JÓZEF * KONFERENCJA * REFERAT


31/61

Autor: Hądzelek, Kajetan; Rotkiewicz, Maria; Chełmecki, Jerzy; Dorcz, Waldemar; Dudek, Dobiesław
Tytuł: Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
W czasop.: Sport Wyczynowy. - 1998, nr 1-2, s. 7-15. - Referat wygłoszony przez H. Sozańskiego na konferencji naukowej z okazji 70-lecia CIWF/AWF w 1997 r.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AWF WARSZAWA * PIŁSUDSKI, JÓZEF * KONFERENCJA * REFERAT


32/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pasje i zainteresowania Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Pamięć Narodowa. Biuletyn Informacyjno-Organizacyjny Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. - 1998, nr 13-14, s. 24--32, 1 fot..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI J. * BIOGRAFIA * ZAINTERESOWANIA * GRY SPORTOWE * GRY I ZABAWY


33/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Szachy i sport szachowy w życiu Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Pamięć Narodowa. Biuletyn Informacyjno-Organizacyjny Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. - 1997, nr 11-12, s. 13--21, 1 fot..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI J. * BIOGRAFIA * ZAINTERESOWANIA * GRY SPORTOWE * GRY I ZABAWY


34/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Władze II Rzeczpospolitej Polskiej wobec galicyjskich organizacji niepodległościowych w świetle wybranych aktów normatywnych
W czasop.: Studia Historyczne. - 1998, z.1, s. 83--90 : 1 tab.. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa '130 lat Sokolstwa Polskiego'
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLITYKA * PRAWO * TOWARZYSTWA SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * GALICJA (POLSKA ; REGION) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


35/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Rzeczpospolita Polska wobec galicyjskich organizacji niepodległościowych
W czasop.: Pamięć Narodowa : biuletyn Informacyjno-Organizacyjny Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. - 1999, nr 15-16, s. 20--27. - 1 tab. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa '130 lat Sokolstwa Polskiego'
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLITYKA * PRAWO * TOWARZYSTWA SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * GALICJA (POLSKA ; REGION) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


36/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Wiadomości Strzeleckie
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 1041. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * DZIENNIKARSTWO * CZASOPISMO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * ZWIĄZEK STRZELECKI I DRUŻYNY STRZELECKIE * PIŁSUDSKI, JÓZEF


37/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Przegląd Strzelecki
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski ; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S.817. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * DZIENNIKARSTWO * CZASOPISMO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * ZWIĄZEK STRZELECKI I DRUŻYNY STRZELECKIE * PIŁSUDSKI, JÓZEF


38/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Strzelec
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski ; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S.933. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * DZIENNIKARSTWO * CZASOPISMO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * ZWIĄZEK STRZELECKI I DRUŻYNY STRZELECKIE * PIŁSUDSKI, JÓZEF


39/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Polskie Drużyny Strzeleckie
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S.783. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * DZIENNIKARSTWO * CZASOPISMO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * ZWIĄZEK STRZELECKI I DRUŻYNY STRZELECKIE * PIŁSUDSKI, JÓZEF


40/61

Autor: Dudek, Dobiesław; Korczala, Sabina
Tytuł: Źródła do dziejów kultury fizycznej 1918-1939 R. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki
W czasop.: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. - 1997, nr 3, dodatek nr 1, 12 s., 2 il..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA * PRASA * DZIENNIKARSTWO * KALENDARZ * JEDNODNIÓWKA * 1918-1939 * BIBLIOGRAFIA


41/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844-1939 R. Czasopisma, kalendarze, jednodniówki
W czasop.: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. - 2001, nr 2, dodatek nr 2, 24 s..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HISTORIA * PRASA * DZIENNIKARSTWO * KALENDARZ * JEDNODNIÓWKA * 1844-1939 * BIBLIOGRAFIA


42/61

Autor: Snopko, Jan; Dudek, Dobiesław
Tytuł: Rozwój ruchu sokolego w zaborze austriackim
W książce: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997 / red. Eligiusz Małolepszy, Zdzisław Pawluczuk. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S.13-29, 7 tab., 1 fot.. - ISBN 83-7098-498-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * GALICJA (POLSKA ; REGION) * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW)


43/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Medale sportowe Nagalskiego
W czasop.: Prz. Sokoli. - 2004, nr 15, s. 10--15, fot..
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * ZAWODY * NAGRODY * MEDAL* NAGALSKI, ADAM


44/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Stan organizacyjny stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowościa prawną działających w latach 1919-1927 na terenie byłego zaboru rosyjskiego
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. - Gorzów Wlkp : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF, 2004. - S. 133-137 : tab.. - ISBN 83-918032-8-7
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA SPORTU * PRAWO * POLSKA * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWA SPORTOWE


45/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Kursy instruktorów wychowania fizycznego i skautingu w Skolem w latach 1910-1914
W książce: Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce w 135. rocznicę powstania / pod red. Wojciecha Cynarskiego, Kazimierza Obodyńskiego, Marka Mirkiewicza ; Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. - Rzeszów : PTNKF, 2004. - S. 31-40.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA SPORTU * ORGANIZACJE SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SKAUTING * 1910-1914


46/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Ewolucja struktur organizacyjnych stowarzyszeń kultury fizycznej w latach 1867-1939 na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej
W książce: Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 1 / [Krzysztof Ruchniewicz oraz Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Toruń : Adam Marszałek, 2001. - S. 357-371. - ISBN 83-87843-05-9
Impreza: Powszechny Zjazd Historyków Polskich (16 ; 1999 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * STOWARZYSZENIA SPORTOWE * STRUKTURA ORGANIZACYJNA * POLSKA * 1867-1939


47/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935). - Kraków : AWF, 2004 - 273 s., [68] s. : tabl., il. ; 23 cm.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 26) - Summ. - Bibliogr. s. 227-253 - ISBN 83-89121-36-0
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 1914-1918 * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA * PIŁSUDSKI, JÓZEF * PRACA HABILITACYJNA


48/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Sprawa wychowania fizycznego i sportu w okresie działalności Tymczasowej Rady Stanu i internowania legionistów w Beniaminowie i Szczypiornie
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 157-168. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * 1914-1918 * EDUKACJA FIZYCZNA * WOJSKO * LEGIONY POLSKIE * OBOZY JENIECKIE * BENIAMINÓW (WOJ. MAZOWIECKIE)* SZCZYPIORNO POD KALISZEM


49/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej. - Kraków : Wydaw. Proksenia, 2005 - 198 s. : fot., rys. - ISBN 83-921418-5-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * HISTORIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


50/61

Autor: Dudek, Dobiesław Red.; Hądzelek, Kajetan Red.; Zuchora, Krzysztof Red.
Tytuł: Józef Piłsudski protektor polskiego sportu i ruchu olimpijskiego, patron AWF w Warszawie. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2005 - 172 s. : fot., il., pl. - ISBN 83-89961-06-7
Słowa kluczowe: * SPORT * RUCH OLIMPIJSKI * POLSKA * 1914-1918 * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI, JÓZEF


51/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Związki Józefa Piłsudskiego z kulturą fizyczną od odzyskania niepodległości do przewrotu majowego
W czasop.: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. - S. 41-56. - Opis na podstawie informacji dostaczonych przez autora
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * PIŁSUDSKI, JÓZEF


52/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie klubu sportowego
W czasop.: Studia Humanist.. - 2005, nr 5, s. [17]--28. - Summ. - 1 fot., 1 ryc.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * KLUB SPORTOWY * DEFINICJA * PRAWO SPORTOWE


53/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2006. - S. [83]-93. - ISBN 83-918032-3-6
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * HISTORIA


54/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Dzieje stadionu sportowego TS "Wisła" w Krakowie : (1914-1924) / Dobiesław Dudek. - Kraków : AWF, 2007 - 92 s., [22] s. tabl. : il. ; 24 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 37) - Bibliogr. s. 49-54 - ISBN 978-83-89121-72-1
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * LEGIONY POLSKIE * PIŁKA NOŻNA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * STADION SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1914-1924


55/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Szachy i sport szachowy w życiu Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Pamięć Narodowa : Biuletyn Informacyjno-Organizacyjny Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. - 1997, nr 11-12, s. 13--21. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIŁSUDSKI, JÓZEF * BIBLIOGRAFIA * ZAINTERESOWANIA * GRY I ZABAWY * SZACHY


56/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Sport w Legionach Polskich w latach 1915-1917
W czasop.: Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. - 2004, nr 22, s. 69--79. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * 1914-1918 * WOJSKO * LEGIONY POLSKIE


57/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Dwie serie pocztówek sportowych z 1911 r. z wizerunkami KS 'Cracovia' i TS 'Wisła'
W czasop.: Studia Humanist.. - 2006, nr 6, s. [183]--195. - 13 ryc.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' {KRAKÓW) * BADANIA * KOLEKCJA PAMIĄTEK * KARTY POCZTOWE* ŹRÓDŁO BADAŃ * STAN BADAŃ


58/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej
W czasop.: Folia Turistica. - 2006, nr 17, s. [27]--49. - Summ. - Bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * TERMINOLOGIA * HISTORIA TURYSTYKI * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ


59/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Park Jordana na dawnej fotografii
W książce: Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 17-18 maja 2007 roku dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Henryka Jordana i 80-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / pod red. Mariana Bukowca. - Kraków : AWF, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 47). - S. [105]-123 : 21 fot.. - ISBN 978-83-89121-68-4
Impreza: Konferencja Nukowa pt. 'Henryk Jordan - humanistyczne wyzwanie naszych czasów' ( 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * FOTOGRAFIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - PARK JORDANA * JORDAN, HENRYK * KONFERENCJA * REFERAT


60/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Podstawy prawne ruchu olimpijskiego w Polsce w latach 1919-1939
W książce: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie patriotyczne przez sport. T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja 'Centrum Edukacji Olimpijskiej'. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007. - Bibliogr. przy pracy - S. 142-149. - ISBN 978-83-89630-62-9
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * OLIMPIZM * RUCH OLIMPIJSKI * PRAWO * REGULACJA * 20 W.


61/61

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 18, s. [27]--74. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. s. 61-73
Słowa kluczowe: * TERMINOLOGIA * TURYSTYKA * HISTORIA TURYSTYKI

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka