Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŁABAJ, MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Wybrane elementy ekologiczne Jeziora Rożnowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 161-181, 1 mapa 7 tab. 2 wykr. bibliogr. 15 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * EKOLOGIA * KRAJOZNAWSTWO * TEMPERATURA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * REKREACJA * OCENA * JEZIORO * ROŻNOWSKIE, JEZIORO


2/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ekokinezjologiczne przesłanki programowania urządzeń dla centrum rekreacyjnego w osiedlu wielkoprzemysłowym
W książce: Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne na obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego / Jan Gibiec, Krystyna Krauz, Marek Łabaj / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 50). - Bibliogr. 4 poz. - Rez., summ., - S. 133-158 : 4 tab. .
Słowa kluczowe: * REKREACJA * KINEZYTERAPIA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * MIASTO * METODA * TEREN REKREACYJNY * PROGRAMOWANIE * KRYTERIA * WIEK KALENDARZOWY * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA EMPIRYCZNE


3/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ekokinezjologiczne strefowanie zagospodarowania rekreacyjnego dla mieszkańców Skawiny
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - s. 303-325, 1 rys. 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * STREFY * ZANIECZYSZCZENIE * KLIMATOLOGIA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Model organizacji działu rekreacji w Hucie Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - S. 293-301 : 1 rys., 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZARZĄDZANIE * STRUKTURA * OBOWIĄZKI * ZADANIA * WYKSZTAŁCENIE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


5/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Rekreonomia (rekreologia) nauka o wypoczynku człowieka?
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 14 poz. - S. 278-288 : 1 rys..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * TEORIA * NAUKA * REKREONOMIA * TERMINOLOGIA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO


6/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939. - Kraków : AWF, 1987 - 190 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 90) - Bibliogr. 108 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * HISTORIA * POLSKA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


7/28

Autor: Bierzgalski, Janusz; Łabaj, Marek; Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Projekt modelu rekreacji dla załogi Huty Aluminium w Skawinie
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 16-17.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * MODEL * WYPOCZYNEK * PROGRAMOWANIE * KRYTERIA * ZAKŁAD PRACY


8/28

Autor: Bierzgalski, Janusz; Łabaj, Marek
Tytuł: Rola 'ścieżki zdrowia' w profilaktyce zdrowotnej pracowników Huty Aluminium w Skawinie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 3-9, bibliogr. 7 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * ŚCIEŻKA ZDROWIA * TRENING * PRACOWNICY * ROLA * ŚRODOWISKO * EKOLOGIA * PROBLEM * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


9/28

Autor: Łabaj, Marek; Stechnij, Waldemar
Tytuł: Funkcje zabytkowych terenów i obiektów rekreacyjnych Krakowa
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 11 poz. - S. 49-59 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY * ZABYTEK * EKOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Działalność Instytutu Rekreacji oraz Katedry Rekreacji
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 71-73..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * PRACOWNIK NAUKOWY * BADANIA NAUKOWE * HISTORIA * AWF KRAKÓW


11/28

Autor: Łabaj, Marek; Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki rekreacji ruchowej : skrypt dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego kierunku - rekreacja. - Kraków : AWF, 1984 - 232 s. : 17 rys., 16 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 67) - Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TEORIA * METODYKA * PROGRAMOWANIE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * GRY RUCHOWE * NAUCZANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


12/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Funkcje biologiczne kobiety jako jeden z czynników różnicujący formy rekreacji ruchowej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 219-234, 7 tab. bibliogr. 11 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANATOMIA * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * CECHY MOTORYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * KORELACJA * BADANIA ANKIETOWE


13/28

Autor: Łabaj, Marek; Żmuda, Stefan
Tytuł: Projekt perspektywicznego kształcenia menedżerów rekreacji w Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - Bibliogr. 6 poz. - S. 148-190 : 8 rys., 1 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * KSZTAŁCENIE KADR * CEL * NAUCZANIE * PROGRAM * ZMIANA * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * ORGANIZACJA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * ABSOLWENCI * SPECJALIZACJA


14/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Dział rekreacji w przedsiębiorstwie.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1983, nr 9-10, s. 13-15, 2 rys. 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * STRUKTURA


15/28

Autor: Bierzgalski, Janusz; Łabaj, Marek
Tytuł: Rola 'Ścieżki zdrowia' w profilaktyce zdrowotnej pracowników Huty Aluminium w Skawinie
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 15-16.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ŚCIEŻKA ZDROWIA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * WYPOSAŻENIE * ZAKŁAD PRACY * ĆWICZENIA RUCHOWE * PRACOWNICY * ZDROWIE * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE


16/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Potrzeby rekreacyjno-turystyczne niektórych grup zawodowych w świetle specyfiki ich pracy i zagrożeń zdrowia : (Metoda programowania urządzeń kinezyterapii)
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 90-102 : 5 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * PROGRAMOWANIE * KRYTERIA * METODA * MIASTO * OSIEDLE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * PRACA ZAWODOWA


17/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Gimnastyka produkcyjna i muzyka funkcjonalna - układem synergicznym.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 231-246, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZAKŁAD PRACY * PRZERWY ODPOCZYNKOWE * ĆWICZENIA RUCHOWE * MUZYKA * PRODUKCJA * SKUTECZNOŚĆ * PRACOWNICY * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE


18/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Sekwencyjna metodologia programowania zagospodarowania rekreacyjnego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 107-118, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PROGRAMOWANIE * METODA * METODOLOGIA * SEKWENCYJNA METODOLOGIA PROGRAMOWANIA * PLANOWANIE PRZESTRZENNE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


19/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy Prof. hab. Stefana Żmudy.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 15-17..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * PROFESOR * ŻMUDA, STEFAN * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * JUBILEUSZ * BIBLIOGRAFIA


20/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Systemy zarzązania śodowiskiem w gminach turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [3]--12. - Summ. - 3 ryc, 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRAWO * ZARZĄDZANIE * GMINA * UNIA EUROPEJSKA* ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


21/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ochrona krajobrazu i środowiska
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - Na k. tyt.: Projekt 'Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna' współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzialanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrazane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S. 43-53. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA REKREACYJNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * AGROTURYSTYKA* OCHRONA KRAJOBRAZU * GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE


22/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Tyrystyka ekologiczna (ekoturystyka)
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - Na k. tyt.: Projekt 'Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna' współfinansowany jestze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzialanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrazane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S.160-168. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA REKREACYJNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZBA&OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EKOTURYSTYKA * AGROTURYSTYKA


23/28

Autor: Krauz, Krystyna; Łabaj, Marek; Mroczka, Adam
Tytuł: Ocena zadowolenia mieszkańców Jaworzna z życia w mieście (wskaźnik nr 1 z Europejskiej Społecznej Listy Wskaźników Ekorozwoju)
W książce: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego : przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską / pod red. Mariusza Kistowskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004. - (Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 13). - Opis na podstawie informacji od autorów - S. [105]-112. - ISBN 83-7326-187-7
Słowa kluczowe: * MIASTO * ŻYCIE * POZIOM * OCENA * BADANIA NAUKOWE * JAWORZNO (WOJ. ŚLĄSKIE)


24/28

Autor: Gmyrek, Katarzyna; Łabaj, Marek
Tytuł: Metodyka zrównoważonego zagospodarowania turystycznego gmin
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju - badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Summ. s. 244 - Bibliogr. 7 poz. - S. [31]-37 : 1 ryc.. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINY * METODYKA


25/28

Autor: Adamski, Paweł; Gmyrek, Katarzyna; Krauz, Krystyna; Łabaj, Marek; Mroczka, Adam; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody na przykładzie rezerwatów 'Wąwóz Homole' i 'Biała Woda'
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace przyrodnicze i humanistyczne / pod red. Jana Krupy i Jacka Bilińskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. 22 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 249-257 : 1 ryc.. - ISBN 83-87658-87-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OCHRONA PRZYRODY * FINANSE * REZERWAT PRZYRODY * WĄWÓZ HOMOLE * BIAŁA WODA (DOLINA) * BADANIA NAUKOWE


26/28

Autor: Gmyrek, Katarzyna; Krauz, Krystyna; Łabaj, Marek; Mroczka, Adam; Tadel, Anna; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Tourist dispersion around a trail in 'Wąwóz Homole' (Homole Gorge) nature reserve
W czasop.: Nat. Conserv.. - Vol. 61, [z.] 4 (2005), s. 61--64. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * SZLAKI TURYSTYCZNE * REZERWAT PRZYRODY * WĄWÓZ HOMOLE * PIENINY * BADANIA NAUKOWE


27/28

Autor: Witkowski, Zbigniew; Mroczka, Adam; Łabaj, Marek; Krauz, Krystyna; Adamski, Paweł; Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace przyrodnicze i humanistyczne / pod red. Jana Krupy i Jacka Bilińskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 17 poz. - S. 259-271 : 5 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-87658-87-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * REZERWAT PRZYRODY * NADLEŚNICTWO * KROŚCIENKO (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


28/28

Autor: Witkowski, Zbigniew; Adamski, Paweł; Mroczka, Adam; Krauz, Krystyna; Łabaj, Marek; Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Turystyka na obszarach Natura 2000. Małe Pieniny: studium przypadku rezerwatu przyrody Wąwóz Homole
W książce: Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk i Maria Ziaja ; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Reszowskiego w Rzeszowie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. pol. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [49]-[58]. - ISBN 978-83-7338-342-5
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * TURYSTYKA * EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 * PIENINY * REZERWAT PRZYRODY * WĄWÓZ HOMOLE * RUCH TURYSTYCZNY * SZLAKI TURYSTYCZNE * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA * BADANIA NAUKOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka