Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DOLEŻAL, MARTA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Infekcje grzybiczne u chorych na AIDS
W książce: AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym : IV konferencja naukowa, Kraków 11-12.05.1990 / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 62). - Bibliogr. 13 poz. - Summ. - S. 219-224.
Impreza: Konferencja Naukowa 'AIDS problemem zdrowotnym i wychowawczym' (4 ; 1990 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * AIDS * GRZYBICA * PATOLOGIA


2/20

Autor: Doleżal, Marian; Doleżal, Marta; Żuława, Grażyna
Tytuł: Mikroflora komór podziemnych Stacji Badawczej Subterraneoterapii w Wieliczce
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Bibliogr. 6 poz. - Summ. - S. 56-65 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie (3 ; 1983 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * BIOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE * KLIMATOLOGIA * ZDROWIE * BADANIA * UZDROWISKO * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


3/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Poziom przeciwciał anty-Aspergillus flavus u kobiet a występowanie u nich niektórych powikłań funkcji rozrodczych.
W czasop.: Pol. Tyg. Lek.. - 1977, R. 32 nr 48, s. 1865-1871, 1 rys. 2 tab. bibliogr. 13 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GINEKOLOGIA * CHOROBY BAKTERYJNE * SEROLOGIA * ZDROWIE * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * NOWORODKI


4/20

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Doleżal, Marta; Szpunar, Antoni
Tytuł: Badania nad mykoflorą zabytkowych budynków Krakowa remontowanych z zastosowaniem metody izolacji Peter Coxa
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Summ. - S. 174-179 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie (3 ; 1983 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * ZANIECZYSZCZENIE * BIOLOGIA * ZABYTEK * POWIETRZE * WILGOTNOŚĆ POWIETRZA * METODA * METODA COXA * BADANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/20

Autor: Doleżal, Marian; Doleżal, Marta; Zielonka, Edward; Żuława, Grażyna
Tytuł: Występowanie grzybów toksynotwórczych w mieszkaniach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
W książce: III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie / [red. nauk. Marta Doleżal]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 35). - Bibliogr. 4 poz. - Summ. - S. 66-76 : 11 rys., 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie (3 ; 1983 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * BIOLOGIA * KLIMATOLOGIA * REUMATYZM * STAWY * ZAPALENIE * WARUNKI BYTOWE * POWIETRZE * TEMPERATURA * WILGOTNOŚĆ POWIETRZA * BADANIA


6/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: A trial of immunologic stimulation with thymic extract /TFX/ in untreated chronic lymphocytis leukemia. Próba pobudzenia immunologicznego preparatem TFX w przypadku przewlekłej białaczki limfatycznej. Inst. Nauk. Biomed. AWF Krak.
W czasop.: Acta Med. Pol.. - 1976, Vol. 17 nr 2, [s.p.].
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * KREW * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * LECZENIE


7/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Udział nauk biologiczno-medycznych w kształtowaniu podstaw rekreacji
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - Bibliogr. 10 poz. - S. 34-47 : 6 rys..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * ZDROWIE * CHOROBY CYWILIZACYJNE * PRZYCZYNY * BIOLOGIA * HIGIENA * POWIETRZE * ZANIECZYSZCZENIE * BADANIA NAUKOWE


8/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Aktualne problemy zakażeń grzybicznych. Inst. Nauk. Biomed. AWF Kraków.
W czasop.: Postępy Mikr.. - 1976, T. 15, s. 143-165..
Słowa kluczowe: * CHOROBY BAKTERYJNE * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE * HIGIENA * ŚRODOWISKO


9/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Trial at looking for relationship between the anti-A.flavus antibodies and complications of pregnancy. Populacyjne badania immunologiczne /chorych ze schorzeniami proliferacyjnymi oraz osób klinicznie zdrowych/ w kierunku obecności przeciwciał anty aspergillus flavus.
W książce: IV Sympozjum Mycologicum, Białystok 1976.. - Kraków : AWF. Instytut Nauk Biomedycznych, 1976. - T - [[S. p.].
Słowa kluczowe: * IMMUNOLOGIA * SEROLOGIA * CIĄŻA * HIGIENA * ŚRODOWISKO


10/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Zależność bakteryjno-pyłowych zanieczyszczeń kliniki od natężenia zajęć dydaktycznych.
W książce: VI Zjazd Pol. Tow. Diag. Lab. 1976.. - Kraków : AWF. Instytut Nauk Biomedycznych, 1976. - s. 135, streszcz..
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA


11/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Przydatność badania serologicznego w rozpoznaniu chorób o etiologii bakteryjnej.
W czasop.: Probl. Lek.. - 1976, R. 15, s. 249-256..
Słowa kluczowe: * CHOROBY BAKTERYJNE * DIAGNOSTYKA * SEROLOGIA


12/20

Autor: Doleżal, Marta; Niwelińska J.; Stypułkowski, Cezary
Tytuł: Kliniczno-profilaktyczne badania zakażeń układu moczowego dzieci w wieku szkolnym
W czasop.: Pol. Tyg. Lek.. - 1976, R. 32, nr [?], s. 1835-1837.
Słowa kluczowe: * UKŁAD MOCZOWY * CHOROBY BAKTERYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * WIEŚ * HIGIENA OSOBISTA


13/20

Autor: Doleżal, Marian; Doleżal, Marta
Tytuł: Wstępne badania nad zanieczyszczeniem mikologicznym powietrza atmosferycznego centrum miasta Krakowa
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 35-36.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Badania porównawcze nad zastosowaniem testów Microstix-3 Uricult w wykrywaniu bakterii
W czasop.: Diag. Lab.. - 1978, T. 14 nr 2, s. 61-65, 1 tab. bibliogr. 9 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * HIGIENA * UKŁAD MOCZOWY * CHOROBY BAKTERYJNE * KONTROLA LEKARSKA * ZAPOBIEGANIE * METODA * TESTY


15/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Badania bakteriologiczne i serologiczne w zakażeniach układu moczowego u kobiet z uwzględnieniem okresu ciąży.
W czasop.: Pol. Tyg. Lek.. - 1977, R.32 nr 16, s. 593-595, 2 tab. bibliogr. 18 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GINEKOLOGIA * HIGIENA * UKŁAD MOCZOWY * CHOROBY BAKTERYJNE * SEROLOGIA * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY


16/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: HIV/AIDS a turystyka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 35-51, sum. bibliogr. 64 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MEDYCYNA * CHOROBY WIRUSOWE * HIV * AIDS * ZAGROŻENIE ZDROWIA * PRAWO * ZAPOBIEGANIE


17/20

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: Nowy aspekt edukacji zdrowotnej w nawiązaniu do europejskich programów promocji zdrowia
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 6 poz. - S. 53-58. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * PROGRAM * NARODOWY PROGRAM ZDROWIA * SPOŁECZEŃSTWO * ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA * WYCHOWANIE * NAUCZYCIEL * ROLA * PROGRAM NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT* EUROPEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA


18/20

Autor: Doleżal, Marta; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Sprawozdanie z obrad w dniu 21.05.2002 r.
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - S. 188. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * UZALEŻNIENIA * ALKOHOLIZM * HISTORIA * FIZJOLOGIA * PEDAGOGIKA * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


19/20

Autor: Doleżal, Marta; Doleżal, Marian; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Research on inhibine effect of herb-honey
W czasop.: Acta Biol. Crac. Ser. Bot.. - 1998, Vol. 30. - 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Presented on 1st June 1987 by Mrs M. Doleżal and J. Starzyk - Nadb.
Słowa kluczowe: * ZIOŁOLECZNICTWO * ROŚLINY * MIÓD * BAKTERIE * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* 1984 * 1985


20/20

Autor: Pawliszyn, Wacław; Doleżal, Marta; Żuława, Grażyna
Tytuł: Badania nad zachowaniem się testu leukergicznego w warunkach wysiłku dozowanego
W książce: Nauka - praktyce sportu : II Konferencja problemu resortowego 105, Zakopane, listopad 1977 : materiały konferencyjne^nT. 1 / Polska Federacja Sportu ; Międzyuczelniany Instytut Naukowy Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. - [s. l] : [s. n.], 1977. - do użytku wewnętrznego - S. 69-70.
Impreza: Konferencja Problemu Resortowego 105 pt. 'Nauka - praktyce sportu' (2 ; 1977 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * BIOCHEMIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * KREW * LEUKOCYTY * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* TEST LEUKERGICZNY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka