Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŻAK, MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/40

Autor: Żak, Marek; Mika, Piotr
Tytuł: Sport jako jeden z elementów rehabilitacji osób w wieku geriatrycznym.
W czasop.: Med. Sport.. - 1997, nr 4, s. 20-21, 2 tab. 1 wykr. bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT * GERIATRIA * WIEK STARCZY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * TRENING KONDYCYJNY * TEST LOKOMOCJI * TEST WYDOLNOŚCI OGÓLNEJ * TEST SAMOOBSŁUGI * BADANIA NAUKOWE


2/40

Autor: Lizis, Paweł Aut.; Żak, Marek; Jankowicz, Wojciech; Całka-Lizis, Teresa; Kilar, Zygmunt
Tytuł: Związki ruchomości stopy w płaszczyźnie strzałkowej z wysklepieniem łuku podłużnego u dzieci w wieku 6 lat.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1997, T. 11 z. 1., s. 89-95, 1 ryc. 3 tab. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * ANATOMIA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * STOPA * BUDOWA * FUNKCJA * RUCHOMOŚĆ * KORELACJA


3/40

Autor: Lizis, Paweł Aut.; Żak, Marek; Całka-Lizis, Teresa; Jankowicz, Wojciech
Tytuł: Postawa ciała oraz jej związki z wybranymi cechami morfologicznymi u dziewczynek w wieku 5 lat z Nowej Huty.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1997, T. 11 z. 3, s. 133-139, 2 ryc. 3 tab. bibliogr. 14 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * OCENA * ANALIZA * CECHY MORFOLOGICZNE * MASA CIAŁA * KORELACJA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


4/40

Autor: Spodaryk, Krzysztof Aut; Mika, Piotr; Drożdż, Włodzimierz; Żak, Marek
Tytuł: Czynnościowa ocena leczenia chorych z chromaniem przestankowym.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1999, vol. 3 nr 3, s. 191-199, 2 ryc. 4 tab. bibliogr. 13 poz. sum.. - Tyt. również w jęz. ang.: Functional assessment of patients with intermuttent clayudication.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * LECZENIE * REHABILITACJA * TRENING FIZYCZNY * BIEŻNIA RUCHOMA * WYKORZYSTANIE * SKUTECZNOŚĆ * ŻYCIE * JAKOŚĆ * OCENA * METODA * KWESTIONARIUSZ* CHROMANIE PRZESTANKOWE


5/40

Autor: Żak, Marek; Swine, Ch.; Grodzicki, T.; Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: The impact of nutritional supplementation combined with diverse exercise regiments oh physical capabilities in the frail elderly -randomished clinical trial, double-blind study
W czasop.: J. Nutr. Health Ag.. - Na okładce napis: Including the abstracts of the 2nd Congress of European Union Geriatic Medicine Society (Florence, Italy, August 27th - 30th, 2003)
Impreza: Congress of European Union Geriatric Medicine Society (2 ; 2003 ; Florencja)
Słowa kluczowe: * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ODŻYWIANIE * SUPLEMENTACJA * BADANIA NAUKOWE * REFERAT * STRESZCZENIE * KONFERENCJA


6/40

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna; Ocetkiewicz, Tomasz
Tytuł: Upadki osób w starszym wieku - ocena zmiany ryzyka dokonywana po roku od upadku
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8, nr 3 (2004), s. 19--22. - Summ. - 5 ryc. - 1 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * TESTY * BADANIA NAUKOWE


7/40

Autor: Żak, Marek; Grodzicki, Tomasz
Tytuł: Ocena ryzyka upadków osób starszych - analiza zagrożeń na podstawie obserwacji własnych
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 4, nr 4 (2004), s. 391--395. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * NADCIŚNIENIE TĘTNICZE * WIEK STARCZY * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


8/40

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna
Tytuł: Ocena ryzyka upadków i możliwości podniesienia się po upadku u pacjentów po zabiegach ortopedycznych w obrębie stawu biodrowego
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 6, nr 6 (2004), s. 777--783. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * ORTOPEDIA * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * STAW BIODROWY * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE


9/40

Autor: Skalska, Anna; Ocetkiewicz, Tomasz; Żak, Marek; Grodzicki, Tomasz
Tytuł: Influence of age on postural control parameters measured with a balance platform
W czasop.: New Med.. - Vol. 7 (2004), nr 1, s. 12--16. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * POSTAWA CIAŁA * WIEK * WPŁYW * PARAMETR * KONTROLA * PACJENCI * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE


10/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Rehabilitacja jako forma pomocy osobom starszym mieszkającym w środowisku domowym
W książce: Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. - (Acta Academiae Modrevianae). - Opis na podstawie informacji od autora - S. 180-183. - ISBN 83-919920-9-8
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * LOKOMOCJA * ZABURZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA NAUKOWE


11/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Ocena wyników rehabilitacji u pacjentów geriatrycznych zagrożonych upadkiem
W czasop.: Gerontol. Pol.. - T. 12 (2004), nr 4, s. 182--186. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * WYNIKI * GERIATRIA * WIEK STARCZY * WYPADKI * RYZYKO * BADANIA NAUKOWE


12/40

Autor: Żak, Marek; Szczerbińska, Katarzyna
Tytuł: Zmiany w zakresie struktury i organizacji świadczeń rehabilitacyjnychoraz funkcjonowania placówek w latach 1990 - 2003
W książce: Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce : raport z badań / pod red. Katarzyny Szczerbińskiej. - Kraków : Wydaw. UJ, 2006. - (Nauki o Zdrowiu). - Summ. s. 441 - Bibliogr. s. [419]-436 - Dostępne również w wersji elekrtonicznej - Książka - raport z projektu CLESA (Comparison of Longitudinal European Studies on Ageing) - finansowana przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków KBN - S. [193]-195. - ISBN 83-2332138-8
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * SŁUŻBA ZDROWIA * STRUKTURA ORGANIZACYJNA* 1990-2003


13/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Rehabilitacja pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami podstawowych czynności funkcjonalnych i chodu
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 19, nr 2 (2005), s. [13]--19. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 14 poz. - Opublikowano w Advances in Rehabilitation 2005; (1): 37-40, dostępny: www.adreh.com/pdf/vol1/7674.pdf
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * PROGRAM * PRZYBORY * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY* THERA-BAND * TEST 'WSTAŃ I IDŹ" * TEST 'THE TIME GET- UP AND GO'


14/40

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara
Tytuł: Ocena wyników rehabilitacji osób po 85 roku życia z zaburzeniami sprawności funkcjonalnej
W czasop.: Rehabil. Med.. - T.10, nr 2 (2006) s. 20--24. - Summ. - 1 ryc. 2 tab. - Bibliogr. 17 poz
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZABURZENIA * CHÓD * WYPADKI * UPADEK * ĆWICZENIA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


15/40

Autor: Żak, Marek; Mika, Piotr; Mika, Anna
Tytuł: Hipotonia ortostatyczna jako problem pacjentek w wieku geriatrycznym z nadciśnieniem tętniczym leczonych Enarenalem
W czasop.: Rehabil. Med.. - T 3, nr spec. (1999), s. 38. - Tytuł i tekst również w jęz. angielskim s. 37-38 - Numer posiada tytuł: Międzynarodowe Sympozjum 'Kardiologia 1999 - prewencja i rehabilitacja', Kraków, 30.09.1999 - 2. 0.1999 : wykłady i prace naukowe (streszczenia)
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Kardiologia 1999-prewencja i rehabilitacja' ( 1999 ; Kraków )
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GERIATRIA * CIŚNIENIE KRWI * TĘTNICA * LEKARSTWA * ZABURZENIA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


16/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Programy fizjoterapeutyczne i ich wpływ na możliwości podniesienia się po upadku
W czasop.: Fizjoterapia. - 2005, nr 2. s. 12--19. - 1 tab., 1 4uc. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * PROGRAM * UPADEK * GERIATRIA * WIEK STARCZY


17/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Wpływ fizjoterapii na równowagę i chód osób w starszym wieku
W czasop.: Fizjoterapia. - 2005, nr 4, s. 17--23. - 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * GERIATRIA * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * WIEK STARCZY


18/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Wpływ fizjoterapii na rownowagę i chód osób w starszym wieku
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 35.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * GERIATRIA * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * WIEK STARCZT * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


19/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Ocena chodu osób żyjących w różnych środowiskach
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 36.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * GERIATRIA * CHÓD * WIEK STARCZY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


20/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Programy fizjoterapeutyczne i ich wplyw na możliwości podniesienia się po upadku
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 36.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * PIZJOTERAPIA * GERIATRIA * UPADEK * WIEK STARCZY * PROGRAM * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


21/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Postępowanie terapeutryczne i leczenie usprawniajace w chorobie Alzheimera, w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym
W książce: Wybrane schorzenia neurologiczne występujące u chorych objętych opieką długoterminową. - Toruń : Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej 'Dom pod Słońcem', 2005. - (Problemy Opieki Długoterminowej, ISSN 1734-2287 ; z. 5). - Bibliogr. 31 poz. - Opis na podst. informacji dostrczonej przez autora - S. 28-34. - ISBN 83-92281-0-3
Słowa kluczowe: * NEUROLOGIA * CHOROBA ALZHEIMERA * CHOROBA PARKINSONA * STWARDNIENIE ROZSIANE * LECZENIE * TERAPIA ZAJĘCIOWA * MUYZKOTERAPIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


22/40

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara; Mleczko, Edward
Tytuł: Ocena wyników usprawniania osób w starszym wieku
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 16, nr 36 (2006), s. 25--34. - Streszcz. - Summ. - 1 ryc. - 1 tab. - Bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * KONDYCJA FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CHÓD * ZABURZENIA * REHABILITACJA LECZNICZA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * OCENA * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE * TESTY


23/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Rehabilitacja w geriatrii - wybrane zagadnienia
W czasop.: Biul. Kraj. Konsult. Med.. - 2005, nr 3, s. 8--12. - Bibliogr. 11 poz. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * CHÓD * ZABURZENIA * UOADEK * ORTOPEDYCZNE URZĄDZENIA


24/40

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna
Tytuł: Szybkość chodu starszych pacjentów objętych programem rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych w obrębie stawu biodrowego
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 7, nr 5 (2005), s 543--548. - Summ. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REHABILITACJA * CHÓD * SZYBKOŚĆ * KOŃCZYNA DOLNA * LECZENIE CHIRURGICZNE * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA* ROTOR


25/40

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara
Tytuł: Upadki pacjentów geriatrycznych z nadciśnieniem tętniczym - ocena ryzyka dokonywana po roku od upadku
W czasop.: Nadciśnienie Tętnicze. - T. 9, nr 3 (2005), s. 112--117. - Summ. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * UPADEK * RYZYKO * NADCIŚNIENIE TĘTNICZE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


26/40

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara
Tytuł: Skuteczność i tolerancja rehabilitacji u niesprawnych chorych z nadciśnieniem tętniczym w zaawansowanej starości
W czasop.: Przegl. Lek.. - 2005, nr 9, s. 886--889. - Summ. - 1 tab., 4 ryc. - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * NADCIŚNIENIE TĘTNICZE * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE * TESTY* 2001-2004


27/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Rehabilitacja osób po 80. roku życia z zaburzeniami czynności życia codziennego
W czasop.: Gerontol. Pol.. - T. 13, nr 3 (2005), 200-205. - Summ. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CHÓD * SZYBKOŚĆ * ĆWICZENIA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY* TEST 'WSTAŃ I IDŹ'


28/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Physical rehabilitation of geriatric patients with gait and functional disorders
W czasop.: Advan. Rehabil.. - 2005, nr 1, s. 37--40.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * GERIATRIA * CHÓD * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PRZYRZĄDY * ZASOBY MATERIALNE WF * TESTY* TEST 'WSTAŃ I IDŹ' * THERA BAND


29/40

Autor: Żak, Marek; Mleczko, Edward; Gryglewska, Barbara
Tytuł: Physical rehabilitation regimens designed to enhance individual capabilities in pursuit of adl in the frail elderly, in due consideration of their respective overall fitness background in youth
W czasop.: Stud. Phys. Cult. Tour. . - Vol. 13, suppl. (2006), s. 119--122. - 2 ryc. - 1 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REHABILITACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * KONDYCJA FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE * TESTY


30/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Assesment of the functional capabilities in elderly subject
W czasop.: Human Movement. - Vol. 7, nr 1 (2006), s. 42--47 . - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 18 poz. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REGHABILITACJA * MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY* TEST 'WSTAŃ I IDŹ' * 2001-2004


31/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Programy rehabilitacji przygotowujące osoby starsze do bezpiecznej zmiany pozycji i sanmodzielnego podnoszenia się po upadku
W czasop.: Post. Rehab.. - 2006, nr 1, s. 17--24. - Summ. - 2 ryc., 2 tab - Bibliogr. 18 poz. - Opublikowano 5. 04.2006 a Advances in Rehabilitation (online)2006, nr 2, s. 11-17. Dostępny zhttp://www.adreh.com/pdf/vol_2/9036.pdf
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REHABILITACJA * UPADEK * POZYCJA CIAŁA * ZMIANA * ĆWICZENIA RUCHOWE * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Z. * TESTY* METODA RUCHÓW WSTECZNYCH


32/40

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara
Tytuł: Physical rehabilitation regimens preparing the frail elderly with cardio-vascular disorders to cope effectively after an incidental fall
W czasop.: Stud. Phys. Cult. Tour.. - Vol. 13, suppl. (2006), s. 115--118. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REHABILITACJA * UKŁAD KRĄŻENIA * ZABURZENIA * UPADEK * ĆWICZENIA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


33/40

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara
Tytuł: Upadki osób starszych z nadciśnieniem tętniczym - ocena ryzyka dokonywana po roku i dwóch latach od upadku
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 94.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * UPADEK * RYZYKO * NADCIŚNIENIE TĘTNICZE * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


34/40

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara; Gryglewska, Barbara
Tytuł: Ocena wyników rehabilitacji osób po 85 roku życia z zaburzeniami sprawności funkcjonalnej
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 94.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ZABURZENIA * CHÓD * WYPADKI * UPADEK * ĆWICZENIA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


35/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Upadki, ocena ryzyka, postępowanie prewencyjne
W czasop.: Standardy Medyczne. - 2004, nr 4, s. 167--174. - Streszcz. j. ang. - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * UPADEK * RYZYKO * ZAPOBIEGANIE * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA * WIEK STARCZY * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


36/40

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna; Szczerbińska, Katarzyna
Tytuł: Programy rehabilitacji i wpływ na sprawność funkcjonalną osób starszych
W książce: Sprawna starość / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007. - Bibliogr. 7 poz. - S. 89-95 : 1 tab.. - ISBN 83-89630-32-X, ISBN 978-83-89630-32-2
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA * PROGRAM$WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE


37/40

Autor: Kimber-Dziwisz, Lilia; Żak, Marek
Tytuł: Asystent osoby niepełnosprawnej (346101) / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom, 2007 - 19 s. : il. ; 24 cm-(Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel ) - ISBN 978-83-7204-503-4 [212]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * ASYSTENT * KSZTAŁCENIE KADR * KWALIFIKACJE * PRAWO * UNIA EUROPEJSKA * FUNDUSZ * POLSKA* SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY EOZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 * EUROPEJSKI FUNDUSZ SOCJALNY


38/40

Autor: Szczerbińska, Katarzyna; Żak, Marek; Piórecka, Beata
Tytuł: Injury prevention among elderly living in nursing homes in the frame of the EUNESE Project (Poland) / dev. by Department of Health Promotion, Institute of Public Health, Jagiellonian University Medicalo College, Kraków, Poland, November 2007. - [Kraków] : JUMC, Faculty of Health Sciences, Isnt. of Public Health ; Dep. of the Health Promotion, 2007 - s. 1-52 - Bibliogr. s. 52 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * GERONTOLOGIA * PACJENCI * WIEK STARCZY * UPADEK * ZAPOBIEGANIE * PROGRAM * DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ * UNIA EUROPEJSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POLSKA * WĘGRY


39/40

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna; Szczerbińska, Katarzyna
Tytuł: Programy nauki samodzielnego podnoszenia się po upadku dla osób starszych - badanie randomizowane
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 10, nr 5 (2008), s. 496--507. - Opis na podst. informacji dostrczonej przez autora
Słowa kluczowe: * UPADEK * METODA * RUCH CIAŁA * WIEK STARCZY * REHABILITACJA * GERIATRIA * TESTY * TEST STUDENTA * TEST WILCOXONA* TEST 'WSTAŃ I IDŻ'


40/40

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Upadki osób starszych jako przyczyna niepełnosprawności
W książce: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. . - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,, 2008. - Bibliogr. 13 poz. - Opis na podst. infprmacji dostarczonej przez autora - S. [100]--107. - ISBN 978-83-61125-10-5
Słowa kluczowe: * UPADEK * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE * WIEK STARCZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka