Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŁUKOWSKA, ALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/38

Autor: Łukowska, Alina; Kowalska M. Akomp. muz. oprac.
Tytuł: Układ ćwiczeń z przyborem dla dziewcząt.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1961, nr 10, s. 12-20, nuty, rys. fot..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * ĆWICZENIA Z PRZYBORAMI * PŁEĆ Ż.


2/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Obserwacje nad rozwojem morfologicznym i ruchowym dziewcząt.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1963, nr 7, s. 3-6..
Słowa kluczowe: * MORFOLOGIA * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż.


3/38

Autor: Łukowska, Alina; Skirlińska, Jadwiga
Tytuł: Gimnastyka dziewcząt : metodyka nauczania wybranych ćwiczeń stosowanych- Wyd. 2. - Kraków : AWF, 1982 - 170 s. : 227 rys. ; 20 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 57) - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * CECHY MOTORYCZNE * CECHY PSYCHICZNE * ĆWICZENIA ZWINNOŚCIOWE * ĆWICZENIA RÓWNOWAGI * ZWISY * SKOKI * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


4/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Z badań nad sprawnością ruchową studentek WSWF na przestrzeni lat 1962/65.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, nr 5, s. 206-210, 1 rys. 2 tab. 12 wykr. bibliogr. 15 poz..
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA


5/38

Autor: Łukowska, Alina; Kolarczyk, Ewa
Tytuł: Z badań nad sprawnością fizyczną kandydatów do WSWF.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 157-176, 14 tab. 8 wykr. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * POCHODZENIE SPOŁECZNE * STUDIA * KANDYDACI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * BADANIA


6/38

Autor: Łukowska, Alina; Cichalewska, Alicja
Tytuł: Zasób ćwiczeń z użyciem skakanki.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1965, nr 8, s. 13-17..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA Z PRZYBORAMI * ZESTAWIENIE


7/38

Autor: Łukowska, Alina; Skirlińska, Jadwiga
Tytuł: Wskazówki metodyczne i elementy przygotowawcze do zasadniczych ćwiczeń stosowanych w gimnastyce żeńskiej : (w ramach programu WSWF). - Kraków : WSWF, 1967 - 163 s. : 225 ryc. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 6)
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * NAUCZANIE * PROGRAM * METODYKA * PŁEĆ Ż. * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


8/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: W sprawie zorganizowanych wczasów.
W czasop.: Sport i Wczasy. - 1967, nr 23, s. 7..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WCZASY * ORGANIZACJA


9/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Wpływ ruchu o różnym natężeniu na rozwój morfologiczny i sprawność motoryczną studentek krakowskich. Praca habilitacyjna.. - Warszawa : AWF, 1973 - 102 s. 41 rys. 54 tab. bibliogr. 111 poz. - Praca habilitacyjna
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA


10/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Uwagi o przygotowaniu sprawnościowym młodzieży wstępującej na wyższe studia wychowania fizycznego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1956, nr 5, s. 364-373, tab..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYŻSZE UCZELNIE WF * KANDYDACI * REKRUTACJA


11/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Uwagi i materiały z międzynarodowego kursu wychowania fizycznego w Austrii.
W czasop.: Wychow. Fiz. Szkol.. - 1959, nr 1 s. 21-25, nr 2 s. 15-16.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZANIE * SPRAWOZDANIE * AUSTRIA


12/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Układ gimnastyki artystycznej klasy młodzieżowej /ćwiczenia z piłką/. Biblioteka Instrukcji i Regulaminów Sport. Układy ćwiczeń obowiązujących w gim. sport., art. i akrob. na lata 1956-57.. - Warszawa : SiT, 1956 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * ĆWICZENIA Z PRZYBORAMI * UKŁAD ĆWICZEŃ * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


13/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Układ ćwiczeń z przyborem dla dziewcząt. Akomp. muz. oprac. Kowalska M.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1961, nr 10, s. 12-20, nuty, rys. fot..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA Z PRZYBORAMI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * UKŁAD ĆWICZEŃ


14/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Trzecia Gymnaestrada w Stuttgarcie okiem obserwatora.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1961, nr 10, s. 11-15..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ZAWODY * IMPREZY SPORTOWE * STUTTGART (NIEMCY)


15/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Sprawność ruchowa dziewcząt krakowskich w wieku kalendarzowym i fizjologicznym na tle ogólnego rozwoju morfologicznego
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 75-77.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MORFOLOGIA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * WIEK KALENDARZOWY


16/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Rozwój Zakładu Gimnastyki. /Wyd. jubil. z okazji 40-lecia WSWF/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 83-89..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ZAKŁAD NAUKOWY * HISTORIA * WSWF KRAKÓW


17/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Rozwój morfologiczny i ruchowy studentek WSWF i UJ.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, nr 8/9, s. 272-274, 3 tab..
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA


18/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Rozwój morfologiczny i ruchowy dziewcząt krakowskich w wieku 7,5-17,5 lat.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T. 2 Cz. 2. Prace przyrodnicze., s. 239-319, 38 tab. 48 tabl. 46 wykr. bibliogr. 62 poz..
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * TESTY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż.


19/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Próba oceny rozwoju morfologicznego i ruchowego studentek WSWF i UJ.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1964, nr 9, s. 535-540, 3 tab. 6 wykr. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA WYŻSZA


20/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: O środkach zwiększających atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1960, nr 1, s. 6-9..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * ORGANIZACJA


21/38

Autor: Łukowska, Alina; Winnicka, Krystyna
Tytuł: Program nauczania gimnastyki kobiet
W książce: Program Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego / Red. Wacław Gniewkowski / Cz. 2, (Plan studiów, wykłady, ćwiczenia). - Warszawa : AWF, 1965. - 1 tab. - s. 141-156.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * PROGRAM NAUCZANIA * WYŻSZE UCZELNIE WF * STUDENCI * PŁEĆ Ż.


22/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Obserwacja stanu rozwoju cech motoryczności zawodniczek gimnastyki sportowej na tle grup kontrolnych.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1968, nr 6, s. 33-34, 1 tab. 7 wykr..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA SPORTOWA * CECHY MOTORYCZNE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż.


23/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Obserwacje nad rozwojem morfologicznym i ruchowym dziewcząt.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1963, nr 7, s. 3-6, wykr..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż.


24/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: O kulturę fizyczną wczasów.
W czasop.: Życie Sport. Dod. do Dzien. Pol.. - 1946, nr 8, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WCZASY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA


25/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Jeszcze o gymnastradzie.
W czasop.: Sport. - 1957, nr 92, [s. p.].
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ZAWODY * IMPREZY SPORTOWE * PŁEĆ Ż.


26/38

Autor: Łukowska, Alina; Skirlińska J.
Tytuł: Gimnastyka dziewcząt /wybrane ćwiczenia stosowane/. Metodyka nauczania wybranych ćwiczeń stosowanych.. - SiT W-wa, 1971 - 227 s. 228 ryc.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * PŁEĆ Ż. * NAUCZANIE * METODYKA * PODRĘCZNIK


27/38

Autor: Wysocka, Tacjanna; Nożyńska, Zofia; Łukowska, Alina
Tytuł: Gimnastyka artystyczna
W książce: Układy ćwiczeń obowiązkowych w gimnastyce sportowej akrobatycznej dla kobiet i mężczyzn w klasach: młodzieżowej, III, II i I na lata 1956-1957 / [tekst opr. zespół]. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1955. - 35 rys. - s. 205-271.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * UKŁAD ĆWICZEŃ * KLASY SPORTOWE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


28/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Dobór zawodniczek w gimnastyce sportowej.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1968, nr 1, s. 22-28, 6 tab. 4 wykr. bibliogr. 18 poz..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA SPORTOWA * SELEKCJA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * WIEK BIOLOGICZNY * ROZWÓJ FIZYCZNY * BUDOWA CIAŁA * KARIERA SPORTOWA * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


29/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Dalsze uwagi o rozwoju morfologicznym i ruchowym studentek WSWF i UJ. Streszczz. doniesienia wygł. na Seminarium XV-lecia Studium WF Szkół Wyższych, Warszawa 18-19.XII. 1965.
W książce: Bibliografia z zakresu wf i sportu w szkołach wyższych w okresie XV-lecia istnienia Studiów Wychowania Fizycznego /1950-1965/. / red. Nowacka M.Skład A.. - Warszawa, 1966. - s. 11..
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * WYŻSZE SZKOŁY WF


30/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Ćwiczenia oswajające z przyrządem.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1963, nr 2, s. 13-15, rys. bibliogr..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH


31/38

Autor: Łukowska, Alina; Fiedor, Marian
Tytuł: Badanie zainteresowań sportowych i wiadomości o sporcie młodzieży żeńskiej z różnych środowisk.. - Kraków : AWF, 1975 - 6 s.
Słowa kluczowe: * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * ZAINTERESOWANIA


32/38

Autor: Czajkowski, Wojciech Aut.; Łukowska, Alina; Kolarczyk, Ewa; Mucha, Zbysław
Tytuł: Sprawność motoryczna a zachorowalność studentek i studentów AWF w czasie 4-letnich studiów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 101-115, 7 tab. 7 wykr. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * ZDROWIE * URAZY * ANALIZA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW


33/38

Autor: Kubalska, Helena; Łukowska, Alina
Tytuł: Ćwiczenia kształtujące dla dziewcząt z użyciem przyboru.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1960, nr 5, s. 37-41, rys..
Słowa kluczowe: * TEORIA I METODYKA WF I SPORTU * ĆWICZENIA Z PRZYBORAMI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż.


34/38

Autor: Łukowska, Alina; Bierzgalski, Janusz; Fiedor, Marian
Tytuł: Ocena poziomu sprawności ogólnej dzieci objętych 'Eksperymentem Limanowskim'
W książce: Eksperyment Limanowski 1974/75-1977/78 : wpływ poszerzonego programu wychowania fizycznego [...] / [red. zbioru oprac. Stanisław Panek]. - Kraków : AWF, 1979. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 16). - Bibliogr. 3 poz. - s. 229-260 : 11 tab., 12 wykr..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * TESTY * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * NARCIARSTWO * PRÓBA LIMANOWSKA


35/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Dobór zawodniczek w gimnastyce sportowej
W książce: I Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej', Kraków, 25 listopada 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1969. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 1). - s. 95-97.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej' (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA SPORTOWA * SELEKCJA * TEORIA SPORTU * WIEK KALENDARZOWY * ROZWÓJ FIZYCZNY * BUDOWA CIAŁA * KARIERA SPORTOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


36/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Z badań nad sprawnością ruchową studnetek WSWF i UJ na przestrzeni lat 1962-1965.
W książce: I Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej', Kraków, 25 listopada 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1969. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 1). - s. 99-101..
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej' (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * SPORT * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * WSWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT


37/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej ogólnej dzieci objętych 'Eksperymentem Limanowskim'
W książce: Próba Limanowska 1974/75-1977/78 : podsumowanie eksperymentu, Limanowa, 12-12 maj 1979 / red. Stanisław Panek. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 21). - S. 69-71.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * NARCIARSTWO * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * BADANIA NAUKOWE * TESTY * EKSPERYMENT LIMANOWSKI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


38/38

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Wpływ ruchu o różnym natężeniu na rozwój morfologiczny i sprawność motoryczną studentek krakowskich : wyniki czteroletnich ciągłych badań studentek Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : WSWF, 1972 - 102 s. : 52 tab., 41 wykr. ; 23 cm-(Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 6) - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. s. 91-95
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * ROZWÓJ FIZYCZNY * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * WSWF KRAKÓW * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * KORELACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka